Typy ľudí (žiť, ľuď, Človek, As)

Z vyučovania Asgardskej Duchovnej Školy

Ľudí, žijúcich na Zemi, naši Predkovia rozdeľovali do niekoľkých kategórií. V predchádzajúcej tabuľke (viď. ovládajúca sila) sme rozdelili ľudí na tri úrovne podľa ovládajúcich síl – trojičný, sedmiričný a transcendentálny. Teraz si zapíšeme nasledujúcu tabuľku.

  1. Typy ľudí
  2.  Degradácia za 1000 rokov
  3. Typy ľudí na úrovni „žiť“

Typy ľudí

1. Trojičná úroveň sa vzťahuje k žiteľom (alebo „Žiť“), tj. žijúci v Javi, v hmote (matérii), sú pripútaní k svojim pocitom, inštinktom, k zemi, žijú akoby jediný život, tj. „Ja žijem, so mnou je všetko v poriadku a o ostatné sa nestarám.“

2. Sedmiričný človek – Ľudina (alebo ako dávnejšie hovorievali – „Ľuď“), okrem toho, že žije na zemi, stále sa zaujíma o poéziu, hudbu. rozmýšľa o okolitom svete, o tom, čo je vo vnútri a čo je vonku.

3. A vrchná úroveň je transcendentálny – Človek, tj. Duchovný alebo BeZsmrteľný (nezamieňajte z Kaščejami – oni sú besi, tj. smrteľní, preto ruský víťaz Kaščeja porazil).

Tieto tri typy ľudí sa nachádzajú v pozitívnom poli, tj. v poli „HA“. A sú tri ich protiklady, akoby ľudia-antipódy: Nežiť, Neľud, Bes. Tj. ak v pozitívnom poli je Človek („Человек (čelovek)“ – „чело (čelo)“ – myseľ, „век (vek)“ – čas, tj. mysliaci v čase), tak to jeho antipód: Bes – nevediaci urobiť ani to, ani to, ani to – o nich písal F. M. Dostojevskij.

Ale všimnite si, pozitívny predel nie je ohraničený, je tam iba naznačená malá hranica a je tam As (alebo starým písmom Азъ (Az)) a dole ako protiklad, vládcovia Besov – Kaščeji.

Degradácia v priebehu 1000 rokov

1. Zničiť Ducha. Všimnite si, pred kresťanstvom bol náš národ Duchovný, oduchotvorený, tj. používal na svoj rozvoj Vyššie Sily a vládol všetkými Silami. A počas kresťanizácie, Človeka (Asa) začali gniaviť z vrchnej úrovne a hovoria: „Nech človek nie je podobný Bohu – to je hriech“, tj. môžete zabudnúť na Ducha, na Um a Vôľu taktiež, pretože otroci nemajú Um a Vôľu, za nich myslí hospodin. Tj. kresťania znížili človeka na úroveň „Ľudina“ – „rozmýšľaj o svojej Duši“, to je v predchádzajúcej tabuľke 7 úroveň.

2. Zničiť Vôľu. Postupne pomocou šiestej sily (Sila Slova) ľudí znižovali – znižovali – znižovali, kým neodovzdali moc boľševikom a tí začali lámať Vôľu, vôľu k životu a preto postavili GULAGy, väzenia a ostatné. Potom zablokovali prístup k vysokoškolskému vzdelaniu, tj. boľševici okamžite uzavreli církevné školy, oddelili církev od štátu a školy od církvi, tj. nedali príležitosť vyučiť sa aspoň hocakej gramotnosti. Potom zaviedli „vzdelávací program“ (likvidácia negramotnosti), pretože národ nepoznal novú sovietskú abecedu (azbuku) (BezObrazného, tj. obrazy odstránili a vložili nejaké fonémy).

3. Zničiť Rozum. Potom začali všemožnými spôsobmi ničiť Rozum. Niekto môže namietať: a čo Tupolev, Korolev?… – a preto aj géniovia, že sa objavili nie vďaka systému, ale v rozpore s ním. Človek po skončení školy, po odbornej škole pri obrábacom stroji zarobil 250-300 rubľov, a s vysokoškolským vzdelaním inžinier zarobil 120-150 rub. Tj. zničili túžbu učiť sa na univerzitách. A zároveň s týmto urobili plánik – prísne skúšky, a v každom regióne na malé národnosti natiahli, postavili im trojičky s guľometom. Po rozpade ZSSR veľa ľudí vyhodili z roboty, zabavovali byty tomu, kto sa nevedel prispôsobiť, bez domova, hoci mali po 1, 2, 3 vysokoškolských vzdelaní, tj. ich znížili na najnižšiu prvú úroveň (Inštinkt), kde žijú inštinktami, kde city zaliali vodkou a drogami.

