Slovansko-Árijské Védy jako slovanský védický pohled na svět

Doba po pádu komunismu výrazně umožnila se zajímat i o jiné duchovní a náboženské systémy, ke kterým byl přístup velmi omezený. Najednou jsme byli v původním východním bloku ovíněni vším, co bylo dříve potlačováno a nebo jen dostupné na Západu.

Kromě další nezbytné lekce naivně a nekriticky přijímaného tržního kapitalismu, přichází i období rozkvětu všemožných duchovních a ezoterických nauk, směrů a učení. Současně je to i doba znovuobnovení zájmu o původní národní kulturu, folklór a zvyky.

bohorodicka-ladaV Rusku se obnovuje vliv předrevolučního křesťanství, islámu a buddhismu, a v ostatních bývalých postkomunistických republikách je to podobné. Taktéž se obnovuje zájem o slovanský, předkřesťanský pohled na svět. Silou staletého potlačování slovanské kultury a duchovna státně-křesťanským aparátem a sovětsko-komunistickou vládou bylo původní slovanské poznání, obřady a tradice téměř vykořeněné, ztracené v zapomnění a překryté lží.

Jakási okleštěná verze folklóru a starých pohanských zvyků byla tolerována. Doba se však změnila a nyní čelíme nové výzvě – přidat se plně k přetechnizované společnosti, odtržené od morálky, duchovní moudrosti a bezmeznému ničení Přírody, a nebo se nelehkou cestou navrátit ke svým kořenům a Předkům, a obnovit své slovanské vnímání světa.

Pokud se přikloníme k druhé volbě – návratu k slovanské tradici a Moudrosti Předků, čeká nás zvýšené úsilí. Tedy najít to, co jsme ztratili a co nám bylo násilím vzato, a odvrhnout současnou falešnou identitu s vyspělým západním světem. Naše identita, národní příslušnost a genetická paměť je bohudíky stále dostupná a navrací nás zpět do velké rodiny slovanských národů, jejich kultury a duchovního dědictví.

Naštěstí můžeme navázat na dosud živou paměť našeho folkloru, zvyků a též už mnohých vydaných článků, brožur a knih, objasňující tuto tématiku na různé úrovni.

Současné zdroje o slovanství

Zdrojů o původní slovanské tradici a duchovnu je nyní už více a stále jich přibývá. Jedněmi z těch nejbližších je folklór a to jak zpěv, tanec, tak i související zvyky a obřady. Mají silnou moc pomoci rozpomenout se našemu podvědomí a genetické paměti.

Na úvod mohu doporučit alespoň několik zástupců: Tomáš Kočko a orchestr, ŽiariSlav a Bytosti, Valašský soubor Vsacan, Arkona a Nikolaj Jemelin.

Dále významnější odkazy na weby, knihy, přednášky a též přehled videí na YouTube (česky).

Védy vydané ve slovenštině

Potvrdenie Knihy Svetla – Slovanské ponímanie Sveta

vedy-potvrdenie-knihy-svetlaTuto knihu je nejlépe začíst číst, protože harmonicky a logicky spojuje naše nejmodernější vědecké a archeologické poznatky s původním učením Véd. Podává popis nálezů a dalších důkazů, které potvrzují obsah samotné Knihy Světla. Tato kniha je první ze série Slovansko-Árijských Véd, původních textů našich Předků.

Všechny knihy naší Kultury byly na našem území zničené při procesu pokřesťanštění Slovanů. Na rozdíl od oficiální verze byl to proces genocidy celých národů (zejména Polabských Slovanů) jen proto, že nechtěli přestoupit na nově šířené křesťanské náboženství. Tedy jen proto, že si chtěli ponechat svou Starou Víru.

První část knihy je zaměřena na dějepisné údaje, které na rozdíl od židovské „historie“ plněji a v souvislostech objasňuje hvězdný původ Slovanů a Árijců, jejich příchod na Midgard-Zemi, a vývoj na ni. Dále pokračuje příběhem o souboji Světlých a Temných Sil, ve kterém slovanské národy v posledních staletích utrpěli velké ztráty.

Další část je více technická a popisuje Stavbu Vesmíru a naší sluneční soustavy Jarily-Slunce, význam rodové paměti, obrazové vnímání a písmo Bukvice, energetickou strukturu jemnohmotných těl, která se v indické tradici nazývá systémem čaker. Na rozdíl od této tradice však tradiční slovansko-árijský systém se skládá z devítičakerního systému.

Kniha Svetla

vedy-kniha-svetlaKniha Světla je jeden ze základních textů slovansko-árijského „svetoponímania“. Objasňuje vznik a vývoj našeho Vesmíru včetně popisu struktur od jednoduchých až po nepředstavitelně vysoké „rozmernosti“ a dimenze.

Podává vysvětlení prapůvodního slovanského pohledu vnímání a struktur, které pojmenovává Jav, Nav a Prav, mnohorozměrné Světy, Reálnosti, paralelní Vesmíry a vůbec další detaily Slovanského pohledu vnímání stavby Světa.

Tato verze knihy byla přeložená z původního Runového textu z roku 1749. Potom byla zakázaná carem Petrem I. a až po 250 letech mohla být opět vydaná na základě povolení Stalina. Za vlády Chruščova byly texty Slovansko-Árijských Véd znovu zakázany.

Na našem území byly Védy zničeny a spáleny před více jako tisícem let během pokřesťanšťování.

Kniha Múdrosti Perúna, Sága o Inglingoch

vedy-kniha-mudrosti-perunaKniha „Múdrosti Perún“a je další knihou ze série prastarých slovansk-árijských textů, které byly původně napsané Ch’Árijskou Karunou před tisíce roky.

Popisuje přistání Vajtmany Perúna v Asgardě Irijském (dnešním Omsku) před více jako čtyřicet tisíci lety a jeho odpovědi na otázky, které dostal od zástupců Rodů.

Obsahem je též i předpovědi do budoucnosti a Zápovědi Peruna (tj. doporučení), Ságu o Inglingách, která podává zprávu o původu Odina a příchodu do Skandinávie.

Kniha je též doplněná o Zápovědy dalších Světlých Bohů a další informace jako například první část Kalady Daru.

. . .

Většinu uvedených knih je možné zakoupit u slovenského vydavatele na obchod.tartaria.sk a nebo v českém eŠopu Slovanskeobleceni.cz.

Související stránky

Share Button