Tři proroctví k nadcházejícímu období 20 let (Levašov, Lazarev a Tartaria.sk)

Dobu roku 2012 a konce Mayského kalendáře máme za sebou. Zpětně můžeme bilancovat a zamýšlet se, jak se tak velmi mediálně propagované proroctví naplnilo. Ukazuje se, že to je jen jedna z důležitých skokových změn pro lidstvo. Naivní představa jednorázového odpojení od Matrixu se nenaplnila. Spíše se reálně ukazuje množství našeho materiálu v podvědomí a nenaplněná karma.

Skoková změna by většinu z nás zcela jistě připravila o fyzický život v této realitě. Proto pro náročnost zpracování restů z minulých a tohoto života je odpojení od Matrixu rozloženo do delšího času a několika možností se napojit na Světelný Systém. Proto jsem se rozhodl přinést tři významné sdělení k nadcházejícímu času velkých změn. Na základě zkušeností už nejsme tak naivní jako v roce 2012 a mnohem více tušíme, v čem spočívá proces vzestupu do vyššího stavu Vědomí.

zajimave_clanky - Praotec Cech

Planeta – Země čertoga Finista

Jsme v období, které je klíčové a bohaté na změny. Vycházíme z Noci Svaroga, která začala 988 n.l. a skončila v roce 1995 – 96, což nás navrací pod působení Sil Světla. Samozřejmě Temné síly se tomu snaží zabránit a souvisí to se Čtvrtou hvězdnou válkou.

Světlé síly použily zcela nový přístup a Midgard – Země je od vedení těchto sil osvobozena. To, co zde zůstává, jsou Sluhové šedých (Šedá rasa) a bioroboti, kteří už však nemají podporu svých pánů (Koščejů).

Nicméně vraťme se k tomu, jak parazitická rasa Šedých zachvacuje moc nad obydlenými Zeměmi Vesmíru, že je nejprve vyprovokují katastrofu planetárního rozsahu, což tyto obyvatele uvrhne do utrpení a do mnohem primitivnějšího způsobu života. Toto se též událo v Atlantidě, kdy zástupci Temných přicházeli pod rouškou Poutníků a obchodníku do Atlantidy, vnášeli cílený rozkol mezi kněze a zpochybňovali dodržování Védské tradice a Zápovědí Předků a Bohů. Slibovali pokročilé technologie a válečné stroje, které nebyly v souladu s harmonií Země a postupně vedly k nestabilitě a poddolovaní Atlantidy. Imperiální výboj proti Starému kontinentu, své pravlasti Rassénii, a karmický návrat za vyslané zlo proti ní dokonal vlastní zkázu Atlantidy.

Snaha ovládnout Midgard – Zemi pokračuje průběžně do dnešní doby, kdy si prožíváme důsledky předchozího konání Šedých. Je to jejich mísení s původním obyvatelstvem a brutální genetické experimenty, které mění původní genetiku a vytváří tak jejich poslušné sluhy. Dále je to používání vyspělých technologií, potlačující svobodnou vůli a vědomí lidí, a měnící je na poslušné bioroboty.

Vlivem setrvačnosti postupného slábnutí moci Temných a jejich dlouhodobé přípravy, jsou technologie a konání Šedých ještě účinné, i když jejich vedení muselo Zemi vlivem vítězství Světlých sil již opustit. Zůstali tedy jejich sluhové, kteří Zemi nemohou opustit a neumí se svého destruktivního a parazitického chování zřeknout.

Přesto se přítomnost Světlých sil se navyšuje a bude pomáhat k osvobození všech, kteří se na přestup do duchovnějšího stavu Bytí a Vědomí připravují.

Proto je potřeba porozumět poslednímu vzedmutí sil Temnoty, pochopit význam a zdroj našeho současného zoufalství a utrpení. Musíme v sobě probudit dostatek lásky, spojené s horoucí touhou poznat Pravdu a pochopit, kdo je původcem tohoto utrpení. Probuzení a obnovení duchovního Poznání máme jako Slované ve své genetice, a toto povede k osvobození se z otroctví a poddanosti sociálním parazitům.

Toto osvobození se už událo na jiných zasažených Zemích čertogů a v nejbližších letech proběhne toto vysvobození z Temného působení i na Midgard–Zemi.

Volně zpracováno podle „Planeta-země čertoga Finista (Levašov)“: http://files.leva-net.webnode.cz/200000893-0e4eb0f487/Skazka%20o%20Jasn%C3%A9m%20Sokolu,%20kap%202_8.pdf

Sergej N. Lazarev – Co nás čeká v 2020 roce (video)

Jsme v době očividné degradace, která má hmatatelnou podobu a projevení ve společnosti. Už v roce 1997 se zapnul program sebezničení lidstva. Prožíváme mnoho problémů a potíží, což je jen začátek. Díval jsem se na budoucnost lidstva a vyšlo mi, že do roku 2020 se radikálně změní lidé – budou mít jinou energetiku.

Už nyní k nám přichází tato nová energie a působí na nás. Pokud ji nebudeme odpovídat, nastanou problémy. Nové prostředí vyžaduje ponížení lpění na tělu, budoucnosti a duši, což umožní se tomuto prostředí přizpůsobit.

