BUDOUCNOST 2018 – Diskusní slovanské fórum (28.-29.4.2018, Vizovice)

Tisková zpráva, 2. května 2018

Slované na diskusním fóru diskutovali o své budoucnosti

O roli slovanské kultury a našich slovanských kořenů se diskutovalo po dva dny 28. – 29. 4. 2018 v kulturním domě ve Vizovicích. V prvním sobotním dnu vystoupili účinkující a představili své pojetí Slovanství. V neděli už mohla proběhnout živá panelová diskuze, jež častým osobním zapojením účastníků dokazuje aktuálnost a platnost odkazu naší slovanské kultury a mentality.

Celé znění najdete na: Tisková zpráva: Slované na diskusním fóru diskutovali o své budoucnosti

DSCF7639 panelova diskuzeJednotlivé příspěvky postupně uveřejníme na stránce: Videa z Diskusního slovanského fóra (28.-29.4.2018, Vizovice)

banner - 2018-04-28 BUDOUCNOST 2018 – Diskusni slovanske forum 

Sobota a neděle 28.-29.4.2018, KD Vizovice
Masarykovo nám. 1008, Vizovice

BUDOUCNOST 2018 – Diskusní slovanské fórum

/ Fórum – veřejné mínění, veřejnost; veřejné místo k hlásání názorů /

Motto: „Hledání odpovědí na aktuální společenské otázky.“

Cílem je uspořádat odborné veřejné fórum jako místo setkání alternativních názorů na náš vývoj jako slovanského národa se svými starobylými dějinami a svou vlastní kulturou. Nyní jsme tisíc let součástí nynější Evropy, ve které si s ní prožíváme zkušenost založenou na „západních hodnotách“. Současně hledáme naplnění svého vlastního poslání a vnitřního rozvoje, které jsou bytostně spojeny s naší slovanskou mentalitou, hodnotami a jedinečným posláním.

Témata diskusního fóra:

 • Různorodost obnovy naší původní slovanské kultury / Vznik slovanských hnutí za sjednocení a obnovení naší kultury;
 • Způsoby řízení lidské společnosti – převládající veřejné a alternativní názory;
 • Vliv současných společenských procesů na naši budoucnost.

Fórum by probíhalo ve dvoudenním formátu:

 • Sobota 10 – 18 hod: první den příspěvky jednotlivých účinkujících a jejich představení,
 • Neděle 9 – 13 hod: druhý den panelová živá diskuze s návštěvníky na uvedená témata diskusního fóra.

Účelem by bylo rozvinutí tvořivé veřejné diskuze nad aktuálními společenskými tématy – tedy nad prezentovanými názory, analýzami, výzkumy a předkládanými řešeními, které se zabývají směřování naší společnosti a národa do budoucnosti.

Účast přislíbili následující účinkující:

 • RNDr. Emil Páleš, CSc. – zakladateľ hnutia Sophia
  AKO PREKONAŤ SUBJEKTIVITU A ROZVINÚŤ SLOVANSKÉ OKO SRDCA
 • Miloš Zverina – predseda združenia Slavica o.z.
  STAROSLOVIENSKA SAMOSPRÁVA
 • Petr Synek – předseda Českomoravského slovanského svazu
  SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST A SJEDNOCENÍ – UPŘÍMNÁ VIZE, NEBO FALEŠNÝ PLÁN?
 • Ing. Zdeněk Říha – slovanský informační web a eshop Slovanskakultura.cz
  SLOVANSTVÍ, KAM KRÁČÍŠ?
 • Karel Kříž – zástupce České Konference
  MÁ ODPOVĚĎ – KUDY A JAK DÁL
 • Petr Chelčický Hradil – spoluzakladatel Občanského sněmu Čech, Moravy a Slezska
  NÁVRAT HODNOT SE VYPLATÍ
 • Vladan Kocián – Slovanská Občina Město Albrechtice
  JAZYK JAKO PROSTŘEDEK SPOJOVÁNÍ
 • Eduard Sabo – Slovanská Občina, Slovensko
  NIE JE NIČ DÔLEŽITEJŠIE V ŽIVOTE ČLOVEKA AKO RODINA, TAM VŠETKO KONČÍ,
  ALE HLAVNE ZAČÍNA

Postupně doplníme názvy jednotlivých přednášek a jejich anotace.

