Slovanský sněm Občin (9.-10.9.2017, Nový Hrozenkov)

Zpráva z úspěšně uskutečněného Slovanského sněmu Občin na Valašsku

12.9.2017 v Lužné, Mojmír Mišun

Dne 10. září 2017 se uskutečnil první řádný Slovanský sněm Občin v Novém Hrozenkově. Je návratem k naší původní Kultuře a odkazu našich Předků, neboť vychází ze zakládání Slovanských Občin a z Kopného práva. Zvolení zástupci Občin rokovali a jednohlasně se dohodli na definici svých Slovanských Občin a způsobu rokování na našich sněmech podle vzoru Kopného práva. Tímto se dal oficiální základ pro zakládání dalších Slovanských Občin, způsobu rokování a rozhodování, čímž se dal podnět pro náš další rozvoj a cílevědomé budování společné Državy.

Slavnostně oznamujeme, že dne 9.9. a 10.9.2017 se úspěšně uskutečnil Sněm Slovanských Občin v Novém Hrozenkově.

P1040829 P1040849 P1040857

Na něm se podařilo projednat a přijmout oba předložené návrhy k rokování a to:

Podle těchto dokumentů se budou vytvářet a zakládat další Slovanské Občiny, které mohou požádat o svou evidenci na webu spolku Država Morava a Slezsko z.s.

Na závěr Slovanského sněmu Občin bylo projednáno prohlášení:

které jsou v prohlášení uvedeny.

Tento první řádný Sněm Slovanských Občin je velmi významný, neboť ustanovil definici našich Slovanských Občin a způsob rokování na všech dalších sněmech. Vycházíme z jiných způsobů, než je budování současných politických a jiných hnutí, neboť se navracíme k původnímu Slovanství. V naší tradici jsou to naše Slovanské Občiny a Sněmy, které jsou zcela v souladu s Vierou našich Předků, Védskou tradicí, svobodným způsobem života a rozhodování o sobě a své budoucnosti.

Je před námi cesta budování silných a fungujících Slovanských Občin, jež je základem pro společný cíl vytvoření naší Državy.

Sláva Bohům a Předkům našim,
organizační tým Slovanského sněmu Občin

Država Morava a Slezsko z.s.
e-mail: obciny@drzava-moravaslezsko.cz
web: drzava-moravaslezsko.cz

Prohlášení Sněmu Slovanských Občin (10.9.2017)

Videa přednášek ze Slovanského sněmu Občin 2017

 

Država Morava a Slezsko z.s. svolává
Slovanský sněm Občin

na 9. a 10.září 2017 na Valašsku v Novém Hrozenkově

Navracíme se k moudrosti a odkazu našich slovanských Předků a Bohů – tradici Slovanských sněmů, čímž plně přejímáme osud do svých rukou.

Kromě veřejnosti jsou nejdůležitější součástí sněmu Slovanské Občiny se svými zástupci, kteří mají právo na sněmu rokovat a rozhodovat. Pokud se opravdově hlásíte k naší slovanské tradici, můžete si založit svou Občinu a takto se rokování a rozhodování na sněmu účastnit. Postup založení Občiny najdete na stránce Pravidla založení Občiny.

Čerpáme z živého odkazu a bohatosti naší slovanské Kultury, moudrosti Předků a přikázání (zápovědí) našich Bohů, védské duchovní tradice – a to z období svobodných Držav (Velké Moravy), než byly nahrazeny jiným státním uspořádáním, náboženstvím a hodnotovým systémem.

Spolupracujeme se všemi, kteří si přejí zachovat a rozvíjet naší slovanskou národní identitu, založenou na mravních, lidských a védských hodnotách člověka a společnosti. Současně plně chápeme, že toto je jediný možný vklad a odkaz našich Předků, na kterém se máme dále vědomě duchovně rozvíjet a tím i uzdravit současnou společnost.

Více o účasti na sněmu je na níže přiloženém letáčku a na stránkách Drzava-MoravaSlezsko.cz

 
logo Drzavy (SlovanskaKosile.cz)

svolává

Slovanský sněm Občin

na 9. a 10.září 2017 na Valašsku v Novém Hrozenkově

(sobota 10 až 17 h. / neděle 10 až 15 h.)

Návratem k naší tradici slovanských sněmů obnovujeme naši původní Kulturu – její bohatost a spojení s Rodem a našimi Předky.

