Nikolaj Levašov o získání imunity před působením Temných

Získání imunity před působením Temných prostřednictví zvládnutí „vnitřního planetárního cyklu evolučního vývoje“

A parazité, obojí „místní“ i „vesmírní“ působící na lidstvo, ihned této naivity, která je v určitých stádiích vývoje zcela přirozená, využívají. Tito parazité (nezávisle na druhu) mají velký zájem na tom, udržovat lidi v naivitě a nevědomosti tak dlouho, jak je to jen možné, a nejlépe – napořád!

Za tímto účelem používají velmi efektivní metody. V závislosti na psycho-typu právě „vyklubané“ osoby, začnou provádět psychické „zpracování“ za účelem nalezení slabých míst. Obvykle se to děje takto. Nejprve parazité proskenují mozek zelenáče pro zjištění jeho konceptů a zájmů. Jestliže zelenáč věří v Boha, objeví se před ním jakožto jeho poslové, nebo přímo předstírají být tímto Bohem. Jestliže zelenáč věří v existenci mimozemských civilizací, prohlásí se za představitele této, bez určení, o jakou civilizaci se přesně jedná. Mnoho lidí, kteří se nyní probouzejí, si z nějakého důvodu myslí, že pokud naváží kontakt, může to být jen se silami světla a světlými civilizacemi. Pravděpodobně je to díky literatuře, ke které mají přístup, stejně jako díky obecně přijímaným konceptům a představám, konceptu, že mentální úroveň planety koresponduje s vysokým stupněm duchovního vývoje, který je lidstvu neúnavně vnucován. Proto lidé všechny bytosti, nacházející se na této úrovni, automaticky umisťují do kategorie vysoce duchovně vyvinutých bytostí nebo do kategorie Andělů a Bohů.

Před 13.000 lety od zániku Atlantidy byla dána Midgard-Země do karantény, která trvá dodnes. Navíc Světlí implementovali opatření, aby se zabránilo podobné věci v budoucnu – aktivovali generátor blokující přirozené schopnosti člověka, dokud není dostatečně vyspělý, aby je byl schopný používat bez nebezpečí sobě nebo ostatním.

Technicky řečeno, pokud se člověku podaří za život zkompletovat všech 7 těl (fyzické, eterické, 2 astrální, 4 mentální), tak dokončil úspěšně tzv. planetární cyklus evoluce, dostane se z vlivu blokujícího generátoru a zpřístupní se mu jeho přirozené schopnosti. Jestliže osoba dokončila tento planetární cyklus evoluce, jeho duše může i opustit zemi a sluneční soustavu. Ale toto se stává velmi zřídka.

Nikdo z nich nechápe, že překonání šesti kvalitativních bariér naší planety (získání šesti materiálních těl ducha) neznamená splynutí s nirvánou nebo dokončení evoluce. Znamená to pouze, že tato osoba zakončila nultý planetární cyklus vývoje, že se on nebo ona osvobodila z planetárního evolučního vězení a je připravena „otevřít“ další kapitolu jejího života a vývoje – galaktický cyklus evolučního vývoje.

Každý člověk by byl překvapen, pokud by se cestovatel zastavil na prahu vlastního domu poté, co by získal ve správném pořadí klíče ke všem šesti zámkům, které ho věznily uvnitř. Samozřejmě, pokud je bytost schopna„otevřít“ čtvrté „dveře“ našeho domu-planety, bude mít větší stupeň evolučního vývoje, než ta, která je schopna „otevřít“ jen třetí „dveře“. A jestliže je někdo schopen „otevřít“ páté dveře Midgard-Země (tj. naše Země), bude mít vyšší stupeň vývoje než bytost, schopna „otevřít“ jen čtvrté dveře atd. Toto platí, ale to neznamená, že „obyvatelé“ všech těchto úrovní mohou být automaticky označováni za síly světla a nositele světla. To je velmi nebezpečná chyba, za kterou mnoho lidí zaplatilo svým zdravím, a někdy i životem. Navíc, mohou se stát mnohem horší věci.

Parazité mohou plně zničit ducha (duši) bytosti, která padne do takové pasti, a někdy ji proměnit v otroka, transformujíc jí ve zdroj jejich potenciálu. Aby potenciální oběti „byly připraveny“ na jejich zbraně (parazitů), tito aplikují široké spektrum psychologických triků. Na odstranění nedůvěry mezi nimi a jejich obětmi, parazité dávají pravdivé informace, které mohou být ověřeny na pozemské úrovni a které zapůsobí emocionálně silně. Obvykle jsou to informace o budoucích katastrofách a přírodních kalamitách. Poté, co si oběť ověří přesnost předaných informací, parazité začnou předávat falešné informace, které je nemožné ověřit. Avšak, po předchozím obdržení důvěryhodných informací, oběť přenese svou důvěru i na tyto informace, jež si nemůže ověřit.

Myslím že není třeba příliš rozvádět, jaký druh informací, nemožných ověřit, je předáván. Parazité také používají další velmi účinnou metodu; „vmetou písek do tváře“ jejich oběti, což dovolí jak krádež evolučního potenciálu, tak zničení mentality a osobnosti oběti. Za účelem udržení jejich oběti v požadovaném stavu, parazité začnou oběti předávat informace, že je vyvolená za nějakým účelem, že je to její předurčení, že jen ona si zaslouží „dostávat“ tyto informace, má speciální „úkol“, jak jinak než pro „dobro“ celého lidstva. Rozdíly v těchto „zprávách“ jsou nevýznamné. Jestliže jejich „klient“ věří v Boha, parazité oznámí, že ho vybral Bůh, protože jen on v něj skutečně věří a je hoden jeho pozornosti a spasení. Jestliže osoba věří v mimozemské civilizace, ti stejní parazité se prohlásí za jejich vyslance a začnou „zpívat“ o velmi důležitém poslání, které musí oběť vykonat za účelem záchrany pozemské civilizace.

Zdroj: http://files.leva-net.webnode.cz/200000621-b1da3b20e5/biografie_1-246-tisk-A5.pdf

~~~

Navazující článek: Nikolaj Levašov o poslední a nejtemnější Noci Svaroga

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.