Podrobný popis sobotních příspěvků účinkujících

plakat A4 (nahled) Mojmir 2018diskusni forum - program (A4)  

~ ~ ~

Po skončení sobotního programu fóra je připraveno divadelní představení manželů Ireny a Karla Kříže:

Nitkař aneb Světlé nitky nad námi
28.4.2018 od 19.30 h., KD Vizovice

plakat Svetle nitky nad nami (KD Vizovice)

„Opravíme, natáhneme a oživíme SVĚTLÉ NITKY NADĚJE A ZÁZRAKŮ i u vás.“

Představení je určeno pro širokou veřejnost a spojuje v sobě hravost, produchovnělost, vtip, překvapení a aktivní zapojení publika do děje. Svým obsahem je vhodné pro děti i dospělé. Vstupné je 80 Kč na místě.

Rezervační formulář na vstupenky:

Rezervace vstupenek ukončena.

Dvoudenní vstupenka: 350 Kč, sobota 250 Kč a neděle 150 Kč.

Můžete si zakoupit zlevněné dvoudenní vstupenky nebo samostatně vstupenky na sobotu a neděli. Další vstupenky v počtu asi 300 ks budou v prodeji v místě konání fóra.
Současně jsou v „rezervačním formuláři“ uvedeny i kontakty na ubytování ve Vizovicích, přehled restaurací pro individuální stravování a navigační mapa vstupu na Diskusní slovanské fórum.

Pořadatelé jsou Slovanské Občiny Vizovice, Vsetín, Huslenky, Třinec a Lužná.

Kontakt na pořadatele fóra:
Ing. Mojmír Mišun
mobil +420 608 420 584
e-mail info@slovanskakosile.cz
web www.slovanskakosile.cz

———————————————————————————————————————————————————————
Hlavní mediální partner PŘÍZNAKY TRANSFORMACE – portál osobního rozvoje
Další partneři slovanské oblečení Roduslava.cz, slovanský eShop SlovanskaKultura.cz,
časopis Eniologie člověka, Občianske združenie Slavica, Česká konference, Sloviensko.sk,
  nezávislý zpravodajský internetový portál Czech Free Press

priznaky_transformace (360x80)_logo_Svobodny_vysilac (160 x 80)_eniologie_cloveka_logo_200px

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

============================================================================

Program sobotních příspěvků účinkujících:

AKO PREKONAŤ SUBJEKTIVITU A ROZVINÚŤ SLOVANSKÉ OKO SRDCA / RNDr. Emil Páleš, CSc.

Emil Pales (web portret) 4Zrod slovanskej kultúrnej epochy je nerozlučne spätý s rozvinutím vlastného, celistvého spôsobu poznania a videnia sveta. Na rozdiel od západnej prírodovedy, slovanská múdrosť má zahrnúť aj introspektívny, duchovný rozmer. Až sa mravné poznanie začne reálne uvádzať do života, zvláštne vlohy Slovanov začnú pôsobiť ako tvorivá spoločenská sila. Obrovskou prekážkou je však subjektivita, ktorá doposiaľ triešti všetky sily a iniciatívy.

Emil Páleš charakterizuje svoju prácu ako sofiológiu, čo je úsilie o syntézu rôznych prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Premosťuje vedu a náboženské tradície, hľadá zlaté zrná pravdy v starej múdrosti.

 

NÁVRAT HODNOT SE VYPLATÍ / Petr Chelčický Hradil

Petr Chelcicky Hradil (web portret)„Musíme směřovat bez výhrady k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila svoboda myšlenková, svoboda náboženská a svoboda občanská. Svoboda, tvrdím, je nejskvělejší statek, stvořený spolu s člověkem a od něho neodlučitelný… Uveďme tedy člověka, pokud možno, na svobodu! – Osvoboďme jej od všech nařizovacích dogmat, kultů a poslušností.“ J.A.Komenský

Petr Chelčický Hradil – Stejně tak, jako se zabývá životem na úrovni organických sociálních vztahů v rámci OBČANSKÉHO SNĚMU Čech, Moravy a Slezska a “ZEMSKÉHO SNĚMU”, tak se zabývá organickým země-dělstvím, pěstováním a zpracováním konopí a výrobě ručně tkaných konopných oděvů. V rámci velké rodiny se stále učí a poznává život i jeho zákonitosti a chápe, že je nejvýše potřebné obrodit vztah k univerzálním hodnotám a svým kořenům.

