Kony RITA (telegónia) – Prvá časť

Kony RITA = súbor nebeských zákonov o čistote Rodu a Krvi. V modernom svete sa tieto zákony nazývajú obrazovými a sú jediným parametrom prenosu dedičnosti, ktorý súvisí s takým javom, ako „telegónia“ (z gréckeho, TELE = „ďaleko“ a GENNAO = „prenos obrazu“).

Telegónia

Fenomén telegónie bol objavený v Anglicku v 19. storočí kamarátom Charlesa Darwina, lordom Mortonom, ktorý zaviedol termín „telegónia“. Rozhodol sa uskutočniť experiment: svoju čistokrvnú anglickú kobylu skrížil so samcom zebry, nedošlo k žiadnemu potomstvu. Potom ju skrížil s čistokrvným anglickým koňom a ako výsledok toho bolo, že sa narodilo žriebä so stopami zebroidných pásov na trupe. Mimochodom, ktokoľvek kto chová holuby, si je taktiež vedomý toho, že ak by sa divoký holub pokúsil spáriť s čistokrvnou holubicou, musí jej stočiť hlavu, pretože jej mláďatá už nebudú čistokrvné. Rovnako ako pri psoch. Jedni z prvých vedcov telegónie (po lordovi Mortonovi), boli súčasníkmi Charlesa Darwina: profesori Flint a Felix Le Dantek. Vykonali množstvo pokusov na vtákoch a zvieratách, Felix Le Dantek podrobne opísal telegóniu vo svojej knihe „Evolution individuelle et hérédité, 1898 – Individuálny vývoj a dedičnosť.“ – 24. kapitola tejto práce sa má názov: „Télégonie, ou influence du premier male – Telegónia alebo vplyv prvého samca“.
Do 60. rokov dvadsiateho storočia, vedci z rôznych krajín uskutočnili množstvo štúdií, v ktorých sa zistilo, že vplyv telegónie platí aj na človeka. Sú známe prípady, keď biela žena s bielym mužom zrodí negroidné dieťa, pretože jej prvý partner bol negroidného typu. Okrem toho sa ukázalo, že sa dedia nielen vonkajšie znaky prvého sexuálneho partnera, ale v niektorých prípadoch je jeho choroby, a to najmä: pohlavné, duševné, ochorenia krvi atď. Akonáhle bolo toto vedecky podložené, všetky výskumy a publikácie o probléme telegónie boli prísne utajené pred verejnosťou a v každodennom živote aj v médiách označovali telegóniu za falošnú vedu. Zatajovanie informácií viedlo k tomu, že demografická situácia bieleho národa vo svete začala klesať, nastúpila degenerácia, degradácia, mentálne poruchy (debilizácia), pretože to všetko bolo domiešané… Nevedomosť viedla najprv v Anglicku a Amerike k tomu, čo nazývajú „sexuálna revolúcia“, hoci by ju bolo lepšie volať „homosexuálnou revolúciou“. A u nás, v našom štáte sa nikto ani nezamyslí: a prečo to skrývajú, prečo sme v 80. rokoch nemali sčítanie ľudu? Áno, pretože národ by bol zdesený tempom, povedzme, umelého zničenia bielej populácie. Ak na začiatku dvadsiateho storočia bolo bielej populácia približne 20%, tak teraz je to len 5-8% z celého ľudstva (t.j. nie je to ťažké vypočítať: dokonca ak počítame z maximálnych 8% z 7,5 miliárd – je to veľmi, veľmi málo). A v rodinách, ak dieťa neposlúcha svojho otca, tak rozčúlený hovorí: „No, po kom si taký?“ – otázka nieje správne smerovaná, hlavne nie dieťaťu, ale musí byť položená matke. Kto bol prvým mužom jej života?

Telegónia v stredoveku

Pamätáte si na film „Statočné srdce“? Anglický kráľ Eduard I. Dlhonohý neustále bojoval so Škótskom a ako povedal: „Problém Škótska = nadbytok škótov. Ak ich nemôžeme poraziť, tak ich musíme vyrodiť. Možno nastal čas, vrátiť náš starý zvyk a dať im primae noctis – právo prvej noci“. T.j. ak sa dievča chce vydať v ich krajine, guvernéri majú právo zdieľať s ňou postel v jej prvú svadobnú noc, t.j. „Nemôžeme ich prežiť, potom ich vyrodíme“. To sa hovorilo v stredoveku, t.j. ľudia dávno pred objavením „telegónie“ o tom vedeli.

