Modlitby k očisteniu a odkliatia Roda (Katarina Vesta)

V tomto videu Kateřina předává modlitby za očištění Rodu. Jedná se o mocné modlitební kódy, aby se posílilo naše spojení s Rodem a vyčistilo se od všech negativních programů.
S láskou,
Kateřina Vesta (Labutí princezna) – Beregině Rodu,
Vedoucí slovanský praktik, léčitel, tarolog, parapsycholog,
autorka kurzu: „Vesta – ženská slovanská magie”, „Veduna – průvodce žen“

Pozdravujem vás, drahí priatelia. Volám sa Katarina Vesta a dnes vám chcem odovzdať modlitby k očisteniu, odkliatiu Roda. Vzala som niekoľko modlitieb, ktoré pomôžu očistiť svoj Rod. Je to dobre začať praktikovať na Deň dedov a potom približne 40 dní. Je to hlavne práca s modlitbami, kódmi modlitieb ku zväčšeniu sily Roda a jeho očistenia.

Modlitba od svojej agresie a snímanie agresie z Roda

Prosím o prepáčenie za seba a mojej Rodine, za celý svoj Rod v minulosti. Za násilie, lúpeže a zabíjanie, krádeže, výpalníctvo, manipuláciu, príživníctvo. Všetku energiu pokánia posielam na uzdravenie od vzniknutého vredu – problému v minulosti. Nech sa tak stane.

Vraciam sebe energiu úspešnosti, právo na svoj život, vraciam právo svojmu svojmu dieťaťu na jeho život. Vraciam do svojho Roda a do svojho života právo na lásku. Nech sa tak stane.

Modlitba pokory

Prosím o prepáčenie všetkých ľudí, s ktorými som nesúhlasila, koho som považovala za konkurenciu, komu som sa starala do života, komu som skrížila cestu. Prosím o prepáčenie ako aj v minulom živote, tak aj v súčasnosti. Takisto aj za všetkých členov môjho Rodu.

Všetku uvoľnenú energiu usmerňujem na zmiznutie zapríčineného vredu – problému sebe aj iným ľuďom v minulosti a tiež na umenie tešiť sa z výsledkov druhých ľudí. Nech sa tak stane.

Modlitba k zoceleniu Roda

Prosím o prepáčenie skrze Boha za seba a svojich predkov, za všetky právosti aj neprávosti v minulosti, ktoré viedli ku konfliktom, vražde, neprávosti, prekliatiu, pocitu viny, despotizmu, násiliu, v bezmocnosť, chorobe, k zmysluzbavenia, šialenstvu, k používaniu mágie, čarodejníckym kultom, sektám. K programu zničenia a samozničenia.

Obnovujem všetky zväzky, kontakty so svojim Rodom, svojimi predkami, svojimi koreňmi, svojim národom, s počiatočnými silami. Sláva Rodu. Silou vedomostí a energiou lásky ruším všetky magické záväzky k démonickým kultom, sektám, školám s týmito cieľmi.

Všetku oslobodenú energiu smerujem na obnovu spojenia s prvopočiatočnými silami a na obnovu svojich zdrojov. Nech sa tak stane. Táto modlitba sa číta 21 krát za 1 deň.

Ďalšie modlitebné kódy pre (od)rozblokovanie energie v tele

Vraciam lásku, ľúbosť, nežnosť do svojho Roda. Opakujeme 21 krát a na konci dodávame „nech sa tak stane“.

Vraciam vieru v seba a vo svoju silu, nech sa tak stane. Toto zaceľuje všetky rany a vyjasňuje, upevňuje sebadôveru.

Vraciam lásku, nežnosť vo vzťahu s otcom, nech sa tak stane. Tiež 21 krát, rozblokovanie ide z pravej strany tela. Vraciam láskavé a nežné vzťahy medzi mnou a mamou, nech sa tak stane. 21 krát rozblokovanie ide z ľavej strany tela.

Vraciam lásku a nežné vzťahy po mužskej línii Rodu. Vraciam lásku a nežné vzťahy po ženskej línii Rodu. Vraciam lásku a nežné vzťahy so svojim vnútorným a vonkajsim dieťaťom. Nech sa tak stane.

3 krát za 1 cyklus

Zrušenie bolesti, nepriateľstva v Rode

Ruším naložené, navedené na mňa negatívne polia a zaklínadlá schovavajúce a znemožňujúce mi žiť, ľúbiť, dýchať, byť zdravým, cieľavedomým, veselým, cítiaci svoju jedinečnosť a jedinečnosť sveta.