JAZYK JAKO PROSTŘEDEK SPOJOVÁNÍ / Vladan Kocián

Vladan Kocian (web portret 2)Jako je potřebná rodina a budování její těsné vazby, k pochopení další budoucnosti a ke spojování s vyššími celky nám slouží jazyk. Ne však jazyk s měnícími se pravidly a významy slov, ale jazyk našich otců a dědů. Ten jazyk, který používali ve veškeré bohatosti přesných významů slov. Tato slova nám poté přesněji definují hranice našeho chápání, našeho vnějšího prostoru směrem k vyšším celkům. Pokud neznáme pravé významy, vždy se budeme přetahovat o mysl druhého jedince, co nám vlastně chtěl říci. Mnohdy tato nedorozumění jsou hlavními spory budoucích vleklých konfliktů, nejen mezi jednotlivými rody, ale i národy.

Vladan Kocián – na základní škole v nižším stupni věčně neposlušný, za trest posílaný do kouta. Kladl nesnesitelné dotazy běžného života, jako třeba proč je příroda přírodou, noha nohou? Proč musím něco, co nechci? Těmito problematickými zvyklostmi provázený až k dnešním dnům, kde nalezl s celou rodinou pohodu a klid na samotě u lesa na Solné hoře ve Slezsku. V této poklidné lokalitě nalézá odpovědi na své dotazy a postupně zdokonaluje své znalosti Staroslovienské Bukvice.

SLOVANSKÁ VZÁJEMNOST A SJEDNOCENÍ – UPŘÍMNÁ VIZE, NEBO FALEŠNÝ PLÁN? / Petr Synek

Petr SynekV příspěvku se zamyslím nad hodnocením snah o úzkou spolupráci Slovanů a budování slovanské vzájemnosti. O čem se mluví a oč se ve skutečnosti usiluje. Skutečná síla pod nánosem balastu. Podaří se nám ji odkrýt a využít?

Petr Václav Synek se považuje za historického badatele. Duchovní poznání vzniku Světů a našeho Vesmíru v kontextu s neúprosným zápasem Světla a Temnoty ho přivedlo k poslání Slovano-Árijské civilizace během posledního třetího osídlení naší Midgard, a to v období vrcholné fáze střetnutí se Lidstva se svým osudem.
Předsedá nevládní organizaci Českomoravský slovanský svaz (www.slovane.eu) a je členem prezídia Všeslovanský Sněm se sídlem v Moskvě. Založil a řídí Občinu Slovanů v Ústí nad Labem.
Autorsky se podílel na knihách Jan Hus 600 let a Jeroným Pražský 600 let, které také editoroval. Je šéfredaktorem čtvrtletníku Slovan. Pořádá a přednáší semináře i konference s duchovní, historickou a slovanskou tématikou.

MÁ ODPOVĚĎ – KUDY A JAK DÁL / Karel Kříž

Karel Kriz (web portret) 2Mé zkušenosti na různých projektech a spolupráce s různými lidmi mne často přivádí k myšlenkám a inspiracím, jak najít cestu z dnešního marasmu ve společnosti, která ztrácí své hodnoty, překračuje hranice pravého lidství, ale též schopnost „selského roz-umu“, spravování a ochrany naší země i její kultury, pro příští generace. Máme naději a potřebujeme odvahu v srdci, semknutí v důvěře a požehnání shůry.

Karel Kříž je umělecký řezbář a brusič dřeva, milovník stromů a harmonického žití s nimi i přírodou. Již 8 let spolupracuje na projektu České Konference, je též moderátorem na rádiu BOHEMIA, které vzniklo za pomoci ČK, napsal knihu Tajemství a síla slova, ve které odhalil nové tajemství českého jazyka, je též fujaristou a instrumentalistou. Nově hraje v divadelním představení „NITKAŘ aneb Světlé nitky nad námi“. Jeho snahou je, najít cestu z dnešního stavu společnosti a pomoci k duchovní i společenské obrodě národa.

