Slovansko-Árijské Védy jako slovanský védický pohled na svět

Doba po pádu komunismu výrazně umožnila se zajímat i o jiné duchovní a náboženské systémy, ke kterým byl přístup velmi omezený. Najednou jsme byli v původním východním bloku ovíněni vším, co bylo dříve potlačováno a nebo jen dostupné na Západu.

Kromě další nezbytné lekce naivně a nekriticky přijímaného tržního kapitalismu, přichází i období rozkvětu všemožných duchovních a ezoterických nauk, směrů a učení. Současně je to i doba znovuobnovení zájmu o původní národní kulturu, folklór a zvyky.

bohorodicka-ladaV Rusku se obnovuje vliv předrevolučního křesťanství, islámu a buddhismu, a v ostatních bývalých postkomunistických republikách je to podobné. Taktéž se obnovuje zájem o slovanský, předkřesťanský pohled na svět. Silou staletého potlačování slovanské kultury a duchovna státně-křesťanským aparátem a sovětsko-komunistickou vládou bylo původní slovanské poznání, obřady a tradice téměř vykořeněné, ztracené v zapomnění a překryté lží.

Jakási okleštěná verze folklóru a starých pohanských zvyků byla tolerována. Doba se však změnila a nyní čelíme nové výzvě – přidat se plně k přetechnizované společnosti, odtržené od morálky, duchovní moudrosti a bezmeznému ničení Přírody, a nebo se nelehkou cestou navrátit ke svým kořenům a Předkům, a obnovit své slovanské vnímání světa.

Pokud se přikloníme k druhé volbě – návratu k slovanské tradici a Moudrosti Předků, čeká nás zvýšené úsilí. Tedy najít to, co jsme ztratili a co nám bylo násilím vzato, a odvrhnout současnou falešnou identitu s vyspělým západním světem. Naše identita, národní příslušnost a genetická paměť je bohudíky stále dostupná a navrací nás zpět do velké rodiny slovanských národů, jejich kultury a duchovního dědictví.

Naštěstí můžeme navázat na dosud živou paměť našeho folkloru, zvyků a též už mnohých vydaných článků, brožur a knih, objasňující tuto tématiku na různé úrovni.

Současné zdroje o slovanství

Zdrojů o původní slovanské tradici a duchovnu je nyní už více a stále jich přibývá. Jedněmi z těch nejbližších je folklór a to jak zpěv, tanec, tak i související zvyky a obřady. Mají silnou moc pomoci rozpomenout se našemu podvědomí a genetické paměti.

Na úvod mohu doporučit alespoň několik zástupců: Tomáš Kočko a orchestr, ŽiariSlav a Bytosti, Valašský soubor Vsacan, Arkona a Nikolaj Jemelin.

Dále významnější odkazy na weby, knihy, přednášky a též přehled videí na YouTube (česky).

 

Védy vydané v češtině

Velesova kniha (Staroruské védy)

Velesova KnihaVelesova kniha je Svatým písmem Slovanů. Byla vyřezána do bukových desek novgorodskými veleknězi v 9. století našeho letopočtu a je věnována bohu Velesovi.

Tato kniha popisuje dějiny Slovanů a mnoha jiných národů Eurasie od dob „Praotců“ (20 tisíc let př. n. 1.), a rovněž od dob historických, za jejichž začátek je považován počátek 1. tisíciletí před naším letopočtem, až do 9. století našeho letopočtu. Odkrývá před námi duchovní vesmír starých Rusů. V této knize jsou obsaženy zkušenosti mnoha tisíciletí duchovních hledání, bojů, vítězství a porážek mnoha národů, obývajících Eurasii. Velesova kniha je jediné evropské Svaté písmo, které se nám dochovalo až do současnosti.

Velesova kniha zaujímá v této řadě mimořádné místo, neboť je to kniha psaná pohanskými veleknězi, a proto se její text řadí k nejstarší evropské tradici. Ovšem nikoli pouze Evropské. Vyprávění o pravlasti ve Velesově knize mají mnoho společného s pověstmi staroindických Véd a staroíránské avestské literatury. Pověsti o zakladatelích rodu ve Velesově knize jsou totožné rovněž s biblickými legendami o patriarších.

Máme tak možnost prostudovat základy staroslovanského védského náboženství a proniknout do ducha staré slovanské kultury. Jsem přesvědčen, že „příchod“ Velesovy knihy znamená začátek éry ruského obrození.

. . .

Vydalo nakladatelství Dobra v roce 2003. Dnes je kniha již vyprodána.

Odbornou rešerši této knihy najdete v článku A. Kljosov – Expertíza Velesovy knihy.

 

Védy vydané ve slovenštině

Potvrdenie Knihy Svetla – Slovanské ponímanie Sveta

vedy-potvrdenie-knihy-svetlaTuto knihu je nejlépe začíst číst, protože harmonicky a logicky spojuje naše nejmodernější vědecké a archeologické poznatky s původním učením Véd. Podává popis nálezů a dalších důkazů, které potvrzují obsah samotné Knihy Světla. Tato kniha je první ze série Slovansko-Árijských Véd, původních textů našich Předků.

