MULTIMATRICE aneb jak animované filmy programují naše děti

Našim dnešním tématem je žena, ale nikoliv skutečná žena, ale žena v animacích. Dospělí se domnívají, že animované filmy jsou tím, co je určeno pro děti. Avšak stále více rodičů cítí znepokojení nad tím, co skýtá bezpečí a je prospěšné z oblasti zahraničních animovaných filmů. Odkud se bere tíživý pocit znepokojení, když vidíme naše děti, které sledují zahraniční animované filmy? Proč máme pocit, že dochází k něčemu nesprávnému a nezvratnému?

Tak se pojďme na to podívat blíže. Většina americké produkce známé animátorské společnosti pro děti nejsou neškodnými. Každopádně je vhodné, aby děti sledovali animované filmy v přítomnosti rodičů, kteří je doprovodí svými komentáři. Jinak hrozí, že vývoj osobnosti svých dětí nebudete mít pod dohledem.

Můžete si představit , že by naše babičky a prababičky důvěřovaly někomu neznámému? Vždyť přece vyprávění pohádek, je tím nejdůležitějším při výchově dětí. Tak proč tedy dnes milióny rodičů dovolí svým dětem sledovat animované filmy, které s nimi nesledují, o jejichž autorech nic nevědí a jejichž cíle neznají. Vždyť pohádka je tím, co formuje vědomí, model okolního světa, obrazy matky a otce, přítele i nepřítele, dobra a zla – všeho podstatného, co bude určovat orientaci člověka v životě jako střelka kompasu.

Dítě téměř veškerou informaci přijímá v podobě obrazu, z kterého jako z kostek staví představu světa. A nejhlavnější částí těchto obrazů se jeví obraz žen, dívek a děvčátek. Při sledování animovaných hrdinů, dívky formuje stereotyp budoucího sexuálního chování a chlapci utváří matrici, ke které se bude neuvědoměle směřovat při výběru své družky a matky svých dětí. Hovoříme nejen o zevnějšku, ale především o vnitřní duševních kvalitách.

Autoři tohoto pořadu prohlédli kilometry amerických animovaných filmů, sesbírali stovky ukázek, ve kterých vystupují jako hrdinové ženy a ukázaly je dětské psycholožce. Ta byla shlédnutým šokována a my jsme byli šokováni jejím závěrem. Ukazuje se, že většina hrdinek je vytvořeny tak, že v podstatě sledování těchto filmů vede k pohasínání funkcí zabezpečujících pokračování rodu.

Dochází k tomu následovně…

Obraz ženy je oproštěn od romantiky, avšak pln dospělého realizmu, fyziologičnosti a krutosti. A navíc jsou zesměšňovány pro naši společnost tradiční ženské kvality. Ty, kterými oplývali naše původní animované filmy, jako například cudnost, plachost, nezištnost, skromnost a mateřství.

To co dělají zahraniční animované filmy z našich dětí vyjadřuje krátká formulace: „intelektuální rozvrácenost“. To nejsou jen slova, to je mínění profesionálního dětského psychologa.

Při přípravě tohoto dokumentu jsme provedli průzkum mínění dětí v jedné moskevské školy. Jeden z našich pracovníků na základě odpovědí dětí, 2 týdny prohlížel zmíněné animované filmy.

Budeme hovořit o mechanizmu změny v dětské psychice prostřednictvím výměny obrazů. Prostředky jsou velmi jednoduché a velmi často používány v zahraničních animovaných filmech. a tak zřetelně, že jsme se nestačili divit. Jak to může minout pozornost dospělých a nevyvolat odpovědnou reakci?!

Nebudeme srovnávat záporné hrdiny v animacích s kladnými protipóly, podívejte se sami a udělejte závěr, kam to směřuje.

Začneme od jednoduchého k složitějšímu. Za prvé – BARVY. Hlavní hrdinové jsou animovány v jasných „jedovatých“ barvách. To je způsob, jak zneužít specifiku dětské psychiky reagovat na vše pestré. Od začátku do konce animovaných filmů je pozornost dětí věnována hlavní postavě. Takto může postava uvést diváka kam zachce, drží jeho pozornost a neumožňuje danou situaci promyslit. Možná jste postřehli, jak malé děti zanechávají činnosti, když v televizi běží reklama a sledují ji s velkým zájmem.

