Kumrán – testovací polygon sociálních technologií

17.12.2014 | Lux | Koncepce sociální bezpečnosti (KSB)

Pozn. Hox: bez znalosti alespoň rámcového významu zkratek GP (globální prediktor, globální parazit, vševidoucí oko v zednářské symbolice), KSB a významu pojmů egregory, sociální magie, konceptuální moc, globální historický proces, biblický projekt, atd. pravděpodobně nemá příliš smysl následující text číst. Pro uchopení jakéhokoliv textu je třeba nejprve si osvojit pojmy, se kterými text pracuje – nejinak je tomu i zde. V opačném případě může nastat situace, kdy daný termín / zkratka nebude ve vědomí asociován s žádným významem (obrazem), tj. bude informačně prázdný. Vysvětlení zdejších pojmů např. zde, zde, zde, zde (upozornění – objemnější materiály).

Úvod

V mnohých publikáciach je mnoho pravdivého faktologického materiálu, ale horšie je to s jeho výkladom a zamlčaním niektorých dôležitých faktov, ako je aj určitým problémom svetonázorový pohľad autorov. Poznanie pravdivej histórie je zbraň 2. priority ZHN (zbraní hromadného ničení, pozn.), lebo ak ľudia nepoznajú historické vierohodné fakty, tak stúpajú na tie isté hrable a nedokážu sa poučiť s chýb svojich predkov. Nevedia si potom dobre modelovať prítomnosť a budúcnosť a musia cvičiť nanovo. Ak by ľudia poznali skutočnú históriu, tak sa všetky náboženstvá, kulty, mýty, systémy zotročovania, vrátane finančného poskladajú ako domčeky z karát. Zrútila by sa celá pyramída moci a zavádzania stáda, lebo by sa prestali nabíjať mnohé kolektívne agregátne polia, ktoré škodia celému ľudstvu. Žiaľ, žijeme na základe mnohých mýtov, ktoré sú hmotné(!) a vykazujú vplyv na rozmanité správanie ľudí, čo sociálni mágovia doteraz hojne využívajú – napr. prichádzajúce Vianoce a narodenie “boha” v jasličkách Betlehemu…:))

Ja ako kostru používam práce VP, kde už prebehla polytandémna filtrácia inFormácií, často aj z desiatok rôznych diel autorov z celého sveta. Masonských autorov ako Lomas (ináč medzi spisovateľskými nobelistami a “hviezdami” ich je požehnane a mnohé diela sa píšu na objednávku špeciálnych služieb – ako napr. Dan Brown a ani taký Konges USA sa napriek silnému právnemu tlaku od šéfa CIA nedozvedel, ktoré “bestsellery” sú ňou sponzorované – stovky diel ročne) by som bol opatrný.

Z hľadiska prognózy možného budúceho vývoja som mierny optimista – v prospech pomalej zmeny procesov, ktoré povedú k poľudšteniu stáda človeku podobných. Či to bude na báze KSB, alebo príde ešte niečo lepšie je priskoro hovoriť. Keďže žijeme v technokratickej spoločnosti (reálne vládne technika nad ľuďmi) a Zákon času silne tlačí na psychiku, tak v podstate iná rozumná cesta ani nevedie, ináč sa ľudstvo zotročí samé a zahynie v biosféricko-ekologickej kríze, či náhodnom vojenskom konflikte, alebo plne zdegraduje. To samozrejme je výhodné pre GP, ktorý to potrebuje na reštart systému a svoj vzlet v podobe Fénixa z popola a krvi ľudstva. Znaky času sú varovné: globálne otepľovanie (samozrejme nemyslím tým Médeou prezentovaný mýtus) a s tým spojené klimatické zmeny v dôsledku energeticky neúnosnej činnosti ľudí, z toho vyplývajúce prírodné kataklyzmy (kde je aj vplyv interakcie hmotných myšlienok s prírodou ako takou), degenerácia určitých typov ľudí – LGBTI komunita a iné psychické deviácie, nárast “civilizačných” chorôb, alkoholizmu a narkomanie, juvenílka atď. – všetko prejavy samodeštrukcie ľudstva cez genetické a biopoľové mechanizmy sociálnej mágie. Procesy autosynchronizácie kolektívného ľudského podvedomia sú spustené…

Prognostika vývoja ľudstva je veľmi ošemetná vec, ak chápete, že vývoj je závislý od výsledného vektoru úrovne myslenia všetkých ľudí na Zemi. K tomu by bolo treba mať prístup do globálneho riadiaceho agregátu, ako kedysi boli schopní doň vstupovať a projektovať(predikovať) budúcnosť hierofanti Egypta, keď ešte nedegenerovali na znacharov a túto schopnosť postupne stratili.

Cvičný polygón sociálnej mágie – Kumrán

alebo projekt GP na odrazenie “Votrelca” …:))

Z noosférickych modulov bolo GP jasné, že treba očakávať príchod vyslanca Vis Maior – samočinného proroka, ktorý bude hlásať spravodlivé usporiadanie spoločnosti v prostredí do čierneho bahna padnutého judaizmu. Uvažuje sa, že “prorok” Izaiáš bol vymyslená persona, cez ktorú bola podsunutá “vyvolenému národu” doktrína úžerníctva a ktorý aj hlásal príchod mesiáša, spasiteľa (po starogrécky – christos).

