Slovanská vzájomnosť, cesta k bezpečnosti a spolupráci v Európe (27.-29. marca 2019, Moskva)

Referát z medzinárodnej konferencie „Globálna bezpečnosť a vedecko-technický progres“, ktorá sa konala v dňoch 27.-29. marca v Prezidentskej sále Ruskej akadémie vied v Moskve.

(skrátená verzia)

Cesta pre ľudstvo je mier a spolupráca slobodných národov

Je všetkým nad slnko jasné, že súčasné ľudstvo sa nachádza vo veľmi veľkom nebezpečenstve a kríze. Príčiny tohto nebezpečenstva sú všeobecné známe a preto ich uvediem len v bodoch: nekontrolovateľné zbrojenie, imperiálne vojny, drancovanie krajín, globalizácia, ekonomika podvodu, úbytok surovín, ničenie prírody, sociálna nespravodlivosť, novodobé otrokárstvo, mediálne manipulácie a vláda nadnárodných kriminálnych klanov.

To sú len niektoré a dalo by sa ich vymenovať oveľa viac. Zodpovednosť za tento stav majú vo veľkej miere krajiny tzv. euro- atlantického spoločenstva, ktoré sami seba nazývajú krajinami „demokratického sveta“. No oveľa dôležitejšie ako toto konštatovanie je poznanie, ako z týchto chorôb vyliečiť Európu a svet. Nebude to jednoduché, ale inú možnosť mať už nebudeme. Niekoľko osvedčených krokov k ozdraveniu spoločnosti: návrat k tradičným hodnotám národov, trvalo udržateľný mier, vzájomne výhodná spolupráca nezávislých a slobodných národov, dodržiavanie medzinárodného práva, spravodlivosť, návrat k hodnotám ako sú svedomie a česť…

Svet Slovanov dnes

Myslím si, že k zlepšeniu súčasného stavu môžu výrazne dopomôcť slobodné a nezávislé Slovanské národy- Spoločenstvo Slovanských národov, čo nakoniec už v minulosti dokázali. V súčasnosti existuje 13 slovanských krajín nachádzajúcich sa na Euroázijskom kontinente: Česko, Slovensko, Poľsko, Bielorusko, Ukrajina, Rusko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Bulharsko.

Okrem toho, že ich spája spoločná minulosť, kultúra, jazyk, tradície a duchovné hodnoty, spája ich aj túžba po spoločnej budúcnosti v duchu hesla „Spoločné korene, spoločná budúcnosť“. Len ak spoja svoje sily dokážu reagovať na geopolitické výzvy a hrozby, čo bude nakoniec na prospech Európy a celého ľudstva!

Spoločenstvo Slovanov most pre národy Európy k Rusku

To, že jednotlivé slovanské národy sú postavené proti sebe (rozpad Juhoslávie, občianska vojna na Ukrajine, prejavy rusofóbie u západných Slovanov…) je len dôsledok pôsobenia vonkajších a vnútorných protislovanských síl v jednotlivých slovanských krajinách.

Rozvoj slovanskej identity a spolupatričnosti závisí od dobrých vzťahov medzi bratskými národmi. Kľúčovou úlohou je výchova mladej generácie v duchu hrdosti na svoje korene a svet Slovanov do ktorého patria. Rusko by malo znovu uvažovať o slovanskej vzájomnosti a prijať zodpovednosť za osud bratských slovanských krajín, ktorých národy to od neho očakávajú.

Spoločenstvo Slovanských národov je zároveň poslednou nádejou pre národy Európy, ktoré sa nachádzajú tesne pred zánikom. Toto spoločenstvo sa stane ich prostredníkom- mostom k nadviazaniu mierového dialógu a spolupráce s Ruskom.

Miloš Zverina
Moskva, marec 2019

Zdroj Facebook:

Slovanská vzájomnosť, cesta k bezpečnosti a spolupráci v Európe.Referát z medzinárodnej konferencie...

Zveřejnil(a) Miloš Zverina- Slovanstvo a Európa budúcnosti dne Sobota 6. dubna 2019
Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.