TVÁŘ – netřeba být géniem, abychom postřehli, že hlavní hrdinky amerických filmů mají stejnou tvář. Nejenže je to nezajímavé, ale pokud si představíme tuto tvář na skutečné ženě, pak bude vypadat strašně. Nicméně při častém zobrazování na obrazovce televizoru se tvář zformuje v umělý estetický stereotyp. Dívky se budou snažit vypadat jako něco, čeho nemohou dosáhnout a dospívající chlapci budou hledat to, co nemohou dostat. Mohou se tak setkat ve svých požadavcích?

To utváří nové iluze krásy – záměnu krásy šeredností. A z druhé strany je to tendence západního světa směřovat k jednakosti a k ochuzování v jídle, pití, přáních, mysli a ženské kráse. V ruské historii byl podobný proces nazýván totalitním režimem a byl odsuzován celým světem. Proč je to tedy nyní respektováno? Přitom hrdinky Walta Disneye, Warner Brothers a jiných, nejenže vypadají stejně, hovoří stejná slova, konají stejné skutky – vypadá to, že také opakují to, co viděli v televizi. Přesně tak jako naše děti. Takto unifikovaný obraz hlavní hrdinky představuje škodlivou věc.

Posuďte sami. Animovanou unifikovanou krasavici děti pojímají jako dobrou a kladnou. Tedy činí tak, jak jsme je naučili. Dítě ví, že dobré si je třeba brát za příklad, avšak s takovými obrazy hlavních postav si přisuzuje nevhodné vlastnosti. Např. žádostivost, krutost, neuvážení k rodičům atd. Prostřednictvím hlavní postavy se tyto obrazy bez povšimnutí vryjí do dětské duše a začnou ji ovládat. Máme co do činění s vynálezem zkázy, technologií ovlivňující vědomí mas. Univerzální podvědomý obrazový vjem bez vyjádření dobra a zla – to je barevný balíček s nebezpečným obsahem.

~~~

Držím v rukou číslo časopisu pro příznivce počítačových her. Je zde reklama na počítačovou erotickou hru pro mládež. Voročka, unavený erotickými zkušenostmi si chtěl trochu odpočinout, avšak ve snu se dostává do země erotických děsů. Obklopují ho dívky s tvářemi animovaných princezen. Podle mne je to další etapa mravního úpadku mládeže. Ale vy jste rodiči, tak suďte sami!“

Nejjednodušší příklad: do pěkného obalu se vkládá neužitečný obsah – to je přiřazení atributů hněvu, zloby, krutosti, hlavní hrdince.

Můžete si představit Popelku s vyjádřením hněvu a zloby na tváři? Cení ona zuby či je agresivní? Pro cigánku animovaného filmu na motivy knihy Zvoník od Matky boží v Paříži to problém není.

Můžete si představit princeznu zakletou do žáby, která bojuje jako muž? Tak jako činí s radostí a vesele princezna ve Šrekovi. Jedná se v současnosti o jeden z nejpopulárnějších animovaných filmů. Zmužnělé ženy v amerických filmech nevyjadřují přirozenosti pohlaví, ale směšují je.

V konkrétních případech v budoucnosti se tento vliv může projevovat jako hluboko uložená sexuální dezorientace. Styl „unisex“ mládeže je pokračováním „unisexu“ v animovaných filmech. Věnujte pozornost tomu, jak se hrdinka oprošťuje od projevů ženského pohlaví a chová se jako superman. Vrcholem toho jsou fantastické animované filmy o robotech a mumiích, ve kterých postavy zevnějškem připomínají ženu, avšak chování není podobné ani povaze muže, ani povaze „supermana“, ale vychází rovnou z pekel.

~~~

A nyní O SADISMU A ZRÁDCOVSTVÍ. Určitě jste viděli epizodu ze Šreka. Mohli jste zahlédnout, jak se děti smějí – jak se projevil posun vědomí. To není jen scéna zvráceného násilí v malebných podmínkách, ale značí to znevážení smrti.

