História Slovanov – PhDr. Viktor Timura, Csc.

Národná konferencia predstavila Manifest Slovenska
24. 6. 2018 Bratislavsky Istropolis

História Slovanov – PhDr. Viktor Timura, Csc, plk. v. v.

História Slovanov – PhDr. Viktor Timura, Csc, plk. v. v.

Národná konferencia predstavila Manifest Slovenska24. 6. 2018 Bratislavsky IstropolisHistória Slovanov – PhDr. Viktor Timura, Csc, plk. v. v.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Na Narodnej konferencii vystoupil PhDr. Viktor Timura, Csc, plk. v. v. A věnoval se zejména evropským dějinám a našim zkušenostem s nimi. V pravdivém pojetí dějin je ukryt skutečný původ a identita slovanských národů. Její současné pojetí je silně pokřiveno prostřednictvím „pangermánské teoretické konstrukce evropských dějin“, zformovaná v Německu v 19.století. Už v době vzniku této zmanipulované teorie se k ní ohrazovali naši myslitelé, jako byl Ján Kollár. Podle této teorie se Slované v Evropě objevili až kolem 5. a 6.století, přičemž Germáni přišli do Evropy v 3.tisíciletí př.n.l. a proto si Germáni vyvozují svůj nárok na vládu v Evropě. Bylo bylo vynaloženo velké úsilí na vymazání důkazů o prastaré přítomnosti a osídlení Evropy Slovany.Nelze ve skutečnosti vymazat z naší paměti velký přínos slovanské kultury na obohacení a povznesení evropských národů. Slované jsou potomkové původních obyvatelů Evropy a reprezentují většinový základ původní jednotné populace, který je původem z Kavkazu.Naši předkové vytvořili nejstarší lidskou civilizaci slovanského typu, jejíž počátek Marija Gimbutasová datovala do 7400 př.n.l. A to včetně nejstaršího písma z oblasti Rumunska a Tartárie s datováním do 5300 př.n.l.Vzniká oprávněná otázka, proč je nám skrze oficiální vědu a mocenské struktury stále odpírány mnohem bohatší dějiny, než se oficiálně prezentují. Kdo a proč má na tom své úmysly?

Zveřejnil(a) Pouze ten, kdo zná svou minulost, zná svůj směr a svou budoucnost. dne Středa 27. června 2018

 

Volně přepsáno z videozáznamu

Na Narodnej konferencii vystoupil PhDr. Viktor Timura, Csc, plk. v. v. A věnoval se zejména evropským slovanským dějinám a našim zkušenostem s nimi. V pravdivém pojetí dějin je ukryt skutečný původ a identita slovanských národů.

Její současné pojetí je silně pokřiveno prostřednictvím „pangermánské teoretické konstrukce evropských dějin“, zformovaná v Německu v 19.století. Už v době vzniku této zmanipulované teorie se k ní ohrazovali naši myslitelé, jako byl Ján Kollár.

Podle této teorie se Slované v Evropě objevili až kolem 5. a 6.století, přičemž Germáni přišli do Evropy v 3.tisíciletí př.n.l. a proto si Germáni vyvozují svůj nárok na vládu v Evropě. Bylo bylo vynaloženo velké úsilí na vymazání důkazů o prastaré přítomnosti a osídlení Evropy Slovany.

Nelze ve skutečnosti vymazat z naší paměti velký přínos slovanské kultury na obohacení a povznesení evropských národů. Slované jsou potomkové původních obyvatelů Evropy a reprezentují většinový základ původní jednotné populace, který je původem z Kavkazu.

Naši předkové vytvořili nejstarší lidskou civilizaci slovanského typu, jejíž počátek Marija Gimbutasová datovala do 7400 př.n.l. A to včetně nejstaršího písma z oblasti Rumunska a Tartárie s datováním do 5300 př.n.l.