Predstavte si, na 9tej úrovni nie je ani jedného človeka, ale takmer celý národ sa snažili zahnať na prvú úroveň. Berija L. P. často opakoval: „Žiadny človek – žiadny problém“. Teraz je pre „svetovú vládu“ v Rusku jeden problém – ešte sú tu stále Ruskí ľudia. Preto Parížska charta z roku 1975 uvádza: „Do roku 2025 v Rusku nesmie zostať viac, ako 25 miliónov Rusov“. A všimnite si, úmrtnosť v Rusku prevyšuje pôrodnosť, zaviedli cudzí model rodiny, tj. prebieha ničenie národa, genocída. Národ obmedzili na inštinkt, a najvyššie dobro – vyhrať v lotérii.

Uroven Vedomi a zavislost na ovladajici Sile

Typy ľudí na úrovni „Žiť“

Prvý typ – je pasívny, žije na úrovni inštinktov, preto sa nazýva „inštinktívny typ“. On pasívne vykonáva svoju prácu alebo vôľu niekoho iného, tj. akoby sa navždy nachádzal v somnabulistickom sne (alebo, ako sa teraz hovorí – v prostrácii). Pocity predstavujú jedinú cestu ako komunikovať so svojou psychikou. Môže reagovať na pocity vnímania, ale iba preukázaním vhodných potrieb, pri všetkých svojich činnostiach sa riadi čisto motívmi zvierat. Ideály tohto typu – jesť, piť, spať. Najvyššie potešenie nachádza v alkoholizme, a iba v tomto stave sa v ňom začína prebúdzať najbližšia vyššia sféra – pocity (sentimentalita). V tomto stave je schopný ľúbiť „ako samec samicu“, pretože sa jeho rozum nachádza v závislosti od inštinktu. Toto je inštinktívny človek, ale nie Človek v pravom zmysle slova.

* Tento typ v národe nazývali „letargici“, tj. „večne spiaci“. A lat. „proletár“ – „nehovoriaci otrok“, ktorý sa môže kŕmiť, pracovať a rozmnožovať sa.

Druhý typ – má rozvinuté pocity, stojí na vyššej úrovni od predchádzajúceho, tj. „inštinktívneho človeka“. Tento typ zahŕňa továrenských pracovníkov a remeselníkov. Zmyslové vnímanie vzbudzuje v tomto type zodpovedajúcu potrebu, ale toto je vzrušenie, ale nie Ľubva. Citlivosť u neho vždy vstupuje do svojich pravidiel a riadi jeho život, vrodené sklony dokážu viac alebo menej sa rozvíjať podľa jeho rozmarov. Vo všetkých prebiehajúcich procesoch hrá citlivosť hlavnú úlohu. Takýto typ miluje zábavnú hudbu, romance. Najväčším potešením pre jeho infantilne naivnú povahu je „láska“, veselá spoločnosť, jazda autom s hudbou, potešenie s prechádzok. Pre takéhoto človeka ženy zaujímajú prvé miesto v živote, a pre ženy tohto typu, muž – najvyšší ideál. Tento vášnivý typ má obrovské schopnosti a nie menšie nedostatky, ale napriek tomu je schopný obrovského rozvoja so zodpovedajúcim rigidným vývojom (tj. keď prebieha vývoj v tvrdom režime – toto, to, to, to, to). Citliví ľudia sa spravidla domnievajú, že svet existuje preto, aby oni trávili svoj život v nečinnosti a veselosti. Najvyšším úspechom je pre nich – úmysel „kde by získali peniaze na zábavy“ a všetko, čo dokážu zarobiť a získať, utratia.

