KVADRÁT SUDBY ČLOVEKA (význam a výpočet Žrečského kvadrátu)

Duše má za úlohu se rozvíjet specifickými úlohami. Tyto úlohy se dají vypočítat skrze Žrečský kvadrát. Oficiálně je zveřejněný Žřečský kvadrát s devíti čtverci a další je se 16 čtverci. Číslo 666 je číslo Člověka. Výpočet Žrečského kvadrátu je pro Slavjany a určí, které z 9 čaker jsou aktivní – tzn. proudí tam energie oběma směry a nebo jen jedním z dvou, a které čakry nejsou aktivní.
Vývoj Duše Slavjana spočívá v tom, aby během života dokázal neaktivní čakry aktivovat. Jde tedy o vědomé procházení života tak, aby se vyhledával okolnosti – je potřeba se potkávat se situacemi, které jsou přímo navázané na neaktivní čakry.

Pro výpočet svého osobního Žrečského kvadrátu lze použít šablonu, kde jsou předchystané prázdné tabulky.

(pokračovanie z článku https://vk.com/wall510552269_570)

Najprv vytvoríme štvorec v Javi

Pomocou tohto štvorca sa vypočítavajú kvality dané človѣku pri narodení. Súčet horizontálnych línií, vertikálnych línií a uhlopriečnych línií je rovných 15. Na výpočty budete potrebovať:

  • Číslo života: 15. 05. 19791+5 + 5 + 1+9+7+9 ≡ 37 ≡ 3+7 ≡ 10 ≡ 1+01. Všetky modré čísla zapisujeme do štvorca.
  • Číslo času narodenia: 07:40 ≡ 0+7 + 4+0 ≡ 11 ≡ 1+1 ≡ 2. Všetky modré čísla (7:40 =2) zapisujeme do štvorca, okrem medzivýpočtov (obr. 2). U zimného času je potrebné pripočítať 1 hodinu viď tabuľka letného času.

Kvadrat sudby cloveka – obr. 2Příklad:

Tu je “kľúč” na “modré čísla” (čísla v zátvorkách):

“dátum narodenia”
15. 05. 1979 ≡ (1)+(5) + (5) + (1)+(9)+(7)+(9) ≡ 37 ≡ (3)+(7) ≡ 10 ≡ (1)+(0) ≡ (1),

“čas narodenia”
07:40 = 0+(7)+(4)+0 = 11 = 1 + 1 = (2).

Tieto čísla (v zátvorkách) vpisuješ do štvorca.

Ak je vyplnená uhlopriečka 8-5-2: Život, určený Bohom (obľúbenec Bohov).

Ak je vyplnená uhlopriečka 4-5-6: Ľúbosť k blížnemu.

Ak je vyplnená horizontála 4-9-2: Sila vôle.

Ak je vyplnená horizontála 3-5-7: Rodinný úklad.

Ak je vyplnená horizontála 8-1-6: Riešenie všetkých otázok.

Ak je vyplnená vertikála 4-3-8: Tvrdosť životného jadra (odhodlanie, húževnatosť).

Ak je vyplnená vertikála 9-5-1: Bohatstvo (materiálne, duchovné, atď.).

Ak je vyplnená vertikála 2-7-6: Talent.

Ak vo štvorci nie sú vôbec vyplnené trojice, teda nie je žiadna trojica, toto znamená Slobodu Výberu. Človek sám si akoby vyberá, akou cestou má ísť. Množstvo číslic v bunkách štvorca ukazuje energetický portrét, tj. koľko energetických kanálov je spočiatku otvorených v človeku (tokov energie, čakier) (obr. 3).

Kvadrat sudby cloveka – obr. 3

Žrečský kvadrát síce identifikuje neaktívne čakry, ale to neznamená, že človek sa sám vo svojich myšlienkach bude poškodzovať za takú to „nedokonalosť“. Naopak, cieľom tohto kvadrátu je, aby v prvej rade rodičia veľmi dobre poznali, ktoré čakry ich dieťa nemá aktívne a teda na ktorých je nutné aktívne pracovať, simulovať ich aktivitu už samotnou výchovou od útleho dieťaťa a pripravovať tak toto dieťa na život, aby neskôr veľmi dobre poznalo o svojom údele trudného diela na svojich neaktívnych čakrách. Už toto pochopenie robí z už dieťaťa v neskoršom veku dospelosti z človeka „Az“-a.

Slavjano-Arijsky deviticakrovy system 2

Žrečský kvadrát v Duchovno-Duševnej sfére

Štvorec vyzerá takto (obr. 4), čo zodpovedá rozmiestneniu slavianských Bukvic s ich číselným značením. Zapisujú sa iba číselné hodnoty do 9. Preto používame Bukvice А, В, Г, Д, Е, S, З, И, Фита.

