Obraz a představa Boha – Boží záměr a Boží dopuštění

Už několik let sleduji videa a články pocházející z ruského Fondu konceptuálních technologií. Přesněji řečeno jde o Koncepci společné bezpečnosti (KSB) a Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTŘ) a videa Valerije Viktoroviče Pjakina opatřená českými titulky.
Proč by tyto zdroje měly být nějak související se Slovanstvím? Z jednoduchého důvodu: vycházejí ze společných slovanských kořenů, což je podobný jazyk a kultura, a společná světonázorová orientace. Tento fond konceptuálních technologií odhaluje široké veřejnosti znalosti z oblasti politiky, ekonomie, sociologie a náboženství. Dokonce do tak zasvěcené úrovně, že dokáže vysvětlit způsob řízení sociálních supersystémů, jako jsou jednotlivé národy, státy, kontinenty a celé lidstvo.
Od dob zavedení západní „kultury“ a biblického konceptu „prostředníků pro komunikaci s Bohem“ je široká veřejnost odtržena od těchto znalostí a možností ovládat svůj osud. Dokud budou mít k těmto znalostem přístup pouze úzká elita zasvěcených světovládců, nepodaří se ze světa vykořenit žádné uspořádání společnosti na otrokářských principech. S příchodem a studiem informací z KSB a DVTŘ nastává změna stávajícího paradigma uspořádání společnosti. Tento přeložený článek ukazuje pojmy a principy, ze kterých tyto zdroje informací vycházejí.

Obecně platí, že v jakémkoli dlouhém rozhovoru o metafyzice (principy a příčiny bytí) se dříve nebo později přichází k otázce významu života a obrazu Boha v lidské psychice.

Když mluvíme o obrazu Boha, tak vytvořit nějaký ilustrativní nebo video-obraz nadsmylové reality není možné (jako nelze pochopit z úrovně rostlinného svět zvířecí, tak nelze z úrovně člověka poznat úroveň Boha). Nicméně u této nadsmyslové reality existují určité vlastnosti. A od toho, jaké vlastnosti připisujeme my Jemu (Bohu) a nakolik oni odpovídají realitě/skutečnosti, závisí přiměřenost našeho myšlení a chování.

Věříme, že Bůh (hierarchicky nadřazený nejvyššímu všezahrnujícímu řízení) patří následující vlastnosti:

  • On – Stvořitel, tvůrce všeho
  • Láska
  • Moudrost
  • Informovanost o všem, co se děje
  • Účast v životě svého díla
  • Milosrdenství
  • Dobrotivost
  • Vše-odpuštění

Schéma vzájemného vztahu lidí s Bohem:

Bozi zamer a Bozi dopusteni

Existuje matice možných stavů (neomezený oceán), ve kterých se může nacházet objekt (v tomto případě člověk nebo společnost). Bůh obdaroval své Stvoření – člověka takovými kvalitami, kterými sám nedisponuje, a konkrétně právem svobodné volby k dosažení tohoto nebo jiného stavu. Bůh se projevil ve své mravnosti (která se nám jeví Bohabojností/Počestností/Spravedlností) a svých cílech – záměrech. V tomto prostoru možností existuje nějaká nejlepší volba (na diagramu je zobrazena jako ostrov) pro objekt, předem daná Bohem, a pohyb, kterému souběžně pomáhá vítr Nejvyššího.

Tedy Bůh nás stvořil s určitým (přesně stanoveným) cílem a pokud člověk žije podle Spolu-vedení a snaží se dosáhnout svého cíle (mise), pak takový člověk se pohybuje v řečišti/cestě Prozřetelnosti a okolnosti v jeho životě se vyvíjejí nejlepším způsobem, tj neexistuje žádná katastrofa.

Pokud se člověk odchýlí od plnění svého poslání, a začne žít ne podle svého Spolu-vedení, postupně se ocitne v božím Dopuštění, v kterém ztrácí informaci, aby nepoškodil jiné lidi, kteří jsou v Prozřetelnosti; může jen ublížit těm, kteří nejsou v prozřetelnosti, a to podle principu: „Někteří bezbožní jedí hněv jiných bezbožných“ (Korán).

Existuje jasná hranice mezi Prozřetelností a Dopuštěním a přechod k Dopuštění je doprovázen znamením – nápovědou „Tam nechoď“. Pokud člověk zůstane hluchý a slepý k takovým nápovědám, pak katastrofičnost v jeho životě se začíná zvyšovat podle míry propadu do Dopuštění. Na tomto obrázku jsou překážky a katastrofy vyznačeny ledovci a víry.

Pro každého člověka, který kráčí nespravedlivou cestou, zůstává příležitost se vrátit na cestu Prozřetelnosti a prožít Lásku, darovanou Shora. K tomu, aby člověk nespadl do Dopuštění, musí vytvářet svůj vektor cílů (hierarchické uspořádání svých cílů – od nejdůležitějšího až po bezvýznamné, kterých je možné se vzdát ve prospěch dosažení více důležitějších) v souladu s vektorem cílů Boha (Jeho Záměrem).

Jak poznat, na jaké cestě jdete: na cestě Prozřetelnosti nebo spadnout do oblasti Božího dopuštění? Pokud se vaše záměry uskutečňují bez zvláštních napětí a jsou k dispozici potřebné zdroje pro vaše cíle, a vaše nálada se nezhoršuje do stavu nudy, apatie, pak s vysokou pravděpodobností kráčíte po cestě Prozřetelnosti.

Pokud se budete muset obtížně snažit dosáhnout vašich cílů a výsledek nedosahuje žádoucí spokojenosti (nálada klesá), pak buď jste nastavili cíl, který vyžaduje nutně více zdrojů, než kterými můžete disponovat v této době, a nebo váš cíl není v Prozřetelnosti.

Jakým způsobem, prostřednictvím jazyka životních okolností, s námi Bůh komunikuje – každý sám rozhoduje, jaký to bude jazyk, jímž nás oslovuje – jazykem Lásky nebo jazykem potíží/nepříjemností a katastrof.

~ ~ ~

Zdroj článku: http://kob-media.ru/?p=953

Navazující článek: Úplná funkce řízení (krátké vysvětlení Koncepce společné bezpečnosti KSB)

Kniha: Základy sociologie (Koncepční materiály studijního kurzu / Díl 1.)

Web: Koncepce společné bezpečnosti (KSB) a Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTŘ)

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.