Slavjanské Občiny představují své Tvoření

uvod-Svobodny vysilac CS

Občina Třinec

Občina se věnuje pořádání Slavjanských Obřadů, tvorbě pohádek, skládání písní a vysílání na Svobodném vysílači CS.

Skrze své Tvoření předávají inspiraci ostatním. Více…

Obcina Brno - predstaveni

Občina Brno

Věnuje se šíření naší Kultury skrze ešopu SlovanskaKultura.cz a pořádání větší akcí, z nichž největší je letní oslava Boha Kupalu.

Hlavním cílem je propagování Slovanství.

uvod-Slovansky festival

Občiny Valašska

Na Valašsku spolupracují Občiny a jejich větší akce jsou výsledkem společného Tvoření. Je jim blízké jak Slavjanství, tak pokročilé jemnohmotné technologie.

Rozsah jejich činnosti je širší. Více…

 

Obcina Mesto Albrechtice - predstaveni 3

Občina Město Albrechtice

Jsme především rodinou a hledáme rovnováhu mezi dary Matky Země a spotřebitelským zásobováním.

Vzděláváme se v překrásné řeči našich Předků ve Staroslovienské boukovici. Více…

Zde doplníme další Občinu, která bude prezentovat své Tvoření a činnost.

Zde doplníme další Občinu, která bude prezentovat své Tvoření a činnost.

 

Všem Slavjanským Občinám je blízká naše původní Kultura, zvyky a obřady našich Předků, žebříček Hodnot a geneticky vrozený potenciál, jenž si osvojujeme. Uvědomujeme si nutnost Duchovního růstu a chování podle Svědomí. Odlišujeme se od Slovanství v tom smyslu, že My Slavjané slavně slavíme své Světlé Předky. Na rozdíl od „hisTORIE“ a křesťanského pohledu na Slovany, Slavjané evidují ve svých Dějinách svou statisíciroční Tradici, Dějiny a Kulturu.

Pro přirozený a cílevědomý rozvoj našeho Společenství jsme se rozhodli založit na Slovanském sněmu Občiny (9.-10.9.2017, Nový Hrozenkov). Na sněmu jsme si odhlasovali založení Slovanských Občin, jejich definici a fungování podle Kopného práva. Od doby sněmu jsme si uvědomili, že jsme především Slavjanské Občiny a jsme Slavjané.

Od sněmu se naše činnost výrazně rozrostla a to díky aktivnímu Tvoření Občin uvnitř našeho Společenství. Každá Občina si našla svůj přirozený okruh aktivit a ty rozvíjí. Současně roste hlubší Poznání o nás samotných a Poslání v současné Společnosti, na němž pracujeme v rámci Koncepční skupinky.

Share Button