SVCS 2019-12-21 Slavjanské vysílání z Třince – Vedagor 4 (Znalostní Filtr)

Video s vloženou grafikou

SVCS 2019-12-21 Slavjanské vysílání z Třince – Vedagor 4 (Znalostní Filtr)

  • Pojednávání o ztraceném čase a zfalšovaní dějin na historii
  • Kým a proč byl vytvořený „FILTR NAUKY“
  • Odhalení vztahu mezi zkreslením dějin na historii a metodami zkreslování identity

Studio Třinec, 21.12.2019 / www.svobodny-vysilac.cz

Podrobný přepis pořadu:

Pojednání o ztraceném čase, zfalšování dějin na historii anebo kým a proč byl vytvořen „FILTR NAUKY“, odhalující vztah mezi zkreslením dějin na historii a metodami zkreslení identity.

Význam slova KONSPIRACE (slovensky KONŠPIRÁCIA, anglicky CON-SPIRA-CY)

Toto slovo se skládá ze tří částí. Některé jazyky fungují na základě staroruského jazyka (Svätoruský Jazyk, Bukvice). V arabském a perském jazyku je následující vysvětlení:
– CON – kruh, nebo okruh; KON je pravidlo, etalon, který je uzavřený;
– SPIRA – význam spirály;
– CY – cyklus.
Skutečný Obraz CONSPIRACY je tedy pravidlo cyklické spirály, uzavřené v kruhu. Tj. informační záležitost jako podprahová zbraň na informačním poli. Pokud cíl nepozná tento skutečný Obraz, pak u cíle (oběti) dojde k zacyklení, zaseknutí.
Současná mínkotvorná věda používá tuto zbraň za účelem ochrany své cyklické uzavřené lži a podvodu tak, že NEGUJE názor, který nezapadá do rámce tohoto paradigma.

HIS-TORY (slovensky a česky „historie“)

Obraz skutečného významu tohoto slova postupně objevíme. Budeme odhalovat deformaci minulosti, dějiny civilizací a to i nejen lidských, která výrazně zasahuje do naší Reality.

Zavedení tzv. FITRU NAUKY

Tzv. Civilizace-vítěz zavedla systém odstranění všech vědeckých zmínek o svých konkurentech. Proto zavedla FILTR NAUKY za účelem vytvoření monopolu na Poznání, včetně poskytování vzdělání, zkreslení Dějin včetně odmítnutí nálezů předkládaných o minulosti, falšování archeologických nálezů, chronologie knih, uměleckých děl, mincí, vkládání listů do letopisů, kronik. Podsouvání textů napsaných ve jménu jiných autorů. Falšování současného přírodovědeckého výzkumu v chemii, biologii a ostatních vědách.
Ničení všeho, co této NAUCE nevyhovuje: Odstraňování lidí, kteří svými objevy ohrožují monopolní koncepci, archeologických důkazů a nalezišť, publikací a knižních zdrojů. Zatajování nevhodných informací na všech úrovních.

Tito pseudovítězové v podobě historických vrahů úmyslně odstraňují informace z Dějin o nežádoucích epochách, krajinách, národech, státech, lidech a faktech. Ničí artefakty a formují novou chronologii. Dějiny přepisují tak, aby vyhovovaly pouze ideologii „vítězů“.

Mechanismus vlivu je jednoduchý

Vybere se národ nebo jeho část, kterému vytvoří jazyk a abecedu podle principu „piš jako slyšíš, anebo jak se mluví, tak se píše“. Přepíšou jeho minulost, napasují na tento národ tzv. pravou chronologii od nich podsunutou, zakážou mluvit původním rodným jazykem, donutí ho mluvit cizím jazykem a nebo jediným původním dialektem jazyka. Nahradí kalendáře, náboženství, abecedu atd. A ty, kdo nesouhlasí, zabíjejí, mučí nebo šikanují. To vede k narušení národní identity.

Tento vliv je i Čechách a na Slovensku dobře známý. A i zde byl vytvořen jazyk podle filozofie „piš jak slyšíš“.

Genocida Rusínů za účelem založení Okrajiny (Ukrajiny)

Obsazování rusínských oblastí Uherské Rusi se odehrávalo v Rakousku-Uhersku od 1914 do 1918. Příklad z Rakousko-Uherska z roku 1914 až 1918, kdy na východní části současného Slovenska začala změna osídlení, aby se připravila půda pro založení OKRAJINY. Tedy to měl být původní název Ukrajiny. To bylo pokračováním jejich díla směrem ne území současného Ruska.

