Dějiny Slovanů aneb Nová CHRONOLOGIE dějin lidstva

zmena pohledu na chapani dejin lidstva

Protože mnohé informace a závěry ohledně minulosti Slovanů a lidstva se na tomto webu vyvíjely a některé se i radikálně změnily, je potřeba tento postupný vývoj bádání vysvětlit. Ve stručnosti se dá shrnout do čtyř etap:

1. Etapa slepé víry v oficiální hisTORII a její časovou osu událostí
2. Etapa druhá: První výrazná trhlina v oficiální hisTORII a její zfalšování
3. Etapa třetí: Všechno je jinak aneb skutečně je zfalšováno nejméně 95% hisTORIE
Závěr… bude nějaká čtvrtá etapa?

Zjistili jsme, že žádné pevné body nejsou resp. jsou velmi vzácné. Mnohem přesnější vyjádření je, že jsme na Cestě, na které se postupně mění naše původní názory, přichází více vedení od Stvořitele a staré už neudržitelné názory a postoje jsou nahrazovány těmi novými, lépe vystihující větší chápání Stvoření a člověka v něm.

Dějiny Slovanů jsou nedílnou součástí tohoto webu a zejména mojmír se jim věnuje se zvláštní pozorností. Jakmile vznikl tento web, byl osobní odezvou na rozpamatování se duše na období a kulturu, se kterou je spojena. Poměrně krátce vyplynulo, že oficiální pohled na Dějiny a minulost lidstva je pod pečlivým dohledem a cenzurou mocenských struktur. Tedy jak těch státních, tak těch podporovaných nadnárodními korporacemi a neziskovými organizacemi, a též prazvláštními organizacemi temných nadnárodních zájmových skupin.

Jednoduše řečeno se nadprůměrně podporuje nadřazenost anglosaské civilizace, jejich žebříček hodnot a zvrácených intrik proti zbývajícímu lidstvu. Velkou újmou zvláště trpí všechny slovanské národy, kterým se upírá jejich vlastní KultuRA, pradávná přítomnost na Zemi a jejich velký pozitivní přínos a vklad pro celé lidstvo.

Toto vše se sbíhá u záměrně zfalšované minulosti Dějin lidstva Země, zamlčení skutečného původu všech současných národů, jejich tvořivém přínosu pro Zemi, odkazech všech předchozích lidských a obřích civilizací a nevyjímaje i odkrytí agendy invazních parazitních sil.
Skutečná pravda o lidstvu a i invazních parazitech se pečlivě tají, a nevědomému lidstvu je nabízena pouze vymyšlená a falešná minulost. Podle Koncepce obecné bezpečnosti (KSB) je ovládání a zneužívání znalosti minulosti lidstva druhá nejsilnější a nejúčinnější zbraň hned po Světonázoru, tj. po všeobecně šířené interpretaci fungování světa, vesmíru a úlohy lidstva v něm.

Z uvedených pochopitelných důvodů je pro Hledajícího velmi obtížný úkol najít Pravdu o sobě, skutečných principech fungování Stvoření a též Pravdu o svých předchozích inkarnací a poslání. Proto je přirozené, že Hledající usilovně hledá svou skutečnou identitu, linii navazujících inkarnací a své současné poslání. V prostředí zcela zamořeném podvody, lží, manipulací a falzifikací to není vůbec jednoduché a spíše se skutečnosti odkrývají postupně, po krocích, po etapách – což je vidět i na mnohých článcích o Dějinách a minulosti Slovanů zveřejněných na tomto webu Slovanskakosile.cz. Rozhodnutí je ponechat všechny zveřejněné články na tomto webu a nemazat je, i když některé nové články výrazně upravují nebo dokonce popírají články předchozí. Je to přirozená cesta z Temnoty ke Světlu a proto jednotlivé významné etapy ohledně nových informací shrneme i zde.

1. Etapa slepé víry v oficiální hisTORII a její časovou osu událostí

První hledání slovanské identity je poněkud nemotorné a snaží se opřít o tzv. hisTORII a snahu v ní hledat či doplnit pradávnou přítomnost Slovanů.

Tímto postupem a hledáním se za Slovany pak dokládají první neolitičtí zemědělci přicházející do Evropy z Východu, kultura šňůrové keramiky, popelnicových polí, kultura Vinča a Tripolská. Velké stáří slovanské haploskupiny R1a též dokládají „nejmodernější genetické výzkumy“, podle kterých vznikla nejméně před 15 000 lety někde v Asii.

