Křížový – posvátné místo spojené s Radhoštěm

Od rozcestí Semetín vede na vrchol Křížového (670 m) od ukazatele modrá turistická stezka. Zeshora by měl být pěkný výhled, ovšem toto místo má i svoji historii. Ačkoliv se v jiných moravských krajích již ujalo křesťanství, na valašských horách podle pověsti stále přetrvávalo pohanství.

Na temenech nejvyšších kopců zřizovali staří Slované obětiště a tam v nejdelší den v roce při velikém ohni obětovali chleby a úlitbu svým bohům. Slavnost trvala až do rána příštího dne.

Poté, co byl věrozvěsty Cyrilem a Metodějem svržen Radegast na památném Radhošti, se zakázané oslavy slunovratu musely přenést na tuto odlehlejší horu. Při jednom z těchto obřadů však byli starověrci najatým správcem kraje přepadeni. Došlo k boji, po němž zůstali mrtví, mnoho raněných a ostatní se rozprchli. Pohanské obětiště bylo rozkopáno a na jeho místě vztyčen vysoký dřevěný kříž jako symbol vítězného křesťanství. Podle toho kříže pak začal lid vrchu nad Semetínem říkat Křížový. [1]

Krizovy (Semetin u Vsetina) - mapa 637

Pískovcové skalní útvary

Při výstupu na kopec Křížový lze odbočit k Přírodní památce Křížový představující pískovcové skalní útvary v lesním porostu klenové bučiny. Z příkrého svahu vysokého téměř 40 m tu vystupuje odloučená stupňovitá stěna skalního sesuvu dlouhá asi 180 m. Ta byla přetvořena mrazovým zvětráváním v impozantní mohutný mrazový srub, dosahující místy výšky až 7m.

Na jihozápadním okraji se pod stěnou nachází vchod do menší pseudokrasové rozsedlinové Zbojnické jeskyně, jež dosahuje celkové délky 17 m a hloubky 12 m. Stěna přechází při svém úpatí do kryoplanační terasy s úpatní haldou a balvanitou sutí, kde vznikl pseudokrasový závrt o průměru 3,5 m a hloubce 1,5 m. PP Křížový byla vyhlášena 19. 5. 1999 a její výměra činí 1,3 ha. [1]

Použité zdroje informací

  1. Oficiální web Krásy Beskyd slovem i obrazem, http://krasybeskyd.wz.cz/trasyin/trasa0070in.htm

Další místa Valašska

Share Button