Apokalypsa 19. století: Skutečný příběh genocidy (1)

Předmluva překladatele

Na našem webu Slovanská košile se od jeho začátku věnujeme pátrání po skutečných dějinách Slovanů a jejich nedávné obrovské ImPérii – Velké Tartárii, Hyperborey. Výsledkem jsou jak mnohé přebrané a přeložené články, tak i několik autorských.

V polovině roku 2021 začali mojmír a libor prezentovat nashromážděné výsledky svého bádání na Svobodném vysílači CS ve Studiu Klatovy a tak vznikl několikadílný seriál videopořadů s množstvím grafického materiálu.

Nyní uváděný článek z původního zdroje Apokalypsa 19. století: Skutečný příběh genocidy je plně v souladu s tímto bádáním. Protože obsahuje další přesné informace ohledně nedávné ImPerie, jejího zničení z počátku 19. století invazními parazity a nástupu současného davově-elitářského Systému (Matrixu), přeložíme tento velmi rozsáhlý ruský článek a uvedeme ho v několika dílech na pokračování. Struktura obsáhlého článku je následující:

 

Úvod

Kapitola 1: Život „před“. Pozadí událostí

Kapitola 2: Apokalypsa

1 Průběh samotné války

2. Požáry a zemětřesení

3. Prachové bouře

4. Povodně (záplavy, potopa)

Kapitola 3. Po apokalypse: Mírový život. Prvobytná společnost

1. Následky

2. Přežití. Doba kamenná. Primitivní společnost

Kapitola 4. Formování společnosti

„Starověký/dávný svět“ a otrokářský systém. „Středověk“ a feudalismus

Kapitola 5: Sebeurčení národů a vznik hranic. Počátky kapitalistického řádu

 

Novým zásadním pohledem tohoto článku je, že za předěl mezi původní slovanskou ImPérií a současným davově-elitářským uspořádáním společnosti považuje jedinou apokalypsu, datovanou na počátek 19. století. Její rozsah a zničení původní védické říše se nejvíce podobá válce jadernými a hromadnými zbraněmi. Článek tedy ve svých jednotlivých dílech dokládá různými informacemi, vědeckými výzkumy, záznamy z tehdejších listin a nálezy v krajině tuto verzi nedávných apokalyptický událostí. Současně je potřeba vysvětlit, proč byly Dějiny před touto událostí (tj. Velká Tartárie, Hyperborey) zcela vymazány a proč byla uměle vytvořena tzv. hisTORIE ve prospěch nově vzniklých velmocí a nového uspořádání světa.

 

Casova osa udalosti – zniceni a obnova Hyperborey

 

Chápání skutečného rozsahu zcela a záměrně zapomenutých dějin obrovské ImPerie na severní polokouli je stále živé a postupně se daří sestavit poměrně přesný obraz nedávných událostí. Tento proces je dynamický a stále živý a bude se ještě upřesňovat, neboť je poměrně náročné rekonstruovat skutečné Dějiny a přitom jako jeden z hlavních zdrojů používat hiSTORII, ve které je více jak 95% „informací“ zcela záměrně a brutálně zfalšovaných nastupující invazní skupinou parazitů. Síly Světla není však možné nikdy a zcela porazit a tak moc těchto parazitů je také jen dočasná.

Na základě tohoto článku se mojmír a libor rozhodli celé téma apokalypsy zpracovat i formou videa, které bude v několika dílech odvysíláno ve Studiu Klatovy na SVCS.

mojmír mišun, Slovanskakosile.cz

Апокалипсис XIX века. Подлинная история геноцида

https://www.tart-aria.info/apokalipsis-xix-veka-podlinnaja-istorija-genocida

Chronologie událostí nastíněná v tomto článku vysvětluje naprosto všechny nesrovnalosti a rozpory, které existují v oficiální historii. Je to hořká pravda, nicméně doufejme, že článek odpoví na všechny otázky. V tomto článku není ani slovo fikce nebo fantazie. Vše, co se dočtete dále, je výsledkem více než desetiletého výzkumu týmu Neoficiální historie a je, mohu-li to tak říci, vrcholem tvorby. Více než 10 let jsme cestovali na expedice, prováděli vykopávky, pracovali v archívech, prováděli výzkum v laboratořích a analyzovali různá data. Na základě toho jsme přesvědčeni, že to bylo přesně takto a ne jinak. To je naše stanovisko a jsme zodpovědní za každé slovo, které řekneme.

 

Úvod

Proč lidstvo potřebuje znát minulost? Abychom se z ní mohli poučit a nedělali stejné chyby. Jaké poučení si z ní ale můžeme vzít, když žádnou minulost nemáme a veškerá historie byla vymyšlena za nás? Pravděpodobně jste již slyšeli výraz „přepisování historie“ nebo něco podobného.

V komentářích k filmům na kanálu YouTube (https://www.youtube.com/c/unofficialhistory) často zaznívají teze, že není možné přepsat celou historii, protože jde o různé země, někdy navzájem velmi nepřátelské, s odlišnými politickými systémy, různými jazyky atd. Jedná se o miliony kopií archivních dokumentů a hmotných artefaktů.

K otázce jazyků, dokumentů v archivech a starožitností se vrátíme později, ale nyní si pro pochopení toho, jak se píše historie, vzpomeňte na starou anekdotu:

Muž se vrací vlakem ze služební cesty. Sedne si na spodní polici kupé vagonu a najednou z horní police visí štíhlá ženská noha.

