SVCS 2019-11-14 Studio Třinec – Rozhovor s Vedagorem 1 (2019-11-08)

Odkaz na video: SVCS 2019-11-14 Studio Třinec – Rozhovor s Vedagorem 1 (2019-11-08)

SVCS 2019-11-14 Studio Třinec – Rozhovor s Vedagorem 1 (2019-11-08)

  • Vedagor 1 – Cestování na Mars a Měsíc – Imunita před křivdou a oklamáním – Vatikánský koncil – Radomír – Bezdrátová elekřina – Vimany a vzduchoplavectví – Mentální komunikace – Ničení Slavjanských technologií – Majdany 1812
  • Vedagor 2 – Úvod do Svetoponímania a Svetonázoru – Judžismus – Asgardské duchovní učiliště – Otevírání pravé hemisféry a vliv zpěvu – Výstup ze Systému

Studio Třinec, 14.11.2019 / www.svobodny-vysilac.cz

Stručný výtah:

Vedagor 1 – V celá Labské nížině žili čistí Da-Árijci (piloti vajtman) / Do 16.století se létalo na Měsíc a Mars, co najednou ukončila inkvizice upalováním / Na Slovensku a Čechách je několik obcí založených Volchvami, když znovu sem přicházeli z Ruska / Slované do této doby nepoznali křivdu, nepravdu a lež a proto jsme se temným v té době nedokázali ubránit / Naše Država byla ještě v 16. století od Pyrenejí až po Kamčatku pod jménem Velká Rassénie / Galei (dnešní Francie) a v Saint-Nazaire se narodil Radomír starší a jeho syn Radomír byl poslán do současného Jeruzaléma do chrámu RODa, aby zde odstranil kult obětování nejstaršího dítěte / Zářečí bylo vyhnanstvím hebrejců, isgojů a urodů (tj. vyloučených z Rodů) / U Istanbulu byl rituálně popraven Radomír starší a nyní je zde strážená jeho mohyla ozbrojenými muslimy /
(9:54 min) Islám byl křesťanskou odnoží křesťanství a na tzv. Vatikánském koncilu ve 14.století (falšuje se na 4.století) byl exkomunikovaný / Syn Radomíra byl opět Radomír, který vládl 1072-1120 (1082-1120) a dělal pořádky na území Galie (Francie) / Zmatení jazyků byla genetická zbraň zasahující řečová centra
(13:56) Novozákonní události se ve skutečnosti staly ve Francii
(14:26 min) Dotaz na důkazy existenci naší Državy do 16.století / Do poloviny 19.století byla na celé Zemi elektrifikace a to bezdrátovým přenosem. Elektřina se získávala ze vzduchu – z efíru (éteru). Ve městech byly kostely s vysokými věžemi a na vrcholech těchto věží bylo zařízení na zachytávání statické elektřiny, která se následně bezdrátově distribuovala do obydlí. Hrady na kopcích taktéž zachytávaly energie, současně fungovaly za komunikační stanice.
(17:40 min) Slavjané jsme velmi zpívali a ovládali sílu zvuku. Hrady a kostely též udržovaly tzv. stojaté vlny v takových tocích. Z doby našich Předků se nezachovaly moc cesty pro těžké cestování, neboť jsme měli vajtmany, vajtmary a vimany a největší přesuny lidí byly vzduchem. Vimany vypadaly jako lodě Vikingů a mohly přistávat pouze na vodě. Vzduchoplavectví.
(20:07 min) Komunikovali jsme mentálně na dálku pomocí „koruny“ na hlavě. Slavjané též obývali Peru, kde byla Perůnia – krajina Boha Peruna. Přistávací dráhy v Chile. Ze 16. století zachované můmie Marťanů – humanoidní bytosti s protáhlou lebkou a vysokého vzrůstu. V systému Jarila-Slunka donedávna probíhala silná válka.
(25:23 min) Dotaz na období pokřesťanštění a souběh používání našich Slavjanských technologií. Tyto technologie jsou uvnitř Alp, Tater a Karpat. První konflikt před 115 000 lety mezi isgoji a Rasou Velkou a zničení měsíce Leli. Levašov získal mapy, kde mj. dokládá zaparkované vimany v Tatrách a jejich servisní středisko. Na křesťanství první přestupovali isgojové, jako způsob pro bezpracné parazitování. A následně tito “křesťané” prohlašovali naše Slavjanské technologie za ďábelské a pekelné a začalo jejich ničení. Vypěstování viman. Vraždění Volchvů.
(31:20 min) První auta a tramvaje byly elektrické a bez trolejí – fungovaly na stojaté vlny a éter. Umělé zasolování Sahary, kdy ještě obrazy Napoleona u Sfingy jsou s palmami. / V období 1904/5 za ruského cara Nikolaja na Nový rok Moskva celá svítila a jsou dobové důkazy na fotografiích a čb filmech. A žid Uljanov šel dělat převrat v Rusku a za dalších 10 let “slavnostně” začal tahat kabely elektrifikace Ruska, přičemž původní systém pokazili.
(34:39 min) Existence obrů – poslední obr byl na návštěvě u japonského císaře. Obři též žili souběžně na území Slavjano-Árijců a pomáhali nám svou fyzickou silou. Ch’Árijci (Ch-Árijci) stříbroocí mají genetickou schopnost řízení viman, ale musí se naučit zpívat a staroruský jazyk. Ovládaní zvukem dovolovalo ovládat hmotu.
(38:53 min) V roce 1812 začal celosvětový majdan. Napoleon táhl na Rusko a šedí se přemnožili v USA a vyvraždili všechen Slavjano-Árijský národ. / Freska z Vatikánu, kde je Radomír a nad ním vajtmana – dnes zfalšováno jeho jméno a je prohlašován za Krista. Vimana pro létání v atmosféře Země, Marsu a Venuše. Vajtmana je pro přesun ve Sluneční soustavě a je to biologicko-kovový organismus. Vajtmara je obrovská je to například náš Měsíc a větší jsou jako naše Slunce.
(46:15 min) Vesmír není postaven na systému parazitismu, jako to funguje na Zemi.

