Odkud se v našem Stvoření vzalo „dobro“ a „zlo“ aneb více o Vývoji a Destrukci

Ra-M-Cha (Ramcha)

Michal (Vedagor) odpovídá: Všetko je pochopiteľné, dostupné a zrejmé. Všetko je zaznamenané vo Védach. Aj vo Védach Slaviano-Árijských a aj vo Védach, ktoré doniesli Biely Učitelia zo severu Dravidom a Nagom. Aj táto téma je plne dostupná. Slaviani a Árijci si ctia a uctievajú jediného Boha Stvoriteľa Vesmíru a všetkých jeho reálností a rozmerov a paralelí Veľkého Ra-M-Cha. Dravidi a Nágovia si uctievajú a aj ctia taktiež jediného Boha Stvoriteľa Vesmíru a všetkých reálností a rozmerov a paralelí – Veľkého BRAHMU. Podobnosť Jeho mena je totožná a aj opis jeho podstaty.

Veľký Brahma (Ra-M-Cha) sa na počiatku vecí zrodil a svojou Existenciou, Múdrosťou a životodárnou Ľubvou vytvoril zhmotnením prvopočiatočnú reálnosť, ktorú začal rozvíjať (súčasná veda to nazýva „veľký tresk“). Veľký Brahma / Ra-M-Cha takto vytvoril množstvo vesmírov a reálností v mnohorozmernostiach. Jeho Tvoriteľská podstata, počas tohto procesu, dávala všetkému v týchto VesMíroch a reálnostiach životodárnu Iskru života a reálnosti podľa rozmerností. Veľký Brahma / Ra-M-Cha tektiež zo svojej podstaty vytvoril čas, ktorému podlieha. Jeho životnosť je Slavianskou a aj Árijskou Aritmetikou viditeľná a konkrétna. O tom hovoria aj Indické Védy. Na konci životnosti Veľkého Brahmu / Ra-M-Chu sa všetka známa reálnosť a rozmernosti zhrútia, zaniknú aby opätovne v znovuzrodení Nového Veľkého Brahmu / Ra-M-Chu jeho existenciou boli vytvorené opäť reálnosti a rozmernosti. „Organizmus“ Veľkého Brahmu / Ra-M-Chu, teda jeho podstata tvorenia počiatočných Iskier Života a podpora už existujúceho Života vo všetkých formách, reálnostiach a rozmernostiach, tieto Iskry chrli zo svojej centrálnej podstaty vôkol seba. Žiarivý Láskyplný Jas Tvorenia a vzniku života cestou priestoru, reálností a rozmerností rozsieva život, rozvíja a udržiava ho. Z jeho centra a až po jeho okrajové časti reálností, rozmerností je život rôznorodým. Vo vzdialených oblastiach reálností a rozmerností jeho životodárny vplyv má menšiu účinnosť a aj jeho Žiariace Udržiavateľné vplyvy na život sú slabšie.
Preto v jeho centre a v konkrétnych oblastiach od tohto centra sú tvory a živé bytosti Svetla. V jeho vzdialených zákutiach sú tvory a bytosti nižších vývojových stupňov a teda sú temnými. Práve tieto temné oblasti sa počiatkom všetkej reálnosti začali voči rovnováhe podstaty Veľkého Brahmu / Ra-M-Chu búriť, nepochopiac podstatu tejto reálnosti. Začali narúšať rovnováhu svojou úmyselnou deštrukciou, čo ohrozovalo a aj ohrozuje všetky reálnosti a rozmernosti. To však nie je podstata Veľkého Brahmu / Ra-M-Chu.

Tvory z oblastí temných zákutí takto vytvárali a snažia sa vytvárať v celom Organizme všetkých reálností, podstát a rozmerností chorobu, ktorá má za úlohu zničiť Organizmus Veľkého Brahma / Ra-M-Chu a teda skrátiť jeho život.

Čo sa týka boha, je iba jediný – Brahma / Ra-M-Cha. Ostatní môžu byť iba Božskými bytosťami s podobnými vlastnosťami, aké má Veľký Brahma / Ra-M-Cha. Takže, iba podobnými. No a so strany temných častí, okrajových, organizmu Veľkého Brahmu / Ra-M-Chu, ktoré sú v neustálom vzniku a vývoji, nepochopením podstaty vytvárajú zo seba zhubný nádor, ktorému dávajú určitú hierarchiu a ktorým, ako som spomenul, chcú zničiť všetko. Takže, na strane temných je hierarchická otrokárska vláda, ktorá nemá záujem nastúpiť na Zlatú Púť Duchovného Rozvoja, ale má záujmy čisto deštruktívne.

