O nás

Budujeme Slovanskou Občinu Lužná

Je to pro nás bytostná Cesta návratu ke společnému systému hodnot, které vycházejí z Védského poznání, původní Slovanské Kultury, odkazu Velkých Předků, moudrosti Světlých Bohů a slavení původních svátků a obřadů.
Jsme stejnorodým společenstvím, ve kterém každý člen poznává, má a naplňuje svoje funkce a povinnosti. To dosahujeme živým sdílením zmíněného systému hodnot, rozšiřováním svého Védského poznání a spojením s Rodem. Jsme apolitičtí a své společenství výlučně budujeme na zachovaném a živém odkazu našich Předků.

Sláva Bohům a Předkům našim, Mojmír za Občinu Lužná

~ ~ ~

Slovanský světonázor a Kultura

Národ, který si zachová a udrží svůj SVĚTONÁZOR a KULTURU, se bude stále rozvíjet a přežije všechny nástrahy. Udrží svou paměť o sobě a svém původu, a bude znát svou budoucnost a směr. A naopak Národ, jenž přijde o své dějiny a kulturu, se podobá stromu zbaveného kořenů, a stejně jako on ve své jedinečnosti zahyne.

Proto je důležité si tento živý odkaz předků Slovanů hájit proti jakékoliv manipulaci, ztrátě nebo nahrazení jiným systémem hodnot.

Světonázor je systém názorů, vzorů, koncepcí, víry, duchovního poznání nebo dogmat, o sobě a povaze světa.

Ukázky slovanské hudby – Současné nezávislé zdroje informacíVidea o dějinách a kultuře Slovanů

~ ~ ~

Šíření Slovanství a posílení naší národní identity a vlastenectví

Hlas našich Předků je jednoznačný:
„TAK HOVOŘÍME MY, ŽE MÁME PŘEKRÁSNÝ VĚNEC NAŠÍ VIERY
A NEMÁME CO PŘIJÍMAT CIZÍ.“

Původní Slované žili podle své KULTURY, tedy plně svobodně ve svých DRŽAVÁCH v souladu se svým Svědomím a Duchovním poznání, zaručující harmonický život ve Vesmíru, Zemi a v životě lidí. Tato společnost byla plně vyvážená (biogenní), tj. v harmonické rovnováze se svým okolím a přírodními zdroji.

Dnešní západní společnost je krajně technokratická, přičemž zřetelně vyčerpala svůj duchovní potenciál a obtížně hledá dostatek motivace a odhodlání se uzdravit a obnovit. Ne na cizí moudrost se obracet, nýbrž na svou vlastní – svých slovanských Předků, kterou po dlouhém období potlačování začínají Zřeci opět vydávat ve formě Slovansko-Árijských Véd.

Proto je nyní tak aktuální obnovit kulturní a duchovní dědictví Slovanů, neboť nabízí jedinečnou a jedinou inspiraci a moudrou alternativu pro obnovení nejlepších evropských hodnot.

Rádi přijmeme mezi sebe další pomocné ruce a to jak s přípravou
našich akcí,
tak i s propagací a rozšiřováním naší činnosti. 
Plánujeme i větší akce a v případě zájmu nás podpořit nás laskavě kontaktujte.

Sláva Bohům a Předkům našim!

 ornament cerveny - zapati stranek

Share Button