Vedagor 2 – (48:38 min) Úvod do Svetoponímania a Svetonázoru je Judžismus (obrazy, Bukvice…) / Vrchol pyramidy na dolarové bankovce je v podstatě Judžismus. Mozaikové chápání Světa vidí celou Pravdu, dalším nižším stupňům je „určen“ kaleidoskopický zkreslený Obraz, který je šířen vědou, školstvím atd. A běžným obyvatelům jsou určeny pouze skřipky kaleidoskopického poznání, aby byli stále udržovaní ve stavu přežívání.
(53:43 min) Do Svetoponímania patří též poznání zvuků, Ch-Árijská Aritmetika. Současná výuka matematiky vytváří „debily“. Veče, Državy, Slavjanský energetický systém 9/37 čaker. Aktivace a harmonizace čaker. Kosmologie. Naše počítání času a délek. Želva stojící na třech slonech.
Svetoponímanie je multidimenzionální (mozaikový) pohled na realitu v materiálním Světě Javi, v jemnohmotném Světě Navi, Slavi a Pravi (Světě Bohů). Putin vytváří egregor pro určitý druh lidí. My existujeme ve 4rozměrném prostoru, kde 4.rozměr je čas.
(59:57 min) Tyto informace se dají získat v Asgardském duchovním učilišti, které Vedagor postupně u sebe zveřejňuje (překládá). Zde se vyučuje naše Slavjano-Árijské vědění. Poškozená Mendělejevova tabulka. Jediná továrna na zafír je v Rusku. Podvádí nás tzv. obchodním blokováním Ruska. Veškeré raketové motory se kupují od Ruska.
Vedagor (Michal) na svém VK (vk.com/id510552269) postupně uveřejňuje části Asgardského duchovního učiliště s otcem Dijem (Alexandrem Chiněvičem), které překládá. Karuna ve slovenštině.
(68:14 min) Zpěvem našich písní se nastartují horní čakry od krční až po vrch (temeno, Rodnik) a současně to harmonizuje mozek – otevírá pravou hemisféru. Zpívejte staré české a slovenské písně, které mají správné vibrace a nejlépe hrajte i na grumlu – rozšiřuje to kapacitu paměti a vnímání této Reality. Slavjano-Árijci se sjednocují v čase Obědu při jednom stolu. Večerní zpěvy na Altaji podporují dlouhověkost až 145 let při pravidelném zpívání každý večer v rodině dávných táhlých lidových písně. Zpěv harmonizuje DNA člověka, harmonizuje jeho energetický Systém a napravuje mu vady a rozšiřuje jeho energeticko-fyzický potenciál. Řeč je řeka – silný tok energie a řeč má obrovskou energii. Myšlenka ovlivňuje samého člověka a určuje jeho další cestu, jako například špatná myšlenka způsobí problém k dosažení jeho Cíle.
(74:24 min) Pohádky z korálků: Děti se vychovávají už v prenatálním věku – čtení rozprávek a to denně alespoň 3 hodiny a mohou se opakovat, což dítěti nevadí. Takto se učí přijímat Obrazy. Slavjané jsou kosmická civilizace.
(80:00 min) Slavjané se nezaměřovali na šišinku mozkovou, která je pro měsíční kult. Nemá pro nás takový význam, jako pravá hemisféra, kterou bychom měli přednostně aktivovat – umožňuje vidění aury čehokoliv se zavřenými očima. Při zpívání a meditování je potřeba udržovat oči mírně dole (od horizontu cca 20 stupňů dolů) – protože jakmile se zvednou oči nahoru, zavírá se automaticky Rodnik (temeno/vrch hlavy).
(86:01 min) Video s obrem u japonského císaře: Oni byli velmi inteligentní a na druhé straně nedokáží pochopit mechanismus klamu a podvodu – na takové chování reagují agresivně. Obři žili mezi námi a též v Evropě. Byli postupně vyvražděni.
(89:01 min) Současné video o mamutech z území současné Sibiře. Mamuti byli naše kultovní zvíře a jsou mimořádně inteligentní a umí léčit vrněním člověka. Svetoponímanie též popisuje původ člověka a člověku podobných tvorů na Zemi – rozdíl je v tom, kdo vznikl na Zemi a kdo ve Vesmíru a pak přišel sem. Původní tvorové a zvířata, zrozené na Zemi, velmi brzy po porodu dokáží chodit (jsou přivyklé na tuto gravitaci). Proto my rodíme do vody, co je pro čerstvě narozené dítě a matku nejpřirozenější a nejlepší adaptací dítěte na zemskou gravitaci.
(94:33 min) My jsme vstávali a chodili spát se slepicemi. Zkušenosti s orgonovým harmonizátorem počasí od Urse Wirthse.
(97:17 min) Naši Legové a ArLegové jsou zde už od roku 1996 a mírově od Temných přebírají celý systém Jarila-Slunka. Postupně se 115 roků bude náš systém čistit. První čištění začne v roce 2021, kdy se zvýší vibrace Slunce a Země. A tyto vibrace začnou bioroboty,  zombi a jim podobné tvory „vypínat“. Toto předpovídají v hollywoodských filmech. Temní poznají naše Védy mnohem lépe, než My a mají mozaikové znalosti (svobodozednáři, elita na vrcholu pyramidy). Slavjané jsou opět v čase, kdy potřebují znovu získat mozaikové znalosti (Svetoponímanie) a je nutné vymanit se z otrockého Systému. Mnozí Slavjané se s tím nedokáží ztotožnit, neboť během aktivace pravé hemisféry Systém takového jedince okamžitě vyloučí. Potom dochází zjištění, že nedaří, že se nelze zaměstnat a jak přežít. Všichni naši mají podobné problémy – jako ve filmu Matrix. Jakmile se aktivuje pravá hemisféra, okamžitě světový egregor odpojuje takového jedince a on přechází do jiného Světa. Mnozí Slavjano-Árijci se s tímto nedokáží ztotožnit a vadí jim to, že se najednou dostávají do nebytí.
(101:08 min) Jak fungovat v této situaci a mít na složenky: Vedagor ze Systému vypadl už v 70.letech. Věnoval se archeologii a postupně se finančně zabezpečil a nyní kupuje velké pozemky. Když jedince Systém vyhodí, přechází se na jinou frekvenci. Je mnoho lidí okolo nás, kteří jsou též vyhození ze Systému a nejsou Slavjano-Árijci, Védisti. Ale jsou mimo Systém a mají své statky a své role, a chodí prodávat na trhy, aby měli nějaké peníze na daně, za pozemky. Většinou fungují na výměnný obchod a to funguje. A to funguje v Evropě. To jsme v komunitách, která se pozná. My se dokážeme rozpoznat velmi jednoduše. Když půjdeme do města, tak je vidět, kdo je v Systému – kdo má skelný pohled a chodí jako biorobot. Ale když uvidíš Člověka s mírným úsměvem a takovou briliantovou jiskrou v oku, tak ten je mimo Systém.

