O šesti prioritách zobecněných prostředků řízení 2/2 (Viktor Alexejevič Jefimov)

Světové peníze. To je čtvrtá priorita. Tyto čtyři priority, to jsou informační zbraně. Tady jsou materiální zbraně. Tady jsou informační zbraně. Světové peníze – co to je? Je to informace. Co jsou peníze? Jsou to čísla. Mohou být vyloženy na papíře, v počítačové podobě. Nic víc. Dnes už nic víc. Peníze byly vždy v historii zbožím. Zbožím, které se nejčastěji používá ve výměnných operacích. Bylo to obilí, skot, někde kůže, potom kovy, zlato, stříbro.

Co je to papír? Papír byl do roku 1971 jednoduše bankovní stvrzenka. Potvrzení banky, že máte nějaké zboží. Vy předáte tento papírek někomu druhému a nyní už zboží není vaše, ale toho, komu jste papírek předal. To je přirozenost peněz. Ale v roce 1971… Bohužel je tu takové odbočení, které nelze neudělat… O penězích udělám malé odbočení, je to velmi důležité, abyste chápali, co jsou peníze, protože svět řídí prostřednictvím peněz. Rotschild, pamatujte si jeho větu:

„Umožněte mi ovládat peníze státu a nezajímá mě, kdo tvoří jeho zákony.“

To je absolutně přesné pravidlo. Jakékoliv parlamenty, zákony, poslanci, nikdo nemá nic společného s řízením, pokud nevládne penězi. „Umožněte mi ovládat peníze státu a nezajímá mě, kdo tvoří jeho zákony.“ Takže za jakým účelem byla zorganizována Druhá světová válka?

Bylo to posunutí dolaru. Chronologie je taková. 1913 – Federální rezervní systém USA, který emituje dolar, je to soukromá korporace. Je schválena jako soukromá korporace. Rok 1913. Jaká valuta dominuje? Dominuje britská libra. Jediná obecně uznávaná světová valuta.

Začíná První světová válka. Na území bojujících stran se valuty propadají, dolar jde nahoru, začíná konkurovat ostatním valutám, stanovuje se nějaká rovnováha valut. Druhá světová válka. 1941 v Rusku a na území všech bojujících mocností valuty bojujících mocností padají.

Jediná nebojující země jsou Spojené státy. Druhá světová válka pro ty, kteří ji objednali a organizovali, skončila v roce 1944, kdy byla přijata Brettonwoodská dohoda. V souladu s touto dohodou je 35 dolarů rovno hodnotě 31,1 gramů zlata. To je vše. Jediná valuta na zeměkouli, která se srovnávala se zlatem. Pokud jste přivezli do USA dolary, byli vám povinni v souladu s Brettonwoodskou dohodou vyměnit tento papír za zlato. Ale když jste přivezli do Francie francouzský frank, do Anglie libry, nebyl vám nikdo ničím povinován. Byli povinni je zabezpečit jen dolarem. To je takzvané krytí na základě Brettonwoodské dohody.

Ještě nějaký svazek zboží-peníze existoval, ale už jen zprostředkovaný. Napřed dolar, zlato až za dolarem. Ale v roce 1971 de Gaulle přestal poslouchat. Když chce někdo dolary, musí dát plyn, les, ropu, zlato, a v USA jednoduše zmáčknou knoflík a spustí tiskařské stroje. Naštval se, jak je to možné? Co udělal? Do Fort Knoxu poslal letadlo papíru a odsud zpět letadlo zlata. Tam papír, odtud zlato. De Gaulla velmi rychle odstranili, protože nehrál podle pravidel, ale zásoba zlata USA klesla. Tehdy, v roce 1971, 15. srpna, to je velmi důležité datum pro pochopení globální historie lidstva.

15. srpna 1971 Nixon jednostranně podepsal nařízení, kterým všechny mezinárodní dohody přeškrtl, nařízení, v souladu s kterým byla ukončena praxe výměny dolaru za zlato. Takto, jednostranně. To byl krach USA, naprostý, stoprocentní. Od té doby jsou peníze jenom papír, který není ničím krytý, jen podle práva. Co je to kilogram, je pochopitelné. Co je to rubl, to pochopitelné není. Vztahy mezi penězi. Co je to dolar vám dnes neřekne ani jeden ekonom, stejně jako proč je dolar roven 31 rublům. To je jako mafiánská dohoda, ale ne ekonomika.