Ruším negatívne programy nedostatku ľúbosti, zakomplexovanosti a bloky moje ako aj rodičov, zákaz k môjmu zrodeniu, ako aj detí v Rode. Potraty, karmy a nejaké tresty, negatívne zobrazenia, traumy Rodu, signály o násilných úmrtiach, traumách. Ja mením a zbavujem sa signálov neúspechu, chorôb, vzniknutých mnou alebo nasmerovaných na mňa vedome alebo nevedome inými ľuďmi – v minulosti ako aj v súčasnosti. Nech sa tak stane.

Ďakovné a oslavujúce modlitby

Ďakujem svojmu Rodu a svojim rodičom za to, že mi dali život. Že mi zasvätili svoj čas, zdravie, sily. Ďakujem svojim rodičom za ich záujem, lásku, vnímanie, ľúbosť, výchovu, vzdelanie, tvorenie svetonázoru, trpezlivosť a odpúšťanie.

Teraz im ja prajem cárstvo nebeské, ak rodičia zomreli, a cárstvo pozemské ak sú živí. Samopoznanie, samovzdelávanie, rozširovanie obzorov, poznanie lásky, radosti, šťastia, rozumu, tvorivosť, chlieb, vodu.

Ďakujem všetkým celým svojim srdcom, svojou dušou, svojim rozumom – blízkym mne ľuďom, nepriateľom, priateľom, vychovávateľom, učiteľom, národovcom, kultúre a múdrosti národa, štátu, vlasti, rase, civilizácii, Bohu.

Zakázané mne vnímanie, trpenie, lásku, úlohy života, za vyšší zmysel mojej existencie, za všetky pôžitky zjavné aj skryté. Za darovanie mne spôsobilosti a možností. Ďakujem celým svojim srdcom, dušou, mysľou za to že On je, že idem cestou samopoznania, realizácie a rozvitia.

Za svoju individualitu, ducha, za pomoc, pomoc v tomto zložitom procese evolúcie, kryštalizácie vyššieho poznania. Ďakujem svojej mnohostrádajúcej duši za trpezlivosť, spôsobnosť veriť, ľúbiť, odpúšťať, slúžiť, prekonávať, užívať si, prekonávať prekážky a radovať sa.

Ďakujem všetkým svojim svetom, predstaviteľom sveta i hierarchii bohov za systém môjho tela, orgánov, atómy, konštrukciu matrice a celý známy a neznámy komplex môjho poznania sveta.

Ďakujem svojmu dieťaťu k úspechu a želám mu úspech v láske, samorealizácii, radosť, šťastie, neopakovatelnosť. Želám mu všetko to, čo ja nemám a dávam mu slobodu, lásku, cieľavedomosť. Nech sa tak stane.

Ďakujem Bohu za život, zdravie, že sa dokážem radovať, trpieť, ľúbiť, báť sa. Za to, že mám telo, dušu, rozum, inteligenciu. Ďakujem životu, že mám jedlo, dom, oblečenie a blízkych ľudí. Ďakujem okruhu svojich známych za to, že dávajú môjmu životu zmysel a záujem.

Ďakujem silám prírody, že mi pomáhajú, ďakujem za všetky udalosti v mojom živote, všetkým ľuďom, ktorých som stretla, za pomoc, radu aj predložené úlohy. Ďakujem rozumnému perfektnému svetu, v ktorom žijem.

Ďakujem planéte Zem, kde som sa ocitla na krátke mihnutie oddychu v mojom nekonečnom putovaní. Ďakujem, ďakujem, ďakujem.

Modlitba za zrušenie negatívneho

Stvoriteľ, prosím za odpustenie všetkých ľudí a tvorov na Zemi, za svoje vedomé a nevedomé skutky, za ťažkosti, problém v rozvoji. Stvoriteľ, ruším programy zlého vplyvu nahromadené v mojom Rode, ovplyvňujúce mňa, mnou zapríčinené v tomto i minulých životoch, ja rusím.

Stvoriteľ, dovoľujem si byť zdravá, byť bohatá, úspešná, radovať sa zo života, a vo všetkom ťa poslúchať. Stvoriteľ, ja ruším z tvojej sily a milosti všetky svoje negatívne želania a ich dôsledky, negatívne skúsenosti mojich predkov a ľudí mne blízkych, ja ruším.

Ruším v svojej minulosti ťažké spomienky, strach, obavy z dôvodu svojej smrti, smrti svojich blizkych, ja ruším. Ruším samovražedné programy, zlé myšlienky aj pomstychtivé programy, vedomého i nevedomého hnevu, vedomé aj nevedomé programy a slová k démonom, vedomé aj nevedomé urážky Boha nahromadené mnou ako aj v genetickej pamäti predkov, ja ruším. Sláva tebe Rod, nech sa tak stane.

Stvoriteľ, snímam zo žien svojho Roda program zničenia lásky, ohraničeného boja za vlasť, zničenie mužského pokolenia. Ruším program mužov Roda smerujúci k zničeniu lásky ženského pokolenia a zakladám stanovujem vzájomné harmonické vzťahy so všetkými svojimi predkami a potomkami.

