Projekt Svaté Rasy na Midgard-Zemi a jeho narušení

Čtyři civilizace obydlují Zemi a zahajují genetický experiment

Midgard-Země byla poprvé ve větším množství osídlena před cca 560 000 lety „společnou operací“ 4 skupin civilizací z několika planet Svaté rasy, civilizací na zhruba stejné, velmi vysoké, evoluční úrovni.

Tímto odvážným plánem genetického experimentu galaktického měřítka se předpokládalo, že smíšením genetických potenciálů, v průběhu tisíců generací, v konečném důsledku povede k objevení se fundamentálně nových kvalitativních schopností člověka, a toto dá kreativních silám galaxie (“light forces / light union”) velmi mocnou zbraň v jejich odvěkém souboji s parazitickými silami temna (“dark forces”).

Aby se neporušila zemská ekologická rovnováha, byl osídlen pouze kontinent nacházející se místě severního pólu, který byl tehdy neobydlenou oblastí – tj. Da’Aria (Daaria, Hyperborea).

mapa-hyperborea

Pojem RASA ve smyslu Véd nemá nic společného s dnešním významem. Zkratka RASA pochází ze zkrácení fráze „Rod Asů (ze) Strany Asů“, neboli „Rod Asů z Kraje Asů“. Z hlediska Véd tedy nemají žádný smysl pojmy jako bílá rasa, žlutá rasa apod. Také se v nich ani na jednom místě nenachází sousloví „Bílá Rasa“. Pojem „Svatá Rasa“ (rusky – Sviata Rasa), měl pro pisatele Véd význam, dnes zhruba přeložitelný jako „Jasné/Moudré Rody Asů (ze Země Asů)“. Termín Svatý (Sviaty) neznamenal Svatý v dnešním smyslu, ale význam byl podobný jasný / čistý / moudrý apod.

Klíčem k úspěchu byly již zmiňované unikátní vlastnosti Země a okolního prostoru, které byly dále umocněny pomocí dalších opatření – pomocí tří měsíců /všechny jsou umělého původu/ – Měsíce, Lelie a Fatty a nadále upravit zdejší prostředí s cílem urychlit spirituální vývoj, a v neposlední řadě byl do nitra země umístěn speciální “psi-generátor”, o němž se referuje jako o “zdroji/generátoru života”. Součet těchto opatření výrazně přispěl k urychlenému spirituálnímu vývoji, a po čase skutečně přinesl výsledky…

Prozrazením projektu Temným je před 111.000 lety zničen měsíc Lelia

pad-ulomku-mesice-lelia-na-zemiPo půl miliónem let, experiment běžel bez větších zádrhelů a v naprostém utajení před temnými. Ale před zhruba 111.000 lety se Temní o Midgard-zemi dozvěděli a rozhodli se jí zmocnit. Za tímto účelem vybudovali v tajnosti operační základnu na měsíci Lelia. V momentě, kdy přípravy k invazi dosáhly kritického bodu, bílý hierarcha Tarch Perunovič (“Dadzbog” – dávající bůh) byl přinucen k drastickému proti-opatření – silou myšlenky zničil měsíc Lelia i se základnou Temných.

Plán temných byl překažen, avšak s drastickými důsledky – úlomky Lelie dopadly na zemi a způsobily planetární katastrofu, která vyústila k potopení kontinentu Da’Aria, a naši předkové byli přinuceni evakuovat se na území dnešní Západní Sibiře. Zde vznikl první (a to na několik desítek tisíc let) slovansko-árijský státní útvar, Država.

presidleni-bile-rasy-z-daarie

Úspěšné hromadění genetického potenciálu

Za stovky tisíc let, po které experiment hladce běžel před touto událostí, se nahromadil ohromný genetický potenciál, který dodnes leží dominantní v genech dnešních lidí svaté rasy.

Tento potenciál je v různém rozsahu v každém z nás (pozn. právě tento genetický potenciál se ze všech sil snaží zničit temní/parazitické síly které momentálně ovládají zemi – odtud např. i termín „genocida“). Toto je důvod, proč se čas od času objevují lidé s tzv. paranormálními schopnostmi.

Zneužití schopností a zničení měsíce Fatty před 13 019 lety

ulomek-fatty-dopada-na-zemiA taková „potíž s paranormálními schopnostmi“, s vážnými, velmi reálnými a velmi rozsáhlými katastrofickými důsledky již minimálně jednou v minulosti na Midgard-zemi nastala. Stalo se tak před 13 019 lety, kdy vládcové Atlantidy měli k dispozici výkonné zbraně, ale nedisponovali potřebnou morální vyspělostí, kterou držení takových zbraní vyžaduje. Takže rozpoutali nejen jadernou válku proti slovansko-árijské Državě, avšak použili „síly elementů země“, což jim umožnilo použít zbývající druhý měsíc Fattu jako zbraň.

Bílý hierarcha Nij – „odpovědná osoba“ za Atlantidu, byl přinucen zabránit úplnému zničení země, a redukoval výsledek „jen“ na, druhou v pořadí, planetární katastrofu apokalyptických rozměrů. V důsledku těchto opatření se měsíc Fatta rozpadl na kusy, z nichž některé dopadly na zem, a způsobily (navíc k radioaktivnímu zamoření) obrovská tsunami, posuny kontinentů, potopení Atlantidy, obrovská zemětřesení apod.

Tato událost doslova uvrhla tehdejší civilizaci zpět do doby kamenné. Dobové záznamy uvádějí (Védy), že tsunami o výšce několik km 3x oběhla zemi, a severní a jižní pól se v mžiku posunul o tisíce kilometrů (jmenovitě 23.5 stupňů). Kvůli tisícům tun popela vyvrženým do atmosféry zmizelo na dlouhé roky slunce z oblohy, a celý svět se ponořil do příšeří.

Tato „nukleární zima“ způsobila dobu ledovou, a na dlouhou dobu zcela „zmrazila“ evoluční vývoj.

Zablokování genetického potenciálu lidstva

V důsledku této události bylo rozhodnuto bílými hierarchy o zablokování genetického potenciálu a schopnosti pro většinu lidstva, aby se předešlo opakování podobné katastrofy v budoucnu.

Klíčem k překonání této „bariéry“ je (mj.) dosáhnutí vysoké morální a etické vyspělosti, a uvědomění si důsledků a přijmutí odpovědnosti za veškeré své činy.

Boj o Midgard-zemi pokračuje, v různých podobách dodnes. Dokonce jde o přežití a zachování samotné Svaté Rasy, tedy Slovanů a Árijců se svou vlastní kulturou.

Více o Konech Rita a Telegonii najdete:

Zdroj Nikolaj Levašov: http://knihya.cz/sila-myslenky-aneb-nikolaj-levasov-kdo-je-to-2

Související stránky

Share Button