Tvorca 12-rozmernej Hry

Zde uvádíme pouze část článku, který je celý na www.tartaria.sk/dedicstvo-predkov/tartaria/530-krizny-kamen.

Astrál si môžeme predstaviť ako ohromný, nekonečný hviezdy priestor – Vesmír. V ňom sa žiť nedá – teda v takej podobe, ako poznáme Život my. Preto Jemnohmotný Svet vytvoril špeciálnu Jemnohmotnú Rovinu, ktorá zvonku vyzerá ako vajce. Vnútri má 12-vrstvovú (rozmernostnú) štruktúru, ktorá je určitým spôsobom „kópiou“ časti Astrálu. Preto tento priestor často nazývame aj Mikrokozmos. Ako hore, tak dolu, ako vnútri, tak navonok.

Každá z vrstiev 12-rozmerného priestoru vnútri „vajíčka“ je podobou konkrétnej priestorovej existencie časti Vesmíru, čo naša mytológia pozná ako JAV-NAV-PRAV. V knihách Véd sa o tom hovorí, ale najcennejšia je v tomto zmysle Kniha Svetla. Je to vo svetovej literatúre ABSOLÚTNY UNIKÁT. Žiadna iná, verejnosti dostupná kniha nepodáva opis mnohorozmernej, mnohoúrovňovej štruktúry Jemnohmotného Sveta. A už vôbec nie Biblia či Korán.

Do tohto „vajíčka“ je „inštalovaná“ naša sústava jemnohmotných tiel – teda presnejšie po 12. rozmernosť. Vyššie rozmernosti – podľa Véd sme 16-rozmerné bytosti – sú už mimo 12-rozmernej Hry. Ak Tvorca 12-rozmernej Hry ju uzavrie (čo už oznámil) a zruší (zatiaľ existuje), tak len tí, ktorých vedomie vystúpilo nad 12-rozmernú škálu prežijú. Mýlia sa tí, ktorí predpokladajú, že Stvoriteľ počká na každého… ale majú slobodu si tak myslieť. Poznanie však už zostúpilo. Príčina teda existuje, reakcia na ňu je naša zodpovednosť.

S predstavami takejto „konštrukcie“ sú samozrejme problémy – hovoríme o mnohorozmernom priestore – všetky zobrazenia sú vyložene Obrazné. Inak sa to ani nedá.

vystup ZivAtmy doplneny

Hoci výstup energetického kanálu zo sústavy energetických tiel môžeme považovať za priamy nahor, v skutočnosti ŽivAtma musí najskôr vystúpiť NAPRAVO z 12-rozmernej Hry. Odtiaľ pochádza aj názov PRAV v podmienkach Mikrokozmu. Čo však je naozaj priamo a čo „zákruta“ vo vyšších rozmernostných sústavách je úplne iná otázka.

Každá rozmernosť vnútri Hry má svojich adeptov na Zemi. Títo sú na svoju úlohu vychovávaní už od útleho detstva. Takouto bola napríklad Blavatská. Bola adeptom jedného, konkrétneho egregoriálneho systému. Keď skončí výchova-príprava adepta, tak adept začína šíriť konkrétne, ich myšlienky tu na Zemi.

Medzi takýchto adeptom patrili aj Rerichovci a ich systém Agni Jogy. Je to egregoriálny systém, rovnako ako Levašov.

Treba poznamenať, že adeptom egregoriálneho systému nebola Vanga – ona priamo chodila do jemnohmotného Sveta.

V 12-rozmernej Hre existuje veľmi veľa škôl, ktoré rozpracovávajú a šíria HORIZONTÁLNE poznanie. Napríklad:

  • 1-2-3 rovinnosť šíri HORIZONTÁLNE ZNANIE kresťanstva;
  • 4-5-6 rovinnosť šíri HORIZONTÁLNE ZNANIE Slovanstva;
  • 7-8-9 rovinnosť šíri HORIZONTÁLNE ZNANIE Matriarchátu;
  • 10-11-12 šíri HORIZONTÁLNE ZNANIE o Zlatom Veku.

