motto

uvod-mapa_tartarie

Historie Slovanů

Nové poznatky o historii Slovanů dokládají jejich první přítomnost v Evropě už od 6. tisíciletí př.n.l.

Důsledně interpretované zápisy starověkých historiků, vykopávek, etymologie a i genetické výzkumy tomu nasvědčují. Více…

uvod-svadba

Základní prvky oblečení

Hlavní (základní) prvky oblečení se stoletími neměnily, aby pomáhaly předkům pocítit spojení pokolení (rodu).

Pro domácí prostředí a výlety do krajiny je možné si toto oblečení
ušít a používat. Více…

Putování Valašskem

Poznávání místa, kde bydlíme, otevírá možnosti se lépe v rodném místě zakotvit a hlouběji se orientovat v jeho historii.

Putování krajinou a přírodními silovými místy pomáhá otevírat a rozpomenout se naší duši. Více…


Slovanské oblečení – starodávný a ve skutečnosti rozšířený vzhled starých Slovanů. Ke svému oděvu velmi blízký osobní a ochranný vztah, který souvisel s jeho používáním.

Vědomě ušitý oděv umožňoval posílit duchovní ochranu, být blíže k přírodě a stát se s ní jediným celkem. V současnosti tuto ztracenou moudrost oblečení můžeme obnovit.

Ukázky slovanské hudby – Současné nezávislé zdroje informacíSpolečné putování po Valašsku


Do zániku Velké Moravy kolem roku 907 byli Slované svobodní lidé a žili v souladu se svými předky, přírodou a původním duchovnem. Proto i nyní je aktuální vysvobození se ze závislosti a vlivu „západní kultury“, a navázání na odkaz Slovanů nabízí alternativu současnému úpadku evropských hodnot.

Pravda o Brexitu

Pravda o Brexitu – Britové si berou svou svobodu zpět


Fotografie z obřadů, setkání a putování na místa předků

Share Button