JUDŽIZMUS – ЮДЖИЗМ: „prvá časť“ (obrazové ponímanie)

. . . . . . . svetoponímanie Slavianov . . . . . . .

OBRAZOVÉ PONÍMANIE

FORMA KORYTNAČKY, PLÁVAJÚCEJ V NEKONEČNOM OCEÁNE, NA KTOREJ STOJA TRI SLONY, KTORÉ NESÚ PLOCHÚ ZEM.

Slaviano-Árijské národy mali svoje, osobitné, vnímanie okolitého sveta, odlišné od vnímania druhých národov. Nezamieňajme si svetoponímanie so svetonázorom, pretože svetonázor – to je pohľad na svet, teda spôsob, ako sa pozerať na svet. Ale Slovania sa nezaujímali iba na pozorovaní sveta, oni vnímali všetku jeho rozmanitosť, a robili to obrazne. Pretože obraz prináša oveľa viac informácii, ako fonemika (hovorený opis – popis), gestá alebo vizuálne a sluchové vnímanie. Dávnu Múdrosť je nutné spoznávať nie len mysľou, je ju potrebné prijať do svojho srdca, a zahĺbiť sa do každého obrazu. Nie len vtedy, keď informácia (informácia = súbor charakteristík, ktorý nedáva plné znalosti) prechádza cez Srdce, Dušu, Rozum, Myseľ do životnej skúsenosti, a to sa stane spôsobom života, potom sa informácia stane Poznatkom (Знанием) !

Ako príklad obrazového vnímania, uvediem Slovanský popis štruktúry sveta ľudí. Naši Predkovia, učili deti základom svetoponímania, opisovali dieťaťu štruktúru Zeme nasledujúcim obrazom:

VO FORME KORYTNAČKY, PLÁVAJÚCEJ V NEKONEČNOM OCEÁNE, NA KTOREJ STOJA TRI SLONY, KTORÉ NESÚ PLOCHÚ ZEM.

Súčasní ľudia, neovládajú vizuálne myslenie, nerozumejú zmyslu, vloženého Predkami do tohto obrazu, z týchto dvoch dôvodov:

  • neovládajú vizuálne myslenie alebo

  • nepoznajú podstatu tohto obrazu.

On je kľúčový v nasledujúcom:

  • PLOCHÁ ZEM – je podstatou plochého úsudku človeka (dvojrozmerná myseľ), ktorý myslí duálne, teda v kategóriách „ANO“ a „NIE“. Ale každý človek, žijúci na zemi, získava vedomosť a Múdrosť od jedného z „TROCH SLONOV“

  • TRI SLONY – oporné body, základov svetoponímania, ktoré sú MATERIALIZMUS, MYSTICIZMUS (TRANSCENDENTALIZMUS) a IDEALIZMUS. Teda: fyzické vnímanie (telesné), mentálne (emocionálne) (pocit) a duchovné (to, čo sa nedá cítiť ani telesným, ani mentálnym vnímaním). Na druhej strane „SLONY“ prijímajú informáciu od „KORYTNAČKY“

  • KORYTNAČKA = JUDŽIZMUS (svetoponímanie), základom ktorého je všadeprítomná energia. „KORYTNAČKA“ dostáva Múdrosť z „OCEÁNU POZNANIA a ABSOLÚTNEJ PRAVDY“

  • OCEÁN NEOBMEDZENÉHO POZNANIA a ABSOLÚTNEJ PRAVDY (Истины).

Zelva a tri sloni (materialismus, mysticismus a idealismus, Judzizmus)

MATERIALISTICKÝ SYSTÉM – toto je západný systém svetonázoru, ktorý sa odkazuje na američanov, európanov a iným. Materialistický systém vnímania, predovšetkým používaný ľuďmi 1-ej kategórie rozvoja – „trojičný človek“ (u ktorého sú vyvinuté iba dolné čakry, zvyšné nie sú vyvinuté. Základom myslenia = materializmus, v svojej podstate je otrok matérie (hmoty). Rýchlo starne, lebo neprijíma dodatočnú energiu kozmosu. Tento človek nemá žiaden zväz z Rodom, on je smrteľný, teda žije iba jeden raz, nemajúc možnosť reinkarnácie v Svete Javi. Po smrti prepadá do najnižších svetov, preto takého volajú „razžijúci“).

IDEALISTICKÝ SYSTÉM – východný: arabi, číňania…: mentálny (sedmiričný človek) viaže sa k idealistickému systému (Je v svojej podstate Duševným tvorom. On je pánom svojho tela, nie je jeho otrok. Človek, pomocou horných čakier, sa stane tvorcom. Jadrom jeho myslenia = idea, myšlienka. Môže vytvárať, tvoriť. Začína sa zamýšľať o Duchu, Duši, stáva sa citlivejším – žije na úrovni pocitov. Schopný sebaobetovania, na čo nieje schopný človek predchádzajúceho druhu. Takýto typ človeka je na hranici medzi Duchovným „životom“ a „smrťou“, a akým smerom sa vydá z tejto hranice, záleží na ňom. O takých ľuďoch hovoria, že im bol daný slobodný výber, teda po fyzickej smrti majú možnosť pokračovať na svojej Pôti Duchovného rozvoja, nebo k degradácii, poklasnú na najnižšiu úroveň. Takého človeka nazývajú – „dvakrátrodený“, teda sa narodil v tele a Duchu.)

TRANSCENDENTÁLNY SYSTÉM – hinduisti, budhisti, šintoisti. Títo zahŕňajú „deväťtoričný človek“ (volajú ho – Duchovný, s harmonicky rozvinutými centrami, ktorý pozná sám seba a okolité Svety, v svojej podstate je nesmrteľný. K tejto úrovni rozvitia patrili všetci predstavitelia Slovano-Árijských národov, ktorí žili na základoch a v tradíciách svojich Predkov.).

Uroven rozvitia - riadiaca sila - typ cloveka

CELOSTNÝ SYSTÉM – (Judžizmus, svetoponímanie, teda vnímanie všetkých systémov spoločne) – Slaviani – obsiahli všetky systémy, pretože oni dosiahli deväťtoričnú úroveň narodením, vyvinuli sa na šestnásťtoričnú úroveň Asov.

Teda, pre súčasného človeka Zem nebude „PLOCHÁ“ ale plnohodnotná, objemný svet, nepotrebuje študovať Starovekú Múdrosť svojich Predkov, snažiac sa zmeniť svoje ploché vnímanie na obrazové.

Preto je nevyhnutné začať zo štúdiom obrazového jazyka svojich Predkov.

Do začiatku 19-teho storočia Slaviani hovorili obrazovým jazykom, v ktorom každá bukva mala svoj vlastný obrazový význam. Následne Slaviansku Azbuku nahradili jednoduchou fonetickou abecedou, čo priviedlo k strate obrazového myslenia človeka. Okrem toho, zo Slavianskej Azbuky odstránili bukvy, obsahujúce hrdelné a nosové zvuky, s pomocou ktorých mohol človek rozvíjať a používať hrdelnú a medziobočnú čakru:

– zvuk hrdla prispieva k rozvoju 7. – mej čakry – „ÚSTA“

– nosový zvuk prispieva k rozvoju 8. – mej čakry – „ČELO“

Stratou hrdelných zvukov, národ postupne stratil hrdelný spev, špecifické vibrácie hlasiviek, a nedostatok nosových zvukov nepriaznivo ovplyvňuje funkciu hypofýzy, ktorá je centrom Vôle.

~~~

Zdroj Vedagor: https://vk.com/wall510552269_731

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.