Telegónia v biblii

Biblia (Gen, 38) hovorí o telegónii: „Keď Júda odišiel od svojich bratov (židov) a zobral si za ženu nežidovku (Kanánčanku)“, porušil základný zákon judaizmu – žid by si mal vziať iba židovku, pretože ich genofond sa prenáša iba cez matku. Ďalej sa uvádza, že z tohto manželstva sa narodili Júdovi traja synovia: Her, Onan a Sela. Najstaršiemu synovi Júda dal za ženu Tamaru, ale čoskoro Her zomrel a nezanechal žiadne potomstvo. A čo povedal vtedy Júda strednému synovi Onanovi? „Vojdi k žene svojho brata, vezmi si ju ako ženu a zaisti potomstvo svojmu bratovi“ (Gen 38:8) – takže toto sú zákony telegónie. T.j. Her bol prvým mužom Tamary a zanechal v nej obrazy svojho Ducha a Krvi, teraz bolo potrebné iba semeno, aby porodila dieťa od svojho mŕtveho manžela.

Všimnite si však: „Keďže Onan vedel, že potomstvo nebude jeho, a preto, keď kedykoľvek obcoval so ženou svojho brata, zakaždým semeno vylial na zem, aby nedal potomstvo svojmu bratovi“ (Gen. 38:9). Tzn. v tých dávnych časoch bola telegónia známa mnohým národom a Onan vedel, že dieťa nebude jeho, ale zomrelého staršieho brata. V biblii sa spomína, že toto zmiešanie chcel spôsobiť Pán a Onan sa postavil proti porušovaniu Nebeských zákonov o čistote Rodu a Krvi, a za to trpel. A teraz sa to interpretuje inak, hovoria, že Onan je taký zloduch, zakladateľ onanizmu. Nie, Onan bol normálny muž a nenarúšal zákony, ako mu to prikázal jeho otec. Pretože Onan vedel, že jeho otec už porušil zákony judaizmu – oženil sa s nežidovskou ženou a najstaršiemu synovi priviedol nežidovskú ženu, a ak by Onan v tom pokračoval z nejakého dôvodu, potom miešaním bude pokračovať porušovanie Zákona, a takto to byť nesmie. Preto bol ochotný dať svoj život, len aby neporušoval Nebeské Zákony.

Očistenie Obrazu

Povedzme, že ak boli nabraté cudzie obrazy (arimov (aziatské typy), kočovníkov atď.) znásilňovaním dievčatám, čo prebiehalo medzi Slovanmi? Slovania poznali Zákony RITA a vedeli, ako všetky tieto poruchy napraviť v prípade problémov. Otcovia Rodov, kde dievčatá takto trpeli od nepriateľov, dali dievčatá kňazom (žrecom), tí vykonali obrad očisťovania obrazov Ducha a Krvi, tzn. vymazali informáciu. Ale tento obrad je energeticky veľmi náročný, odobral energiu troch rokov. Povedzme, ak jeden kňaz (žrec) vykoná jeden obrad, to znamená, že bude z neho odstránená energia troch rokov jeho života. Ak by obrad vykonávali traja kňazi, potom od každého po jednom roku. Ak by vykonávali šiesti kňazi tento obrad, potom každý z nich by stratil po šiestich mesiacoch. Tzn. zhromaždili sa, energicky ju prečerpali, odstránili všetko a dievča zostalo v askete (kláštore), pri Kapišti, pri Svetilišti. Prečo? Pretože už vedeli, že je čistá a títo istí kňazi už by mali synov, nemuseli by už nikam chodiť vyhľadávať niekde nejakú nevestu, preto kňaz ju vydal za svojho syna a ona predĺžila jeho Rod.

Mnohí sa potom pýtajú: „A teraz čo robiť, ak kňazov nenájdeme? Obesiť sa?“. Vždy existuje systém, najvyššia moc – Láska. Boli aj také prípady, že po nájazde nepriateľov, že v dedine zostal chlapec a znásilnená dievčina. Ale boli od detstva priateľmi a chlapec mocou svojej Lásky zničil tento obraz Ducha a Krvi. A keď vyrástli a zosobášili sa, porodila nie toho cudzinca-kočovníka, ktorý ju znásilnil, ale porodila mu jeho deti a predĺžila jeho Rod. Pretože on mocou svojej Lásky a jej opätovanej Lásky, dvojitá moc zvnútra aj zvonku, zničila, vymazala, ako keby spálila obraz nepriateľa. Preto sa hovorí, že vo vesmíre je najväčšia moc – Láska.