Mail Mojmíra Mišuna jako odpověď Haně B.:

Ahoj Hano,

uvidíš, zda by to vysvětlilo, jak se postupně sestavovat Matrix. Původní dějiny a Věda/Vědění bylo utlačováno a zakazováno, a nakonec bylo zcela zakázáno a vymazáno z živé Paměti Lidstva. Viz inkvizice. Vedagor to bude v dalších pořadech dále rozvádět. Mj. s tou Francií je plně v souladu s Uvarovem. Když jsem o těch informacích ohledně nedávno známých a inkvizicí zakázaných technologií pochyboval, tak Libor mi poslal video:

Zapomenuté starověké technologie, Atmosferická energie, atd Ti, co přežili Atlantidu, se probouzejí:

Video: Zapomenuté starověké technologie, Atmosferická energie, atd Ti, co přežili Atlantidu, se probouzejí

Je potřeba se občas tím dokumentem proklikat – tojí to za to a jsou tam fotky technologií na volnou energii a byla ještě před řáděním inkvizice instalovaná na věžích kostelů. Dále první metro v New Yorku bylo též na volnou energii atd. František Křižík vyrobil elektromobil (hybridní verzi) u násl již v roce 1895
V USA bylo kolem roku 1900 celých 38 procent všech vyrobených automobilů elektrických – 38% !!! První elektromobily dojel
y až 2000 km – dobové obchodní katalogy to uvádějí. Nad takový dojezdem by dnešní automobilky mohly jen slintat a tiše závidět inženýrům před 120 let.

