Formování lidstva epochy Lišky a epochy Vlka (2)

SVĚTLO LADY · 7. LEDEN 2018

Formovani lidstva epochy Lisky a epochy Vlka (2)

Poslední dopis Lišky aneb děsivá pohádka – dokončení z úvodního článku

Každé dítě i dospělý bude mít k dispozici svobodný, ničím neomezený přístup k:

 • zdrojům nezbytných informací, které jsou ale rozčleněny na jednotlivé detaily, aby je člověk viděl, ale nemohl pochopit celek. Jednotlivec konzumuje informace, až z toho zblázní a při tom nechápe, k čemu bude tyto znalosti potřebovat.

 • povrchnímu posuzování zkreslených (což znamená nepravdivých) znalostí v zářivě barevných obalech.

 • mnohokrát přepsané knihy včetně náležitě ořezané a deformované historie vlastního národa vedoucí k očernění minulostí.

 • hromadě mrtvých faktů, připraveným algoritmům fungování, abstraktním úkolům, cizím dovednostem a znalostem nepropojených s reálním životem.

 • devastující hudbě na diskotékách, hlučné reklamě, vulgární řeči, oblbujícím programům, mainstreamovým mediím, vzorům jako: „kulturní pití alkoholu“, „kouření lehkých drog“ a další nabídce práv a svobod pro děti, mládež i dospělé.

Ještě nedávno mělo smysl tyto znalosti skrývat, ale teď nastal čas informačního boomu. Informace – to je naše hlavní zbraň. Cílem je za každou cenu rozstřílet zdravé vědomí!

Jak můžeme kontrolovat procesy vedoucí k destrukci života dětí i dospělých:

 • Napsat nové učebnice schválené Ministerstvem Liščího Programu s povinností používat pouze tyto.

 • Odnaučit člověka přemýšlet a klást otázky, aby se tak stal lehce ovladatelným.

 • Nastartovat programy atestací, rekvalifikací apod.

 • Zastrašovat známkami, zkouškami, komisemi, názory veřejnosti, dogmatem, že bez diplomu se ve společnosti neuplatní. Kritizovat, nebo ignorovat všechny dobré návrhy a racionální iniciativy žáků, učitelů i rodičů.

 • Využívat metody vlivu: disciplína, přinucení, odsouzení a trest.

 • Vypracovat všeobecně závazné normy výuky. Pro pár vyvolených ale vytvořit speciální školy.

 • Vybudovat školy – krabice s omezeným prostorem, které budou dítě psychicky utlačovat. Postupně jejich prostor zmenšovat do rozměru obrazovky počítače či (nebo?) jiného podobného zdroje informací.

 • Na základě speciálního modelu vytvořit armádu cenzorů – učitelů, inspektorů a nařizujících úřadů.

Učitelé vyškolení systémem ať vyučují dogmata připravená podle cizích algoritmů a schémat, ať učí biflování materiálu, podřizování se, jednoznačným odpovědím, vyplňování testů a slepé víře k slovům učitele nebo tomu, co je napsáno v učebnicích. Je veliká škoda, že se některé absolventy našich pedagogických institutů nepodařilo plně přeprogramovat. Řada z nich se nadále snaží pracovat podle lidských norem. My jsme ale našli metody, dokážeme tyto jedince vyřadit ze systému a ponecháme si pouze ty, kteří našim cílům vyhovují. Pokud někdo z rodičů nebo veřejnosti náhodou pochopí, o co jde a bude se v tom šťourat, utopíme ho v hromadě papírový procedur. Pokud zůstanou tvrdohlaví a nadále půjdou svojí cestou, narazí na naše obětní beránky – ředitele škol, kteří stojí mezi nařízeními Ministerstva Liščího Vzdělávání a požadavky rodičů. Po uměle vytvořeném skandálu a personálních změnách začne všechno opět fungovat, jako tomu bylo v minulosti, protože pravidla Ministerstva Liščího Vzdělávání jsou neměnná.

A tohle je opravdový trojský kůň, výrobek důstojný speciální služby Třetí říše.

