Valašské besedování a přátelské setkávání

Naše slovanská Kultura je starodávná a v původním slovanském významu zahrnuje vše, co člověk k harmonickému a duchovnímu životu potřebuje. Podrobněji význam tohoto slova je:

„Tvořivý a radostný život v duchovním poznání, zaručující harmonický Život ve Vesmíru, na Zemi a v životě lidí.“

V rámci zmíněného významu do něj patří i veřejná účast Slovanů na správě svých záležitostí a celé společnosti. Slované vždy, pokud spravovali své svobodné Državy, byli svobodní a nikdo cizí jim nevládl. Državy byly založeny na silném Rodu, Občinách a silné RODině, jež se spravovaly pomocí Kopného práva, na sněmech a Rodových slovanských sněmech „Veča“.

Na Veče se tradičně setkávají členové Občin – přičemž dnes je potřebné jasně porozumět tomu, co to je Občina:

  • Je to skupina lidí, kteří vyznávají vlastní (společný) systém hodnot a skrze které poznávají specifický systém poznatků. Taková skupina je tedy spojená něčím, co je společné pro všechny členy společenství.
  • Je to zároveň skupina, v které každý její člen pozná své místo, tj. má v ní svoji neopakovatelnou úlohu. Plnění této úlohy každým členem Občiny určuje vývoj Občiny jako celku.
  • Občina je – jinými slovy – jednorodé společenství, v kterém každý člen pozná, má a naplňuje svoje funkce a povinnosti.

Jako (z RODin se tvoří) Rody tvoří Občiny, tak Občiny tvoří Dŕžavu. A protože jako nahoře tak dole, tak není jedno, jak jsou formované Občiny. Zásadně se formují zdola, od základních buněk společnosti. V dnešní moderní době je možné pojmout Občiny i „virtuálně“, neboť na základě „vlastního systému hodnot“ se můžeme kdykoliv setkat na jednom místě a sněmovat či rokovat.

Veča je staroslovanský správní orgán, něco podobné dnešní městské radě či sněmu. Je to shromáždění všech obyvatelů Občiny, které slouží na posouzení všech společných záležitostí. Veča je podobná hlasování Kopy. Určitě si vzpomenete, že Veča je vzpomínána i ve vynikajícím polském filmu „Kdy Slunce bylo Bohem“.

Slovanský systém správy společnosti je nám dán našimi Bohy, a pokud se jim budeme řídit, jsme svobodní a můžeme opravdu tvořit v souladu s vesmírnými principy. Na rozdíl od Držav, STÁT funguje tím, že vláda je v soukromých rukou v poměrně malé skupině lidí. Ve státě menšina vždy ovládá většinu. Podstata vlády spočívá v reálné možnosti a schopnosti vládců si podřídit do moci ovládané – a to evidentně děje. Současný volební systém je součástí státu, a tedy je pilířem jeho moci nad (ne)svobodnou většinou.

Proto je potřeba se navrátit na energetického pole (systému, Rodového egregoru) slovanských Držav, silných RODů a RODin, Občin, sněmů a Večí, jež jediné patří ke světelnému systému a umožní národům Slovanů přežít ve své jedinečnosti a mít svou budoucnost.

Proto u nás na Valašsku začínáme znovu vytvářet své Občiny a setkávání místních lidí se zájmem o správu věcí veřejných, které obnovujeme po svých slovanských předcích – tj. ZDRAVOMYŠLENÍ, založené na názoru znalého člověka, znalosti Védických spisů (Zápovědi Předků) a osobní zkušenosti. Nikoliv však na základech západní společnosti, která je orientována mocensky a paraziticky, ale na principech Rodové slovanské společnosti. Až v ní nalézáme oporu a principy, které jsou založeny plně na udržení a rozvoji RODu, náRODu a RODin, a jsou plně v souladu s přírodními a vesmírnými principy. Západní společnost již zcela bezostyšně odhodila „beránčí rouno“ a ukazuje všem Pravdu o sobě – čím tento systém byl, je a bude.

Proto svou záchranu a přežití už naivně nehledáme u západní společnosti, nýbrž v bohatství nám vlastním a to slovanském. Budeme se opět setkávat, rozprávět a rokovat. Nabudeme opět schopnosti se účinně radit a rozhodovat. Vytváříme paralelní světelný systém správy svých záležitostí a za něj jsme schopni se plně vědomě postavit. Plně vnímáme, že západní společnost umírá a to viditelně na všech úrovních – už nic pozitivního nenabízí. Je načase, aby Slované plně převzali odpovědnost za své životy, rodiny, planetu Zemi a budoucnost do svých rukou.

Zveme Vás na setkání pod názvem „Valašské besedování a přátelské setkání“
na Vsetín a to v pátek 21. dubna 2017 od 18:00 hodin
Můžete se přihlásit na našem kontaktu a podle počtu zájemců upřesníme místo.

_vzhled uvodni stranky - Valasske besedovani a pratelske setkavani

Odkazy

  1. Tartaria.sk: http://www.tartaria.sk/slovansky-slovnik/viera/vee-a-ako-alej

Související články a videa

Share Button