Veľká Dŕžava Rasy Svetla čistého

Veľkoruská Dŕžava predstavovala obrovský sociálny systém, silný národ, obývali rozsiahle územia Európy a Ázie, nazývané Rasénia.

Rasénia – teritórium, na ktorom sa usadila Veľká Rasy, tj. biele národy. Následne slovo „Rasénia“ prešlo do latinského jazyka a začali ho jednoducho prekladať Rusko.

V dávnych časoch teritórium Rasénie bolo omývané vodami štyroch oceánov: Studeného – Severného Ľadového oceánu; Východného – Tichého oceánu; Západného – Atlantického oceánu; Južného (Марённого) – Indického oceánu. Dŕžava mala bohatý obchod, remeslá aj priemysel.

Zahŕňalo ju mnoho známych a neznámych kniežatstiev, takých, ako Kijevská Rus, Novgorodská Rus, Srbská Rus, Pomorská Rus, Stredomorská Rus a druhé. Množstvo Malých Ruských Kniežatstiev – Malými Kniežatstvami sa považovali v porovnaní s druhými Ruskými Kniežatstvami, ale aj Najmenšie Ruské Kniežatstvo zaberalo teritórium väčšie, ako súčasný európsky štát. Jedno pokolenie nahrádza druhé, rútia sa štátne systémy aj režimy, všetko sa mení v tomto svete. Pokiaľ si národ pamätá na svoje korene, ctia si tradície svojich Veľkých Predkov, zachovávajú a uctievajú si svoju Dávnu históriu, kultúru a symboly, do tohto času je Národ Živý a bude Žiť!

Znovuzrodenie Inglizmu, Svätej Starej Viery Rodov Rasy Veľkej, v každodennom národnom živote – najvyšší cieľ, stojacím pred Staroruským Inglistickým chrámom Pravslávnych Staroverov-Inglingov. Komu, ak nie nám, Staroverom-Inglingom, žijúcim v Belovodí, pripadá vrátiť Rodom Svetla Čistého ich najširších znaní aj Rodných, neskreslenú Históriu.

Všespaľujúci Oheň Odplaty Síl Svetla spáli Sluhov Sveta Temnoty a všetkých Potomkov Mimozemských Nepriateľov, ktorí Pustotou Bezduchovnou napĺňali celý Svet Človečenský, nesúc na zástavách svojich Lož a Rozvrat, Lenivosť a Krutosť, Túžbu po Cudzom a Žiadostivosť, Strach a Neistotu vo svoje Sily.

A toto bude Veľký Koniec Sveta pre Mimozemských Nepriateľov, prišedších zo Sveta Temného. A nastúpi Ko-niec Časov Temnoty pre všetkých z Rodov Rasy Veľkej a Potomkov Roda Nebeského.

СЛАВА БОГАМ НАША!

СЛАВА ДРЕВНИМ И МУДРЫМ ПРЕДКАМ НАША!

СЛАВА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ НАШЕЙ!

СЛАВА АСГАРДУ ДРЕВНЕМУ НАШЕМУ!

СЛАВА БЕЛОВОДЬЮ ПРЕЧИСТОМУ!

ТАКО БЫСТЬ! ТАКО ЕСИ! ТАКО БУДИ! ⚡

ОМ!

 

SLÁVA BOHOM NAŠIM!

SLÁVA DÁVNYM A MÚDRYM PREDKOM NAŠIM!

SLÁVA SVÄTEJ ZEMI NAŠEJ!

SLÁVA ASGARDU DÁVNEMU NÁŠMU!

SLÁVA BELOVODIU PREČISTÉMU!

TAK BOLO! TAK JE! TAK BUĎ! ⚡

ÓM!

Materiál bol napísaný na základe archívnych Letopisov Staroruskej Inglistickej cirve Pravslávnych Staroverov-Inglingov. Лето 7510 от С.М.З.Х. (rok 2002 nl.)

~~~

Preložil Vedagor: https://vk.com/wall510552269_2258

Взято и переведено из источника https://vk.com/wall-136471669_56379

Share Button