Filtr Znalostí - mapa Galície

Počet Rusínů se v Rakousko-Uhersku na začátku století pohyboval od 3 do 5 miliónů lidí. Za účelem genocidy Rusínů použili Rakušané techniku úspěšně otestovanou na Balkáně, kde zbavili Srby území Bosny a Chorvatska.
Východní Slovensko od Popradu na východ se ještě počátkem 20. století nazývalo GALICIE, kde se mluvilo rodným rusínským jazykem. Tito obyvatelé se hlásili k ruskému obyvatelstvu. Byli obviněni z kolaborace s Ruskem a špionáže, a cílevědomě byli popravováni zastřelením, oběšením anebo vystěhováni.

Filtr Znalostí - veseni Rusínu v Galícii 2

/ Zdroj: http://topdollar.ru/iz-istorii-samostijjnosti-okrainy-velikojj-imperii.html /

Vytvářeli se tak podmínky (a to pokračovalo i během Druhé světové války) pro dnes známé ukrajinské hnutí za nezávislost a odmítání ruské identity. Tzv. civilizovaní a stateční Rakušáci v letech 1914 až 1918 doslova rutinně věšeli muže a ženy z Galicie pouze za to, že hovořili rusky a nebo se považovali za Rusy.
Kromě toho Německo, Rakousko-Uhersko a jejich spojenci důkladně podporovali proces oddělení Polska, Finska a vytvořených pobaltských států od Ruska. Byli připraveni uznat nezávislost Okrajiny a tlačili ji do války s Běloruskou lidovou republikou.

Vymazání dějin o spoluexistenci dvou Čín

Přeneseme se do jiného času a místa, abychom zde rozkryli metodu Temných na falšování Dějin a vytváření tzv. historie. Je zřejmé, že tuto myšlenku falšování Dějin Velké Tartárie vymysleli kabalističtí mniši a představili ji vlivným vládcům Mandžúrie (dnes známé jako Mandžusko) na dvoře. Kabalisté tak zahájili postup „moderování minulosti“ a odstranili z volného dosahu informaci a spoluexistenci DVOU ČÍN.
Jde o skutečnou Tartarskou provincii KATAJ (anebo KITAJ) a stát ČAJNA, který je jihozápadně od KATAJ. Dřívější ManŽúria byla vlastně Čajna a ne současná Mandžúrie.
Přičemž se Tartaři ochránili od ČAJNY postavením tzv. Velké zdi, dříve pod původním názvem Tartarská zeď. Současní Kitajci (Cháni) v počátcích obsadili a osídlili KITAJ, a až poté se Tartárie rozdělila na menší části.

Filtr Znalostí - Tartarská zed v Cíne

/ Mandžuové je národnost historicky pocházející z Mandžuska, dnes převážně žijící v severní Číně. Chuang Tchaj-ťi roku 1635 přejmenoval Džürčeny na Mandžuy a o rok později svůj stát na říši Čching. Mandžuská dynastie Čching v letech 1644-1912 Číně vládla. MANDŽUOVIA: https://en.wikipedia.org/wiki/Manchu_people /

Filtr Znaostí - mapa Kitaje a Cajny

Roku 1603 až 1644 překračují Mandžuové Velkou zeď z jihu (ČAJNY) na sever a obsazují území Kitaje. Ve stejný okamžik v Evropě nastupuje židokřesťanství a to 1644 – 1680, nikoliv jak udávají od roku 0. Takže podobně Mandžuové zavádějí FILTR ZNALOSTÍ a zcela přepisují a cenzurují dějiny okupovaných území Kitaje a Čajny.
Rok 1663 byl pokusem o popravu historika Zuang Ting Long a přátele, který původní dějiny bránil a označil jmenovitě čajnské falzifikátory dějin. Během soudního procesu Ting Longa zemřel. Došlo k vyrabování jeho hrobky, zneuctění mrtvého těla a nátlaku na jeho rodinu.

První „Index zakázaných knih“ (Index librorum prohibitorum, 1559)

Na označení a likvidaci nevhodných knih v Evropě pracovala židokřesťanská církev. Západní Evropa vznikla až v 15. století vyhlášením Karla IV., který pravděpodobně byl i první židokřesťanský papež – tím, že se vyhlásil za císaře římského.
Vede velmi zřetelná stopa ke stejné skupině falzifikátorů dějin v Západní Evropě, Čajně a Kitaji.
(47:50) Seznam zakázané literatury se stává účinným prostředkem na zkreslování dějin. První „Index zakázaných knih“ (Index librorum prohibitorum) byl vydaný na příkaz papeže Pavla IV. v roku 1559. V jiných zemích vycházejí podobné indexy zakázaných knih a byl doplňovaný celých 400 let. Dosah indexu byl velký, neboť podle něj se pálily knihy a často i jejich autoři. Mizely celé dějiny Evropy.