Fyzické ponížení těla se dá přijmout, avšak ponížení duchovní je pro nás mnohem obtížnější. Přijmout zboření budoucnosti nebo zhroucení osudu je těžší. Hroucení základních struktur, duše, je nejdůležitější. Pro nevěřícího člověka je přijmout bolest duše, ponížení duše, takřka nemožné.

Ve srovnání se smrtí, jako zatěžující prožitek pro duši, je přijetí energií roku 2020 pro duši dvakráte náročnější, než samotná smrt. Pokud organismus není schopen vydržet takový nárůst energie, jednoduše umírá. Odhadem by tento příchod nových energií přežilo sotva 1 % lidí, v Rusku asi tak 15 % – protože se na tuto změnu dlouhodobě připravujeme. Náš hlavní úkol je toto procento zvýšit a toto navyšování budeme moci pozorovat i na fyzické úrovni.

Ti, jež jsou naladěni na lásku, tj. na zachování lásky v okamžiku ponížení těla, duše a ducha, budou tyto energie přijímat normálně. Ti, kteří v okamžiku bolesti, urážky, budou hledat viníky, nenávidět, urážet se nebo budou upadat do sklíčenosti, deprese, bude u nich docházet k prudkému explozivnímu procesu hromadění agrese a dále rozpad. Proto vnitřně dobrosrdeční lidé přežijí, a vnitřně agresivní upadnou do rakoviny, cukrovky či jiné nemoci.

Je faktem, když je rychlost roků procesů pomalá, pak nemoc vzniká u člověka až za 10-15-20 let. Nyní může člověk po zlém skutku onemocnět už za 2-3 roky. A představte si, že v budoucnosti to bude trvat 2-3 hodiny. Při této rychlosti se člověk nestihne ani dát dohromady a vzchopit se.

Takže je přirozené, že příroda musí dát možnost postupného nácviku. Bude docházet ke zrychlení procesů ve všem, co je s těmito procesy spojené.

Návod na přežiti v roce 2020 – Sergej N. Lazarev

Prastaré proroctví z Indie

V Indii se v roce 2001 začalo naplňovat prastaré proroctví, které se nastartovalo po návštěvě tří turistek v lokalitě Puri v chrámě Džannata (Vládce Vesmíru): „Když po skončení Kali Jugy se Čakra nad chrámem otočí o 180°, když v chrámě vyschne studna, když přijde někdo z Ruska a Pruska aby se uzavřela linie PRUSKO-RUSKO-ORISSA; tak potom dojde k velké potopě v Bengálském zálivu, tehdy dojde k obratu všemocného Času a začne se Zlatý Věk.“

Jejich návštěva toto proroctví odstartovala a 28.července 2004 skutečně nastala změna proudění času, kdy Noc Svaroga přešla do Rána Svaroga. Dojde k duchovnímu probuzení Ruska a dalších slovanských národů. I když stále převládá Živel Nevědomosti, tak ničivé tendence Kali Jugy (Noci Svaroga) ve zmysle blokovaní schopnosti lidí poznávat Pravdu postupně slábne.

Nárůst Živlu Cnosti umožňuje lidem vidět lež bez ohledu na to, že se média snaží zakrýt Pravdu. Nástup Zlatého věku nedokáže nic zastavit a tento proces je viditelný na energetické změně chování Jarily Slunka a též Midgard-Země. Mění se i energetická těla člověka, aby se byl schopen změnám přizpůsobit a vplout vědomě do nového období nadvlády Sil Světla.

V této době je důležité, aby jsme si každý den vědomě přitahovali pozitivní myšlenky a okolnosti, čím sami uvnitř sebe začneme zrychleným způsobem generovat Živel Cnosti.

Takže zmiňovaného 28.července 2004 končí navláda Temnoty a začal nárůst působení Sil Světla. Dokud tato nadvláda nepřevládne, budeme dočasně prožívat některé zkušenosti nedávných let, což umožní dočerpat ty důležité zkušenosti, které jsme v těchto letech ještě nestihli (například jde o roky 1988, 1989 a 1991).

Přesto se budeme nepřetržitě blížit plnému odpojení od vlivu Temných Sil a bude to nejdříve v letech 2025-26, potom v letech 2032-33 a poslední možnost bude v roce 2041. Živel Nevědomosti, t.j. zrady, bude dočasně velmi silný, a vrchol krize je předpovězený na období 2017-2020, přesněji podzim 2016-2020. Situace se zlepší až rokem 2020.

Pro období nastoupení Přechodu budou nejdůležitější současně Poznaní, vzdělání a Kultura. Bez vzdělání je člověk jen informovaný, a proto je ho možné lehko zmanipulovat podle potřeby. Člověk s Poznáním se manipulovat nedá. Vzdělání by mělo sloužit k návratu k naší Kultuře. Cnostný člověk má vůli a kdo má vůli, je vlastenec a ne zaprodanec a zbabělec.

Tolik tedy zmiňované prastaré proroctví, o kterém se více dočtete v dole uvedeném odkazu. Jeho součástí je i předpověď, že Zlatý věk nenastane bez nás, Západních Slovanů. Což je podobenství o třech prutech Svatopluka.

Volně zpracováno podle: https://www.tartaria.sk/hladanie/predpovede/277-2016-05-23-23-15-39

Zpracoval podle uvedených materiálů
Mojmír Mišun

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu). Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.