Všetky dnes podávané informácie – knižná ponuka je zaplavená všakovakými knihami na takéto témy – je možné umiestniť do jednej, konkrétnej rozmernostnej štruktúry. To zároveň znamená, že všetky majú Pravdu, všetky obsahujú Istinu danej Horizontálnej formy znania.

Je tiež vidno, že každá kniha z jednej horizontálnej školy sa líši od kníh iných horizontálnych škôl. Je to preto, lebo Istina jednej rozmernostnej štruktúry je iná ako Istina druhej rozmernostnej štruktúry. Tieto rozdiely sú často kardinálne.

To, čo tvrdia kresťanské knihy sa líši od toho, čo tvrdia knihy scientológov, ktoré sa zase líšia od kníh slovanských. Všetky sú však pravdivé, t.j. Istinné. Akurát že Istín je nekonečné množstvo. Všetky však prinášajú konkrétne horizontálne znanie – opis konkrétnej horizontálnej Istiny.

Nám je však najdôležitejšie vedieť, ako stúpať NAHOR PO ZLATEJ, STREDNEJ CESTE DUCHOVNÉHO OSVIETENIA a pritom sa nikde – v žiadnej horizontálnej rozmernosti – nezastavovať. O tom hovorí obraz Iliu Muromca pre krížnym kameňom. Len cesta nahor je naša cesta – ale ciest doprava aj doľava je nekonečné množstvo.

Tento krížny kameň stojí pred nami každú minútu či sekundu nášho života a každú minútu či sekundu nášho života sami rozhodujeme ako ďalej.

Treba si dobre uvedomiť aj ďalšiu súvislosť – to, čo dnes poznáme ako SLOVANSTVO je jeho podoba v patriarcháte, ktorou sa obyvateľstvo uchránilo – aspoň teda časť – pred definitívnym koncom, pokresťančením. Keď Zem vstupovala do fázy Noci Svaroga (Kali Jugy), tak Žreci pripravili pre nás takú „výbavu“ aby sme Noc Svaroga prežili. Preto dôraz na kroje, výšivky, oberegy a podobne. Môžeme si to prirovnať aj k príprave na veľmi tvrdú zimu. Tieto vonkajšie znaky našej identity svojou podstatou zodpovedajú kožuchom, kapcom, rukaviciam, lampášom, saniam a vôbec všetkému, čo potrebuje človek v Prírode na prežitie tuhej zimy. Keď však zima odíde, tak odkladáme aj kožuchy, kapce, lampáše, zateplené oblečenia a podobne. Predstavte si, že na jar začnú radostne zurčať potôčky a my sa chceme z jedného z nich na lúke v lese napiť. Budeme k nemu utekať v kožuchu, kapcoch, rukaviciach a s lampášom? Pomôže nám to v teplej jari?

Teda tak aj s našou atributikou. Samozrejme, že je naša. Niet žiadnej chyby na to, že obnovujeme našu Kultúru, výšivky, oblečenie, predmety dennej potreby a vôbec všetko, čo k tomu patrí. Nie to však dostatočná podmienka, pretože často sme sa stali veľmi naivní. Ak k nám prídu Cigáni či iní cudzinci oblečení do krojov a správnych výšiviek hneď sa nimi dávame viesť. Je to správne? Nie je dnes – je už RÁNO SVAROGA (JAR) – dôležitejšie pracovať na svojom vnútornom vývoji? Alebo je pohodlnejšie dať sa viesť vlkmi v baranej koži? Ale kde nás dovedú cudzinci?

Celý článek: https://www.tartaria.sk/dedicstvo-predkov/tartaria/530-krizny-kamen

Volně navazující článek: ÚVOD DO SLOVANSKÝCH ČISTIEK 1: MNOHOROZMERNOSŤ REÁLNOSTÍ

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.