/ Zdroj : https://fr.wikipedia.org/wiki/Index_librorum_prohibitorum /

Projekt zkreslování dějin – kabalista Joseph Justus Scaliger (1540-1609)

Současně s pálením nepohodlných knih se uskutečnil další projekt a to bylo zkreslování dějin. Jeho vůdcem se stal zlý génius – nadaný jezuita Joseph Juste Scaliger (1540-1609), který v roku 1606 vytvořil Světovou Chronologii.

/Zdroj na https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Justus_Scaliger (doporučení použít překlad překladačem přes instalovaný zásuvný modul a ZÁSADNĚ ne přes nabídku jazyků ve Wikipedii)
Zdroj na Cyclometrica elementa duo: http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=/permanent/library/RAFP2F5W/index.meta
Zdroj na Cyclometrica elementa duo: https://reader.digitale-sammlungen.de/en/fs1/object/display/bsb10528794_00005.html /

Scaliger vymazal reálných 1000 let dějin a přepsal je hisTORIí a Světová Chronologie se stala monopolem vědomostí na mnoho století. Vydal též knihu Cyklometrika o podřízení kruhu čtverci, kde se kvadráty snažil měřit kruh. Podřídil své dílo Kabale a Bohu Jahvemu a mj. tvrdí, že všechny prajazyky na Zemi vznikly výlučně z hebrejštiny.

Filtr Znalostí - Joseph Justus Scaliger (1540 – 1609)

Projekt Scaligera na falšování dějin dosáhl světové úspěšnosti na ovládání vědomí mas a etnických konfliktů. Nejprve byl použit proti Velké Skýtii, pak Velké Tartarii a nyní proti Rusku.
Zavedením Scaligeryho Světové Chronologie nastal prudký nárůst aktivity států Západní Evropy – koloniálního výboje s odůvodněním nadřazenosti bílého člověka.
Podstata slova Jahve je satan, ďábel. Je to parazit dočasně dosazený na Zemi. Pobízí „vyvolený národ“ k nadřazenosti nad všemi ostatními národy na Zemi.

My potomkové Skýtů (Slavjani a Árijci) známe Kony Vesmíru a víme, jak vše v Přírodě spolu souvisí. Známe účel vsazení tohoto vyvoleného národa na Zem, a proto už neřešíme jejich Židovskou otázku – to je jejich věc.
V 15. až 16. století pronikli západní Evropané (nejčastěji kabalisté) do Afriky, Indonésie, Indie, Střední a Jižní Ameriky a ovládli Atlantický, Indický a TIchý oceán.
V tomto období Hieronymus Münzer napsal, že Moskovjani, tedy Západní Skýtové, obývali pobřeží Severní Ameriky. Proto se ji dlouhý čas kabalisté vyhýbali.

/ Hieronymus Münzer: https://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Münzer, https://koparev.livejournal.com/267750.html

Navazující článek: Poodhalení projektu vytvoření a realizace FILTRU ZNALOSTÍ /

Útok na Moskovskou Rus

Hlavním bonusem Temných se stalo „Období Smutku“ (1598-1603. Rusi uvádí trvání smůty 3-5 let) na Moskovské Rusi, a dále v roce 1614 dosazení dynastie Romanovců prostřednictvím jezuitů a jezuitské britské koruny.

/ Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_of_Troubles /

1601 až 1603 Velký hladomor na Rusi.
1603 Noční teploty v létě byly často pod nulou, panovalo denní temno (pravděpodobně období jaderné zimy).
V tomto období vedl Západ Evropy (západní kabalisté) velkou válku proti Slavjanům a Árijcům po celé zemi a jsou doložené známky jaderné zimy. Židé úmyslně nechali zplesnivět potraviny a chleba a to prodávali předraženě a uměle vytvořili hladomor.

Mezi budoucími stínovými vládci a dosazenými Romanovci byla učiněná dohoda, podle které Holanďané, Francouzi a Britové získali práva na nová území a vtrhli přes Atlantický oceán získat oblasti z pod vlivu Velké Tartárie v Severní Americe.
– rok 1608 tzv. založení Quebeku: https://en.wikipedia.org/wiki/TTimeline_of_Quebec_history_(1608–62)
– rok 1624 tzv. založení New Yorku (dříve New Amsterdam): https://en.wikipedia.org/wiki/New_Amsterdam

Ještě před „Obdobím Smutku“ a to roku 1581 vůdce Moskovského vojska Jermak shromáždil vojska za Uralem a vedl sibiřské kozácké tažení.

