_vzhled úvodní stránky - srovnání Západu a Východu 3

Prechazime na RuTube

uvod-mapa_tartarie

Dějiny Slovanů

Původně Slované žili svobodně ve své původní víře, v souladu s moudrostí předků a svých bohů, byli svobodní a nezávislí.

V těchto časech obývali Sámovu říši, Velkou Moravu, Kyjevskou Rus a Velkou Tartárii. Více…

uvod-svadba

Základní prvky oblečení

Hlavní (základní) prvky oblečení se stoletími neměnily, aby pomáhaly předkům pocítit spojení pokolení (rodu).

Pro domácí prostředí a výlety do krajiny je možné si toto oblečení
ušít a používat. Více…

Přednášky a semináře

Naše původní slovanská KULTURA je bohatá. Obsahuje úplné duchovní poznání pro harmonický život lidí na Zemi.

Tento slovanský kulturní odkaz Předků je stále živý a inspirující, zejména pro dnešní dobu. Více…


Národ, který si zachová a udrží svůj SVĚTONÁZOR a KULTURU, se bude stále rozvíjet a přežije všechny nástrahy. Udrží svou paměť o sobě a svém původu, a bude znát svou budoucnost a směr. Národ, jenž přijde o své dějiny a kulturu, se podobá stromu zbaveného kořenů, a stejně jako on ve své jedinečnosti zahyne.

Proto je důležité si tento živý odkaz předků Slovanů hájit proti jakékoliv manipulaci, ztrátě nebo nahrazení jiným systémem hodnot.

Světonázor je systém názorů, vzorů, koncepcí, víry, duchovního poznání nebo dogmat, o sobě a povaze světa.

Ukázky slovanské hudby – Současné nezávislé zdroje informacíVidea o dějinách a kultuře Slovanů


Šíření slovanství a posílení naší národní identity a vlastenectví

Hlas našich Předků je jednoznačný:
„TAK HOVOŘÍME MY, ŽE MÁME PŘEKRÁSNÝ VĚNEC NAŠÍ VIERY
A NEMÁME CO PŘIJÍMAT CIZÍ.“

   

———————————————————————————————————————————–

Připravujeme studium „Východní a západní kulturní tradice“
s Janem Kozákem (zahájení 26.března 2017, Bystřička u Vsetína)

———————————————————————————————————————————–

Původní Slované žili podle své KULTURY, tedy plně svobodně v souladu se svým Svědomím a Duchovním poznání, zaručující harmonický život ve Vesmíru, Zemi a v životě lidí. Tato společnost byla plně vyvážená (biogenní), tj. v harmonické rovnováze se svým okolím a přírodními zdroji.

Dnešní západní společnost je krajně technokratická, přičemž zřetelně vyčerpala svůj duchovní potenciál a obtížně hledá dostatek motivace a odhodlání se uzdravit a obnovit. Ne na cizí moudrost se obracet, nýbrž na svou vlastní – svých slovanských Předků, kterou po dlouhém období potlačování začínají Zřeci opět vydávat ve formě Slovansko-Árijských Véd.

Proto je nyní tak aktuální obnovit kulturní a duchovní dědictví Slovanů, neboť nabízí inspiraci a moudrou alternativu pro obnovení nejlepších evropských hodnot.

Rádi přijmeme mezi sebe další pomocné ruce a to jak s přípravou
našich akcí,
tak i s propagací a rozšiřováním naší činnosti. 
Plánujeme i větší akce a v případě zájmu nás podpořit nás laskavě kontaktujte.

Sláva Bohům a Předkům našim!


Související světové události

banner-2016-milos-zeman-vystoupil-s-projevem-v-osn

banner - Pjakin k EU a tzv. islámskému chalífátu


 

Share Button