DEKLARÁCIA SLOVIENOV (12.12.2018, Nitra)

DEKLARÁCIA SLOVIENOV,

prosíme o pomoc všetkých priateľov, kamarátov, spolupracovníkov a všetkých ľudí dobrej vôle o vyjadrenie pripomienok, námetov, názorov a podpory pre Deklaráciu Slovienov, nakoľko sa blíži termín jej vyhlásenia – 12.12.2018 o 12.00 hodine na vrchu Zobor.

Odchod od liečebného ústavu o 11.00 hod. Adresa liečebného ústavu: Kláštorská 388/134, Nitra – Zobor.

Ďakujeme. Zároveň všetkých čo najsrdečnejšie pozývame na túto významnú udalosť !

Miloš Zverina, Slavica o.z.
Nitra, leto 7526, rok 2018

Milí priatelia, bratia a sestry Slovania,

dovoľujem si vás touto cestou poprosiť o požiadať a podporu pri obrane nášho práva na slobodné udržiavanie dedičstva Staroslovienskej Kultúry a Viery. V poslednom období sme svedkami rôznych nedorozumení ohľadne používania Staroslovienskych symbolov, ktoré sú súčasťou našej pôvodnej Staroslovienskej Kultúry a Viery. Sú jej neoddeliteľnou súčasťou, tak ako napríklad Staroslovienske písmo, jazyk, mytológia, výšivky alebo ošatenie. Naše združenie Slavica v minulosti už organizovalo niekoľko konferencií a podujatí na tému Pôvodná Kultúra Slovanov. Prichádzame k vám s výzvou, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť občanov na skutočnosť, že neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti sú aj ľudia, ktorí si vážia a uctievajú našu pôvodnú Kultúru a Vieru ako napríklad Staroverci, Rodoverci alebo rôzne združenia a jednotlivci. Majú na to plné právo, ktoré je aj zakotvené v právnych dokumentoch. Prosíme vás o šírenie tejto výzvy a podporu pri ochrane a zachovávaní nášho skutočného Kultúrneho a duchovného dedičstva.

Miloš Zverina
Slavica o.z.
Nitra, leto 7526, rok 2018

Deklarácia Slovienov 12.12.2018

TEXT DEKLARÁCIE SLOVIENOV

My, roduverní potomkovia Staroslovienskych rodov, ktorým v žilách koluje krv našich slávnych predkov, dedičia zeme vymedzenej Karpatskými horami, riekou Dunaj a Panónskou nížinou, kde sme v minulosti spoločne tvorili našu Starosloviensku Dŕžavu, v ktorej sa uplatňovala rodová samospráva a žilo sa podľa svedomia, vyhlasujeme:

Sme Kultúrne a jazykovo jednotná spoločnosť so svojím vlastným svetoponímaním, mytológiou, staroslovienskym jazykom a písmom, symbolmi, ošatením, hudbou, spevom, tancom, jedlom, staviteľstvom, remeslami, poľnohospodárstvom, bojovou a telesnou Kultúrou.

Ctíme si slobodu myslenia, vyznania a viery, ktorú má zároveň každý právo verejne a slobodne prejavovať. Uplatňujeme si právo slobody a sebarealizácie, pamätajúc a hlásiac sa k dedičstvu našich predkov – k staroslovienskej kultúrnej tradícii, zvykom a k životu v súlade s Prírodou a Svedomím.

Žiadame medzinárodné spoločenstvo národov o okamžité uzavretie pokoja a mieru na všeľudských zásadách, aby bol pokoj taký, že by medzinárodnoprávnymi zárukami znemožňoval ďalšiu vojnu a zbrojenie.

Sme hrdí na naše snaživé, svedomité, čestné a nadané staroslovienske rody, ktoré vzdor neslýchanému vyše tisícročnému útlaku si zachovali vysokú úroveň Kultúry, jazyka, tradícií, svojrázu a obyčajov.

Veríme, že naše Spoločenstvo Slovienov nebude vylúčené z požehnania pokoja a mieru, ale i jemu bude dopriate, aby sa podľa svojrázu mohlo vyvíjať a zachovávať pôvodnú Kultúru, jazyk, písmo, tradície a obyčaje Slovienov, aby podľa svojich síl, umu, vedomia, svedomia a tvorivej budovateľskej práce prispelo k všeobecnému blahu a pokroku človečenstva.

Deklarácia prijatá dňa 12.12. ROK 2018 / LETO 7527 o 12.00 hodine
na vrchu Zobor – Karpaty – Slovensko

 

slovanské združenie Slavica
Nitra
Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Akce, přednášky, semináře se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.