Další informace se týkají vědních oborů původních Slovanů/Slavjanů: měli Aritmetiku a nepoužívaly zlomky a záporná čísla, tedy nepoužívali to, co nezná Vesmír. Mendělejev sestavil soustavu prvků na základě Védského poznání a po jeho smrti šedí zveřejnili současnou tabulku, která je pozměněná. Proč? Protože podle původní verze šly dělat operace, za kterých se slučovaly prvky do unikátních sloučenin a kompozitů, které podle dnešní tabulky sloučit nelze. Podle jakého poznání konstruují rusové raketové motory, které amíci nejsou schopny udělat a dokonce ani zkopírovat? Protože k jejich sestrojení používají Poznání Védského charakteru a ne polofunkční fyzické zákony a dalších oborů už tohoto vězení, zvaného Matrix.

Z toho vyplývá jednoduchá a zřejmá věc: Matrix sestavovali pečlivě a cílevědomě, aby byl postaven na převážně nefunkčním a omezeném poznání, a tím pádem nebyla možnost na takové “vzdělanosti” se osvobodit ze Systému/Matrixu. Proto je tak šokující, když se objevuje zcela jiné Poznání (Védské) a ukazuje to na zcela jiný Matrix. Avšak tento jiný Matrix už není vězením, nýbrž živým Bytím, Duchovní Cestou a Osobním Rozvojem založeným už na Světelné Matrici plně v souladu v Boží Vůlí

Sláva našim Světlým Předkům,
Mojmír

Mail Vedagora:

Zdravia ti bratu aj sestra,

čo sa týka voľnej energie, vo Viedni poznám kamaráta (žiaľ v súčasnosti je vo väzení kvôli jeho experimentom), ktorý je vedec – fyzik. A on si doma, na svojom dome, vyrobil zberače statickej energie (býva v luxusnej štvrti na juhu Viedne, na predmestí) a zároveň aj meniče energie. Použil na to ortuť (ktorú oficiálna veda predčasom zakázala, pričom ortuť bola základnou zložkou takýchto zariadení, vrátane lietajúcich strojov Vimán a Vajtmán) a zväčša technicky veľmi čisté kovy, ako meď, bronz a železo.

No a čo satýka Karola IV. a aj Napoleóna, tak tí sa presúvali zásadne letecky. To platí aj o Alexandrovi Macedónskom. Je nemysliteľné, aby sa Alexander, prípadne Napoleón presúvali koňmi na tak obrovské vzdialenosti. No a keď sa vrátim ku Karolovi IV., narodil sa v súčasnom Španielsku a IBA za 11 dní obsadil na komplet celú strednú a západnú Európu a usídlil sa v Prahe.

No, je známe, že mal spory zo svojim bratom, ktorý zostal v Španielsku. A čo sa týka jeho oficiálnych hodností, ako napríklad „cisár Rímsky“, pri dôkladnom štúdiu histórie sa Karol IV. javí aj prvým rímskym pápežom. No, čo sa týka pápežov, tak tí začali byť až po Karolovi IV. a takzvaní predchádzajúci, boli kniežatá, miestny králi, prípadne vojvodcovia.

Ešte za Karola IV. bola kresťanská církev tradičná, diametrálne odlišná od súčasnej založenej židom Pavlom (Šavlom) a to v Británii, ešte v 18tom storočí. V ten čas vznikli aj mnohé evanjéliá a Pavlove spisy. Pavel bol väznený v Británii a mal byť popravený, nakoľko na trón usadla nová kráľovná, tak mala povinnosť dať trom odsúdeným na popravu milosť. Jeden z nich bol Pavel, no dostal podmienku, založiť nové kresťanstvo, ktoré bude vyhovovať šľachte. Tak sa aj stalo.

Karol IV. mal poverenia aj záujem zaútočiť na Rurikovcov, proti Petrohradu. No, nepodarilo sa mu to. Veľká Impéria Rasénia sa vzdala západných území, od západu až po rieku Morava, od severu po rieku Dunaj, a stiahla sa na východ.

No a čo sa týka skutočného dátovania, tak to je úplne iné, ako uvádza oficiálna veda. Napríklad, Sumeri zanikli na prelome tohto letopočtu. Tak isto aj Mezopotámia. Mnohí poslední vládcovia boli židia, podľa charakteristických mien, ktoré sú vyryté a aj vytesané v danej oblasti. V konflikte v Iraku, počiatkom 21 storočia, bol tento konflikt hlavne zameraný na zničenie stôp o skutočných dejinách. Je toho veľmi veľa.…

Vedagor

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavá videa, Zajímavé články (menu) se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.