No, ale aj toto je harmónia rozpoloženia všetkej reálnosti, podstaty a rozmerností. Počiatočná iskra sršiaci z centra Veľkého Brahmu / Ra-M-Chu dáva život, ako som už spomínal na začiatku. No a kto stvoril Veľkého Brahmu / Ra-M-Chu? Jeho existenčná podstata je cyklická. Vzniká a zaniká v konkrétnom čase. Vzniká z popola, pozostatkov zaniknutej jeho existencie a opätovne tvorí nové reálnosti a rozmernosti.

Nedávno som zverejnil článok „Ihly nebeské…“ a v ňom, na konci dokumentu PDF som dal link na snímky okolitého Vesmíru vytvorené najdokonalejšími zariadeniami, ktoré technokratická spoločnosť na Midgarde má. Z množstva záberov a snímok je zrejmé, že celý VesMír, nevynímajúc okolie nášho, Je jeden gigantický Organizmus veľmi podobný človeku, ale z pohľadu z vnútra. To by sa však malo čitateľovi chcieť poštudovať a venovať svoj čas týmto skutočnostiam. Ale veľmi dobre viem, že čitateľ hľadá iba “senzácie” a špekulácie poloprávd a lží. Nedivím sa, vplyv temných síl spôsobil tento stav ľudí. No je už iba na jednotlivcovi, či sa rozhodne ísť púťou zahynutia v temnote alebo rozvoja na Zlatej Ceste Duchovného Rozvoja.

Veľký Brahma / Ra-M-Cha, ako som spomenul, vzniká a zaniká, ako aj jeho rálnosť vznikajúca jeho existenciou. Koncepcia “…stvoriteľa nikto nestvoril, vždy bol, je a bude…” je veľmi skreslená koncepcia a pochádza z “dielne” temných pôsobiacich v našej reálnosti vplyvom Noci Svaroga. Koncepcia “…všetko vzniklo preto, lebo on chcel…” taktiež pochádza z druhého zdroja a má charakteristické znaky skreslenia. Aj Koncepcia „…DOBRO a alebo ZLO…“ pochádza z druhej „dielne“. DOBRO a ZLO neexistujú! To je podvodný pojem reálností a rozmerností. Existujú iba dve cesty. Prvá cesta je cestou vzniku, rozvoja a udržovania života a druhá cesta je cestou vzniknutého života a jeho pôsobením deštrukcie, degradácie a riadeného zániku. Takže žiadne DOBRO a ZLO. Buď vznik za účelom rozvoja alebo vzniknom riadená deštrukcia. Obe strany sa zdajú byť vyrovnané, no nie je to tak. Stranu deštrukcie a degradácie nie je možné vyhladiť, pretože vytvára zákonitú rovnováhu, ktorá podporuje prvej strane (ceste) rozvoj. Zároveň, druhá strana (cesta) je stvorená taktiež na rozvoj, no nechce týmto rozvojom ísť a núti zbieraním svojou opozíciou nástup deštrukcie.

Od samotného počiatku nebola iba jedna cesta ale boli dve. Koncepcia „…všetko čo stvoriteľ Veľký Brahma / Ra-M-Cha stvoril bolo iba dobro…“ nesie v sebe pochybnosť vsunutú temnými. Samozrejmé je, že v skutočnosti všetko je stvorené na prvú cestu, ale ako som spomenul, na druhej ceste vznikol záujem deštrukcie. Predposledná odstavec nesie všetky známky “heretiky” a teda nepochopenia podstaty reálností. Hnev má dve strany. Jednou stranou je prvá cesta a druhou stranou je druhá cesta. Podstata tkvie v úmysle daného hnevu. Táto koncepcia je vcelku dobre rozpísaná v židovskej kabale. No tú je potrebné brať zo širšieho znalostného uhlu, ako to je zmienené v poslednom odstavci.

Heretizmus, prípadne kabalistická koncepcia sú založené na podvodných pojmoch, ktoré podsúvajú opačné smerovanie vplyvov, ako sú v samotnej skutočnosti. Skutočné toky vplyvov nevchádzajú „z vonku do vnútra“, ale „z vnútra von“. Vplyvy z vonku sú v čakaní, kým je im dovolené vstúpiť do vnútra. Je dobré smerovať vplyvy z vnútra von, no pri tejto činnosti je nutná značná dávka znalostí vychádzajúcich s úrovne Duchovného rozvoja človeka. Vtedy aj hnev je opodstatnený a nemá žiadne znaky deštrukčného hnevu. Všetko je dostupné.
Akákoľvek pradávna znalosť je k dispozícii, je nutné oddeľovať skreslenú od istinnej.
K rozpoznaniu nijako nepomáha suchá logika, ale úroveň Duchovného rozvoja, ktorá aktívne pracuje so svedomím, ktoré ukazuje istinu znaní. Suchá logika má svoje centrum v ľavej hemisfére mozgu a mozaikové chápanie zase v pravej. V základe je nutné presné definovanie pojmov, ktoré sú iné, ako pojmy suchej abstraktnej skreslenej logiky typu „dobro alebo zlo“.

Zdroj: https://vk.com/id510552269

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.