Soláň jako vrch valašských umělců

Solan - zvonicka

Zvonička na Soláni [4]

Soláň (nadmořská výška 861 metrů) je vrch v Hostýnsko-vsetínské hornatině asi 10 kilometrů jihovýchodně od Rožnova pod Radhoštěm a 4 kilometry severozápadně od Velkých Karlovic.

Soláni se také někdy přezdívá „vrch umělců“. V Čarťácké hospodě pod vrcholem se scházeli významní malíři, spisovatelé a hudební skladatelé – Jiří Mahen, Jan Drda, František Podešva, Jan Kobzáň, Alois Schneiderka, Karel Hofman a další. V okolí bylo natáčeno několik filmů: Portáš, Děvče z Beskyd, Zítra se bude tančit všude, Advent.

Z vrcholu, na kterém byla v listopadu roku 2006 vystavěna zvonička, kterou navrhoval Ing. arch. Jiří Kotásek, CSc., se otevírá daleký rozhled. V domě vybudovaném pod vrcholem Soláně Aloisem Schneiderkou a v letech 1960-1998 obývaném Karlem Hofmanem se dnes nachází Valašský atelier u Hofmanů s výhledem na jižní panorama, s galerií, zahradou, penzionem a památníkem Karla Hofmana. Na severním svahu je několik lyžařských vleků. [1]

Pověst jak kopec Soláň ke svému jménu přišel

Když se Karlovice začínaly teprve budovat, žil tu velký sedlák, u kterého sloužil jeden pasák ze Slovenska. Právě ten si všiml, že se jeden z býků často rád pase na jednom konkrétním místě. Trávu tam s velkou chutí vyhryzával až u samé země.

Pastevec brzy zjistil, proč. Párkrát rýpl do země motykou a našel solný kámen. Rychle s ním běžel za gazdou. Tomu hned zasvítily oči. Sůl byla tehdy vzácná a takové naleziště slibovalo tučné zisky. Pacholka proto zapřísahal, aby nikomu nic neříkal, že se o slibný nález rozdělí jen spolu. Sám se ale pod rouškou noci vydal na místo, aby solný poklad vykopal sám.

Na místě už ale nic nenašel, sůl se kvůli jeho lakotě z místa ztratila. Jen se tu občas zjevuje černý býk, který sůl kdysi našel, a žalostně ryčí. Po soli ale v místě zbyl opravdu jen název. [2]

Solan - Jizerne (mapa)

Mapa: Soláň – Kotlová – Jezero

Energie místa podle Putujících

Energie místa je zde silná, zemská, někdy laskavá a jindy zas přísná, jako naše matka. V meditaci zde cítíme praktikování starodávného kultu slunečního býka. A co by zdejším energiím asi řekli starověcí arabští alchymisté? Na základě alchymistického výkladu by se sůl dala přiřadit k tělu. Filosofická sůl není to, co běžně za sůl považujeme. Je jedním ze tří principů: dělící, či spojovací princip síry – duše – slunce s principem rtuti – ducha – měsíce. To vše si zde na Soláni můžete zkusit, nebo si jen můžete vyjít na krásný výlet do přírody s celou rodinou.

 Nedaleko kopce vedla stará solná kupecká stezka, nejdeme zde mnoho studánek, jejichž teplota i v parném létě dosahuje teploty okolo 6-7°C, což svědčí o jejich hlubinné „povaze” a záhadné jezero, které nese název Jezero s menhirem jako strážcem a legendou o dracích, ale o tom až někdy příště. [3]

Použité zdroje informací

  1. Oficiální web Wikipedie – Soláň, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A1%C5%88
  2. Oficiální web Českého rozhlasu, http://www.rozhlas.cz/brno/znasimoravy/_zprava/povest-z-velkych-karlovic-jak-kopec-solan-ke-svemu-jmenu-prisel–1420629
  3. Oficiální web Putující: Vrch Soláň – srdce Valašska, http://www.putujici.cz/?p=p_406&sName=Vrch-Solan–srdce-Valasska-
  4. Autor fotky: Radim Holiš, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 cz, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19216489

Další místa Valašska

Share Button