banner Slovane dnesni doby (18.2.2018, Praha) 631 px

Budujeme Slovanskou Občinu Lužná

jako cestu návratu ke společnému systému hodnot, které vycházejí z Védského poznání, původní Slovanské Kultury, odkazu Velkých Předků, moudrosti Světlých Bohů a slavení původních svátků a obřadů.
Jsme stejnorodým společenstvím, ve kterém každý člen poznává, má a naplňuje svoje funkce a povinnosti. To dosahujeme živým sdílením zmíněného systému hodnot, rozšiřováním svého Védského poznání a spojením s Rodem. Jsme apolitičtí a své společenství výlučně budujeme na zachovaném a živém odkazu našich Předků.
Sláva Bohům a Předkům našim, Mojmír za Občinu Lužná

uvod-mapa_tartarie

Dějiny Slovanů

Původně Slované žili svobodně v Državách, původní Védské tradici, a plně v souladu s moudrostí Předků a svých Bohů.

Jejich sláva v Evropě začíná nejméně od kultury Vinča až po krále Svatopluka. Více…

uvod-svadba

Základní prvky oblečení

Hlavní a základní prvky oblečení se stoletími neměnily, aby pomáhaly Předkům pocítit spojení pokolení v celém Rodu.

Toto oblečení je možné si ušít a používat pro obřady, výlety a domácí prostředí. Více…

Přednášky a semináře

Naše původní slovanská KULTURA je bohatá. Obsahuje úplné duchovní poznání pro harmonický život lidí na Zemi.

Tento slovanský kulturní odkaz Předků je stále živý a inspirující, zejména pro dnešní dobu. Více…


Národ, který si zachová a udrží svůj SVĚTONÁZOR a KULTURU, se bude stále rozvíjet a přežije všechny nástrahy. Udrží svou paměť o sobě a svém původu, a bude znát svou budoucnost a směr. A naopak Národ, jenž přijde o své dějiny a kulturu, se podobá stromu zbaveného kořenů, a stejně jako on ve své jedinečnosti zahyne.

Proto je důležité si tento živý odkaz předků Slovanů hájit proti jakékoliv manipulaci, ztrátě nebo nahrazení jiným systémem hodnot.

Světonázor je systém názorů, vzorů, koncepcí, víry, duchovního poznání nebo dogmat, o sobě a povaze světa.

Ukázky slovanské hudby – Současné nezávislé zdroje informacíVidea o dějinách a kultuře Slovanů


Šíření Slovanství a posílení naší národní identity a vlastenectví

Hlas našich Předků je jednoznačný:
„TAK HOVOŘÍME MY, ŽE MÁME PŘEKRÁSNÝ VĚNEC NAŠÍ VIERY
A NEMÁME CO PŘIJÍMAT CIZÍ.“

~ ~ ~

Mezinárodní odborná konference Slovanství 2017 (11.11.2017, Vsetín)
Momenty a inspirace

 Další naše videa jsou na kanálech YouTube a RuTube

Všeslovanská hymna Hej Slované


———————————————————————————————————————————–

Původní Slované žili podle své KULTURY, tedy plně svobodně ve svých DRŽAVÁCH v souladu se svým Svědomím a Duchovním poznání, zaručující harmonický život ve Vesmíru, Zemi a v životě lidí. Tato společnost byla plně vyvážená (biogenní), tj. v harmonické rovnováze se svým okolím a přírodními zdroji.

Dnešní západní společnost je krajně technokratická, přičemž zřetelně vyčerpala svůj duchovní potenciál a obtížně hledá dostatek motivace a odhodlání se uzdravit a obnovit. Ne na cizí moudrost se obracet, nýbrž na svou vlastní – svých slovanských Předků, kterou po dlouhém období potlačování začínají Zřeci opět vydávat ve formě Slovansko-Árijských Véd.

Proto je nyní tak aktuální obnovit kulturní a duchovní dědictví Slovanů, neboť nabízí jedinečnou a jedinou inspiraci a moudrou alternativu pro obnovení nejlepších evropských hodnot.

Rádi přijmeme mezi sebe další pomocné ruce a to jak s přípravou
našich akcí,
tak i s propagací a rozšiřováním naší činnosti. 
Plánujeme i větší akce a v případě zájmu nás podpořit nás laskavě kontaktujte.

Sláva Bohům a Předkům našim!

 ornament cerveny - zapati stranek

Share Button