Zásady ochrany osobních údajů

Při osobní komunikaci s námi (e-maily, telefony, rezervace a objednávky) nám poskytujete své osobní údaje. Pokud nám své osobní údaje vkládáte do našeho webového rozhraní nebo je předáváte e-mailem, pak vyžadujeme Váš souhlas se zpracováním a shromažďováním těchto údajů, a to do doby vyjádření vašeho nesouhlasu s jejich zpracování.

Při zpracování s osobními údaji se řídíme právním České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších předpisů.

Za osobní údaje jsou považovány informace, které mohou identifikovat konkrétní osobu. Může to být zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefon a bankovní spojení.

Správce osobních údajů:

Ing. Mojmír Mišun, se sídlem Lužná č.ev. 10, 756 11 Valašská Polanka
IČ: 7138 7242
Není plátcem DPH
zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Vsetín

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Ing. Mojmír Mišun, se sídlem Lužná č.ev. 10, 756 11 Valašská Polanka
Kontaktní e-mail: info@slovanskakosile.cz

Jak využíváme osobní a další údaje?

Tyto osobní údaje používáme pro komunikaci s Vámi, abychom mohli řešit a odpovídat na Vaše dotazy k naší činnosti, zájmu o přednášky, besedy, semináře a další námi organizované aktivity, a zasílat informace a našich aktivitách.

Odesláním objednávky nebo rezervace souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat – a to formou e-mailu na naši kontaktní e-mailové adrese info@slovanskakosile.cz.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje slouží pouze pro komunikaci (e-mailová a telefonická komunikace, rezervace či objednávání našich služeb) s námi, tj. projektem www.slovanskakosile.cz. Nepředáváme je žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

Za provozovatele tohoto webu
www.slovanskakosile.cz
Ing. Mojmír Mišun

Share Button