VTELENIE (INKARNOVANIE) V JAVI

Bohyňa Živa posiela v Javný Svet formu (матрицу) duše, ktorá môže byť obrazne prezentovaná vo forme štyroch blokov informácií:

I – vý blok informácií v sebe obsahuje:

• Znalosť o živote na obývaných Zemeguliach.

• Znalosť o špecifických rozmeroch priestranstva.

• Špecifický súbor pocitov.

• Určenie cesty (púte), ktorou musí Duša prejsť, aby sa mohla zdokonaliť.

II – hý blok informácií v sebe zahŕňa:

• Formu (матрицy) kompatibility Duše s tým nosičom, v ktorom bude, napr. s fyzickým telom (kompatibilita s matkou, pretože matka dáva telo).

• Kompatibilita obrazu Ducha a krvi nositeľa (kompatibilita s otcom, pretože otec dáva obraz Ducha a krvi).

• Kompatibilita obrazov a pochopenia okolitého Sveta, v ktorom sa Duša inkarnuje, t.j. toto tvorenie, sociálny systém, ktorý najviac zodpovedá Duchovnému vnímaniu.

• Zlučiteľnosť tých poznatkov, ktoré sú vložené do Duše po jej odoslaní, s vedomosťami nachádzajúcimi sa „mimo nej“, teda v tom svete, v ktorom sa Duša inkarnuje.

III – tí blok obsahuje informáciu o tom, čo je nevyhnutné odovzdať potomstvu.

IV – tým blokom sú tie vlastnosti a vedomosti, ktoré musí Duša nadobudnúť v procese vývoja. To znamená, že štvrtý blok je čisté pole, ktoré musí byť naplnené informáciami (osobnou skúsenosťou).

 

Prijdúc na Zem, Duša si sama vyberá svojich rodičov. Pomáha si zabezpečiť, aby sa v danom časovom úseku spojili dva vhodné systémy: s určitou formou – otec a s určitou formou – mama. Aby sa pri zlúčení týchto dvoch energií (foriem, матриц) mohla narodiť táto Duša.

Pri narodení človeka, do 22 minút od momentu vyjdenia z maternice, Duša prijíma všetku nevyhnutnú informáciu pre život vo svetoch Javi, ktorá je prenesená z Živy (informácia prvého bloku), a informáciu od Boha – Prarodiča (informácia druhého bloku), ktorá prechádza lúčom z Hviezdy – Ochrankyne (Patrónky), ako aj ďalšiu informáciu.

Do toho času, kým sa dieťa nachádza v lone matky, v jeho tele je častica Duše matky, ale akonáhle sa pupočná šnúra prereže, to ono dostane svoju Dušu.

Dvojčatá, narodené v priebehu 22 minút, budú si psychologicky podobné ako dve kvapky vody. A ak sa druhé dieťa narodí po 23-24 minútach, potom si nebudú podobné. Ak dieťa nezakričalo pri pôrode, znamená to, že lúč od Hviezdy – Ochrankyne (Patrónky) bol blokovaný (prekrytý) inou Dušou, ktorá prerušila svoj javný život v dôsledku násilnej smrti (vojna, nehoda atď.). To sa deje preto, aby mohla dokončiť svoj program. Odtiaľto je aj význam slova „RE-IN-KARNA-CIA“ (ре-ин-карна-ция) – bohyňa Karna (Karma) dovoľuje opätovnú inkarnáciu Duši. Je taktiež aj pojem „IN-KARNA-CIA“ (ин-карна-ция) – to je zdieľanie, schizofrénia, tzn. keď do tela s jednou Dušou sa súčasne vteľuje druhá Duša: zdá sa, že v jednom tele akoby boli dvaja človekovia. Rozdelená, silnejšia Duša, dokončuje svoj program a odchádza.

Po narodení, do 12 rokov, dieťa absorbuje obraz POZNANIA a TVORIVOSTI (СОЗИДАНИЯ и ТВОРЧЕСТВА), ktoré majú jeho rodičia. Následne sa bude musieť naučiť tvorivej práci, aby pracoval a tvoril pre dobro svojho Rodu. A zhmotňujúc svoje predstavy vo Svete Javi, človek zvyšuje a rozvíja formu bytia daného Sveta, a po transformácii života (fyzická smrť) sa sám stane Bohom – Stvoriteľom novej Reálnosti. Čím viac bude harmonickejšia nová vytvorená Realita, a čím viac je naplnená Láskou a Božským stvorením, tak sa človek viac dostane do harmónie Vyššieho Sveta na Zlatej Ceste Duchovného rozvoja. Po dokončení všetkých prác v Javnom Svete musí človek zmeniť rozmer svojej existencie. Prechod na vyššiu úroveň vedomia a života v viacdimenzionálnom svete, hovorovo sa nazýva – „smrť (смерть)“, t.j. s-mr-t-ť (с-мер-т-ь): s – zmena (с – смена), mr – rozmery (мер – мерности), t – tvoriaca (т – творящая), ť – tvoriaca potvrdenie (ь – утверждение). Doslova: ZMENA ROZMERU TVORENIA.

V jednom zo starších Slaviano-Árijských podaní Santií Védy Peruna Slavianský Boh Perun povedal o smrti takto:

„Len v poblúdení speváci učia o smrti ľudí. Že nazývam ju podvodom – smrť, a nie podvodom, Nesmrteľnosťou ju nazývam…
A smrť nieje ako rys požierajúci narodených, vnímaním nieje u nej žiadna forma… Smrť pozorujete v okolí, ale pre seba ju nenájdete.“

To znamená, že človek vidí smrť len u tvorov okolo neho, ako keby to bolo z vonku. Pre neho žiadnej smrti niet, pretože opúšťa svoje telo, prechádza na ďalšiu úroveň existencie, pokračuje na svojej Púti Duchovného rozvoja.