Virus „Trójan“ je postaven na třech hlavách Draka Sajrona:

 1. hlava: Narušování logiky přirozeného rozvoje člověka – v období nejaktivnějšího rozvoje necháváme děti bez pohybu

Moje liščí vychytralost zrodila návrh, jak zdeformovat přírodní rytmus rozvoje dítěte, narušit základní principy fyzického formování těla a jeho jemných energetických struktur. Už po krátkém čase lží začali lidé zapomínat, kdo jsou, že mají trojjedinost: Tělo – Rozum – Duši, začali zapomínat na svá viditelná a neviditelná těla. Podlehli lenivosti a zapomněli, že pohyb znamená život. Postupně se nám podařilo dezaktivovat lidi pomocí nového způsobu života ve velkých městech. Při výchově dětí se snižovaly hodiny pracovní činnosti, aktivní vyučování na čerstvém vzduchu, výlety do přírody apod. Pomocí tlačítka strachu o dítě v přírodě se podařilo zaměnit aktivní venkovní hry na počítačové hry. Tohle všechno se nám opravdu povedlo! Již několik generací dětí v aktivním věku formování, fyzického a energetického rozvoje těla (věk 7-14 let), žije nedostatečně aktivním životem, zatímco jim do hlavy pumpují informace, které v daném věku nedokáží pochopit ani využít. Hodiny a hodiny sedí ve školní lavici, sedí doma, když se učí, sedí, když čtou knihy, když malují, dívají se na TV, nebo do počítače… Výsledek je perfektní: „Když svaly spí, chřadne tělo a mozek začíná zahnívat“. Bohužel, některým jedincům se podařilo zachránit. Jsou to ti, kteří po škole vedou aktivní život. Těmto nepoddajným jsme ale nastražili past: jejich aktivity už nejsou v přírodě, ale v dusných sportovních halách, nebo tělocvičnách. Speciální pastí se stal profesionální sport.


Takže děti sedí bez pohybu a my jim hlavy zaplňujeme abstraktními informacemi, které nemají žádný praktické využití. Oblbujeme je moderními drogami jako: TV, počítače a tablety. Informační potopu dokončuje, přetěžování dítěte holými fakty, ciframi a daty, to vše ve věku, kdy dítě ještě není připravené podstrčené vědomosti strávit či strukturovat, protože NAVské tělo (jemné tělo vnímající informace) se rozvine později. Hlavní úkol naší práce – napěchovat dítě znalostmi vedoucími k odtržení od reality – se řeší velice úspěšně. Hlava se stává odpadkovým košem, myšlení se přetížením brzdí a počítač umístěný v hlavě odmítá pracovat. NAVské tělo se zanáší a přestává rozeznávat okolí. JAVské tělo (fyzické tělo) díky nedostatku pohybu ochabuje a psychicky slábne. Při opouštění školy mají mnohé děti špatné zdraví, špatné držení těla a biologické rytmy jsou u nich změněné. Naopak jsou u nich nastartované procesy neochoty učit se nebo procesy vedoucí k sebepoškozování. To znamená, že většina dětí, mládež i dospělí lidé mají zpomalené tělesné procesy růstu a rozvoje,

neochotu učit se a poznávat svět až do stavu zahnívání, s voperovaným programem protestu proti všem a všemu.

 1. hlava: Odstraňování opěrných bodů, odsekávání kořenů, kastrace slovanské kultury a historie, mazání rodové paměti, zakládání konfliktů otců a dětí, trhání pokolení a ničení rodinných cenností.

Abychom jednou pro vždy přeprogramovali lidské myšlení, musíme odstranit všechny záchytné body, zabránit zformování duchovního centra, je nutné rozbít klíčové zákony růstu stromu života, oddělit listy od větví, větve od kmenu, kmen od kořenů. K tomuto účelu byla do lidí vložena lživá představa pomáhající trhat uznávané a duchovní vztahy v rodině, napadat vztahy mezi generacemi, odtrhávat děti a mládež od rodičů a prarodičů, zakládat rodinné konflikty, ničit genetické základy.

K tomu účelu:

 • Zaženeme lidi do měst, odtrhneme je od půdy a živelné energie, vytvoříme zářivou reklamu „výhod“ a nekonečných možností velkoměsta

 • Zpochybníme model tradiční, heterosexuální rodiny a modernizujeme jej s cílem, aby rodina měla co nejméně dětí.

 • Utajíme před lidmi poznatky Telegonie, všemi dostupnými způsoby budeme propagovat předmanželské pohlavní vztahy a vysmějeme se panenství.

