ДЕНЬ СПАСИТЕЛѦ РАСЫ (DEŇ SPASITEĽA RASY)

Сѧго днѧ, въ Лѣтъ 7528 ѿ С.М.З.Х., мѣсѧца Беилѣтъ (Мѣсѧц Белаго Сiѧнiѧ и Покоѧ Мiра), восемнадцатаго днѧ, День Спасителѧ РАСЫ.
V tento deň, Leta 7528 od U.M.H.CH., mesiaca Bejleť (Mesiac Bieleho Žiarenia a Pokoja Sveta), osemnásteho dňa, Deň Spasiteľa RASY.

Perun s mecem, orlem a vlky 2Богъ Перунъ въ Дрѣвнiе верѣмена Спасъ Праотьцовъ Наша изъ Пекла!
Boh Perún v Dávnych časoch Spasil (zachránil) Praotcov Našich z Pekla!
Богъ Покровитель: ПЕРУНЪ (Перкунасъ, Перконъ, Перкъ, Пуруша)
Boh Ochránca (Patrón): PERÚN (Perkunas, Perkon, Perk, Pyruša, Parom)

Boh-Ochránca všetkých bojovníkov a mnohých Rodov z Rasy Veľkej, Ochránca Zemí aj Rodu Svätorusov (Rusičov, Bielorusov, Estov, Litov, Latov, Latgalov, Latgalov, Polianov, Srbov, Slovakov, Čechov a ostatných) od Temných síl, Boh Hromovrhač, vládca Bleskov, syn Boha Svaroga a Lady-Bohorodičky, vnuk Boha Višňu.
Богъ-Покровитель Чертога Орла въ СварожьемЪ Круге.
Boh-Ochránca Čertoga Orla v Svarožom Kruhu.

Boh Perún už tri krát navštívil Midgard-Zem, aby ju ochránil aj Rody Veľkej Rasy od temných síl Pekelného Sveta.
Temné sily prichádzajú z rôznych Čertogov Pekelného Sveta, aby podvodom, lsťou a mazanosťou nalákali ľudí z Rodov Veľkej Rasy k sebe do zajatia, a ak toto nepomôže, tak unášajú ľudí, aby ich vo svojom temnom Svete aby ich všetkých zmenili na pokorných otrokov a aby im nedali možnosť Duchovne sa rozvíjať a stúpať po Zlatej Púti, ako to bolo ustanovené Bohom Svarogom.

Temné sily neprenikajú iba na Midgard-Zem, ale aj na iné Sväté Zeme v Svarge Prečistej. A vtedy prebieha bitva medzi silami Svetla a Temnoty. Perún už raz oslobodil našich Predkov z pekelného väzenia a zavalil Brány Medzisvetia na Midgard-Zemi, vedúce do Pekla, Kaukazskými horami.
Tieto bitvy Svetla a Temnoty prebiehali v určitých časových intervaloch: “po uplynutí Svarožieho Kruhu a Deväťsto Deviatich Kruhov Života”, tj. po 40176 Liet.

Po prvých troch Nebeských Bitvách medzi Svetlom a Temnotou, vždy víťaziace Svetlé Sily, Boh Perún sa spustil na Midgard-Zem, aby ľuďom povedal o prebiehajúcich udalostiach a aj o tom, čo sa očakáva na Zemi v budúcnosti, o nastúpení temných čias a o nadchádzajúcich Veľkých Assách, tj. Nebeských Bitvách.

V priebehu času medzi Treťou a blížiacou sa rozhodujúcou Štvrtou Bitvou Svetla a Temnoty mohlo prebehnúť, okrem vyššie Perúnom uvádzaného času, Iba jeden Kruh Života, teda 144 Liet.
Existujú taktiež Odkazy o tom, že Boh Perún niekoľko krát pobudol na Midgard-Zemi, aby povedal Tajnú Múdrosť Žrecom a Starejšinom Rodov Svätej Rasy, ako sa pripraviť na temné, ťažké časy, keď Rameno našej svastickej galaxie bude prechádzať priestormi podriadenými silám Temných Svetov Pekla.

Temné sily tajne prenikajúce na Midgard-Zem vytvoria všemožné lživé druhy Kultov a špeciálne sa budú snažiť zničiť alebo očierniť Kult Boha Perúna, aby ho vymazali z pamäte národov, aby k času Štvrtému, rozhodujúcej bitvy medzi Svetlom a Temnotou, keď Perún dorazí na Midgard-Zem, ľudia nevedeli, kto je On a za akým účelom prišiel.

V našich časoch vzniklo veľké množstvo “pravdivých” proroctiev o Konci Sveta alebo o Konci Časov, najmä v Lunárnych Kultoch, o príchode Najvyššieho Boha Spasiteľa na Midgard-Zem. Nasledovníci jedného svetového náboženstva ho nazývajú Kristom, a v iných náboženstvách – Mesiášom, Mošechom, Budhom, Matrejom, Mitrou atď.. Toto všetko sa robí preto, aby v čase príchodu Perúna na Zem biely ľudia v ňom nespoznali Najvyššieho Boha a odmietli Jeho pomoc a takto odsúdili seba na úplné zničenie a záhubu.

V čase svojej Tretej návštevy Midgard-Zeme, asi pred 40000 Letami, Perún povedal v Azgarde Irijskom ľuďom z rôznych Rodov Rasy Veľkej a potomkom Roda Nebeského Svätú Múdrosť o budúcnosti, ktorú Žreci Bielovodia zapísali ch’Árijskými Runami a zachovali pre potomkov do Deviatich Kruhov “Саньтии Вѣды Перуна (Santií Véd Perúna)” (v deviatich “Knihách Múdrosti Boha Perúna!).

~~~

Přeložil Vedagor: https://vk.com/wall510552269_2842
Zdroj: https://vk.com/vieles_krug?w=wall-51682933_298373

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.