Staroveká múdrosť Slaviano-Árijských národov učí: na deviaty deň, po zastavení životných funkcií fyzického tela, Duša sa zdvihne a opisuje „osmičku“ okolo Zeme a Mesiaca. Tieto vrstvy atmosféry sú obrazne vnímané človekom ako rieka, oddeľujúca dva Svety: Svet Javi (fyzický) a Svet Navi (astrálny). Ďalej sa Duša nachádza v éterickom tele Zeme až do 40 dní – podľa zemského času na Zemi, tam čas plynie inak.

Po celý ten čas človek vníma obraz mesta zo Svetla, stojacieho na druhom brehu „rieky“. Vidí a vie, že v tomto meste nájde odpovede na všetky otázky, ktoré ho trápili a zaujímali ho celý jeho život.

Potom človek prechádza cez tri súdy:

• 1-vý Súd – Súd Svedomia. Človek vystupuje sám za seba a žalobcami, a sudcom, a prokurátorom, a právnikom (možno, mu v tom pomáha jeho Leg – ochránca).

• 2-hý Súd – najzávažnejší – to je Súd Predkov, ktorí sa budú pýtať človeka: „Čo si urobil pre prosperitu nášho Rodu?“

3-tí Súd » je Súdom Boha – Patróna (Ochráncu). Keď Duša príde do Sveta Slavi – tam sa s ňou stretáva Boh – Patrón (Ochránca) Rodu, ktorý určuje: Hodí sa tento človek k Tvorcom?

Ak prejde tromi Súdmi, potom je Duša poslaná do Sveta 16tich rozmerov – Svet Legov.

Ale, ak sa na Súde Predkov zistí, že človek neprispel na dobro svojho Rodu, alebo veľmi málo, a ak je veľa z týchto „nedostatkov“, Bohyňa Karna ho vráti na Zem (reinkarnácia). Duše, ktoré predčasne opustili Svet Javi, môže vrátiť späť Boh Varuna (manžel Bohyne Karny). Boh Varuna pošle svojho pomocníka – Vranu pre to, aby mohol vrátiť Dušu. V piesňach a rozprávkach je Vrana – prorocký vták, umožňuje Duši sa znovu vrátiť na Zem.

Tieto vedomosti, o reinkarnácii duše, slaviani odovzdávali aj iným národom, ako aj čiernokožím obyvateľom Dravidie (starovekej Indie). Ale vzhľadom na to, že títo obyvatelia starej Indie pôvodne jednoznačne nemali svoje vlastné predstavy o kozmických zákonoch, potom nemohli prijať tento systém – vtelenia a rozvoja, s ďalším prechodom na ďaleko vyššiu úroveň existencie. Potom naši Predkovia, ktorí im dali učenie, vysvetlili im jednoduchšie: „Ak žiješ ako prasa – potom sa v ďalšom živote narodíš prasaťom, a niekto ťa zje, ak si hlúpy ako strom – narodíš sa baobabom, a ak si studený a necitlivý ako kameň – potom v ďalšom živote budeš kameňom“. Takéto vysvetlenie na starých indusov fungovalo dobre, a na základe tohto vytvorili vlastné učenie o reinkarnácii Duší.

Duša, ktorá dosiahla Svet Legov, alebo vyšších Svetov, môže podľa svojho uváženia zostúpiť do nižšieho Sveta – „Cudzincom“, t.j. vteliť sa do Sveta Javi, učiť ľudí Múdrosti. Takých ľudí vnímajú ako prorokov, veľkých učiteľov, atď.. Ak ľudia stratili svoju Duchovnú väzbu s Bohmi a Predkami, potom Cudzinci vytvoria nejaký druh učenia, ktoré pomôže ľuďom vrátiť sa na Púť Duchovného Rozvoja. Niektorí Cudzinci sa môžu opakovane vtelovať v Javnom Svete, pozorovania Duchovného Vývoja ľudí – napríklad: Dalajláma, ktorý pred smrťou fyzického tela ukazuje svojmu okoliu na približne – kde a kedy sa znova narodí. A vteluje sa znovu a znovu na Zemi a sleduje, ako ľudia nasledujú jeho učenie.

V Dávnych Slaviano-Árijských textoch sa nachádzajú odkazy o Učiteľov človečenstva: …Sú to stvorenia Ďaleko Vyššej Úrovne zložitosti, ktorí zostupujú do Sveta Ľudí, aby viedli a odovzdali Najvyššie Poznatky a Prikázania. Veď, nad rozvojom Duchovnej a Duševnej povahy človeka pracuje nielen on sám, ale aj Vesmírne Sily, povznášajúce človeka alebo zadržiavajúce jeho Duchovný a Duševný rozvoj.

V Slaviano-Árijských prameňoch (Santiách) sa opakovane hovorí o dávnych dobách, keď Zem bola navštevovaná Bohmi Slaviano-Árijskými, ktorí priniesli na Zem Múdrosť Sveta Svetla (Védy), ktoré slaviani zachovávali a odovzdávali z pokolenia na pokolenie.

______________________________

Publikované: Tento Čas Обесть (Оbed). Трапеза. Súčasný čas 13:30-15:00

СЕДЬМИЦА 4 БЕЙЛѢТЪ 7527 ЛѢТО от С.М.З.Х.

______________________________

Переведено из источника https://vk.com/wall510552269_594

Přeložil: https://vk.com/wall510552269_2679

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.