Ale teraz je pojem lásky zmiešaný s bahnom a nahradený pojmom – sex. Hoci Láska nemá nič spoločné s fyziologickým poňatím. Láska = ponímanie Nebeské, Duševno-Duchovné, je to veľmi mocná energia, ktorá mení a rozžiari celú psychiku, Dušu aj Ducha. Ale mnohí Lásku zamieňajú s pojmom zaľúbenia, zapáčenia, zamilovania sa, a to sú už úplne odlišné systémy, prízemné, ktoré sa vzťahujú k sexu. Niektorí hovoria: najprv sme sa ľúbili, potom sme sa odľúbili, a láska sa stratila preč. To nie je nemožné: ak sa človek zamiluje, tak potom nemôže prestať milovať navždy. Láska sa nemôže stratiť, ako sa nemôžu stratiť nebesá. To znamená, že to nebola Láska, ale zaľúbenie. V súčasnosti je nahradenie pojmov, namiesto Lásky – zamilovanie, príťažlivosť, a to sú úplne iné pocity, zaberajú iné spektrum, inú kategóriu. Láska je najvyššia, takže povedzme: Láska k vlasti – ako ju môžeš fyziologicky formulovať? Láska k prírode, Láska k slnku, Láska k celému svojmu Rodu, zrodiaceho ťa – ako ju dokážeš fyziologicky formulovať? Láska k rodičom atď. Ale nie je tam žiadna Láska k jedlu, je tam iba chuť, a Láska je Najvyššia Nebeská Božská Moc.

Je ešte mierne odlišný systém: kňazi (žreci) nielenže odstránili obraz Ducha a Krvi cudzieho muža, oni ako keby urobili ešte niečo s „vymytím mozgu“, zmenili Obraz v hlave človeka. T.j. vyčistili aj v oblasti pohlavných orgánov aj v hlave to bolo potrebné, pretože žena podvedome porovnáva všetkých následujúcich mužov s jej prvým. Preto je nevyhnutne potrebné toto vymytie mozgu, aby sa zabránilo tomuto porovnávaniu, ak by s niekým vznikla Láska, aby v Duši nevznikla žiadna pochybnosť, že je s ňou z ľútosti, a preto som mu zaviazaná. Nie. Kde je Láska – tam nie je nič podobné, ako „ja som mu zaviazaná“. Človek je milovaný pre to, akým je, so všetkými jeho výhodami, kladmi a nedostatkami, a nie preto, že si vzal takéhoto človeka zo šľachetnosti. Tu je hlavnou vecou nie len tento Obraz, ktorý je vytlačený v bioenergetike – stopy niekoho cudzieho, hlavnou vecou je, aby bol v mozgu poriadok. Bolestivý šok znásilnenia sa ukladá v mozgu, prvý sexuálny kontakt, hovorí sa, má bolestivé vnímanie, a prečo? Pretože v hlavách znalosť Zákonov RITA nie je.

A všimnite si, koľko času ste teraz stratili pre lásku? Noc, ako krádež, lúpež. A predtým to bolo cez deň a ako mladým hovorievali na svadbe: „Mladí, poctivo sa čiňte!“ (čestne), tu je to ešte akoby „moc Slnka, svetlo pomohlo počať dieťa“. Bol to zmysluplný prístup k pokračovaniu Rodu.

Výchova a Pytačky

Slovania vychovávali deti v osobitnom (špeciálnom) systéme: dievčaťu hovorili: „Chlapec – to je budúci muž, budúci bojovník, domáci, hlava Rodu, otec rodiny, otec detí, Boh-ochránca Rodu. Preto musí byť milovaný, ctený, uctievaný ako Boh“. Dievča bolo vychované týmto kľúčom. A chlapcom hovorili: „Dievča – to je budúca žena, budúca matka, domáca, Bohyňa-ochránkyňa domáceho ohniska, budúca Lada-Bohorodička. Preto musí byť milovaná, ctená a uctievaná ako Bohyňa“. A toto deti od detstva vnímali. A keď nebolo vytvorené „manželstvo“ ((брак=brak=manželstvo) dobrá vec sa nevolá manželstvo=brak), ale Rodinný Zväz, tak vzťahy medzi nimi navzájom by boli ako vzťah k Bohu. A potom môžu vzniknúť medzi nimi hádky a rozpory, keby sa navzájom považovali za Bohov? Určite nie.

A Slovania nemali nič také, ako je medzi kresťanmi – násilne ženatí alebo nútení k svadbe. Najprv Slovania chodili – putovali, odhaľovali – objavovali, potom usporadúvali obhliadky – pytačky a ak sa na prvý pohľad navzájom zapáčili, potom sa konal dohovor. A najdôležitejšia vec v rodinnom zväzku, okrem Lásky – blahovyslovenie – požehnanie rodičov. A ako dodatočné – blahovyslovenie – požehnanie Božie.

