Dne 29. ledna 2021 byl ukončen provoz tohoto webu, jenž splnil své poslání. Děkuji za přízeň a podporu Slovanství a Védismu.

Ing. Mojmír Mišun, správce webu
Nyní mě najdete zejména na facebookové stránce Duchovní vzestup skrze pozemskou zkušenost, Občanském klubu Relax klub Jarilo a nebo na mailu mmisun@seznam.cz. Ve svém Tvoření pokračuji... Vybrané védické a konceptuální články z webu jsou ke stažení v ZIP souboru.
Původní kultura, zvyky a obřady Slovanů - MoiVui