/ Zdroj: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирский_поход_Ермака /

Romanovci, Petr I. a Scaliger píšou historii

V období panování Romanovců začala epocha přepisování národních Dějin podle Scaligerovi Chronologie na historii. Romanovci prohlásili podřadnost Velkých Skýtů a jejich potomků ve vztahu k západní Evropě, shromažďovali písemnosti a fresky a následně je ničili.
Petr I. nařídil shromáždit ještě zachované rukopisy pod záminkou tzv. sepsání skutečných dějin a pak tyto rukopisy spálil (typické pro celý jezuitský středověk). Petr I. zavedl nový letopočet a abecedu (tzv. Juliánský kalendář).
Římská říše neexistovala, byl pouze Julius César Scaliger, což byl otec Josepha Justuse Scaligera. Historii Římské říše si vymyslel a jeho syn tuto chronologii západní Evropy pouze shromáždil a uspořádal.
Na univerzitách se vyučoval pouze umělý řecký jazyk a podobně i Řecká říše neexistovala. V té době Apeninský poloostrov obývali EtRuskové (Rusové) a jezuité a kabalisté sem nemohli vstoupit, stejně jako nemohli vstoupit na současné území Řecka, kde též žili Skýtové.

Scaliger se během cestování seznámil s údajným přistěhovalcem ze severu Apeninského poloostrova. Provedl antidatování této osobnosti, Žida o 700 let. Byl to vyhnanec ze Skýtie za parazitické chování do západní části Asie, tedy Vénie, tj. do současné Evropy (současné oblasti Švýcarska, západní části Německa, Holandska, Francie, Španělska a Britských ostrovů). Do těchto oblastí vyháněli Židy z tehdejší Skýtie.

Anna Ivanovna Romanovová (1693 – 1740)

Už za vlády Anny Ivanovny (Anna Ivanovna Romanovová, 1693 – 1740) v Rusku dominovali cizinci ve všech sférách společnosti. Podle jejich podání velmi rychle převládla teorie, že původní tzv. Rusy civilizovali právě tito cizinci a změnili tzv. temné Rusko na mocný stát.
Tehdy se začala do povědomí národa zavádět myšlenka, že před a během doby Tartaro-mongolského jařma byli Rusi nicotní, ničím, otrockým národem. Nezastávající žádnou významnější úlohu ve světě. Přičemž Západ se považuje za nejúžasnější společensko-politický životní systém.

Rozdělení Rusů na dva národy

Poté poněmčení vládcové Rusi a jimi najatí kulturologové, jako herci, umělci, uměle rozdělili Rusy na dva národy a to:
– šlechtu, hovořící různými zámořskými jazyky, všechno opakující podle progresívního Západu;
– zbytek otroci, otrocký národ, dále hovořící a myslící rusky.
Tyto TVARY a ŠEDÍ jsou zvyklí se maskovat do kulturních skupin, jako jsou herci, zpěváci, kde svůj genom rozvratu využívají. Vidíme to v roce 1989, kdy právě herci rozvrátili celé Československo.

Neexistující Mongolo-Tatarské jařmo

Avšak hlavním cílem manipulace nebylo až tak vnucení myšlenky o druhořadosti Rusů. Cílem bylo zabít myšlenku, že kdysi bylo Rusko součástí obrovského ImPéria Velké Skýtie, později Tartárie.

Filtr Znalosti - Neexistující Mongolo-Tatarské Jarmo

Podle evropského výkladu se Rusko nacházelo pod jařmem Mongolo-Tatarů, a byli zaostalí a ubozí, a Západ Rusy „zachránil“ z tohoto jařma tím, že je osvítil západní kulturou.

„Normandská“ teorie původu staroruského státu

Pro manipulaci s dějinami Ruska byli vybráni hlavně „historici“ velmi těžko mluvící ruským jazykem Theophilus (Gottlieb) Siegfried Bayer (1694–1738), Gerhard Friedrich Müller (1705-1783) a August Ludwig von Schlözer (1735-1809), kteří vytvořili „normandskou“ teorii (1735) původu staroruského státu.

/ Theophilus (Gottlieb) Siegfried Bayer (1694–1738): https://en.wikipedia.org/wiki/Theophilus_Siegfried_Bayer
Gerhard Friedrich Müller (1705-1783): https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Friedrich_M%C3%BCller
August Ludwig von Schlözer (1735-1809): https://en.wikipedia.org/wiki/August_Ludwig_von_Schlözer /

Vyhlásili, že sever krajiny a Sibiř je země nehistorická, tedy nicotná. Tyto zombie skupiny, komise historiků s podporou vojáků se ještě dlouho a cílevědomě pohybovali po ruské krajině. Ještě i doposud dochované publikace byly ničeny nebo převáženy do západních skladů pod záminkou jejich studia a kopírování.

