BYSTVOR – Bytie a tvorba Slavianov a Árijcov (novou knihu představuje Slavica.sk)

kniha-bystvor-3d

Autor v knihe skúma problémy domácej a svetovej minulosti z pozície našich predkov. Minulosť národov, ktoré žijú na Zemi, sa často stávala dôvodom pre spory a nezhody. V nich spravidla zvíťazil názor toho silnejšieho, ktorý sa následne transformoval na vedúcu historickú školu.

Autor knihy jednoducho a presvedčivo rozkrýva skutočný obraz udalostí minulosti, uvádza závažné dôkazy a očisťuje prijaté názory od klamstiev a prekrúcaní. V strede pozornosti bádania autora sa nachádza rozvoj rusko-slaviansko-árijského spoločenstva, ktoré je, podľa autora, tým najstarším na Zemi, skúsenosti a ponaučenia ktorého sú neobyčajne dôležité pre nás v súčasnosti.

Autor: Svetozár
Vydanie tretie, spresnené a doplnenie, pre všeobecné poznanie.

Rok slovenského vydania: 2017
Rok ruského vydania: 2014
Počet strán: 384
Jazyk: slovenský
Vydavateľstvo: Nitrava s.r.o.

Letopisné dedičstvo predkov, kniha prvá

Autor v tomto vydaní analyzuje viaceré problémy domácej a svetovej minulosti, presne tak ako aj v predošlých vydaniach, z pozície našich predkov. Nekladie si za úlohu objasniť tieto problémy v celej úplnosti a hĺbke. Jeden človek to jednoducho nezvládne. Preto sústreďuje pozornosť na to hlavné. V tomto vydaní sa snaží riešiť nasledovné úlohy:

 • po prvé, čo najvecnejšie sa pozrieť na rolu vedy o minulosti a jej úlohy;
 • po druhé, zistiť a sformulovať pravidlá vývoja ľudskej spoločnosti;
 • po tretie, vyjasniť ako to je s periodizáciou vývoja rusko- slaviansko- árijského spoločenstva;
 • po štvrté, na základe nových objavov v archeológii (Kargalské náleziská, Čiča a pod.), písomných zdrojov („Velesova kniha“, „Védy“ a iné), zistiť územie rozšírenia rusko- slaviansko -árijského spoločenstva (andronovskej, afanasievskej, karasukskej a iných kultúr odzrkadľujúcich toto spoločenstvo);
 • po piate, na základe existujúcich výskumov, ktoré trpia útržkovitosťou a nesúvislosťou výkladu, v lepšom prípade iba zaznamenávajú udalosti, za pomoci ich kritickej analýzy vypracovať vzájomne súvisiaci proces vývoja rusko- slaviansko-árijského spoločenstva;
 • po šieste, zdôvodniť nástupníctvo generácií Rusov, Slavianov a Árijcov (Kimrov, Skifov, Vendov, Slovenov, Skolotov a Rusov), ich prirodzené právo na svoje územie: od Karpát po Tichý oceán; od Severného ľadového oceánu po Ruské (Čierne) more, Kaukazský hrebeň, Aralské more, jazero Balchaš, južné výbežky Altaja a Sajanov, rieku Amur a Vladivostok;
 • po siedme, za pomoci vzájomne súvisiaceho hodnotenia starodávnych udalostí a zdrojov, ktoré ich osvetľujú, zistiť temné miesta dávnej minulosti Rusov, Slavianov a Árijcov, ktoré pre budúcnosť a súčasnosť majú ten najväčší význam;
 • po ôsme, spresniť predošlé interpretácie, urobiť toto vydanie ešte presvedčivejším a plným dôkazov.

Stručný obsah knihy Bystvor

 • Veda o minulosti a jej úlohy
 • Minulé civilizácie
 • Rodovo-kmeňové a občinovo-kmeňové obdobie
 • Dŕžavno-štátne obdobie

Knihu si můžete objednat

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Knihy, Zajímavé články (menu) se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.