STAROSLOVIENSKA SAMOSPRÁVA / Miloš Zverina

Milos Zverina (web portret) 2 Staroslovienska samospráva bol spôsob, akým naši predkovia riadili svoj život v Rodoch, Občinách a Dŕžavách, teda spravovali sami seba. V dnešnej dobe poznáme a snažíme sa uplatňovať dva druhy samosprávy:
a.) Územnú samosprávu, ktorá je priestorovo vymedzená a kde majú ľudia právo rozhodovať o niektorých svojich záležitostiach, no nie o všetkých. Na Slovensku je príkladom takejto samosprávy obec, ako základný územný samosprávny celok a župa, ako vyšší územný celok vychádzajúci z tradičného usporiadania Slovenska v minulosti.
b.) Záujmovú samosprávu, kde ide o samosprávne rozhodovanie určitej skupiny ľudí, ktorých spája spoločný záujem. Príkladom takejto záujmovej samosprávy sú komory, cechy, stavy, združenia,..
Moderný štát trpí množstvom vážnych chorôb. Despotizmus a nezodpovednosť byrokracie, nepretržitý a nekontrolovaný rast jej množstva, korupcia, nadobúdanie moci a bohatstva, materiálne a duchovné utláčanie ľudí, ktorí sa nachádzajú na dne sociálnej hierarchie, neprimerané a neefektívne vynakladanie finančných a iných zdrojov a ich rozkrádanie, ignorovanie prírody, prehnané a neefektívne výdavky na výrobu zbraní a údržbu ozbrojených síl atď. To všetko naznačuje, že moderný štát sa čoraz viac dostáva do slepej uličky svojho vývoja. Prirodzene, vzniká otázka, či sa dá dostať z tejto slepej uličky?
Aby sme odpovedali na položenú otázku, musíme analyzovať vývoj foriem organizácie modernej spoločnosti a odhaliť základné rozdiely medzi Dŕžavou a štátom. Po dlhú dobu mali Slovania a Árijovia dŕžavnú formu vlády. Zdrojom našich poznatkov o dŕžavnom vládnutí sú Slovansko-Árijské Vedy. Podľa nich existujú dva systémy spoločenskej organizácie života ľudí: Dŕžava a štát. V minulosti (a nie až takej vzdialenej) žili Slovania a Árijovia v Dŕžave. Organizácia ľudského života v Dŕžave zahŕňala harmóniu s prírodou, pretože nebola založená na záujmoch konkrétnych ľudí. V Dŕžave neexistoval sekulárny (autokratický) civilný vodca. V Dŕžave sa vykonávala samovláda Rodov Slovanov a Árijov. Sila Dŕžavy spočívala v sile Rodov a Duchovnosti ich predstaviteľov. Dŕžavu riadil ľud, ktorý sa skladal z Rodov a držal sa jeho duchovnosťou. V Dŕžave voči každému sa správali, ako voči potomkovi Svetlých Bohov, a pred nimi si všetci boli rovní bez ohľadu na to, akú úlohu zohrávali v spoločnosti.
V ponímaní Slovanov a Árijov „národ“ to nie sú len obyvatelia žujúci na určitom území, ale súhrn Rodov a Kmeňov. Pojem „národ“ nie je totožný s pojmom „obyvateľstvo“, pretože obyvateľstvo nemusí žiť v Rodoch, ale môže sa skladať z vyhnancov a cudzincov.

Miloš ZVERINA (1964) Slavista a vydavateľ, predseda slovanského občianskeho združenia Slavica v Nitre (Slovensko), člen medzinárodných slovanských organizácií – Všeslovanský zväz so sídlom v Moskve, Všeslovanský výbor so sídlom v Prahe. Od roku 2017 je členom celoslovenského výboru Matice slovenskej založenej v roku 1862. Od roku 2007 sa systematicky venuje téme slovanstva a všeslovanskej vzájomnosti – založil občianske združenie Slavica (2009).
V minulosti zakladal a pôsobil v ochranárskych združeniach – Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (1989) a Združenie na pomoc deťom a prírode Alexu (1999). V súčasnosti sa venuje prednáškovým aktivitám, v rámci Slovenska a Moravy.
Organizuje medzinárodné konferencie pod spoločným označením Fórum Slavica a medzinárodný folklórny festival Slavica Festival. Autorské aktivity: zostavovateľ a prispievateľ zborníkov Slovo a písmo Slovanov (2014), Štúr a Slovanstvo (2015), Atlas slovenských kaštieľov a kúrií (2014), Staroslovienska samospráva (2018) Výstava Čaro slovenského ornamentu (2018).

