Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017 (11.11.2017, Vsetín)

Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017 (11.11.2017, Vsetín) – Momenty a inspirace

~ ~ ~

Záznamy jednotlivých přednášek z konference

RNDr. et Mgr. Hana Blochová: Slované a zaniklé vyspělé civilizace u nás

https://www.youtube.com/watch?v=QA3O_8JMaQo

Mgr. Jan Kozák: Védský světonázor jako základ kultury Slovanů

Viktor TIMURA, CSc.: Ruptúry kontinuity v dejinách Slovanov (spôsobené pangermánskymi historikmi 19. storočia) a realita

PhDr. Ľubomír Huďo: Reálna možnosť súčasného Slovanstva vymknúť sa zo spárov mocenského riadenia ľudstva a potvrdiť svoju dejinnú úlohu

Další naše videa jsou na kanálech RuTube a Vimeo.com

Fotografie z konference

Účinkující při panelové diskuzi

Návštěvníci konference

~ ~ ~

Tisková zpráva z konference o Slovanství (11.11.2017, Vsetín)

Vsetín hostoval vědeckou konferenci o Slovanství

V sobotu 11. listopadu 2017 se na našem Valašsku, v zasedací síni vsetínské radnice, pořádala „Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017“. Účinkování přijali profesionální badatelé a veřejně činné osobnosti s vědeckými tituly a akademickým vzděláním ve svých oborech. Cílem konference bylo přinést alternativní a málo známe informace o prastarém původu, dějinách a kultuře našeho slovanského národa.

Postupně se na pódiu vystřídali tři vědecké příspěvky o původu a vývoji slovanských národů na území Evropy a dochovaných védských památkách na území dnešní Indie. Můžeme přinést základní myšlenky, které během jednotlivých příspěvků zazněly.

RNDr. et Mgr. Hana Blochová zmínila archeologické doklady z doby Velké Moravy a slovanského národa Vinidů, na které osídlení Velké Moravy navazuje. Příchod těchto Vinidů datuje s černomořskou potopu přibližně 5 600 př.n.l. Do podobně starého období datuje slovanskou přítomnost v Evropě i PhDr. Viktor TIMURA, CSc., opírající se o výzkumy kultury Vinča na území střední a jihovýchodní Evropy.

Při hledání duchovní tradice Slovanů nás Mgr. Jan Kozák zavedl do starověké Indie a doby rozkvětu indických Véd a buddhismu, a na nich dokazuje jazykovou, religionistickou a uměleckou příbuznost s kulturou evropských Slovanů. Posledním čtvrtým příspěvkem PhDr. Ľubomíra Huďa přišlo mnoho aktuálních postřehů a analýz současné západní společnosti a poctivé hledání důstojného místa slovanských národů a jejich jedinečné kultury v dnešní společnosti a v evropských souvislostech.

Mezi účastníky, kromě mnohých místních Valachů, byli i další účastníci z Čech a Slovenska, což potvrzuje vzrůstající zájem o Slovanství. Vzhledem k tomuto potěšujícímu zájmu veřejnosti chceme podobnými akcemi pokračovat i příští rok a pokud vás tato témata oslovují, doporučujeme sledovat naše stránky www.slovanskakosile.cz.

Mojmír Mišun
za pořadatele konference

 

Pořádáme odbornou vědeckou konferenci

„Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017“

11.listopad 2017, 10:00 – 18.00 h.
Zasedací místnost Městského úřadu Vsetín (1. patro), Svárov 1080, Vsetín

 
Témata konference:

  • Nedávné dějiny Evropy jako důležitá součást naší paměti a identity
  • Skutečné dějiny Slovanů a jejich pradávná přítomnost v Evropě
  • Řízení světa – principy a směřování mocenského řízení lidstva
  • Přítomnost a budoucnost Slovanů (poslání, dějinný úkol)

Součástí konference jsou i aktuální otázky současnosti a úloha slovanských národů v dnešní době a jejich budoucnost.

Účast na konferenci přijali:

PhDr. Viktor TIMURA, CSc. (Slovensko), RNDr. et Mgr. Hana Blochová,
Mgr. Jan Kozák a PhDr. Ľubomír Huďo (Slovensko).

Pozvaní jsou odborníci a badatelé, kteří veřejně publikují ve svém oboru a dokládají pravdivé informace o původnosti a bohatosti slovanské kultury v Evropě, a to mnohem dříve ještě před tzv. „stěhováním Slovanů v 5. až 6. století“.

Konference je určena pro odbornou a širokou veřejnost.

Vstupné: 100 Kč. Rezervace vstupenky přes formulář do čtvrtka 9.11.2017.

Podrobný program jednotlivých příspěvků konference

~ ~ ~

Pořadatel Občina Lužná ve spolupráci se spolkem Država Morava a Slezsko z.s.

