VPLYV SVAROŽIEHO KRUHU NA OSUD ĽUDÍ

Svarozí Kruh 1

Veľký vplyv na život človeka a jeho osobnosť vplývajú rôzne energie Lún, ktoré sa pohybujú svojimi cestami okolo Midgardu a druhých Zemí tieniac alebo doplňujúc žiarenia zo Zemí, Sĺnk a Hviezd. Mimoriadne dôležitý vplyv na činnosť mysle človeka vplýva Jarilo-Slnko, zvlášť jeho tok harmonických častíc (neutrína) a človek – to je jednotná živá štruktúra, žijúca na Midgarde, ktorá má schopnosť zadržať tento harmonický tok vo svojom organizme.

Neutríno ako častica môže preletieť skrz Lunu, akúkoľvek Zem a dopadajúc na človeka sa zastaví a organizmus ho akumuluje. Toto žiarenie je nevyhnutné pre činnosti myslenia a riadenie nervového systému. Okrem človeka, niektorí predstavitelia živočíšneho sveta, žijúci v rôznych podmienkach sú tiež schopní čiastočne zadržať neutrína. (Zvieratá to robia iba čiastočne). Vo vodnom prostredí sú to delfíny, kosatky, kytovce, chobotnice, vo vzdušnom – orly, sokoly, zlaté orly (berkuty), sovy, výry, vrany. V pozemskom prostredí – komy (medvede), čeľaď mačkovitá (levy, pardy, leopardy, tygre, rysy), vlk a čiastočne psy.
Preto v Dávnych Slaviano-Árijských tradíciách sú vyššie uvedení predstavitelia živočíšnej ríše obdarení múdrosťou a považujú sa za pomocníkov Bohov. Zobrazovali ich v ornamentoch na oblečení, predmetoch a zbraniach. Predpokladá sa, že živočíchovia vodného prostredia – je Múdrosť Navná (zo Sveta Slavy). Živočíšny svet pozemského prostredia – je Múdrosť Javná (zo Sveta Javy). Vtáky – je Múdrosť Pravná (zo Sveta Pravy). Had symbolizoval cudziu múdrosť a múdrosť presahujúcu za hranice chápania obyčajného človeka.

Vplyv Lún, Hviezd, Sĺnk a Zemí priteká na každý stôl vplývajúc na 27.360 mužských a 27.360 ženských miest. Na haly: 246.240 mužských a 246.240 ženských miest. Na čertog: 2,216.160 mužských a 2,216.160 ženských miest. Na Svaroží Kruh: 35,458.560 mužských a 35,458.560 ženských miest. Celkom 70,917.120 miest.

V jedno mgnovenie na Svarožom Kruhu (Сварожий Круг) sa zobrazuje toľko charakterov, koľko migov sa zobrazuje na množstve mužských a ženských miest Svarožieho Kruhu. 1 Mgnovenie = 760 Migov (1 sek. = 2.484, 34 mgn.), tj. v 1 mgnovenie podľa toku Rieky Času, ktoré sa odráža v Svarožom Kruhu sa narodí 760 · 70.917.120 = 53.896.011.200 individualít so svojím jedinečným osudom a so svojim jedinečným charakterom. A tieto individuálne Duše sa usilujú k prejaveniu na Zemiach vo Svete Javi, kde na oplátku Slnko, Hviezdy, Zeme a Luny pridávajú doplňujúce znaky charakteru.

Každá stelesnená Duša predstavuje osobitnú matricu, v ktorej je informácia od Bohyne Dživy a doplňuje ju Boh-Ochránca Roda. V dávnych dobách žilo na Midgard-Zemi súčasne do 21-24 miliárd Duší a na Zemi Orea (Mars) do 50 miliárd Duší, na Zemi Dea (súčasný pás asteroidov) – 30 miliárd Duší. Ale dve Duše, narodené v jednu sekundu z dvoch žien v jednej a tej istej komnate, budú mať rôzne osudy tak, ako je rozdiel v mgnoveniach. migoch, sigoch. Okrem toho, majú aj rôzne Hviezdy-Vládcov, rôzne Rody, otcov a mamy. Duše ich Predkov patrili do rôznych Hviezdnych systémov a každý Hviezdny systém na vyššej Božskej úrovni má svoje Korene.

Na človeka taktiež vplývajú Vyšší Bohovia, Bohovia Ochráncovia, Bohovia Sprievodcovia, Bohovia Obráncovia, Bohovia Učitelia. Oni poskytujú duchovnú a duševnú podporu človeku v jeho živote. V prípade potreby Oni pomáhajú od vplyvu temných síl. Ale ak by neprebiehal vplyv a pomoc od Hviezd, Sĺnk, Zemí, Lún, Živlov, Bohov, Predkov aj tak si človek sám určuje, ako bude plniť svoj dlh (povinnosť) voči Rodu, keďže je kon Vesmíru: Sloboda výberu na dosiahnutie vyšších cieľov v napredovaní po „Zlatých schodoch“ rozvoja.

~~~

Přeložil Vedagor: https://vk.com/wall510552269_2403

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.