NIE JE NIČ DÔLEŽITEJŠIE V ŽIVOTE ČLOVEKA AKO RODINA, TAM VŠETKO KONČÍ, ALE HLAVNE ZAČÍNA / Eduard Sabo

Edo - Slovanska Obcina (web portret)Rodina je začiatok nášho života, je to jeho základ. V rodine, sa učíme svet poznávať a chápať. V rodine sa formujeme, získavame prvé obrazy spoločenského správania. S rodinou oslavujeme naše úspechy aj liečime naše boľačky. V rodine sa učíme, láske, úcte a správaniu, učíme sa riešeniu rôznych udalosti. Naši rodičia, naši súrodenci, naši blízky, to sme my v inej podobe. Sme s toho istého materiálu, sme pokračovaním lásky dvoch ľudí. Sme si navzájom oporou aj podnetmi k rôznym nedorozumeniam a starostiam. Prostredníctvom rodiny si odovzdávame rôzne zvyky a rodinné tradície. Rodinou si zabezpečujeme rod, jej odovzdávame svoje poznatky o živote, svoje majetky. S rodinou sme na sklonku života, pri poslednej rozlúčke.
Ak sa máme rozprávať o zjednotení slovanských národov, musíme začať rodinou. Musíme vedieť, že sme deťmi, jednej veľkej rodiny. Každý z nás musí cítiť, že mať sa rád a byť spolu je pre nás všetkých výhodné. Ak bolo doteraz obdobie, kde bol dôležitý prejav jedinca, tak nastal čas keď jedinci sú vyhranenými, sebavedomými a hlavne dôstojnými zástupcami svojich rodín. Všetci musíme pochopiť, že je čas vrátiť sa domov.

Eduard Sabo / Edo otec, manžel, živiteľ rodiny. Zmyslel svojho života, vidí v rodine. Vo vyladenej, slovanskéj rodine, kde otec je opora a bezpečie, mama je starostlivosť, pochopenie a rovnováha, deti sú radosť, pokračovanie a nádej. Všetci sú rovnoprávni a slobodní. To jediné pravé čo ich spája je láska bez podmienok. Sám seba považuje za vedeckého pracovníka, ktorý sa nespolieha a nevychádza s dostupných učebných poznatkov a postupov získaných a ukotvených vo vedných odboroch ako je psychológia, alebo sociológia. Informácie čerpá z univerzálneho zdroja a rodovej pamäte. Podnety získava v bežných životných situáciach a zmysel svojej vedeckej práce vidí v pochopení ľudského správania a v následnom vyladení sa na nastupujúci nový vek, ktorým je Deň Svaroga. Svoje poznatky uplatňuje v prospech svojej rodiny.

SLOVANSTVÍ, KAM KRÁČÍŠ? / Ing. Zdeněk Říha

Zdenek Riha (web)

Vícero myšlenkových proudů / Mnoho pohledů na Pravdu / Hlavní proudy ve Slovanství: Vlado Laubert, Žiarislav, Anastasie, Zdeněk Ordelt a Miroslav Zelenka / Spolupracovat lze na cílech – tam kde jdeme stejným směrem / Poslání a směřování Slovanství / Současná historie je postavena na Pangermánském náhledu na svět / Současná západní civilizace je v konečné fázi úpadku v Noci Svaroga – na tom nelze dále stavět / Působení v informačním poli / Inspirace a další kroky

Ing. Zdeněk Říha je absolventem UNIVERSITY PARDUBICE fakulty chemickotechnologické. Je spoluzakladatelem a hlavním přispěvatelem webu SLOVANSKAKULTURA.CZ. Slovanstvím se zabývá více jak 5 let. Jeho vášní je historie, specializuje se na vyvracení historických nepravd a konstruktů, které v průběhu psaní historie o Slovanech vznikly.

~ ~ ~

Pořadatel si vyhrazuje změnu programu.
Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Akce, přednášky, semináře, Sněmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.