Den Boha Velese

Den Boha VeleseSvátek Boha Velese se slaví 37. Gejletu to je 27.-28.února. Veles je ochráncem čertogu vlka a jeho posvátným stromem je topol. Jeho jméno je spojením obrazů ВЕЛкий ЕСть-VELiký jESť, druhým jménem se nazývá ВОЛОС-VOLOS, což značí ВОЛVOЛ moc, síla a СS světlo. Bůh Veles je známý mnohým národům, z nichž každý jej zve jiným jménem. Je to například Veli (Německo), Velnias/Vielona (Litva), Velns/Vels (Lotyšsko), Veles (Česko, Slovensko a Rusko), Vala (Indie), Belenos/Beli (Keltové), Berbaš doslovně medvědí hlava (skýtsky), AC– ирис- AS– iris egyptský znamená Bůh AS irijský. Irij v staroruštině znamená ráj. Veles je Bůh z rodu Asů.

Bůh Veles ochraňuje chovatele skotu a hospodářských zvířat, jakož i západní slovany. Ve skotsku se nachází oblast nesoucí jeho jméno Wales. Bůh Veles stráží nabeskou bránu mezisvětí do přečisté Svargy. Propouští jen duše těch zesnulých, kteří položili svůj život na ochranu rodů, zemí našich otců a dědů, či při ochraně staré víry, jakož i těch jež usilovně a tvořivě pracovali v prosperitu svých rodů. I duše těch kteří s čistým srdcem plnili dva velké principy. Svatě si ctít Bohy a Předky a žít podle svědomí v harmonii s přírodou.

Energetické centrum svázané s Velesem má modrou barvu a nachází se v oblasti našich rtů (úst, brady a krku). Náš hlas je ve své počáteční podobě pouhá beztvará energie, oblečen do správných slovních obrazů přijímá velkou moc. Pomocí tohoto nástroje poté můžeme tvořit opravdové zázraky. Veles je v podstatě patronem moci (Um). Je ochráncem ВОЛХВов VOLCHVů (“ВОЛ“-VOL síla, moc “ХВ” – CHV skryté uchování); volchvové jsou držitelé tajných sil.

Jiné zdroje uvádí, že je spojený z energetickým centrem „Velesova pata“, která se fyzicky nachází na průsečíku hlavního centrálního vertikálního toku síly, ze strany vnitřní hranice vedogonu (biopole). Skrz velesovu patu k nám přichází mnohé poznání o životě na zemi. Z pohledu celitelské praxe stav této stogně (čakry) pomáhá diagnostikovat mnohé psychické poruchy a stavy – neurozy, deprese a fobie… Síla této stogně podstatně ovlivňuje stav oporno-pohybového systému zvláště páteře a velké soustavy. Velesova pata působí na homeostázi našeho organizmu, na jeho elektronickou kyselinovo-zásaditou rovnováhu.

Den Boha Velese slavíme tento rok 28.února, ovšem v této době jej mnohé občiny slaví 11.února. Na každém je svobodné rozhodnutí kdy bude slavit. Je však velmi pravděpodobné že první datum je správné. Na základě skutečností, že textové zdroje uvádějící toto číslo jsou mnohem starší (Kolady dar), než výzkumné práce jež uvádí 11.února. Kromě toho bychom neměli zapomenout na skutečnost, že od účelného vymýcení slavianské (skutečné pravoslavné) tradice v Rusku (jmenovitě od roku 1988), se objevilo mnoho pseudo slovanských náboženských a etických trendů, jejichž účelem bylo zmatení lidí toužících po poznání. Z toho důvodu není vždy možné určit přesné datum jednoho nebo druhého tradičního obřadu.

Pokud jde o Velesův Den, jedna věc je jasná, slavilo se v únoru. A je zcela zřejmé že tento svátek není spojen s žádným přírodním jevem. Nejpravděpodobněji tedy byl tento den svázán s dějinnou událostí, možná s návštěvou Midgardu (země) tímto Bohem. Opravdu dnes mnoho lidí neví, že na tuto planetu přišli nejen Perun a Daždboh, a nejen tito Bohové nám zanechali Védy, posvátné nauky a vysvětlení o podstatě vesmíru. Existuje několik Velesových Véd (nezaměňovat s Velesovou knihou), které zaznamenali žreci ze slov samotného Velese. Současně se zdá docela pravděpodobné, že se Velesův Den začal slavit během pobytu tohoto Boha na Midgardu (podle různých zdrojů se toto stalo v období před 40-350 tisíci lety.

