Пαιδευμα: Podstata sionismu – expertíza Alexandra Dugina

Jako každé náboženství má i judaismus mnoho rozměrů. Mluvit o něm zjednodušeně, oslavovat ho nebo ho shazovat je primitivní.   

Judaismus je spojen s představou, že Židé jsou vyvolený národ (především v náboženském smyslu). Jejich cílem je dočkat se Mesiáše, který bude Králem Izraelským. Jejich náboženství je tedy spojeno s očekáváním Mashiacha (Mesiáše).

Podle judaismu se Židé na počátku prvního tisíciletí rozptýlili. Druhý Chrám byl zničen a začala dvoutisíciletá historie jejich rozptylu. Toto období je součástí židovské tradice. Smyslem je odčinit hříchy Izraele nahromaděné v předchozích historických etapách. Pokud to vykoupení bude skutečné a pokání hluboké, pak se podle židovské tradice objeví Mashiach, což znamená požehnání Bohem vyvoleného národa. V tomto případě dojde k návratu Židů do Izraele, k ustavení nezávislé státnosti a vytvoření Třetího Chrámu.

Taková je struktura židovské kultury očekávání. Nejdůslednějšími představiteli tohoto přístupu jsou fundamentalisté z hnutí “Neturei Karta”. Říkají, že židovský Bůh jim přikázal snášet obtíže vyhnanství, takže musí vyčkat až do konce a vykoupit hříchy. A až přijde Mashiach, pak se mohou vrátit do Země Zaslíbené.

Jak se tedy stalo, že židovský stát již vznikl a došlo k porušení zákazů?

Abychom pochopili, proč je současný Izrael v naprostém rozporu s židovským náboženstvím, musíme se vrátit do 17. století, do éry pseudo-Mashiache Sabbatai Zevi (Shabbetai Ẓevi, Shabbeṯāy Ṣeḇī, Shabsai Tzvi, Sabbatai Zvi), zvěstovatele sionismu.

Prohlásil, že je Mashiach, a proto se Židé mohou vrátit do Izraele.

Osud Sabbatai Zevi je žalostný: když dorazil k osmanskému sultánovi s nároky na Palestinu, dali mu na výběr: buď useknout hlavu, nebo konvertovat k islámu. A pak se stane něco zvláštního: Sabbatai Zevi konvertuje k islámu. To bylo pro tehdejší židovské komunity velkým zklamáním.

Objevili se však stoupenci Sabbatai Zevi (sabbateanismus) – učení se rozšířilo zejména mezi Aškenazy a Židy východní Evropy. Paralelně se rozvíjelo chasidské hnutí, které nemělo eschatologickou nebo mesiášskou orientaci, ale šířilo kabalistické učení mezi obyčejnými lidmi.

V některých sektách sabbateanismu – zejména mezi frankisty v Polsku (polokřesťanská mystická sekta založená mezi polskými Židy Jacobem Frankem 1726–1791, pozn.red.)vznikla teologie: Sabbatai Zevi byl údajně skutečný mesiáš a záměrně přešel k islámu; dopustil se tedy „posvátné zrady“ (zradil judaismus, aby přiblížil příchod Mashiacha).

Podle této logiky lze klidně konvertovat k jiným náboženstvím – například Frank konvertoval nejprve k islámu, pak ke katolicismu a pak dokazoval, jak židé jedí křesťanská miminka… Frank zcela porušil všechny formy talmudismu, zradil svou víru – ale Frankova tajná doktrína znamenala, že po 17. století se samotná představa o Mashiache změnila.

Nyní se Mashiachem stali sami Židé – není třeba na něj čekat, proto, i když zradíte své náboženství, jste svatí – jste Bůh. Tak bylo vytvořeno intelektuální prostředí pro sionismus.

Sionismus je židovský satanismus, satanismus v judaismu, převrácení všech základů. Jestliže se v judaismu musí čekat na příchod Mashiacha, pak v sionismu je již Žid Bohem. Další – porušení talmudských přikázání.

Odtud specifický vztah mezi sionismem a judaismem. Na jedné straně je sionismus pokračováním judaismu, na druhé straně je jeho vyvrácením, popřením.

Sionisté říkají, že už není nic kvůli čemu činit pokání, vytrpěli dost a jsou Bohem. To vysvětluje zvláštnost současného sionistického státu, který se opírá nejen o Izrael, ale také o sekulární Židy, Židy-liberály, Židy-komunisty, Židy-kapitalisty, Židy-křesťany, Židy-muslimy, Židy-hinduisty, atd.

Všichni, kdo reprezentují síť frankismu – každý z nich klidně může realizovat posvátnou zradu, budovat stát, prosazovat světovou nadvládu, ustanovit zákaz kritiky sionismu (v některých amerických státech je kritika státu Izrael postavena na roveň antisemitismu).

Dál už jim zbývá jen jeden krok – vyhodit do povětří mešitu Al-Aksá a zahájit stavbu Třetího Chrámu.  Mimochodem, Kneset už vyčlenil prostředky na studii Chrámové hory – vše se ubírá tímto směrem.

Jak lze konflikt, který má tak hluboké metafyzické pozadí, uhasit odvoláním se k OSN s frázemi „uzavřeme mír“ nebo „respektujme lidská práva“? V palestinském konfliktu vidí tato lidská práva v hrobě. Navíc od nich slýcháme stále absurdnější výroky – například obviňování z antisemitismu těch, kteří hájí Semity-Palestince…

Vyjdeme-li za hranice hypnózy, mlhy nesmyslů a postmoderní defragmentace vědomí, uvidíme velmi zajímavý a velmi hrozný obraz toho, co se děje na Blízkém východě.

AUTOR: Alexander Dugin

Zpracoval: Janinna/Pokec24

~~~

Zdroj: https://cz24.news/пαιδευμα-podstata-sionismu-expertiza-alexandra-dugina

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.