Tiez s otcom, materou, synom i svätým duchom, pôvodom najvyššieho. Nech sa tak stane. Mením negatívne programy opakujúceho sa osudu svojich rodičov a predkov.

Mením svojim poznaním program diabetizmu, infarktov, útokov kozmického vzniku, kožných chorôb, straty pamäte, hemeroidov, rakoviny, traumy a iných chorôb tela i ducha, o ktorých neviem, alebo som sa o nich zabudla zmienit, ja ruším. Nech sa tak stane.

Ruším strach, sexuálne bloky, úzkosť a vkladám svoje vedomie v komunikáciu, spoluprácu, životaradosť. Ruším programy podozrievania, strachu, nešťastia, rozmarov, lenivosť, odrádzanie od viery v samého seba a Božie sily.

Odpúšťam všetkým, ktorí ma urazili a prosím o odpustenie všetkých, ktorých som vedome či nevedome urazila. Nech sa tak stane. Ruším signály začínajúcej choroby, zranenia, traumy, vredov, zlozvykov nahromadených v tomto ako aj v minulom živote, ja ruším.

Ruším programy manipulácie so mnou, mojou slobodou, rozkazovania, fyzického násilia, strachovania sa za potreby prázdnych cieľov a ilúzií a tak ďalej, ja mením. Nech sa tak stane. Rod najvyšší, nech bude vôľa tvoja.

Ruším, vedome a nevedome, mnou založené programy želania zla v myšlienkach, slovách i skutkoch. Ruším zasiate mnou, vedome ci nevedome, hlúposť, hnev, rúhanie, nešťastie u seba vo svojej mysli, svojim osudom, vo svojej misii, ja ruším.

V zmysle horeuvedeného Ti vkladám svoju dušu, lebo ty lepšie vieš ako s ňou naloziť. Nech sa tak stane.

Modlitba od urieknutia a čarodejníctva a rôznych ťažkých situácií

Rod najvyšší, Sláva Tebe. Prosím o prepáčenie všetkých ľudí v svojej minulosti, koho som vedome či nevedome urazila. Posielam svoju energiu života do Tvojej minulosti na zničenie mnou zaprčinenej neprávosti. Ruším silou svojho rozumu silu zničujúcich programov, výsledky ich negatívneho posolstva.

Ruším kódy prekliatia, skutky, spory so želaním zla s príťažlivosťou negativnych síl sveta, traumy a ich následky, psychické traumy, negatívne situácie, tiež všetko to, čo znemožňuje mne a členom môjho Rodu žiť v harmónii so sebou a svetom, ja ruším.

Ruším silou kremeňa negatívne programy a kódy založené mnou a aj predstaviteľmi môjho Roda v minulosti, aj v tomto živote. Ruším silou Stvoriteľa namierené na mňa, členov mojej rodiny a predkov, negatívne programy na stratu úspechu, nedôveru v svoje sily, komplex menejcennosti, komplex viny, strach z budúcnosti a tak ďalej, ja ruším.

Oslobodzujúcu sa energiu smerujem cez Boha k harmonizácii svojich vnútorných svetov, opravu všetkých negatívnych následkov z minulosti. Sláva Bohu za všetko.

Ruším negatívne vplývanie na seba, dvojníkov existujúceho iného sveta, nižších svetov agregorov, priestranstva, predmetov strachu, kúzelníkov, pedagógov, vychovávateľov, doktorov, známych ľudí, politikov, novinárov, ja ruším.

Oslobodené energie smerujem na zocelenie, vyliečenie následkov minulosti, informačne očistenie, evolučný rozvoj nižších svetov.

Stvoriteľ, ruším programy nepriateľstva, neúspechov, nešťastia, rozčarovania, klamstiev, očakávaní, kontroly zvrchu mňa i sveta, strach zo života, neveriac vo svoje sily, nedôverujúc svetu, stratu sebadôvery a nedôvery cudzím.

Ruším svoje a cudzie programy parazitujúce na emóciach a pocitoch, kradeži energie, závisti v mysli a pocitoch, ja ruším.

Oslobodzujúcu sa energiu smerujem na vysvetlenie osobnej karmy, karmy Roda na zmenu vo svojej nevedomosti na očistenie aury od signálov bolesti a svojej nedokonalosti. Nech sa tak stane.

Tieto modlitby čitať 21 krát za cyklus (1 den). Komplex modlitie, ktoré pomáhajú očistiť Rod aj seba od rôznych blokov, obáv, pomáhajú vyčistiť tvoje okolie. Lúči sa s vami Katarina Vesta, nech nám pomôže zmúdrieť sila predkov našich. HURÁ

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.