To narušuje představy dětí o světě. Hlavní hrdinka našich pohádek není proradnou , krutou, nezabíjí. Popelka rozmlouvala se sovou Rozárkou něžně a laskavě a co dělá princezna ze Šreka s vajíčky slavíka? Smaženici.

Pak dojde se zábavou k hrubému násilí se dvěmi obojživelníky – žábou a hadem. Vypadá to nevinně, dokonce romanticky.

Před námi je pohádka, ve které se nikoliv žába proměňuje v princeznu, ale princezna se stává zelenou příšerou a tato příšera se jeví hlavní hrdinkou příběhu. Tuto antihrdinku provází antitémata – usmrcení žáby, hada a ptáčka. Podobně jako kladné hrdinky obyčejných animovaných pohádek doprovází zpěv slavíka, rozkvetlá louka, východ slunce atd.

A nyní přejděme k SEXu VE FILMECH. Upozorňuji, že se stále zabýváme filmy pro děti. Vzpomeňte si na Popelku, Nastěnku a další postavy pohádek. Ony nedávají své vnady na odiv, jsou křehké, nevinné, jejich ženské atributy jsou vyjádřeny jen v mírných náznacích. Ženskost je vyjádřena spíše přes duchovní kvality. Americké protipóly jsou naopak velmi reálné, fyziologické a mají dobře zformovány proporce ženského těla. Přitom také umí tyto vnady využívat. Možná vám to přijde směšné, ale v amerických provedení hrdinek chybí cudnost – to co odlišuje televizní produkci pro děti od produkce pro dospělé. Americké ženské postavy projevují sympatie k opačnému pohlaví, animované dívky se nestydí, nespouštějí oči dolů – jsou to vyzývavé ženy, které nepřirozeně vulgárně a konkrétně svádějí muže. Tvář hrdinky v tento moment není odrazem duše, jak se předpokládá, ale funkcionální instrument. Způsoby vystupování hrdinek děti automaticky kopírují.

A nyní DOTYKY A POLIBKY. V našich animovaných pohádkách jsou největší erotikou dotyky rukou postav. Polibek se vyskytuje zřídka a pokud, tak je ve skrytém provedení, ukryt od očí malých diváků – je tajemným.

V amerických filmech je vše ukázáno, tak jako u filmů pro dospělé – ústa jsou otevřená, zacházet s ženou lze dle libosti. Např. hrbáč z Nostradamu drží cigánku jako obětní zvíře a Šrek drží svoji princeznu jako pytel a vyjadřuje svůj zájem o ni tak jako se se ženou nezachází. Avšak to se jí líbí. V našich filmech hrdinové ženy nebijí, netahají, nedrží ji jak se jim zachce.

Podle mínění psychologů existují animované filmy, ve kterých je ukázána skutečná erotika. V populárních animovaných filmech, ve kterých zvířata hrají lidi – např. Tom a Jerry – je chování kočky modelem chování vulgární ženy a neskryté erotické pózy. Kupř. hlava muže v klíně ženy – je jedna z nejintimnějších pozic. Tato pozice předpokládá intimní vztah dospělých. Takto se chlapcům ukazuje, jak se chovat k děvčatům: největší projevy hulvátství jsou současně kočkou přijaty. Podle mínění psycholožky, bude-li dětmi přijat daný stereotyp chování – tzn. láska, něžnost, rodinný život zaměněny za stereotyp sexuálního partnerství – nepovede to k vytvoření rodiny a pokračování rodu.

Jestliže se v animovaných filmech ukazuje erotika, pak se dříve v dítěti probouzí oblast touhy k opačnému pohlaví, avšak dítě k tomu není ještě morálně a fyzicky připraveno. Prožívání nebude mít normální projevy a zkazí psychiku dítěte. To se zobrazí v sexuálních problémech, v těžkostech při vytváření rodiny. Tyto filmy probouzejí v dětech zájmy, které by v nich měli ještě dřímat.