V sobotu zahájíme program:

  • představením čestných hostů,
  • představíme spolek Država Morava a Slezsko z.s. a tradici slovanských sněmů,
  • a navážeme blokem přednášek o společenském životě a uspořádání védské společnosti.

V neděli proběhne rokování Občin, jejichž zástupci budou rozhodovat o předlože-ných návrzích. Tyto Občiny eviduje Država Morava a Slezsko z.s.

Více o programu sněmu a možnosti se účastnit jako veřejnost nebo jako Občina se svým zvoleným zástupcem se dozvíte na stránkách Drzava-MoravaSlezsko.cz.

———————————————————————————————————————————
Mediálně nás podporuje hlavní mediální partner Příznaky transformace TV.
Dále Svobodný vysílač CS – Studio Kadaň, Cesty k sobě TV, časopis Eniologie člověka,
SlovanskaKultura.cz, festival Miluj svůj život a slovanské oblečení Roduslava.cz

Slovanský sněm občin 2017 (reportáž 9.-10.9.2017 Nový Hrozenkov)

Ohlédnutí za Slovanským sněmem Občin (9. a 10.září 2017, Nový Hrozenkov)

Zástava Državy Morava a Slezsko z.s.

zastava Drzava Morava a SlezskoPozvánka na Slovanský sněm Občin (9.-10.9.2017 v Novém Hrozenkově)


Související videa a živé internetové vysílání ke sněmu

Připravujeme další živé vysílání od 21 hodin na Svobodném vysílači CS

2018-01-16 Další naplánované živé vysílání o Slovanství (viz program)

2017-12-27 Slované a jejich svátky včera a dnes / Mojmír Mišun a Petr Synek

2017-10-22 Současná společnost z Védského pohledu / Ing. Mojmír Mišun a Ing. Petr Synek

2017-10-08 M. Mišun P. Synek: Slovanství jako obrodný proces (živé video)

2017-09-17 Slovanský sněm Občin – ohlédnutí se, shrnutí a výstupy

Komentáře k proběhlému sněmu / Vysvětlení schválených dvou návrhů: – Pravidla pro rokování Slovanských Občin na sněmu – Slovanské Občiny /Přečtení a vysvětlení Prohlášení Sněmu Slovanských Občin / Podpora projektů, činnosti a rozvoje Občin / Shrnutí významu sněmu – rozhodnutí pro zahájení příprav vybudování Državy / Volná diskuze k vizím, budoucnosti Slovanů, říjnovým vývoje Evropy a světa.

2017-09-03 Slovanský sněm, občiny, Slované (Ing. M. Mišun a P. Synek)

2017-08-25 Živé TV vysílaní na Příznaky transformace TV: Pozvánka na Slovanský sněm Občin 2017 na Valašsku s Mojmirem Mišunem

Pozvánka na pořádaný Slovanský sněm Občin – přednášky v sobotu a sněm v neděli
Přiblížení významu slovanských sněmů, Občin a Državy
Na sněmu se bude rokovat o dvou bodech:
– 1. návrh: Pravidla pro rokování Slovanských Občin na sněmu
– 2. návrh: (definice) Slovanské Občiny
Slované se navrací ke svým kořenům, tedy plně ke své původní kultuře, védické tradici a odkazu svých Předků
a Bohů
Naše kultura je založena na Védském poznání a Vesmírných zákonech
Vystupujeme z uměle vytvořeného projektu civilizace Západního typu a pseudohodnot a vracíme se k naším vrozeným hodnotám a světonázoru

2017-08-13 Slovanský sněm, občiny, Slované (Ing. M. Mišun a P. Synek)

2017-08-01 Proč se navrátit ke Slovanství? Kopné právo vs. zastupitelská demokracie – Ing. Mojmír Mišun a Petr Synek

Proč se navrátit ke Slovanstvi – ing M Misun a P Synek   Ing. Mojmír Mišun (Slovanská košile), Petr Synek (Českomoravský Slovanský svaz) a Država Morava a Slezsko z.s. (Drzava-MoravaSlezsko.cz)

2017-07-16 Občiny, volby a společnost Slovanů / Ing. M. Mišun a Petr Synek

O pořádání slovanských sněmů, duchovních principech a řízení společnosti, Všeslovanský sněm v Moskvě a Petrohradě, koho volit ve volbách, představení Českomoravského slovanského svazu, představení spolku Država Morava a Slezsko z.s. a jeho webu www.drzava-moravaslezsko.cz

Související články

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Sněmy se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.