Mediální partneři Příznaky transformace TV ~ SlovanskaKultura.cz ~ Občianske združenie Slavica 
slovanské oblečení Roduslava.cz ~ časopis Eniologie člověk ~ Czech free press

Kudyznudy.cz - tipy na výletMezinárodní odborná konference Slovanství 2017 (plakát PDF)

Registrační formulář pro vstupenky (bude k dispozici do 9.11.2017):

Nyní je možné si vstupenku zakoupit v místě konání konference od 9:30 do 10:00 hodin.

 


Program jednotlivých příspěvků konference:

SLOVANÉ A ZANIKLÉ VYSPĚLÉ CIVILIZACE U NÁS / RNDr. et Mgr. Hana Blochová

Dr. Hana Sar Blochova (web portret)RNDr. et Mgr. Hana Blochová při své interpretaci dějin lidstva vychází z vlastních průzkumů zaniklých staveb vyspělých civilizací v ČR i ve světě a přináší zcela nový pohled na vývoj osídlení Země.

Badatelka, přírodovědkyně, historička umění a spisovatelka Hana Blochová (pseudonym Rosa de Sar) je autorkou knihy „Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás“ a dalších publikací z období starověku. Věnuje se také alchymii a oborům kvadrivia, což je i náplní její knihy „Magisterium Karlštejna.“
Vede školu muzikoterapie, zaměřující se též na práci se zvukem v krajině. Již mnoho let se profesně věnuje průzkumům stavebních i uměleckých památek a znalectví a působila též v Národní galerii Praha.

VÉDSKÝ SVĚTONÁZOR JAKO ZÁKLAD KULTURY SLOVANŮ / Mgr. Jan Kozák

Mgr. Jan Kozak (web portret)Mgr. Jan Kozák, historik a překladatel ze sanskrtu vysvětluje védské kořeny slovanské kultury a zásadní odlišnost této ideologie a víry od biblického pohledu na svět.
Objasňováním védského světonázoru se tak pokouší pomocí svých indologických znalostí znovuobnovit, zpevnit a sjednotit slovanskou mentalitu, která je dnes masivně inkulturována a ničena západním způsobem myšlení a chování.

Díky znalosti historických pramenů a nově objevených starodávných textů, které dokládají nepravdivý nástin historie naší duchovní tradice, se snaží otvírat dnešnímu člověku cestu za pravým poznáním jeho kořenů a jeho duchovnosti.

 

RUPTÚRY KONTINUITY V DEJINÁCH SLOVANOV (spôsobené pangermánskymi historikmi 19. storočia) A REALITA / PhDr. Viktor TIMURA, CSc.

PhDr. Viktora Timury, CScPhDr. Viktor TIMURA, CSc., filozof a kulturológ, spisovateľ, publicista, riadiaci pracovník pôsobiaci celý život v oblasti kultúry. Systematicky sa venuje otázkam kulturológie a filozofie dejín. Na základe syntézy interdisciplinárnych poznatkov zásadne mení pohľad na svet a európske dejiny i dejiny Slovanov. Vychádza z antropológie – vývoja človeka a poznatkov z archeológie, mytológie a jazykovedy. Je zástancom multiregionálnej teórie, podľa ktorej Európania majú pôvod na Kaukaze.

K diferenciácii na jazykové rodiny (vetve) jednotnej európskej populácie došlo až po doformovaní 2. signálnej sústavy nadobudnutím jazykovej schopnosti – vyjadrovať sa v ucelených myšlienkach (vetách) na konci poslednej doby ľadovej. Preto i Slovania majú svoj pôvod a začiatok tak ako ostatné európske vetve na konci ľadovej doby. Zároveň poukazuje na deformácie európskych dejín, ku ktorým došlo nemeckými intelektuálmi v 19. storočí, osobitne v pohľade na dejiny Slovanov.

Z jeho publikačnej činnosti uveďme aspoň rozsiahle knihy „Dávnoveká Európa“ (2011 a 2016) a „Zamlčané dejiny“ (2014, 2015, 2016).

REÁLNA MOŽNOSŤ SÚČASNÉHO SLOVANSTVA VYMKNÚŤ SA ZO SPÁROV MOCENSKÉHO RIADENIA ĽUDSTVA A POTVRDIŤ SVOJU DEJINNÚ ÚLOHU / PhDr. Ľubomír Huďo

PhDr. Lubomir Hudo 2aPhDr. Ľubomír Huďo vychádza z idealistickej predstavy o možnostiach slovanských národov prispieť k pozitívnemu vývoju človenčenstva a zároveň túto predstavu konfrontuje so súčasnou geopolitickou situáciou

Novinár, spisovateľ a zahraničnopolitický analytik Lubomír Huďo pôsobí v alternatívnych médiách a venuje sa analýzam zahraničnopolitických udalostí v kontexte s vývojom v strednej Európe a na Slovensku.

Napísal knihy Zamatovo – nežná tyrania, Presstitúti verzus Konšpitátori, Držte hubu a krok, Žoldnieri a žongléri v medzinárodnej politickej aréne a Európa v islamskej rakve. Publikuje články o kontroverzných témach a demaskovaní oficiálnej lživej propagandy zameranej na manipuláciu verejnosti.


Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Akce, přednášky, semináře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.