Podle legendy Veles ve skutečnosti zahájil válku mezi slovano-árijci a temnými rasami, když od nich ukradl flotilu sestávající z biochemických lodí (podle jiné verze to nebyli lodě ale zvláštní druh biologického života ovládaného temnými). Všichni si však byli vědomi toho že válka byla jen otázkou času a Veles pouze urychlil proces tím, že zvolil okamžik kdy se systém Jarila-slunce opět vrátil do životních prostorů světlých energií (Ráno Svaroga). Potom Veles zůstal na Midgardu tři léta. Začal lid učit mnohému umění a řemeslu (psaní, poezie, magie, šerm, kovářství…), a také pomohl obnovit města a škody zničené hrozivou válkou. Proto si dodnes Rody slovano-árijců Boha Velese velmi ctí. Tak či onak se Velesův den začal slavit 11. nebo 28.února v 18:00. Volchvové nebo později žreci četli obřadní texty (pravslavení) děkovali Velesovi za jeho dobré skutky poté mu přinášeli ohnivé tréby (nekrvavé obětiny) a tančili se tradiční chorovody kolem ohně. Potom žreci přednesli různé přednášky, konali se ohnivé a další živé představení. Některé zdroje uvádějí soutěže básníků a šermířů. Večer skončil obecním jídlem a pravoslavením moudrého Velese.

Veles je Bůh hojnosti a bohatství, Bůh čarodějství, šťastného domu, ochránce úspěchu, ale také bere úspěch od někoho, kdo si v životě necenil hlavní věc. Co je hlavní věc? To je pro každého jiné. Ve všech časech byl obřad Velese povinný pro všechny národy slovanského světa. Proč? Protože všichni naši Předci rozuměli tomu, že síla Velese je potřebná v každém dni. Veles-moudrost je umění najít různé možnosti pro zkrášlení života. Veles je síla všemocné lubosti. Před ním jsou všechny temné síly plaché. Veles je darem nezbytného tvoření pro člověka. Veles bojuje proti kostějům Koršům. Korša je ten kdo láme život. Korša je bůh temné hlouposti, nevědomosti a nevidění podstaty života. On vede lidi do carstva smrti, lidé prošlí obřadem Boha Velese okusí poznání vycházející ze života. Veles je základem života. Je to třetí tvář slavianské védické trojce (velký Triglav světů). Velesovi děti jsou lidé, které sponzoruje mohutnou silou Asilky a Voloty (mýtičtí obři). Jsou plní vytrvalosti a přežijí veškeré globální nástrahy. Sestupem všemohoucího Velese do hmotného těla země (Javi) odděluje svět temné Navi a stráží tak svět Pravi. Manželkou a energií Velese je Jasuň (informační pole země).

Velesovi deti jsou lide (obri)Po obřadu Dne Velese lidé pohlcují spoustu energie a stávají se více vidoucími. Lidé doslova absorbují tuto implicitní ale velmi hmatatelnou sílu úspěchu. Veles stojí jako obereg (stráž, ochránce) na hranici Navi a Javi. Na hranici světa lidí a tvarů. Veles dává sílu čarování tj. sílu přeměny. Veles je prostředník ve věcech obchodování, ale i lásky-lubosti. Je Bůh mocného slova, proto lidé kteří prošli obřadem přijali dar přesvědčování druhých. Veles je Bůh živoslova. Při Velesově obřadu jsou odstraněny všechny životní škody selhání a neúspěchy. Při slavnostní ceremonii je možné nejen vytvořit novou sudbu, štěstí a prosperitu, nejdůležitější je však se osvobodit od rodinného strádání a neúspěchu.

Bohužel již neexistují žádné spolehlivé informace o oslavě svátku, který se v písemných pramenech nazývá Velesův den. Na základě informací, které máme to byl jasný pozitivní a mimořádně velkolepý svátek. V den Boha Velese provedli volchvové některé posvátné obřady, které jsou pro většinu lidí v jiný čas nedostupné. Probouzeli tajné mocné síly k životu, teď už nemůžeme přesně určit podstatu těchto rituálů. Je však nepochybné, že Veles byl vždy považován za patrona Midgardu (spolu s dalšími Bohy velké Rasy), a proto byl jeho den jedním z klíčů v kalendáři starověkých Slovanů.

Zdroje

Welemudr.mirtesen.ru
Radogost.ru
Masterveda.ru
https://www.tartaria.sk

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.