Kurz rublu je přibližně 4 krát podhodnocen. To znamená, že pokud zkusíte koupit za dolar něco u nás a potom v USA, tak v USA koupíte 4-5 krát méně v tomto spotřebitelském koši, jak v Rusku. Takže řízení na této ekonomické prioritě, to je především emise platebních prostředků. Ten, kdo provádí emisi, získává příjem, který se nazývá slovem, které vám žádný ekonom neřekne. Naučíte je to, ať se podívají do encyklopedie a najdou to slovo. Seigniorage (ražebné), podle encyklopedie je to příjem, který je získán jako rozdíl mezi náklady na výrobu peněz a jejich nominální hodnotou.

Náklady na výrobu stodolarové emise jsou deset centů. Nominální hodnota je sto dolarů. V Rusku můžete tento papírek vyměnit za co chcete. Ti, kdo dostávají „ražebné“, dělají nejdrsnější byznys na zeměkouli. Všechna ta narkotika, zbraně a další, to vedle tohoto byznysu ani neleželo. S byznysem, který je veden prostřednictvím emise platebních prostředků. Někdo za ten papírek bojuje, někdo ho natiskl a někdo se stal bohatým.

Uvedu vám statistiku z knihy Margrit Kennedy vydané ve Švédsku, přeložili jsme ji do ruštiny. Má název „Peníze bez procent a inflace“. Každodenně „rozvinuté země“ v podobě dluhů dávají „rozvojovým zemím“ 100 milionů dolarů. Zpět získávají 200 milionů dolarů. To je celé tajemství jejich rozkvětu. Lichvářství. Proto vám říkám, že nikdy pořádně nepochopíte to, co probíhá ve světě, dokud nepochopíte kdo a proč napsal Bibli, Korán, co je to buddhismus, hinduismus. Cituji vám Bibli. Bible, to je koncepce řízení. Tady ta konceptuální moc, která dnes visí nad naší státností, to je BIBLICKÁ KONCEPTUÁLNÍ MOC. Bible, to je koncepce, vyložená ve slovních formách. Co je napsáno v Bibli? Čtu vám doslovně:

„Budeš půjčovat mnohým národům a sám si půjčovat nebudeš. A budeš vládnout nad mnohými národy a oni nad tebou vládnout nebudou.“

To je vše. Primitivní a prosté.

Ideologická priorita. To je mnohem hroznější priorita, než předchozí. Tady probíhá vše podle nařízení odsud. Bible, Korán, náboženství, televize, to všechno je ideologická priorita.

Řízení těchto priorit jde odsud. Říkají, proč Putin nevydal zákon o televizi? Promiňte, ale to je nadstátní řízení. Tato priorita stojí nad prezidenty, prezidenti nestojí nad televizí. Odsud probíhá řízení. Jak se formuje terorismus? To musíte jako pracovníci tohoto odvětví chápat naprosto přesně. Jak je sestaveno reálné globální řízení. Co je to terorismus? Já tvrdím, a jeden můj pořad v rádiu má název: „Televize jako mág a informační sponzor terorizmu.“ Proč to tvrdím? Pamatujete výbuch v moskevském metru? Myslíte si, že ti, kteří osnovali tento výbuch, chtěli těch pět, deset lidí v metru zabít? Ne! Počítali s tím, že po výbuchu to všechno bude vysíláno v televizi, že to uvidí miliony, možná miliardy diváků, a to způsobí určitý efekt na společnost. A to je globální řídící působení na společnost. Pokud by měli od zítřka novináři dostatek sil, vůle, umu atd., vystoupit z tohoto globálního řízení a říct: „Ne, nadále teroristické činy v televizi vysílat nebudeme“, komu by potom byly potřeba? Jaký smysl by měla smrt pěti lidí, kdyby o tom nikdo nevěděl? Je to zamlčování? Ne. Je to globální chápání řídících schémat. Uvedu vám citáty z vystoupení Filipa D. Bobkova, který v jednom novinovém rozhovoru říká:

„Ano, jak řídí pomocí obrázků jsme svého času chápali. A když jsme v televiziukázali akt sebeupálení, který se stal v Pobaltí u věčného ohně, začalo se toopakovat v celé zemi a zastavilo se to, až když jsme o tom přestali informovat. Jenom co jsme odvysílali, jak dvojice mladých lidí na svatbě vyskočili z balkonu a zahynuli, začaly se tyto situace opakovat.“