GP teda vedel, že objavenie sa Mesiáša nemôže nechať voľne prebiehať, lebo On sa hrá na “boha”, ale predstavuje silu, ktorá je namierená proti Nemu. Preto organizoval Kumránsku komunitu, ktorej počiatky siahajú do 2. stor. p.n.l. a fungovala asi do 1. stor. p.n.l. (niektorí udávajú dátum r. 63, kedy Pompeius dobil Jeruzalem). Bol to polygón na odskúšanie celej verzie s nástupom Mesiáša a 12 “minikonkláve”, odrazenie vtrhnutia posla Boha a opatrenia na kompenzáciu škôd, ktoré im spôsobí. Pozoruhodné je zameranie komunity: Všetko dostanete po “súdnom dni” a dovtedy žijte podľa “zákona” a počúvajte príkazy sprostredkovateľov medzi vami a zakladateľom, ktorý čaká na nebesiach, ktorý sa zjaví 2 krát, aby nastolil vo finále definitívnu spravodlivosť na Zemi.

Bol to zámerný experiment, ktorý simuloval fungovanie nového egregoriálneho kultu – systému sociálnej mágie – v podmienkach, ktoré ešte len mali vzniknúť:

1) Po tom, ako spoločnosť odvrhne Krista pod vedením GP = neosvojí si jeho učenie.
2) Po tom, ako GP zvráti jeho učenie, rozšíri jeho kult a tým zabrzdí jeho osvojenie si po ďalšie generácie (čo asi aj na jeho prekvapenie trvá doteraz).

Zakladateľa Kumránskej komunity podľa nájdených starých rukopisov na pergamene, papyruse, tehličkách a medených listoch (našlo sa okolo 40 000 fragmentov z asi 600 kníh a texty boli napísané v 8 jazykoch) nazývali “učiteľom spravodlivosti” a pokladali ho za božieho posla (Mesiáša), ktorý im hovoril to, čo vraj počul od boha. “Učiteľa” prenasledoval krutý žrec, ktorý sa postaral o jeho zabitie, no po smrti Mesiáš vstáva z mŕtvych a vracia sa na Zem, aby všetkých súdil. Spasia sa len tí, čo budú v neho veriť. Celkom známe podmienky…:))

Kumrán sa dá preložiť dvojako: ako “Nový zväz” alebo “Nový zákon”. Po odchode “mesiáša” existovalo spojenie s ním cez vrchné kolégium 12 ľudí (“apoštoli”)… Kumránci (poväčšine esejci, eséni = z aramejčiny doslova zbožní) boli dobre namierení strážcovia čistoty zákona, žijúci asketickým životom. Boli medzi nimi však aj zasvätení do scenára a tí boli spojivom s judaizmom, aby sa GP podarilo Biblický koncept rozdeliť na 2 učenia.

Duchovnou úlohou Kumránu teda bola prestavba a aktivizácia (oživenie) egregoru, ktorému počiatok položilo “proroctvo Izaiáša” – ten vopred popísal algoritmus zjavenia sa Mesiáša a jeho nasledný trest. Takto sa pod vedením vrchnosti judaizmu (leviti) do podvedomia židov zaviedla viera, že keď Mesiáš skutočne prišiel, tak sa musí obetovať, ako už prorokoval Izaiáš. Riadenie už zabezpečoval egregor pripravený a nabitý v Kumráne.
GP teda musel prejsť medzi Scyllou a Charybdou ► musel udržať judaizmus, nehľadiac na príchod židovského Mesiáša, nezmiešať judaizmus s biblickým kresťanstvom, vytvoriť poslušnú cirkev, ktorá uznáva “bohovyvolenosť” židov a ich písma (Starý zákon), a to aj napriek zrade Krista židmi. Súčasne bolo potrebné pošpiniť krvou Mesiáša rímsku moc, aby bolo spojenie s GP pri jednotnom scenári a tým ustanoviť kontrolu hierarchie Ríma a manipulovať s ňou vo vzťahu k osudu židov a ďalšieho náboženstva pre stádo.

To aj následne po “ukrižovaní” prebehlo a židia boli kruto potrestaní a rozosiati po svete do “večných” diaspór. Prvý pogrom sa konal po nevydarených povstaniach (r. 66 – 132) a pridal ešte väčšiu nenávisť voči rímskym gójom. Vina za nezdary “nešťastných židov” ľahla aj na nimi neuznaného Mesiáša, ktorý sa stal neskôr “Bohom” všetkých kresťanov v Ríme.
Zároveň rímska moc takto rozosiala po svete dezintegrovaného biorobota s Izaiášovou doktrínou úžerníctva. Potom sa už riešilo len rozšírenie biblického kresťanstva do prostredia “pohanských” národov…

(kráceno, vyňato z diskuse pod čl. Trocha analytiky)

~~~

Zdroj: http://leva-net.webnode.cz/products/kumran-testovaci-polygon-socialnich-technologii

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.