Vedagor

uvod-VedagorJeho Rod pochází z Petrohradské oblasti a byl ve své rodině vychovaný ve Védismu. Zajímá se o stopy bílých lidí na Zemi, kdy se osobně účastnil archeologických vykopávek především v Texasu.

Mnoho let žil v zahraničí ve Švýcarsku, kde získal univerzitní vzdělání. Plynule čte v Bukvici a Karuně, a mluví starorusky. Přináší informace ze Slavjano-Árijských Véd a skutečných Dějin Slavjanů.

Nyní je doba, kdy se opět rozpamatováváme na Védické Světoponímání našich Předků, tedy slavných Slavjanů a Árijců.

Nyní žije na jižním Slovensku na svém statku, kde se zabývá chováním koňů a hospodařením. Je mu blízké Občinné společenství a tento způsob života předává dalším zájemcům.

Vedagor – Michal Zelensky
Kontakt: vk.com/id510552269
YouTube kanál: www.youtube.com/user/theMYQlife

Došlo k ukončení aktivní spolupráce s Vedagorem. Další pořady na Studiu Třinec už neplánujeme. Uveřejněné pořady a přebrané články považujeme z pohledu Véd za hodnotné a budou v našich archívech zachované.

Pokud videa nenajdete v archívu Svobodného vysílače CS nebo YouTube kanálu, najdete je na Facebooku Studio Třinec na Svobodném vysílači CS 2020.

Správce webu Slovanskakosile.cz a moderátor Studia Třinec, Mojmír Mišun, 8.8.2020

Vedagor na Studiu Třinec 2019 (Svobodný vysílač CS)

Vedagor na Studiu Třinec 2024 (Svobodný vysílač CS)

Poslouchání pořadů s Vedagorem přivádí k zamyšlení, jak hluboká a rozsáhlá je Moudrost Předků Slavjanů a Árijců. Nejprve jsme ve stávajícím Systému odmalička vychováváni v různých Světonázorech, které pak v dospělosti nahrazujeme „lepšími“ Světonázory.

Nicméně v původní Kultuře Slavjanů a Árijců je Světoponímání (slovensky Svetoponímanie) a je založeno na vícerozměrném a multidimenzionálním Vědomí Člověka. Proto hledejme osvobození se z konformity tzv. Světonázorů a pracujme na otevření svého Vědomí prostřednictvím pravé hemisféry. Pak se konečně před námi začne vynořovat skutečná mnohorozměrnost našeho Vědomí a Vesmíru kolem nás.

Články od Vedagora (15 nejnovějších)

Všechny články…

Každý Slavjan a Árijec si přináší do svého zrození své úkoly

Náš život je obrovská hra. Naší úlohou Slavjana a Árijce je v první řadě VZPOMENOUT SI NA PRAVIDLA, PŘÍPADNĚ SI JE OBNOVIT. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA na tuto hru života jsou ve Žrečském kvadrátě. Zde jsou uvedeny úkoly, na kterých se naše Duše rozhodla vyvíjet.

Ze Zřečského kvadrátu se identifikuje u každého nově narozeného člověka, které energetické kanály (čakry) má otevřené, tj. kde je aktivní, a které čakry nejsou otevřené (neotevřené energetické kanály). To znamená, že celá tato ŽIVOTNÍ HRA daného člověka se bude odvíjet od situací, které jsou přímo navázané na tyto neotevřené kanály.

Například pokud někdo podle Zřečského kvadrátu nemá vyvinutý energetický kanál související s jeho vlastní rodinou, tak celý život zápasí se stabilitou své rodiny. A jeho úlohou je adekvátně se připravit během času svého dětství, kdy zejména rodiče ho velmi dobře připravují na tyto energetické toky. Učí se tyto energetické toky vnímat a rozvíjet alternativu na těchto uzavřených kanálech, tj. seznamuje se s nimi a adekvátně s nimi pracuje, jako kdyby byly otevřené.

Ony se za celý život neotevřou a to je dané. Když už se narodíme se zavřenými kanály, tak do konce fyzického života této inkarnace se neotevřou. Nedá se to, není to možné. Obrazně když stojíme před čistou zdi a nejsou tam dveře a máme holé ruce, tak ve zdi jednoduše nevytvoříme otvor – kanál je tedy zavřený a to od narození (inkarnace) až po smrt fyzického těla.

Například to může být kanál komunikace, zručnosti, duchovního rozvoje, kanály různých dluhů vůči Rodu, fyzického rozvoje (těla), zda by mohl být bojovník nebo Vítěz atd.

Zveřejněný Zřečský kvadrát je jen malá část a Vedagor dokončuje kompletní celý Zřečský kvadrát, který je daleko komplikovanější. Není postavený na číslech, ale na Bukvicích.

Střípky z moudrosti Vedagora

Různé krátké postřehy, vyjadřující výstižné odpovědi na konkrétní otázky, najdete na seznamu videí na Facebooku.

Share Button