Jak potvrzují dětští psychologové, k normálnímu rozvoji psychiky dítěte v období prvních zájmů o opačné pohlaví, je mu zapotřebí pohádka a tajemství. Jen přes romantiku a nesmělost k opačnému pohlaví se chlapec může stát mužem. A jen skromná, počestná a stydlivá dívka může k sobě přitahovat pozornost skutečného muže.

~~~

Problém je natolik vážným, naše děti jsou bombardovány takovým útokem nedětských obrazů, že vznikají problémy, které dětští psychologové nazývají romantickým hladem u dětí. Oni však potřebují princeznu z dětských snů a podsouvají jim zvrácenou příšeru. Oni potřebují romantiku, lásku a touhu a prezentují jim sexuálnost.

~~~

Na jaké animované filmy se díváte? Jací hrdinové se vám libí?“

(odpovědi dětí ve videu 13:45 – 14:45 min.)

Na Studiu Třinec SVCS je natočeno velké množství Slovanských rozprávek a Pohádek z korálků, které obsahují původní slovanské archetypy a moudrost, které rozvíjejí a vychovávají děti podle naší slovanské tradice.

~~~

Nejhlavnějším a nejposvátnějším obrazem ženy je OBRAZ MATKY. V amerických animovaných filmech je máma, mateřství, poezie mateřství ukázána jen ve filmech o zvířatech: Lví král, Kniha Mauglí, Jumbo, 101 dalmatinů. Oslovující, sentimentální a pěkné scény bývají poukazovány u medvědů, tygrů, psů a jiných zvířat. A pokud se příběh týká lidí nebo zvířat, které ztvárňují lidi, kvalita mateřství se nevyskytuje.

Např. matka Kačena od Golden Mayer je morálně pokleslou bytostí, neskrývající muži svoje spodní prádlo, vypadá a chová se jako alkoholička, její hlas nevyjadřuje laskavost matky, své dítě drží jako sklenici a její postoj se nejeví jako ochranný pro dítě. Jak snadné je to porovnat s rodinkou Karafiátových Broučků. V obou případech je poukázán obraz matky, avšak u dětí se formují diametrálně odlišné vztahy ke svým maminkám.

V podstatě jsme se v amerických animovaných filmech nesetkali s obrazem lidské matky, které by byla mladou, plnou sil, krásnou a vyzývala kladné emoce.

Např. pes Goofy a jeho parta nejsou mladými, pěknými, ale jsou apatičtí, zaostalí a mají nepohledné tváře. Další příklad je ten, když je matka nakreslena, i když v podobě pohledné, ale staré ženy. V našich animovaných filmech tak kreslí babičky.

~~~

(16:40 min.) A nyní vám ukážeme, co je nazýváno 25 SNÍMKEM. Jedná se o viditelný obraz, který se objeví na obrazovce na velmi krátký čas. Vědomí jej nestihne zhodnotit kriticky. Takové obrazy se zpravidla zapisují přímo v podvědomí, jako hypnotické vnuknutí. Např. ve filmu Kráska a zvíře…. (pomlka) Vy jste něco postřehli?

Pokud ne, tak se podívejme znovu a pozorněji: stará a nepěkná žena s črty tváře poznamenané nenávistí a podrážděností, v rukách drží neznámo co, zda-li prasata či kojence. Je těžké si představit více odpudivý příklad matky. V pozadí za tím vším je vidět překrásnou hrdinku. Tato metafora vyvolává odpor k mateřství a zvláště mnohodětnému. Vypadá to tak, že buď se staneš starou, šerednou a bídnou matkou nebo mladou a krásnou – tehdy neměj děti. Obraz ženy je obrazem žen a matky. Především takto se vrývá do paměti dítěte a nejen do vědomí, ale i podvědomí dívek a chlapců, obraz, který je následován. Opakuji, v lepším případě může mít za důsledek nepřijímání ženského pohlaví a rodiny, v horším případě nepřijímání života vůbec. Jsou-li ženy takové, pak je život neradostný a neperspektivní. Dětem se líbí sledovat animované filmy, ale rodiče mnohdy nechápou, že ne vše, co se dětem líbí je užitečné.

Kupř. se jim také líbí dotýkat se ohně. Avšak od toho je rodiče chrání. Proč se tedy spokojeně dívají na to, jak animované filmy degradují vědomí dětí?! Děti mají právo na dětství. Pojďme tedy vytvořit kolekci filmů vhodných pro děti!!!

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavá videa, Zajímavé články (menu) se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.