 • Otce i matku pošleme pracovat a vytvoříme iluzi rovnosti pohlaví. Děti budeme vyučovat Systémem Liščího Vzdělávání, kdy každý jedinec je zaujat svojí pozicí v Matrixu, a nezbývá mu čas na komunikaci s příbuznými, blízkými, přáteli a přírodou.

 • Rodinnou výchovu změníme na odkládání dětí do jeslí a mateřských škol. Tak, a jak se vám líbí moje idea, kdy těsné, ubohé klece s pískovištěm, určené pro chov dětí nazýváme školkami? Cha, cha!! Díky mému umění, mistrovsky vládnout slovem, jsem vám vtloukla do hlavy, že i vy teď nazýváte školku mateřskou, i když to dávno není pravda, protože vychováváme děti v zařízení, kde po mateřském citu není ani vidu ani slechu.

 • Rázně rozdělíme děti podle věku. Tím docílíme nucenou komunikaci pouze se svými vrstevníky. Komunikace s bratry a sestrami také není žádoucí.

 • Rozbijeme základy mateřského jazyka, nacpeme do něj kupu nových cizích slov, abychom prostřednictvím deformované řeči znesnadnili komunikaci mezi generacemi.

 • Zavedeme ideu egoismu, honby za osobními výhodami, zvrácené demokracie a přehnané tolerance.

 • Vytvoříme symbol (značku) věčného poutníka, který se nikde nezastaví a dáme mu krásný název – Světový Člověk.

Když padne tradice rodinného života a lidé ztratí rodové tradice, přátelství, spojenectví a lásku k vlasti, nezůstane nikdo, kdo by chránil vlastní Zemi. Korporace Matrixu se tím rozrostou a budou snadněji uskutečňovat své globální cíle.


3. hlava: Spuštění procesu – tvorba bezpohlavních existencí.

Víme, že muži a ženy jsou dva odlišné vesmíry, ale láska a harmonie mezi nimi je veliká tvůrčí síla. Proto musíme rozdmýchávat soupeření a války mezi muži a ženami. Našim cílem je srovnat rozdíly mezi nimi. Celý oddíl Systému Liščího Vzdělávání pracuje s tímto tématem následujícím způsobem:

 • Postupně snižujeme v jazyce množství samohlásek (mužských zvuků). Takto, prostřednictvím řeči, potlačujeme mužskou podstatu (tato speciální operace probíhá už dlouho a úspěšně).

 • Vnukli jsme lidem ideu rovnosti pohlaví a emancipaci. Ať si muži a ženy konkurují a postupně ztrácí svou jedinečnost – mužství a ženství.

 • Vytvořili jsme jednotné, syntetické oblečení typu „unisex“ a prohlásili je za módu. Oblékli jsme děvčata a ženy do kalhot, muže do těsně obepínajících kalhot a triček, tímto způsobem jsme narušili přirozenou energetickou výměnu a živé dýchání těla.

 • S pomocí naší propagandy si dívky zkrátily vlasy a muži si holí vousy. Tímto procesem ztrácí obě pohlaví spojení s kosmem a zbavují se vlastní síly.

 • Podařilo se nám provést diverzi ve stravování. Zpopularizovat fast foody, zavést modifikované potraviny, toniky a pivo, které mají vliv na genetické charakteristiky pohlaví a narušují hormonální fond.

 • Historicky rozdílnou výchovu chlapců a dívek, která je dána jejich odlišnostmi, jsme sjednotili.

 • Pro muže jsme vytvořili nezáživné pracovní klima v systémových školách. Čím víc je budou vyučovat ženy vyškolené naším specifickým způsobem, tím lépe. Ať učitelky zanedbávají vlastní děti a zabývají se cizími. Ať ženy vyučují nejen děvčata, ale i chlapce. Ti ať mají trvale před očima pokroucený vzor zženštilého chování.

 • Propagujíce bezpohlavní model, přiléváme olej do ohně pomocí rádia, televize, pomocí konkurence Eurovize. V seriálech zahrnujeme mládež zvrácenými příklady ze světových dějin a vyumělkovaným vzorem umění, aby děti a mládež postupně ztratily svoji osobnost a staly z nich bezpohlavní bytosti. Ať na základě zvrácené psychiky vznikají různé podkultury žijící z komplexu méněcennosti ostatních. Ať všichni pochopí, že střední pohlaví je nejvyšší existence rozvoje civilizace. Touto hrou zničíme celá pokolení a lidské Rody ztratí své pokračovatele…

Existuje ještě celá řada mnou spuštěných systémů tvorby virových programů sžírajících podstatu člověka, například:

 • Idea všeobecné demokracie a přehnané tolerance.