Je třeba velmi rozlišovat mezi programováním a prognózováním. Prognóza je jedna věc, programování je věc druhá. Pokud v televizi ukazujete nějaké obrázky, je to takzvané egregoriálně matriční řízení. Tyto obrázky formují vaši budoucnost. Vše, co je na obrazovce, nevyhnutně přechází do našeho reálného života. Všechny systémy magie jsou na tom postaveny. Napřed se formují nějaké informační výstupy a potom se propracují schémata přenosu těchto výstupů do objektivní reality. To je ideologická priorita. Proto se právě zde uskutečňuje řízení. Teď se podívejte, na tomto příkladě už vám ukážu. Nezačali nás ničit pomocí „zelené přilby“, ale pomocí zeleného hada, pomocí zeleného dolaru, pomocí zelené stuhy na čele Čečenců. Můžeme spíše říct na čele pomatených lidí. Jestli se najdou takové hlavy, na které je možné natáhnout zelenou pásku a potom Alláh Akbar, tak získáme to, co se děje v naší zemi. Zde jsou pro vás řídící priority. Opravdu i na tak běžné úrovni nechápete, jak probíhalo řízení a nakolik je náš model adekvátní tomu, co se v naší zemi stalo? Takto probíhalo řízení. Myslíte, že dolar se sem dostal náhodně? Že Spiritus ROYAL se sem dostal náhodou? Že Čečna v Rusku vznikla zničehonic, náhodou? Ne, zdaleka ne náhodou.

Druhá řídicí priorita. Historická, neboli chronologická. Já tvrdím, že řízení budoucnosti se vždy uskutečňuje na základě změn minulosti. Přečtěte si velmi zajímavou a pro vás velmi důležitou knihu George Orwella 1984. Tam je vše rozepsáno do detailů. Jak sedí celý resort a od začátku všechnu historii přepisuje. Protože pokud přepíšete historii, budoucnost bude přesně taková, jaké jsou vaše představy o minulosti. Pokud jste zformovali určité stereotypy minulosti, bude vám garantována jedna budoucnost. Pokud byly zformovány jinak, garantovaná bude budoucnost druhá.

První priorita – světonázorová. Pokud jste „něco“ vštípili do světonázoru, tak to „něco“ umožňuje řídit státy a národy po staletí i tisíciletí. Když besedujeme se zasvěcenými ze Švýcarska, říkám jim, všechno to chápete, globální schémata řízení, copak aspoň neuvažujete o tom, nemáte osobní ambice nebo přání jednou vystoupit v televizi a říct lidem:

„Přátelé, vy nic o životě nevíte, je takový systém znalostí… Budete vypadat chytře, zdá se mi,že pro váš osobní život je to důležité…“ Zeptali se mě: „Máte doma psa?“ „Mám.“ „A chtěl jste se někdy před svým psem blýsknout svým rozumem a vypadat chytře?“ „Nechtěl.“ „My také nechceme.“ Jaký mají zažitý světonázor? Oni nás nepovažují za stejné bytosti, jako jsou oni. Takže jsme „MY“, kteří máme právo na všechno a je jakoby lůza. Říkají, když vedete stádo býčků na jatka, ano samozřejmě, něco cítíme, ale takový je život. Když vedeme na válečná jatka druhé světové války 20 mil. lidí, ano, ovšem, není to ideální, ale takový je život. Jinak to nejde. To jsou naše postupy, naše chápání světa. Co se týče ruské civilizace a toho systému znalostí, o kterém mluvím, my to chápeme jinak. Lidé jsou od Boha zrozeni rovni jeden druhému. A jenom pozemské výmysly staví nějaké hierarchie. My nepotřebujeme něco vystavět, abychom někoho ponižovali. Ne. My bychom jednoduše chtěli vybudovat vztahy mezi zeměmi, národy, lidmi, prostě rovnocenné a důstojné. To je vše. My nic nepotřebujeme. My máme všeho dost. Tak to je světonázorová priorita. Pokud nám všem vnutí to, že ruský Ivan a stakan vodky jedno jest, že je to trouba, který nic neumí, a my všichni tomu uvěříme, jsme odsouzeni k záhubě. Protože to je řízení na úrovni světonázoru. Chtějí nám přinést nové světonázorové standardy.

Předchozí úvodní článek: O šesti prioritách zobecněných prostředků řízení 1/2 (Viktor Alexejevič Jefimov)

Zdroj: Lekce pro starší žáky a další přednášky (Viktor Alexejevič Jefimov)

Související články:

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.