Spolucestující se seznámí, mají spolu románek a vystoupí na stanici daleko od cíle cesty. Ráno muž, vysvobozený z milenčina objetí, pošle své ženě textovou zprávu: „Byl jsem ve vlaku, zvrtla se mi noha, jsem v posteli, líbám tě, objímám tě,“ napsal.

Všimněte si, přátelé, že každé slovo, které tento muž v poselství napsal je čistá pravda. Říkal však pravdu své ženě? Rozhodně ne. Takový paradox je aktivně využíván k historickým falzifikacím.

Chápeme tedy, jak mohla být minulost zamlčena, a to velmi jednoduše tím, že se lži smíchaly s pravdou. Při předkládání informací se některá fakta zamlčí a k vědomě nepravdivým se přidá několik pravdivých, nejlépe všem známých, pak celá informace vypadá jako celek pravdivě. Pak se několikrát zopakuje, a to z různých zdrojů, nejlépe populárních a důvěryhodných. Pak se informace sama stává axiomem a může být použita jako důkaz. Tomu se říká manipulace s fakty. V oficiální historii se to děje neustále.

Manipulace s dějinami je obrovský složitý stroj, celý systém, který se snaží zohlednit i ten nejmenší detail, přesto tento stroj není schopen obsáhnout všechno a jako každý stroj občas selže, vynechává kousky a právě z těchto kousků můžeme rekonstruovat celý obraz toho, co se stalo v minulosti.

Bez ohledu na to, která verze hisTORIE je považována za oficiální, tak či onak v rámci kterékoli verze hisTORIE došlo v určitém okamžiku ke zlomu a lidé museli začít znovu. Celá naše civilizace je tedy postapokalyptická, stále se snažíme vylézt z díry, do které jsme spadli v důsledku katastrofických událostí minulosti (tj. návrat k původní ImPerii a její pokročilých technologií). Pokud si vzpomínáte, takzvaná oficiální historie, která je popsána ve školních učebnicích, konvenčně dělí lidské dějiny na několik období:

  • Primitivní společnost, kmenový systém, lov a sběr;

  • Otrokářský systém, starověký Řím, starověké Řecko, starověký Východ;

  • Feudalismus, tzv. „středověk“;

  • Kapitalistický systém.

Je třeba poznamenat, že mnohé z událostí popsaných v oficiální historii se skutečně odehrály, stejně jako už ve výše zmíněné anekdotě, avšak za jiných okolností, na jiném místě a v jiné době. Události jednadvacátého století si pamatujeme my, protože jsme byli jejich přímými svědky; v chronologii událostí dvacátého století je dostatek dokladů a žijících svědků, ale dál v minulosti už je to s historií složitější.

Linie historických událostí, kterou dnes používá oficiální věda, je pravdivější od našich dnů pouze do poloviny 19. století a dřívější události jsou již umístěny na chronologické linii tak, jak je umístili úředníci resp. manipulátoři. A události takzvaného „středověku“ se ve skutečnosti odehrály v devatenáctém století a události devatenáctého století sahaly do středověku nebo ještě dál do hloubi věků.

Sami se o tom můžete snadno přesvědčit, pokud vezmete jakoukoli událost z „dávných časů“ a budete hledat souvislosti s dalšími událostmi této epochy a 19. století. Ve většině případů se ukáže, že „starověká“ událost má mnohem více společného s devatenáctým stoletím než s epochou, které je připisována.

Materiál pro vnímání je velmi složitý, pro pochopení veškeré logiky uvedené v článku je velmi důležité nedělat ukvapené závěry, číst jej kompletně, popořádku a do konce. Berte vše, co jste si přečetli, jako pohádku, jako nějaký fantastický příběh, a až jej dočtete, sami se rozhodnete, zda je to možné, nebo ne. Jak se říká, poznávání začíná úžasem.

Pro snazší pochopení budu dále v článku používat moderní kalendářní systém a chronologické měřítko a státy budu nazývat tak, jak se nazývají dnes, ačkoli v minulosti se státy nacházející se na těchto územích nazývaly jinak a chronologie byla odlišná. Moderní terminologii budu používat také při pojmenovávání procesů a technických zařízení. Pokud byla některá problematika v minulosti již podrobně diskutována, pak uvedu odkaz na článek, který se k této problematice vztahuje.

Ještě jeden, nikoli nepodstatný detail: použitá data. Zde chci zdůraznit, že se jedná pouze o oficiální retrospektivní datování, které záměrně umisťuje různé epizody téže události do různých let v chronologii, nebo dokonce do různých historických období, aby se zakryla samotná událost. Článek vychází ze všech známých dat převzatých z veřejných zdrojů. Data byla upřesněna v míře, jakou moderní věda umožňuje. Nicméně právě moderní oficiální věda opakovaně manipulovala s daty, přesouvala události v čase jednu za druhou a kladla vedle sebe události z různých období. Proto mě neunavuje říkat nevěřte mi, protože si nečiním nárok na absolutní pravdu. Pokud vás to opravdu zajímá, pochybujte a ověřte si to sami.

~~~

Přeložil mojmír, www.slovanskakosile.cz

pokračování…

 

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.