_vzhled úvodní stránky - srovnání Západu a Východu 3

uvod-mapa_tartarie

Dějiny Slovanů

Původně Slované žili svobodně ve své původní víře, v souladu s moudrostí předků a svých bohů, byli svobodní a nezávislí.

V těchto časech obývali Sámovu říši, Velkou Moravu, Kyjevskou Rus a Velkou Tartárii. Více…

uvod-svadba

Základní prvky oblečení

Hlavní (základní) prvky oblečení se stoletími neměnily, aby pomáhaly předkům pocítit spojení pokolení (rodu).

Pro domácí prostředí a výlety do krajiny je možné si toto oblečení
ušít a používat. Více…

Putování Valašskem

Poznávání místa, kde bydlíme, otevírá možnosti se lépe v rodném místě zakotvit a hlouběji se orientovat v jeho historii.

Putování krajinou a přírodními silovými místy pomáhá otevírat a rozpomenout se naší duši. Více…


Národ, který si zachová a udrží svůj SVĚTONÁZOR a KULTURU, se bude stále rozvíjet a přežije všechny nástrahy. Udrží svou paměť o sobě a svém původu, a bude znát svou budoucnost a směr. Národ, jenž přijde o své dějiny a kulturu, se podobá stromu zbaveného kořenů, a stejně jako on ve své jedinečnosti zahyne.

Proto je důležité si tento živý odkaz předků Slovanů hájit proti jakékoliv manipulaci, ztrátě nebo nahrazení jiným systémem hodnot.

Světonázor je systém názorů, vzorů, koncepcí, víry, duchovního poznání nebo dogmat, o sobě a povaze světa.

Ukázky slovanské hudby – Současné nezávislé zdroje informacíVidea o dějinách a kultuře Slovanů


Šíření slovanství a posílení naší národní identity a vlastenectví

„Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupinka přemýšlejících, věci oddaných občanů, dokáže změnit svět. Ba dokonce nic jiného ho ani změnit nemůže.“ (Margaret Mead)

   

——————————————————————————————————————————-

Připravujeme studium „Východní a západní kulturní tradice“
s Janem Kozákem na Valašsku (předběžný zájem)

——————————————————————————————————————————-

Původní Slované žili podle své KULTURY, tedy plně svobodně v souladu se svým svědomím a duchovním poznání, zaručující harmonický život ve vesmíru, Zemi a v životě lidí. Tato společnost byla plně vyvážená (biogenní), tj. v harmonické rovnováze se svým okolím a přírodními zdroji.

Dnešní západní společnost je krajně technokratická, přičemž zřetelně vyčerpala svůj duchovní potenciál a obtížně hledá dostatek motivace a odhodlání se uzdravit a obnovit.

Proto je nyní tak aktuální obnovit kulturní a duchovní dědictví Slovanů, neboť nabízí inspiraci a moudrou alternativu pro obnovení nejlepších evropských hodnot.

Rádi přijmeme mezi sebe další pomocné ruce a to jak s přípravou
našich akcí,
tak i s propagací a rozšiřováním naší činnosti. 
Plánujeme i větší akce a v případě zájmu nás podpořit nás laskavě kontaktujte.


Související světové události

banner-2016-milos-zeman-vystoupil-s-projevem-v-osn

banner - Pjakin k EU a tzv. islámskému chalífátu


Pokud si přejete aktivně se zapojit do našich aktivit, kontaktujte nás.

Share Button