Pytačky. Po rozhovore s rodičmi nevesty (budúcej nevesty) navštívili rodičov na druhej strane – ženícha. Nevesta počas hodovania nosila na stôl všetky možné lahôdky a každú chvíľu sa pozrela na ženícha, ktorý jej pohľady opätoval. Ak sa navzájom páčili, nadchnutý Dušou, tie pohľady (okále) boli považované za potvrdzjúce. Tak po jedle dievča odišlo do svojej izby, poslali k nej ženu a spýtala sa: „Je blízky tvojmu srdcu?“ a ženícha sa pýtali to isté, ak odpovedali „Áno“ – znamenalo to, že sa pripravili na svadbu, ak – „Nie“, tak to je nie. Pytačky nikdy neboli nasilu. Ak sa dievčaťu páčil, a chalanovi nie, povedali mu: „Tak to si sa zle pozeral, ona niečo v tebe našla“. A zamyslel sa, tak potom mohli by byť ešte jedny pytačky. Ak pytačky nevyšli, potom hostia, obdarovali darmi rodičov dievčaťa, a odošli.

Potom prebiehalo dohadovanie (svatovstvo) a tak ďalej. Aj v dávnych dobách boli „prenocovania“, ale to neznamená, že sa zaoberali sexom. Trebárs dva Rody, ktorých deti sa navzájom zapáčili, usporiadali posedenia a dievča zostalo cez noc. Uložili ich v blízkosti a mohli celú noc ležať, rozprávať sa, poobjímať sa, ale nič viac. Tak, aby sa k sebe mali ako priatelia, aby nemali tuhosť, obmedzenosť vo vzájomných vzťahoch, ale všetko to bolo bez pohlavného styku a bozkov, pretože ešte neboli zosobášení a bozky pri sviečkach neboli vhodné, pretože čo ak v komunikácii zistia, že si navzájom nerozumejú? A potom takto majú spolu žiť celý život. Takto si v rozhovore všetko vyriešili. Keď sa iba stretli, boli tam bozky, ale tam už bol iný význam.

Potom sa stali ženíchom a nevestou, prešli zodpovedajúcim Obradom, dostali požehnanie. Zhromaždili všetkých mužov z oboch Rodov a tvárou v tvár pred otcom ženícha dali nové požehnanie (podľa toho вулица (vulica), teda „v (do) tvár (лица) otca synovi). Tzn. strojili, aby mali mladí ľudia okamžite svoje vlastné domy a mohli začať viesť svoju vlastnú domácnosť.

Obraz Ducha a Krvi

Prvou nocou, ktorú manžel dáva, tak dáva manželke:

  1. Obraz Ducha a Krvi.
  2. Energiu jedného roka svojho života.
  3. Dar materstva.
  4. Ženskú Doľu.

Udelením svojej manželke svoj obraz Ducha a Krvi, dáva energiu jedného roka zo svojho života, taktiež jej dáva Dar Materstva, aby bolo hlavným cieľom – mať deti, pokračujúce v Rode. Muž vnímal svoju ženu ako matku svojich detí, ale ak nevidel tento obraz v manželke – dieťa sa narodilo nežiaduce, t.j. matka dieťaťa nebola obdarená darom materstva, necítila materinskú lásku, starostlivosť, náklonnosť k dieťaťu. Preto berte na vedomie, že na pytačkách neoceňoval len jej vzhľad, ale predovšetkým v podvedomí premýšľal o tom, či je hodná byť matkou jeho detí, t.j. okrem toho, že bude Lada (jeho žena), on tiež v nej videl matku svojich detí. A teraz, sa zoznámia na diskotéke v polotme a ako takto nevzdelaní, s prievanom namiesto mozgu vníma dievča? Ako posteľnú bielizeň, pobavenie. Vidí v nej matku svojich detí? Nie. Takže ak sa on ukáže byť prvým mužom v živote dievčaťa, nebude obdarovanú Darom Materstva.

Muž odhalil v manželke Ženskú Doľu, tzn. rodovú genetickú pamäť a v nej sa prebudila múdrosť matky, babičky, prababičky a pod. Ona podvedome začala rozumieť, čo a ako robiť najlepšie a správnejšie (ako keby všetky ženy v jej rodinnej pamäti začali nabádať a radiť jej). Povedzme, že ráno vstáva a vie, že toto a toto by som mala robiť takto a takto. Veď sa zamyslite, šteniatko alebo mačiatko, aj keď ich oddelia od dospelých, vedia čo majú robiť. A žena v podvedomí môže vedieť všetko, čo je potrebné. Ale muž by mal zobudiť túto pamäť. Neprebudil – to je aký muž? To je samec. A žena, v ktorej sa neprebudila Ženská Doľa – už nie je žena, ale samica. A toto majú: samci a samice majú iba sex. A Láska môže byť iba medzi mužom a ženou, tzn. u Človekov – u Asov, u Bohov žijúcich na Zemi. A tým, ktorí žijú iba na úrovni inštinktov, toto nie je dané.

~~~

Zdroj Vedagor: https://vk.com/wall510552269_628

Pokračovanie v druhej časti: Kony RITA (telegónia) – Druhá časť

Записано из разных источников, переведено.

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.