Gerhard Müller (1702 – 1783)

Gerhard Müller byl nejvíce horlivý ve svých bestiálních činech při likvidaci dějin Ruska. Pro tento účel žil dokonce 10 let na Sibiři. Mnoho duší vyvraždil. Došel až tak daleko, že dal popravit Lomonosova.
Hlavní cílem bylo vytvoření a zavedení vědeckého stanoviska, že Rusové nejen že nemohli vytvořit vlastní stát v minulosti, nýbrž ještě byli zbavení práv na svoji PRAVLAST, tj. Západní Sibiř a Altaj. Protože podle oficiální historie Ruska se Rusové na území Ruska dostali až v 16. století. Krvavýma rukama za finanční podpory Západu poskládali minulost z pozůstatků střepů staré Velké Skýtie.

/ Michail Lomonosov (1711 – 1765) v roce 1748 vedl polemiku s německým historikem Gerhardem Müllerem o výkladu ruských dějin. M. Lomonosov ve svém díle „Prastaré dějiny Rossii“ tvrdil, že reálné dějiny Rusi sahají minimálně 400 000 roků do minulosti, ale skutečné trvání života našich Rodů je mnohem starší. Zdroj: https://www.tartaria.sk
Proč byl Lomonosov odsouzený k smrti: https://kramola-info.livejournal.com/22271.html
Gerhard Friedrich Müller: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Friedrich_Müller /

Úloha Romanovců dosazených na trůn

Usměrňovali toky a rozdělovali výhody, přičemž nejvíce šlo o zlato – tedy rabování a odvážení na Západ. Prodávali území cizím mocnostem, obchodní trhy a zájmy bývalé krajiny Skýtie, bývalé Tartárie cílevědomě ničili.
Své bestiální činy podkládali ideovým základem a tvrdili, že ruští lidé zde nikdy nežili. A proto si všechno musí sebrat a rozdělit pro „civilizovanější“ národy, než jsou Skýtové.

Skutečné stáří Tóry a dalších biblických knih

Mnozí považují Tóru za velmi starou, přičemž ji VYMYSLELI až v 16. století. Následně podle Tóry byla napsaná BIBLE a to asi 20 až 30 let po Tóře.
Z židovských svatých knih je ve skutečnosti velmi stará KABALA a sahá až do 9. století. Jsou na to důkazy, které se Židé snažili zničit. Nastal čas, kdy se pravda dostává na povrch.

Vyhánění potomků Skýtů

V důsledku činnosti zanícených Kabalistů byli potomkové Skýtů hanebně vyháněni z tichomořského pobřeží Ameriky, Havajských ostrovů, a dokonce z území asijské Tartárie, kterou rozdělili mezi tzv. ruské impérium a současnou Čínu. Přičemž existovaly provincie Tartárie, které byly součástí jednotného státu TARTÁRIE, existovaly na Dalekém východě až k řece Amur.
Podle Nerchinské smlouvy z roku 1689 byla mezi územím těchto provincií nakreslena státní hranice. Podle této smlouvy germánští kabalisté rozdělili území KITAJE (KATAJA) a ČAJNY. K této hranici bylo Rusko přiřazeno ze severozápadu a Čajna z jihu.
Dříve než Čajna překročila Velkou zeď, žili v Přímoří a Mandžúrii Rusové. Toto území pak důkladně vyčistila čínská armáda.

/ Nerchinská smlouva z roku 1689 o rozdělení území Velké Tartárie: https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Nerchinsk /

Z tohoto důvodu kabalisté „vyrobili“ dřívější zfalšování dějin Evropy v rozsahu 1000 let podle Scaligera a následně podobně zfalšovali dějiny Číny. Pak představili tuto myšlenku vlivným vládcům Mandžúrie na císařském dvoře.
Kabalisté úspěšně použili technologii moderovaní minulosti na odstranění informací z volného dosahu o spoluexistenci dvou Čín. Ve skutečnosti vedle sebe existovaly dvě Číny: skutečná tartarská provincie KATAJ (KITAJ) a stát ČAJNA jihozápadně od Tartárie.
Přičemž Tartaři se ohradili od Čajny Velkou tartarskou zdí – dnes známou jako „Velká čínská zeď“. Současní Kitajci, cháni, v počátku osídlili Kitaj a pak si Tartárii rozdělili.