Vzniká oprávněná otázka, proč je nám skrze oficiální vědu a mocenské struktury stále odpírány mnohem bohatší dějiny, než se oficiálně prezentují. Kdo a proč má na tom své úmysly?

~~~

Prokazatelně už dva tisíce let germánsko-románské a anglosaské mocenské struktury vedly a stále vedou výboje, jejich značnou část vedou proti slovanským národům. Počínaje markomanskými válkami Římské říše , dále franské válkami proti Sámově říši a následně Velkomoravské říši.

Na počátku X. století za vlády Henrich I. (1096-1122) začal německý „Drang nach Osten“ (pochod na východ) proti Slovanům. Systematické vyvražďování Slovanů začalo roku 1147 křižáckou výpravou, též nazývanou Venédská – proti pobaltským Slovanům pod záminkou šíření křesťanství. Následovaly další vyvražďovaní proti Slovanům.

Na rozdíl od „západní mentality“ dobývání, zotročování, ovládání a parazitování, se liší slovanské národy schopností žít v míru, z vlastní produkce, práce a umu vlastního obyvatelstva. Avšak aby slovanské národy přežily, musely se v blízkosti výbojných sousedů alespoň částečně přizpůsobit.

Slovanské národy umí přežít bez expanze, výbojů a parazitování na bohatství poražených, a takto prokazují svou přirozenou životaschopnost, bez potřeby žít na cizí účet.

Zotročení a zničení Slovanů se projevuje prostřednictvím vládnoucích elit Západu, jako například projekt transatlantické civilizace, Harvardský a Houstonský projekt, Kalergiho plán výměny obyvatelstva v EU, což v současné době je prezentováno zámořskou migrací do Evropy za účel likvidace celé bílé rasy.

Současným představitelem plánu „Drang nach Osten“ je transatlantická civilizace na čele s USA a NATO s vydatnou podporou Evropské unie. Vyvolávají války a rozpory s jinými národy, státní převraty a teroristické skupiny, čímž ohrožují mír ve světě.

Od konce 2. světové války bylo 248 vojnových konfliktů, do kterých byly USA v počtu 201 případech zapletené nebo přímo vedly válku, a to často za pomoci NATO a Evropské unie. Západní civilizace, trvající posledních 2000 let, je ke Slovanům nepřející, nevraživá a likvidační. Veřejně vyhlašují, že Rusy – baštu Slovanství – je třeba zničit jakýmkoliv způsobem a prostředky. Proč? Tedy aby se mohli zmocnit území Ruska a parazitovat na jeho bohatství. Zbytky Slovanů, tedy Rusů, by byli v postavení otroků při těžbě surovin.

S těmito cílemi vedou štvavou kampaň, plnou klamání a lží. Přesahuje všechny hranice zdravého rozumu a hraničí se psychopatologií. Pokrytecký, uzurpační a nadřazený je i vztah a postup je i politiků Evropské unie vzhledem k zemím bývalého Východního bloku.

Je to nerovný a pokřivený vztah nadřazenosti a podřazenosti, nátlaku vůči těm, kteří se dostali do vztahu závislosti. Nejprve prostřednictvím zkorumpovaných domácích zrádců nás připravili o celou ekonomiku a bohatství, které přešlo do rukou západních podnikatelů se současnou devalvací měny. Čili jsem se stali závislými na Západu a tím i nuceně poslušnými. A o to Západu šlo.

Totiž o to, aby mohl na našem bohatství a pracovní síle parazitovat, a jako závislá země jsme museli konat tak, jako to vyhovuje západním zemím nebo transatlantické alianci. Potom přišla na řadu vynucená změna vlastního zákonodárství podle připravených pokynů. Dostali jsme se do pasti a zápasíme o vlastní suverenitu.

Co říci na závěr? Je bohužel možné konstatovat, že pro naši politickou elitu jako kdyby neexistovaly historické zkušenosti a to ani z nedávné Mnichovské zrady. Je skutečnou tragédií nepoznat a nerespektovat minulost, a přitom rozhodovat o naši přítomnosti a budoucnosti. Protože kdo nepozná minulost, nemůže rozumět přítomnosti a tím méně rozumět budoucnosti a předvídat ji.

Je nejvyšší čas, abychom začali respektovat vlastní historické zkušenosti a chovali se podle nich. Vyvstává skutečně závažná otázka, kam patříme. Zda do rodiny slovanských národů, anebo do společnosti, která proti nám vede 2000 let výboje a parazituje na našem bohatství a práci, spolu s vyvražďováním a odnárodňováním.

Na rozdíl od našich mainstreamých pisálků a zaprodanců, my se hrdě hlásíme k odkazu našich myslitelům Národního obrození, Bernolákovcům, Štúrovcům, generaci Všeslávia a Pavlovi Josefu Šafaříka. A v souladu s nimi parafrázuji: „Nejprve jsem Slovák, a za druhé jako Slovák jsem Slovan, a za třetí jen potom jsem Evropan.“

A Evropanem jsem však s vážnými výhradami: Pro mě není hodnotou, tím méně kritériem úspěšnosti a životaschopnosti národa expanze, výboje a parazitování na bohatství poražených a podmaněných.

~~~

Celý záznam konference je na: 24.06.2018 Národná konferencia: VIDEO

Share Button