Dějiny Slovanů

Původně Slované žili svobodně v Državách, původní Védské tradici, a plně v souladu s moudrostí Předků a svých Bohů. Jejich sláva v Evropě začíná nejméně od kultury Vinča a Skýtů. Více…

Základní prvky oblečení

Hlavní a základní prvky oblečení se stoletími neměnily, aby pomáhaly Předkům pocítit spojení pokolení v celém Rodu.

Toto oblečení je možné si ušít a používat pro obřady, výlety a domácí prostředí. Více…

Védismus

Původní kulturou Slovanů bylo celistvé poznání Istiny pozemského světa, nastoupení Cesty duchovního vzestupu v projeveném světě Javi. Dochované Védy dokládají tisícileté Dějiny Slovanů. Více…

Konceptuální moc

Vědomé Bytí na Zemi v dualitě je schopnost vypracovat koncepci organizace života společnosti a realizovat ji v reálném procesu samořízení společnosti. Více…

Živý člověk a OPPT

Člověk se rodí jako svobodná bytost se všemi právy danými od Stvořitele. Toto znovu potvrdila Akce OPPT 1776 tří správců ve jménu věčné esence. Více…

Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva

Více jak 95% oficiální hisTorie je zfalšována. Je odvahou prozkoumat pravdu a napojit se na svou genetickou paměť. Více…

Studio Klatovy SVCS

Pravidelně vysíláme pořady Kalejdoskop, Společnost je vrahem jedinečnosti a o alternativních dějinách. Pořady lze poslouchat on-line nebo z archívu. Více…

Přednášky a semináře

Naše původní slovanská KULTURA obsahuje úplné duchovní poznání Bytí na Zemi. Tento odkaz Předků je stále živý a inspirující i pro dnešní dobu. Více…

Slovanský festival 2020

Třetí ročník festivalu představil opět účinkující, zaměřené na původní folklór a slovanské kořeny. Původní taneční a hudební vystoupení a chorovody. Více…

Soběstačná komunita

Cesta (pře)ŽÍT a Tvořit v současné době tak, aby se spolupracující komunita mohla svobodně rozvíjet a zajistila si nezávislost na Systému. Stanovení společných hodnot, pravidel a cíle. Více…

Filtr znalostí

Pojem Matrixu, tedy virtuálního Systému, ve kterém žijeme, je dosti populární. A přesto správnější Obraz je FILTR ZNALOSTÍ. Poznejme, kdo a proč jej stvořil, a ovládá skrze něho lidstvo. Více…

Depopulace a 17 cílů Agendy 2030

Procesy namířené proti lidstvu je potřeba dostatečně popsat, podložit důkazy, pochopit a co nejvíce šířit v celé veřejnosti. Více…


 

Skladame maturitu -- Volba Reality II

Každý nyní provádí klíčovou volbu své budoucí Reality a následně musí své rozhodnutí ustát: zachování svobodné vůle suverénní lidské bytosti nebo její odevzdání Systému resp. UI.

ornament cerveny - zapati stranek
Share Button