Tarimské mumie

Bylo zapomenuto indoevropské osídlení Sibiře, Altaje, Přímoří, severního a středního Kitaje a i s genetikou podobnou současným obyvatelům Pskova a Vologdy. Nedávné nálezy tzv. „Tarimských“ mumií nám umožnily se podívat na oblast tohoto regionu jinak. Rozsah podvodu je šokující – hovoříme o vymazání kultury, které nositelé položili základy kitajské (čínské) civilizace a postavili gigantické pozemní pyramidy v Severo-Západním Kitaji v provincii Šensi. Mj. nálezy všech „Tarimských“ mumií jsou běloši. Jsou to pozůstatky bílých lidí s blond vlasy.

Filtr Znalostí - Tarimské mumie

/ Zdroj: http://idoorway.mirtesen.ru/blog/43256291995/Zagadka-Tarimskih-mumiy.?domain=mirtesen.ru&pad=1&paid=1
Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tarimsk%C3%A9_mumie /

Gigantické pyramidy v Severo-Západním Kitaji v provincii Šensi (Šen-si)

Tyto pyramidy jsou daleko větší, než na plošině Gíza v Egyptě. Jsou přenádherné. Některé jsou dostupné pro turisty a některé jsou nepřístupné, uzavřené z velmi velké vzdálenosti. Informace se dají najít většinou pouze na čínských serverech s čínským pojmenováním.

Filtr Znalostí - Cínské pyramidy v Sensi

Ruského osídlení Aljašky ze 16. až 17. století

V roce 1986 Henrich Kostin (Генрих Петрович Костин, в бухте Золотой Рог) našel v zálivu Zlatý roh na Aljašce asi 30 ruských osad ze 16. století. A též pozůstatky středověkých ruských lodí na dně zálivu u Vladivostoku. Jsou to Američany zamlčované nálezy ruského osídlení ze 16. až 17. století z poloostrova Kenai (Aljaška).

/ Zdroj: https://cyberleninka.ru/article/n/rannie-russkie-poseleniya-na-alyaske-mif-ili-realnost, http://ryazpressa.ru/belye-indejczy-russkoj-ameriki-kak-ryazanskij-moryak-iskal-na-alyaske-sledy-poseleniya-epohi-ivana-groznogo, http://www.k2x2.info/istorija/drevnjaja_rus_i_velikii_turan/p6.php /

V 16. a 17. století zapříčinili kabalisté gigantickou válku, ve které použili velmi zlé (pravděpodobně jaderné) zbraně.

Kabalisté Scaliger a Petavius a jejich FILTR NAUKY a HIS-TORY

Chronologie, kterou vytvořili kabalisté Joseph Justus Scaliger (1540-1609) a Dionýzius Petavius (Denis Peto) (1583-1652), je jednoduchou „Pohádkou o ztraceném čase“ typu: CO CHCI – VIDÍM A CO NECHCI – NEVIDÍM.

/ Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Justus_Scaliger, https://ru.wikipedia.org/wiki/Дионисий_Петавий /

Tito chlapci se zúčastnili na globálním projektu minulosti – vytvořením „mechanizmu řízení minulosti prostřednictvím FILTRU NAUKY (kontrola vědomí veřejnosti prostřednictvím monopolu na výklad nauky). Odstupem času se ve světě shromáždilo dostatečné množství nálezů a informací, které nejsou charakteristické pro všeobecnou chronologii (HIS-TORY, tj. historie). Do příchodu internetu byly tvrdě zapomenuty, zamlčeny a nepoutaly žádnou pozornost.

Proč? Protože tyto fakty protiřečí dominantnímu názoru na minulost a původ člověčenstva. Zdá se, že všichni jsme jakoby hrdiny sovětského filmu „Pohádka o ztraceném čase“, který kradou a nebo (za) zaměňují, kšeftují s ním.

/ Pohádka o ztraceném čase: https://www.csfd.cz/film/42549-pohadka-o-ztracenem-case/prehled /

Odpovědní kabalisté ospravedlňují krádež dějin zmatkem v historických mýtech. Přičemž tyto zmatky vytvořili právě oni, případně jejich fanatičtí následovníci – kteří ještě v této době dovymýšlejí události tisíc let zpětně.

Dvojí standard na důkazy skutečných dějin a pro FILTR NAUKY

Toto vše se děje prostřednictvím dvojích standardů na hodnocení důkazů. Některé důkazy jsou lehce přijímané a propagované. Přičemž ty druhé, stejně spolehlivé, reálné, jsou vylučovány a nebo ničeny. Nevhodné objevy se poměrně rychle vytěsňují z literatury, a po několika generacích je už není vidět, jako by nikdy neexistovaly.