Tretí typ – možno ho nazvať „racionálny stroj“ alebo „počítač“. Predstaviteľ tohto typu nepije, ak to nie je prijateľné na pracovisku, kde slúži, a nezaujíma sa o ženy. Ľudia tohto typu sa zavčasu sobášia a vedú akoby správny život. O takýchto hovoria: racionálny, vyvážený, ale toto nie je Človek podľa nášho chápania, je to stroj, mechanizmus. Jeho pocity sa ledva dotkli spiaceho inštinktu. Trochu viac sa vyvinul na základe sentimentality. Celá jeho bytosť je plne sústredená do oblasti intelektu. Suchý výpočet mu nahrádza láska. Výpočty rôznych drobností je pre neho – ako najlepšia hudba. V jeho existencii zaujímajú hlavné miesto finančné záležitosti a jeho životná cesta sa mu zdá hladkou, osvietená žiarivými míľnikmi, na ktorých sú štítky s nápismi: „300 rub.“, „480 rub.“, „600 rub.“, „900 rub.“, „2400“… a na konci je tabuľka – hodnosť „Jeho Vysokoblahorodie“ alebo „Eminencia“. Tj. kariérista, celý jeho život sa pohybuje akoby medzi stĺpom „300 rub.“ a stĺpom „Eminencia“, tj. čo dosiahol. A potom sa začína očakávaná blaženosť, vypočítané a odvážené vopred: jeho raj – vila s altánkom a predzáhradkou a ďalšími atribútami. Zriedka zostáva slobodným. Mentálne aktivity končia spolu s nástupom na dôchodok (tj. dosiahol určitú úroveň a to je všetko, myslieť viac netreba). Inštinktívna sféra ho zachvacuje plnosťou, jeho kariéra plná nesebeckosti, uznaní, mentálnej línie, zakončuje sa v starobe úplnou otupenosťou. Tento objekt sa prezentuje ako typ racionálneho stroja, postavený štátom pre svoje ciele a veľmi užitočný pre spoločnosť, pretože schopnosti vyvinuté v ňom prísnymi učiteľmi, trestaním, patria k najvyšším človekom zdedeným formám: dedukcia, analýza, porovnanie, pamäť. Jeho najlepšou zábavou, často stávajúcou sa vášňou, nie je víno a ženy, o ktorých nepotrebuje rozmýšľať, ale kartová hra alebo ruletový stôl. Hlavnou pružinou, pohybujúcou týmto človekom-intelektom – sú čísla. V tom je hlavný dôvod presných výpočtov, dianí vo vymedzenej minúte, sekunde, takže, on musí všetko rozpočítať. A predsa, tento človek-automat, ale nie Človek, podľa nášho chápania (tj. myslieci v čase), hoci, v niektorých prípadoch, sa z neho môže prejaviť Človek Vôle, tj. niekedy na neho bude mať vplyv a z úrovne „Žiť” prejde na úroveň „Ľudina“.

Štvrtý typ – „človek vôle“, môže priamo pôsobiť na reflexy, inštiktívne pocity, intelektuálne a prostredníctvom vzhľadu, slova alebo pohybu – na druhých ľudí a Prírodu, podobne ako on v sebe prijíma a rozkrýva Veľkú Silu Prírody. Pozerá sa na tiahnúcu sa pred ním životnú cestu, odokrývajúca pred ním nebezpečenstvá, ktorým je nutné sa vyhnúť a v súlade s týmto riadiť svoj život. Človek Vôle sa spolieha na človeka-stroj, ovláda ho, budúcimi znalosťami vonkajšieho sveta a pohodou o stave tela, majúc, okrem iného, nervový systém, umožňujúci mu urýchliť alebo okamžite zastaviť svoje konanie a záväzky. Ale, všimnite si, bojuje s Prírodou, ako sebe rovným, rúbajúc lesy, ktorými pokrýva Zem a stavia na týchto miestach prekrásne mestá, kde je nespočet vynálezov – toto je predstavivosť na jeho Vôľu. Všetky tieto vynálezy mu spríjemňujú život, ale pre prvé tri typy sú veľmi nebezpečné. Človek Vôle, ako priekopník materiálneho, tak aj ideálneho sveta, je dobyvateľ: zakladateľ hôr, prieskumník, zvestovateľ večnej pravdy, vždy schopný zdržanlivosti, trpieť a dokonca aj zomrieť za svoju ideu, pretože on ovláda svoj organizmus a nie je mu podriadený, je pánom svojho tela a nie jeho otrokom. Aktívne využíva svoje myslenie, spočíva v mentálnom spracovaní ideí, generujúcich rozvoj v druhých ľuďoch, ktoré stelesňujú jeho idei v mysli, a myseľ v úsudku. V ktoromkoľvek vyššie uvedených faktorov, Vôľa je pre neho určujúcim článkom.

~~~

Všetky štyri typy prinádležia k Žiti (Žiteľom), zvyšným sa budeme venovať v nasledujúcich kurzoch, pretože je s počiatku potrebné sa vysporiadať s Trojičnosťou, aby postrčili človeka k rozvoju. Začať z dolných úrovní a dostať sa k Sedmoričnosti, a potom už len hovoriť o Transcendentálnosti a Osobnosti (As). Nie je možné prísť do 1. triedy a požadovať znania z 10. triedy alebo ašpirantúru.

Slovenský preklad: vk.com/wall510552269_1840
Взято и переведено из источника vk.com/sutinfa?w=wall-136471669_52916

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.