Všechny knihy naší Kultury byly na našem území zničené při procesu pokřesťanštění Slovanů. Na rozdíl od oficiální verze byl to proces genocidy celých národů (zejména Polabských Slovanů) jen proto, že nechtěli přestoupit na nově šířené křesťanské náboženství. Tedy jen proto, že si chtěli ponechat svou Starou Víru.

První část knihy je zaměřena na dějepisné údaje, které na rozdíl od židovské „historie“ plněji a v souvislostech objasňuje hvězdný původ Slovanů a Árijců, jejich příchod na Midgard-Zemi, a vývoj na ni. Dále pokračuje příběhem o souboji Světlých a Temných Sil, ve kterém slovanské národy v posledních staletích utrpěli velké ztráty.

Další část je více technická a popisuje Stavbu Vesmíru a naší sluneční soustavy Jarily-Slunce, význam rodové paměti, obrazové vnímání a písmo Bukvice, energetickou strukturu jemnohmotných těl, která se v indické tradici nazývá systémem čaker. Na rozdíl od této tradice však tradiční Slovansko-Árijský systém se skládá z devítičakerního systému.

Kniha Svetla

vedy-kniha-svetlaKniha Světla je jeden ze základních textů slovansko-árijského „svetoponímania“. Objasňuje vznik a vývoj našeho Vesmíru včetně popisu struktur od jednoduchých až po nepředstavitelně vysoké „rozmernosti“ a dimenze.

Podává vysvětlení prapůvodního slovanského pohledu vnímání a struktur, které pojmenovává Jav, Nav a Prav, mnohorozměrné Světy, Reálnosti, paralelní Vesmíry a vůbec další detaily Slovanského pohledu vnímání stavby Světa.

Tato verze knihy byla přeložená z původního Runového textu z roku 1749. Potom byla zakázaná carem Petrem I. a až po 250 letech mohla být opět vydaná na základě povolení Stalina. Za vlády Chruščova byly texty Slovansko-Árijských Véd znovu zakázany.

Na našem území byly Védy zničeny a spáleny před více jako tisícem let během pokřesťanšťování.

Kniha Múdrosti Perúna, Sága o Inglingoch

vedy-kniha-mudrosti-perunaKniha „Múdrosti Perúna“ je další knihou ze série prastarých slovansk-árijských textů, které byly původně napsané Ch’Árijskou Karunou před tisíce roky.

Popisuje přistání Vajtmany Perúna v Asgardě Irijském (dnešním Omsku) před více jako čtyřicet tisíci lety a jeho odpovědi na otázky, které dostal od zástupců Rodů.

Obsahem je též i předpovědi do budoucnosti a Zápovědi Peruna (tj. doporučení), Ságu o Inglingách, která podává zprávu o původu Odina a příchodu do Skandinávie.

Kniha je též doplněná o Zápovědy dalších Světlých Bohů a další informace jako například první část Kalady Daru (popis svátků a zemědělských úkonů vzhledem k novým přírodním cyklům na Midgard-Zemi, kdy došlo po Velké potopě ke změně sklonu zemské osy a přírodního podnebí).

Čtvrtá kniha Slovansko-Árijských Véd: SLAVIANSTVO

Védy - SlavianstvoČtvrtý díl cyklu Slovansko-Árijských Véd přináší základy naší Kultury ve smyslu tradice. Pokud by jsme chtěli v krátkosti vyjádřit, co je její obsahem, je to jednoduché – SLAVIANSTVO.

Naši čtenář už ovládají tematiku a specifické názvosloví naší vlastní Kultury z našeho vlastního pohledu, tedy Slavianstvo je principiálně popis toho, co můžeme nazvat zvyky, Obřady, Zápovědi, Mytologie a ještě mnoho dalšího, zkrátka Svetoponímanie našich Předků v praxi, tedy v běžném životě. Právě táto kniha poskytuje jasné vysvětlení Rodoboží, nikoliv jazyčnictví.

Dále obsahuje kapitoly Ingliizmus (Slavianstvo), O vzýváních k Bohům a Předkům, popis a rozdělení našich Bohů, Zápovědi, Ústrojství Chrámů, Rodinné svazky, Ľubomír-Svatba, Stupně Viery, Symbolika v živote a další.

Ve slovenském vydaní jsme se rozhodli použít pro našince přístupnější název „Slavianstvo“ – namísto původního „Ingliizmus“. Je to však ta stejná kniha, i když – na druhé straně – přece ne zcela. Je v ní zařazených více materiálů jako v původní knize, tedy je ve značné míře rozšířená. Pro mnohých bude zajímavé, jak přesně vypadají naše chrámy, jak přesně vykonávat Obřad svatby či vést Pravoslávení. Stejně jasně opisuje naše Bohy bez jakékoliv jazyčnické příměsi. Přináší i příklady tradičních krojů a výšivek s vysvětlením detailů symboliky. Je to zkrátka o naší Kultuře a pro naše lidi.

. . .

Většinu uvedených knih je možné zakoupit u slovenského vydavatele na Tartaria.sk a nebo v českém eŠopu SlovanskaKultura.cz.

 

Související stránky

Share Button