Dvojitým standardem se vytvoří FILTR NAUKY. Filtr nauky pracuje prostřednictvím veřejného všeobecného povědomí, které je formováno neziskovými organizacemi. Ale i prostřednictvím jimi kontrolovanými akademickými kruhy (státní akademie atd.).
Ve snaze zavést MONOPOL na VĚDOMOSTI se formují vlivné skupiny a potom spouštějí režim monopolu na výklad znalostí.
Takto kontrolují všechny oblasti vědeckého výzkumu od procesu odborné přípravy studentů v intelektuálních centrech současné civilizace – a takto vytvářejí VLÁDNOUCÍ ELITU. Potom se uplatňuje lobování za jejich zájmy bez ohledu na hostitelské země, a takto vytvářejí koordinaci spolupráce se svou mateřskou zemí, odkud pocházejí. Toto lobování funguje buď přes korupci nebo přes hrozby.

Účel neziskových organizací

Podíváme se blíže na ty NEZISKOVÉ ORGANIZACE, které hlídají zmíněný FILTR NAUKY. Tedy Scaligerovu Chronologii. Nejhlavnějšími a největšími soukromými nadacemi jsou Rockefellerova nadace a Carnegieho institut. Byly vyvinuty teorie, které objasňují původ člověka jako vyvrcholení chemického a biologického vývoje na naší planetě.
Zároveň zabezpečují financování teorií, jako je přirozený výběr, teorie rozpínajícího se vesmíru. Tuto TEORII ROZPÍNAJÍCÍHO SE VESMÍRU zvláště financuje Wilsonova nadace. Všemi propagovanou TEORII VELKÉHO TŘESKU financuje Carnegieho fond. Carnegie je kabalista, satanista.
Neziskové organizace vytvářejí prostor pro vědu, otevřít člověku příležitost, zaujmout místo Boha. To jsou ti “Bohem vyvolení”, nedotknutelní, kteří se pasují na místo Boha.

/ Nadace a grantové agentury Univerzity Karlovy: https://cuni.cz/UK-4797.html /

Scaligerova Chronologie

V dalších částech bychom mohli promluvit, pokud bude zájem, o Scaligerově Chronologii, jak se přesněji uplatňuje v životě. Posluchač může vidět, že všechny zdroje v podobě video verze pořadu jsou veřejně dostupné. Většinou to jsou zdroje na Wikipedii, tzn. že i Wikipedie je součástí tohoto Scaligerova plánu. Zde se dají najít nezkreslené informace a mohou se plně použít. Jen je potřeba je důkladně hledat.

Jak projít bažinou a močálem Světonázoru

V minulých pořadech jsem hovořil, že tento SVĚTONÁZOR je určitá bažina, močál. Mnohé starší ročníky si vzpomenou na kultovní socialistický film „Král Šumavy“, který uměl chodit po šumavských močálech, bažinách a znal cestu.
To je v podstatě i to, že POSLUCHAČI OTEVÍRÁM CESTU TOUTO BAŽINOU SVĚTONÁZORU, a ukazuji mu, jak to ve skutečnosti celé je. Každá myšlenka, kterou jsem vzpomenul, je veřejně dostupná. Pravděpodobně bude i textová podoba pořadu a každý si může ověřit, že to, co jsem říkal, je k dispozici.

Formování příběhu Krista v 16. století

V další části se podíváme na vývoj naší zeměkoule. Opřeme se o Scaligerovu Chronologii i o Chronologii Petaviuse a podíváme se na to, jak vypadá Scaligerův plán, opřený o židovskou Kabalu a židovské tradice počítání Světa.
Scaliger tvrdil, že Svět je vytvořen nějakých 2000 až 3000 roků. Už i Scaliger koketoval s myšlenkou, kdy se tu na Zemi asi objevil Kristus. Je zajímavé, že ještě v 16. století, kdy žil Scaliger, se PŘÍBĚH KRISTA jen jemně formoval.
Nebyly ještě žádné záznamy a knihy, když se tato Chronologie teprve vytvářela, tvořila se, vařila se. Jak jsem zvyklý říkat: „Všechno je úplně jinak.“

Potomci Velkých Skýtů

Bohužel tyto časy, kdy se setkávali s velkým neznámým, byly pro naše Předky těžké, a to jim způsobovalo velké trauma. Ale z našeho úhlu pohledu Potomci Velkých Skýtů tu stále žijí a je nás stále více.