Pri Duchovno-Duševnom systéme používame hodnoty Oberegových obrazov cifier, najskôr zjednotíme obrazy v každej triáde cifier v pároch, potom nové obrazy a získame hodnotu obrazu triády:

Kvadrat sudby cloveka – obr. 4492 = Duchovné vedenie (zhora), sila Ducha, ktorá sa odovzdáva druhým

357 = Rodový ustoj

816 = Obščinný rozvoj

438 = Duševná starostlivosť (забота) a vrúcnosť

951 = Sila Duchovnej tvorivosti

276 = DUCHOVNÁ MISIA

456 = Čistokrvné potomstvo (čistopôrodnosť), geniálnosť

258 = Božia ocharana

Nevyplnená ani jedna triáda = Duchovné hľadanie (sám hľadá púte naplnenia a uskutočňovanie životných programov)

Podrobnejšie, z akých obrazov sa získa obraz triády:

4+9=okrídlenosť (naivnosť), 2+4=sebaobetovanie (asketizmus), 2+9=duchovná pomoc = 492 = duchovné vedenie (zhora), sila Ducha, ktorá sa odovzdáva druhým

3+5=rodinný uklad, 3+7=životná skúsenosť, 5+7=vzájomná úcta = 357 = Rodový ustoj

1+6=prosperita, 1+8=spoločné záujmy, 6+8=vzájomná pomoc, štedrosť = 816 = Obščinný rozvoj

3+4=vzájomná podpora, 3+8=stvorenie čohokoľvek, kohokoľvek, 4+8=duchovná tvorba, dobrota, láskavosť = 438 = Duševná starostlivosť (забота) a vrúcnosť

1+5 =blahotvorivosť, 1+9=duch.rozvoj, 5+9=osvietenie = 951 = Sila Duchovnej tvorivosti

2+6 =nadobudnutie výsledkov, 2+7=osvietenosť, 6+7=svätoslužba = 276 = DUCHOVNÁ MISIA (M-múdrosť, I-istinného, S-slova, SIA) – Duchovný Posol, Prorok, Avatar, inkarnovaný Duchovný Učiteľ.

4+5=oduševnenosť, 4+6=správcovstvo (vlastníctvo), 5+6=rozmnoženie = 456 = Čistokrvné potomstvo (čistopôrodnosť), geniálnosť

2+5=šťastie, 2+8=všeobecná harmónia, 5+8=blahodárnosť = 258 = Božia ocharana

Zrecsky kvadrat - ZIVOTNI HRA daneho cloveka

Celá ŽIVOTNÁ HRA daného človeka sa bude odvíjať od situácií, ktoré sú priamo naviazané na neotvorené energetické kanály. Komu je mnoho dané, od toho sa mnoho požaduje. Ale ak niektoré cifry chýbajú – úloha – narobiť ich v tomto živote.

Pre úplné pochopenie, ako to všetko funguje, musíte sa oboznámiť s lekciou № 1 a 2, kurzu 1 Asgardskej Duchovnej Školy.

NO A PRE VŠEOBECNÝ ROZVOJ

Mnoho prvkov Slavianského Kalendára sa nám do našich dní dostalo vo forme podaní (prísloví), a obyčajov, pôvod ktorých, žiaľ, je zabudnutý. Napríklad, Veľká Trizna, teda pamiatka zosnulého príbuzného, prebiehala po týždni (9 dní), aj po mesiaci (40 dní), teda na deviaty aj štyridsiaty deň. Sedem mesiacov nosí mať dieťa vo svojom lone a štyridsať sorokov (40 mesiacov (сороков)) ho potom kŕmi materským mliekom.

A po štyridsiatich sorokov (alebo štyri Leta a štyri mesiace), po narodení prvého dieťaťa žieny začínajú periódu životného zdokonaľovania, v dôsledku čoho sa ona stane Вѣдающей Матерью (Vediacou Matkou) alebo ВѣдьМой (VedMou). V súčasnosti sa pod vedmou rozumie úplne niečo iné.
Po 369 týždňoch po narodení sa človeka sa začína obdobie jeho Duchovného Učenia, lebo v deviatich Letách sa uskutoční prvé Veľké prijatie k Дрѣвней Мɣдрости Боговъ и Прѣдковъ (Dávnej Múdrosti Bohov a Predkov).

Keď deti Славѧно-Арiискихъ Родовъ (Slaviano-Árijských Rodov) dovŕšia 12 Liet (108 mesiacov) a oni dorástli na 7 piadí po lob (7 пядей во лбу) (lob – makuška (temeno, horná časť) hlavy, lobné miesto, čo teraz toto nazývajú lbom, nazýva sa čelom, tj. čelom bijú atď), pre deti sa začína nová etapa v živote. V 108 mesiacoch (alebo v 12 Liet) začína plnoletosť človeka a on prechádza obradmi Plnoletosti a Menonarečenia (Имѧнареченiя), po čom chlapcov začínajú učiť rodovým remeslám a bojovým umeniam.

A po ďalších 108 mesiacoch, teda v 24 Leto, on prijíma Duchovné posvätenie Posvetným Ohňom, poznajúc istinný zmysel bitia svojho Rodu a istinný význam Rodového mena.

V 33 Leto nastupuje čas Duchovného zdokonalenia.

A po 369 mesiacoch alebo v 41 Leto sa začína epocha Duchovného Osvietenia.
Dievča sa mohlo vydať za muža až po 16 Liet alebo 144 mesiacov, čo tvorí Jediný Kruh Kruholeta. Do tohto času ona vestuje (вѣстует) – rozpoznáva Вѣсть (Vest – Správu), tj. učí sa vedeniu domácnosti, starostlivosti o deti, ručné práce, do 16 Liet – potom ukončuje učenie a stáva sa Невѣстой (Nevestou), tj. už Ne-Vestuje.

Kvadrat sudby cloveka

Přeložil Vedagor: vk.com/id510552269?w=wall510552269_1782

Взято и переведено из источника https://vk.com/vieles_krug?w=wall-51682933_283701

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.