Původní tabulka prvků Mendělejeva

“To, co se dnes pod názvem “periodická tabulka prvků Mendělejeva” prezentuje ve školách a univerzitách, je zjevný falzifikát. Pozměněná tabulka pak byla zveřejněna až po smrti Mendělejeva a je veřejně nestydatě vydávána za jeho původní.

Naposledy spatřila skutečná Tabulka Mendělejeva světlo světa v roce 1906 v Petrohradu v učebnici “Základy chemie”, a teprve o 96 let později vstává z popela díky publikaci v žurnále Ruské fyzikální společnosti.

“Periodický systém prvků se skupinami a řády” Mendělejeva, publikovaný v 70. letech 19. století, byl v několika podstatných věcech odlišný od formy, prezentované dnes. Provedené změny nesou systémový charakter, takže nelze mluvit o ničem jiném než vědomé falzifikaci. Jako první vztáhl ruku na dílo Mendělejeva po jeho smrti syn jeho přítele, B.N.Menšutkin. Nová, změněná periodická tabulka je pak všemi akademiemi světa unisono vydávána za originální tabulku Mendělejeva, i když je s ní neslučitelná, protože změny porušují základní princip, na kterém Mendělejev svůj systém vystavěl. Provedené změny byly následující:

  1. Originál obsahoval nultou skupinu prvků a nultý řád, ty byly odstraněny, dnes začíná tabulka prvním řádem a první skupinou.
  2. Vzácné plyny (helium, neon, argon, krypton, …) byly v originálu v nulté skupině (úplně první sloupec na obrázku), nikoliv v uměle vytvořené “VIII A”.
  3. Byly odstraněny první dva superlehké prvky (v nulté skupině nultého řádu, a nulté skupině prvního řádu), které Mendělejev umístil před vodík – označovány jako “x” (měl být záhadným světovým éterem s atomovou váhou pouze 0,000 000 1, zaplňujícím veškerý prostor) a “y” nebo jako Newtonium a Coronium.

Puvodni tabulka prvku Mendelejeva

Jak je vidět z povahy provedených změn, cílem bylo skrýt existenci nulté skupiny a nultého řádu, čímž ale Mendělejevův systém přichází o svůj základní princip, a logika dostává na frak – inertní plyny z dané skupiny jsou posunuty až za kovy.

Skrýt nultou skupinu a nultý řád jako vodítka vedoucímu k ozřejmění existence prvku “x”, prvku “odpovědného” za éter (jak se domníval Mendělejev), bylo systémovým opatřením “hermetizace” vědy (a přesun k dogmatům), příprava na jednu z “velkých operací” 20. století, instalaci teorie relativity.

Mendělejev byl zastáncem existence éteru, tvrzení o opaku je další lží z téže kuchyně, která “uvařila” zfalšovanou tabulku:

“.. pokud analogy argonu obecně nevstupují do sloučenin, je očividné, že je nelze zařazovat do žádné skupiny dříve známých prvků, a je třeba pro ně odkrýt zvláštní skupinu nultou… Toto umístění argonových analogů v nulové skupině představuje stroze logický důsledek chápání periodického zákona, a proto (umístění do 8. skupině je zjevně mylné) je přijato nejen mnou, ale i Braiznerem, Piccinim a dalšími. Nyní, když se ukázalo naprosto nepochybným, že před I. skupinou, do které patří vodík, existuje ještě nulová skupina, jejíž představitelé mají atomovou hmotnost menší, než elementy 1. skupiny, zdá se mi nemožným odmítat existenci prvků lehčích, než vodík. Z nich obrátíme pozornost nejprve na element prvního řádu nulté skupiny. Označíme ho jako “y”. Bude očividně mít základní vlastnosti argonových plynů. “Coronium”, vahou 0,2 ve vztahu k vodíku; a on nemůže být žádným způsobem světovým étherem. Tento element “y” je nicméně nutný proto, dostat se myšlenkovým pochodem k tomu hlavnímu, a proto i nejrychleji se pohybujícímu prvku “x”, který podle mého chápání je možné považovat za éther. Chtěl bych ho předběžně nazvat “Newtonium”, na počest nesmrtelného Newtona. Problém gravitace a problémy vší energetiky si nelze představit reálně řešitelnými bez skutečného chápání étheru, jako prostředí, předávající energii na dálku.” (“Pokus o chemické chápání světového étheru”, 1905, str. 27)

O tom, na čí straně je pravda – zda na straně Mendělejeva a stoupenců éteru, nebo relativistů a odpůrců éteru, se lze jednoduše přesvědčit aplikací metriky “praxe – kritérium pravdy”: o 112 let později je gravitace pro oficiální vědu stále ještě “neřešitelný oříšek”, stejně jako dlouhodobé přijatelné řešení energetických potřeb lidstva.

Lze také dospět k zajímavým závěrům ohledně motivů a myšlenkových procesů těch, co si tuto falzifikaci objednali: jelikož považovali za nutné odstranit vodítko k přijetí éteru (a vykolejit vědu na 100+ let instalací teorie relativity), museli být bytostně přesvědčeni, že éter je objektivní realita a nevyhnutelný pro správné pochopení světa.

Zdroj: leva-net.webnode.cz/products/nezfalsovana-tabulka-prvku-mendelejeva
Rozšíření Mendělejevovy periodické tabulky prvků

Периодическая таблица электроатомов Русов

Zdravia bratia. Istým časom som spomínal o „skutočnej periodickej tabuľke prvkov“. Tu je web stránka na túto tabuľku http://vserod.com/tables/2d.

Na zobrazenej stránke, kliknite na „таблицы русов” a rozbalí sa možnosť výberu na zobrazenie v „2D”, „3D”, “elektroatomy”. Na tejto zobrazenej stránke, nižšie, sa zobrazí „2D” tabuľka periodických prvkov, vrátane akademika Рыбников Юрий Степанович zakladateľa tejto periodickej tabuľky prvkov.

Skutecna periodicka tabulka prvku Arijcu (Rusu)Tak, ako som spomínal, táto tabuľka je plne funkčná, oproti Mendelejovej tabuľky v akejkoľvek forme. Pri otvorení tabuľky vo forme „2D” alebo „3D”, na konci tabuľky je možnosť si ju stiahnúť do počítača kliknutím na odkaz “Скачать” (stiahnúť, download).
Stiahnutý súbor je zbalený a po rozbalení je vo formáte html, ktorý sa otvára cez prehliadač.

Vedagor

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.