 • Způsoby jak jemně upravovat pojmy, žvanit o ničem a zamlčovat důležité.

 • Principy nezdravého stravování ve vyučovacích zařízeních

 • Ignorace zájmů dítěte, tabu vlastního názoru, komunikace, hledání informací na vnitřní otázky, kterých se bojíme.

 • Propaganda spotřebitelského vztahu ke všemu, včetně výuky hltat informace bez pochopení a procítění, což přivádí k obecnému nezájmu a konzumnímu stylu života. Systém nás ovládá prostřednictvím manipulační technologie a reklamy.

 • Móda tetování a piercingu, která se rozmohla mezi dětmi a mládeží, dovolující okamžitě zapínat tlačítko ovládání – model řiditelných primitivů.

 • Nové a nové programy, nové viry, díky mojí vynalézavosti a genialitě, které jsou nekonečné.

Pokud shrneme vývojové práce zvláštního tajného oddělení pracujícího pod mým vedením, prohlašuji, že nám se téměř podařilo:

 • Omezit pohyb dětí v nejaktivnějším období jejich rozvoje, stejným způsobem převézt i dospělé k lenivému stylu života;

 • Zkalit vědomí, zamlžit rozum, oddělit činnost levé a pravé hemisféry mozku, napumpovat hlavu prázdnotou nebo nepotřebnými informacemi;

 • Přerušit proud pozitivní energie, deformovat lidské tělo a poškodit jemnou energetickou strukturu člověka;

 • Utlumit city – hlas Duše, Srdce a Svědomí;

 • Otupit vůli a snahu najít pravdu, vytvořením řady lživých a podvodných cestiček;

 • Rozbourat rodové a přátelské vztahy, zbavit lidi o cit k Vlasti;

 • Odstranit rysy mužskosti a ženskosti, nastartovat tvorbu bezpohlavních bytostí;

 • V lidském vědomí rozdělit kompaktnost světa na části a jeho řád změnit na nesmyslný chaos;

 • Vymazat u dětí základy mravnosti, naočkovat je destruktivními představami a novými vzory chování;

 • Zaměnit způsob života v přírodě za lákadla velkoměst a technokratické (přetechnizované) civilizace. Nacpat lidi do klecí, o které se musí starat a ještě za ně platit. Ať tam žijí nalepení jeden na druhého;

 • Vytvořit podmínky pro formování umělého bio-intelektu a konstruování řízených biorobotů;

 • Vyhlásit představu o lepším světě, Ráje na Zemi a kouzelných schopnostech lidí, pohádkových nesmyslech, utopií a fantazii. Překroutit vzpomínky na pravdivou minulost.

 • Vypracovat strategii a taktiku boje s těmi, kteří naším cílům překáží, kteří učí lidi lidskosti a představě světlých zítřků. Takoví konzervativci nám nesmí stát v cestě;

Bravo, už víme, že můj vynález k vytváření debilů a samo-likvidace lidstva funguje perfektně! Tenhle vzorec je zaveden do rodin, je vpuštěn do mateřských školek, škol a dalších SLV. Vzdělávání odtržené od vlastní přirozenosti a živého prostoru, oddělené od aktivních činů a praxe, bez vnitřního hledání a cítění, bez aplikace získaných znalostí a duševní komunikace mezi sebou, se stalo se nevýrazným, chaotickým, bezmyšlenkovým, bezideovým, nechutným a odumřelým. A právě to jsme potřebovali vytvořit!

Na prahu dospívání mladí lidé vychovaní SLV, očekávají:

 • Nová úroveň středního a vyššího Liščího Vzdělání, kde se vykovají kádry – potřebné šroubky pro obsluhu systému. Výtvory úzce zaměřených specialistů s klapkami na očích, kteří nevidí celek a tak vzniká techno-genetická matrixová civilizace.

 • Šťastné bonusy uvolněného života: euforie vše-dovolenosti, svodody chrámů Supermarketů a masových medií, idey snadného života s heslem „ber od života všechno“, „vždy říkej ano“, propagace kulturního pití, alkoholu, cigaret, drog, hracích automatů, snadných úvěrů a další hazardních her, ze kterých není možné odejít. Tyto, námi zavedené algoritmy odstranění obrovského napětí, zisku a zároveň potřebného biomateriálu.