Jaký Obraz vytváří slovo MATRIX

Toto slovo je opět znetvořené. V prostoru Čech a Slovenska by se dalo přeložit jako šablona, forma. Rusky je to MATRICE a tak se i do ruštiny překládá. Tady je to slovo znetvořené.
Nezapomínejme, že ještě počátkem 19. století území východních Čech a také trochu východní část jižních Čech a východní část severních Čech bylo pod silným působením Západní Tartárie. Takže myšlení těchto lidí je výrazně jiné, pokud tam nedošlo ke křížení s jinými národy, mezi Židy a původním osídlením. Přičemž severní Morava a severovýchodní část Čech je velkým sídlem sefardských Židů. Mají zde svou tradici 400 let. Odtud pocházeli kdejací krčmáři, trhovci, obchodníci, lékaři atd.
Zde na Slovensku byl jiný status, toto území zaštítil fašistický Vatikán. Proto Hitler víceméně Slovensko obcházel, přičemž Slovensko mělo podobný status jako Švýcarsko.

Slovo MATRIX je typické anglosaské slovo a nese v sobě VELKOU DEZINFORMACI. Mnozí si vysvětlují, že to je nějaká jiná realita – virtuální, digitální nebo nějaká počítačová realita.
Je to záměrně na toto slovo přilepené, přičemž v sobě nese jinou informaci. Dalo by se říci, že je to FORMA NĚČEHO JINÉHO. Je potřeba si dávat pozor na slova, která nás obklopují, protože ta slova v sobě nesou nějakou podstatnou informaci. Na poprvé slovo to slovo vypadá sympaticky a dá se věřit tomu, jak to zní, avšak je v podstatě Trojským koněm a nese v sobě úplně jinou informaci. Aškénadi to ví a oni tuto MANIPULACI ovládají excelentně.

Od dětství mě učili, abych si dával pozor na význam slov, abych na to byl vnímavý a abych za tím vždy hledal jinou informaci. Slovo MATRIX je pro mě nezajímavé a dost se mu vyhýbám – k čemu by to bylo ANALYZOVAT, tj. vylizovat anál. Už ten pojem se jeví jako klišé a to už od doby vzniku stejnojmenného filmu.
Ty scény tam byly velmi zajímavě zpracované a všechno je primitivně viditelné, co chce ten židozednářský kabalista scénárista a režisér vyjádřit. V každém případě si film Matrix nese v sobě podprahovou informaci.

Vše, co je takovýmto způsobem vysílané v podobě slova, termínu, videa, nese v sobě určitou podprahovou informaci, která v současné době nemá tu sílu a moc, jako před tím rokem 1996. Síla tohoto slova je v tom, že zastaví člověka, který se začne zabývat významem slova MATRIX. Ten, který dovolí, aby to slovo na něho působilo, tak ho to ZASTAVÍ V JEHO ROZVOJI A SEBERE MU TO ČAS. A o to jde.
Proto oni vždy vysílají takové hračky, podobně, jako je slovo KONSPIRACE. Je to slovní hračka, které dají nějakou bohémskou vážnost a při hloubkovém pohledu uvidíme podprahovou zbraň.

Slovo Matrix začíná třemi písmeny MAT, které podle Svatoruského jazyka (Staroruštiny) je kletbou. Jako i podobné vulgarismy u slovanských národů. Slovo MAT způsobuje energetický blok. Tedy Slavjani a Árijci NEMATUJÍ – nikdy, protože toto slovo má dva energo-informační vztahy a vazby.
MAT způsobí na úrovni podvědomí, jak u vysílatele, tak u příjemce, značné bloky a ty se nemusí uvolnit do konce života vysílatele ani příjemce. Zbývá ještě najít význam zbytku slova, tj. RIX (či spíš ve Staroruštině RICH).

Slavjani a Árijci nikdy NEMATOVALI, ani nepřítele. Naše nejsilnější zbraň bylo VYKÁNÍ. Nepřátele jsme energeticky odzbrojili s VY. Potom jsme měli ještě pokřik VAR – var, var, …
Když se to rychle křičí – celá řada bojovníků, tak to má velký vliv – zejména na anglosasy. Některé národy to mají v genech, že chytají paniku.
Proto nás Slovany vyhlásili za barbary už jenom kvůli tomu, kdy foneticky přepsali „v“ za „b“, přičemž u nás je to „varvaři“.

MAT jsou zvyklí někteří lidé nevědomě používat v běžném svém životě vůči svým blízkým, známým, ale i neznámým. Velmi často to dělají vůči dětem. Je to vyslovení podprahové informace, která na úrovni dětského podvědomí vytvoří bloky, které dítě už do konce svého života nedokáže zrušit.
Stává se to u živějšího dítěte, když rodič ztratí nervy. Dítě má svůj svět, své myšlení a je čisté. Když chce rodič dostat dítě pod svou kontrolu, do své šablony, tak na ně reaguje příkazem „seď už“ a podobně, který na podprahové úrovni vytvoří velmi silné energetické bloky.

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavá videa, Zajímavé články (menu) se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.