 • Příprava buňky Otrocké práce.

Závěr:

K dnešnímu dni se nám podařilo vytvořit úchvatné, pestrobarevné a zářivé balení vypracovaných variací Moderního Liščího Vzdělávání určené pro všechny věkové skupiny s nesčetnými programy, metodikami, učebnicemi, systémy, kurzy, semináři, webináři, školami, instituty, akademiemi a dalšími soubory znalostí. Uvnitř pod všemi těmito obaly je většinou skryta prázdnota nebo stokrát použitá žvýkačka, která rozvrací srdce i duši, zabíjí myšlení, deformuje tělo, startuje režim zahnívání a program smrti… Všechno zahrnuje vypracovaná metoda „jak nenalézt viníka“, protože viníky máme již předem vybrané. Můžeme změnit učitele, ředitele, školy, ministra školství, metodiky, učebnice a skripta, ale principy současného systému zůstávají neměnné a dokonale dosahují svého hlavního cíle. Takže platí idea „Rozděl a panuj.“ „Vítejte v Matrixu“, „Impériu robotů“, které úspěšně realizujeme uvnitř této koncepce. Základní model materializujeme spuštěným schématem: „porodnice, mateřská školka, škola, pracovní zařazení, penze, rakev“.

Touto představou se ztrátou vlastního já, svých smyslů, zájmu o život, s nulovým přáním poznat svět, něco tvořit, přes útlak psychiky, omezení tělesného pohybu a deformaci všeho přirozeného a lidského, dochází k potřebné mutaci. Dosáhli jsme hlavní cíl – vznikají nelidé různých etnik čili vhodný biomateriál, takový, jaký jsme si na počátku naplánovali. Pověřujíce dané rozpracování a sledujíce jejích direktiv, si tak lidé sami volí potřebné vektory pohybu a zapínají tlačítko sebezničení. Ano, přiznávám: Systém Liščího Vzdělávání je speciálně spuštěná diverze. Uměle vytvořený a k dokonalosti dotažený model pomáhá řešit hlavní úkol – ovládnutí lidstva. Já, „speciální agent“, jsem ve stanoveném termínu, temného času Noci Svaroga, splnila všechny úkoly pro realizaci projektu „Matrix“. Óóó, všechno se mi ale nepodařilo. Krystal lidského ducha a hlas srdce se v lidech ukázal silnější, než jsem čekala, našli se takoví, kteří se nedají přeformovat. Bylo třeba utáhnout matice silněji…

Já Liška Bystrouška nedávno vyhozená ze své pozice s odůvodněním, že systém, který jsem s kolegy vypracovala, začal praskat ve švech. Potřebujeme rychle nové ideje, jak rozpracovat a spustit v pořadí další matrixovou hru, kterou nelze vyhrát. Kolegové to už pochopili a začínají rozpracovávat přitažlivou strategii založenou na zájmu národa o dědictví svých předků, návrat k tradicím a přitom jim nabídnout pouze krásný, ale prázdný obal. Potřebuji schopné pomocníky, slibuji vám zajímavé posty, samozřejmě, pokud se opět dostanu k moci. Věřím ve svoji rehabilitaci a tomu, že se na slunné místo vrátím s pomocí těch, kteří jménem Zlatého telete jsou schopni prodat sami sebe…

Ach, příliš jsem se zasnila. Dobře vím, že není v mých silách zrušit Kosmický Zákon Času, obzvlášť když mi již na zátylek dýchá vlk představující „ráno Svaroga“ a znovuzrození koblížka. Vím, že můj čas končí. Uvolňuji cestu, dokud jsem ještě celá. Korporace Matrix vás lidi ale bude ještě dlouho srážet z cesty, pokud se neosvobodíte z mého oblouznění a nezískáte zpět to, co jsem vám ukradla… Ach, vždyť já vám ještě pomáhám? Asi proto, že jsem také váš Učitel. Učím vás přemýšlet zdravé.

Podepsána:

Bývalý Zrzavý kardinál a tajný poradce Ministerstva Vzdělávání,

Liška Bystrouška

Představitel skupiny „úplatky a pozornosti“, která zatím neporušuje Zákon svobodné vůle, nabízí pouze různé možnosti a malinko vás směřuje k volbě, kterou potřebujeme.

21. prosince 2012

A následuje Poslání Svobodného Vlka…

 

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.