Na tomto webu se jedná o první články, zveřejňované v letech 2016 až 2020 viz štítek Dějiny Slovanů a úvodní článek O slovanských dějinách.

2. Etapa druhá: První výrazná trhlina v oficiální hisTORII a její zfalšování

Postupně se ukazuje, že oficiální hisTORIE toho zamlčuje a falšuje mnohem více, že si běžný člověk uvězněný v Matrixu dokáže představit. Vynořují se vykopávky a artefakty poměrně nedávné a velmi vyspělé slovanské kultury stáří jen několik století. V oficiálních výzkumech jednoduše neexistuje, ale potomek Slovanů nachází příliš mnoho indicií, pod kterými se vynořuje jakási zapomenutá Velká Tartárie nebo Hyperborea, říše po celé severní polokouli.

Lze nalézt mapu Evropy v prvním vydání encyklopedie Britannica z roku 1771, kde je jednoznačně uveden i popis Moskovské Tartárie (Muscovite Tartarie).

Na otázku, kam se poděla tak obrovská slovanská říše, historikové neodpovídají – mlčí a zarytě budou bezmyšlenkovitě opakovat texty vymyšlené a falešnými artefakty dokládané hisTORIE.

Z pohledu mimo Matrix se vynořuje jasný obraz slovanské pradomoviny, která byla zákeřně zničena postupně několika apokalypsami. V kontextu tohoto webu jsou tímto zánikem považovány tři apokalypsy v posledních 600 letech, které byly široce popsány v článcích v letech 2021 a 2022 na zmíněném odkazu včetně odvysílaných pořadů na Studiu Klatovy SVCS. Jako pachatelem těchto apokalyps se jeví invazní parazité, kteří o zničení a vyhubení všech Slovanů usilují dodnes.

3. Etapa třetí: Všechno je jinak aneb skutečně je zfalšováno nejméně 95% hisTORIE

V alternativním prostoru článků o Dějinách a tzv. zakázané archeologii jsou k nalezení mnohé velmi zajímavé informace, jako například „jaderná zima“ z roku 1816, mladé lesy na Sibiři stáří maximálně 200 let, podivné mělké kráterové jezera nejen na Sibiři s zůstatkovou radiací, nedávné vymření velikánů a jejich dlouhověkosti, změna počasí a zalednění severního a jižního pólu, vznik nedávných pouští na Sahaře, Číně a Austrálii, podivné pozůstatky autonomního obranného systému v tajze v návaznosti na pád (sestřelení) Tunguzského meteoritu, velké nekonzistence oficiální hisTORIE v návaznosti na vyrábění falešných artefaktů a středověkých map, nedávná velká imPérie Velká Tartárie, slovanské artefakty použité jako vlnolamy na americkém pobřeží apod. Důvěryhodnost oficiální hisTORIE je pak výrazně snížena tím, že tyto alternativní informace nelze nijak začlenit do této hisTORIE a to jednoduše proto, že tam pro ně nejsou žádné navazující souvislosti. Proč?

Při přemýšlení nad tímto hlavolamem mimo omezující hranice Matrixu plyne jednoznačný a zásadní závěr: oficiální hisTORII je potřeba anulovat a tím uvolnit prázdné místo pro správné a logické začlenění závěrů „zakázané archeologie“ a to do zcela nové koncepce Dějin lidstva.

Velmi tvořivým a k zamyšlení vybízejícím článkem je „Apokalypsa 19. století: Skutečný příběh genocidy“ od ruského autora Vadima z Tuly. Jeho průzkumy v terénu, práce s dostupnými zdroji informací a snahou vytvořit konzistentní přehled nedávné minulosti vedly úspěšně k ucelené představě o tom, co se skutečně stalo v nedávné době – dokonce v nedávné době z počátku 19. století.

Vadim opakovaně ukazuje na jedinou apokalypsu se zcela zásadním přelomem, co bylo před ní a co se odehrálo po ní. Pokud připustíme velkou válku parazitních jižních říší proti slovanské Hyperborey s celosvětovým dopadem, pak věci a události začínají zapadat na své místo.

Nově vytvořené mocnosti byly vytvořeny na principu uchopení moci z řad těch nejvíce ambiciózních, bezpáteřních a všeho schopných vládců. Nepohodlná minulost musela být vymazána po dohodě mocných z poloviny 19. století a bylo rozhodnuto o vytvoření zcela nové hiSTORIE, která by legitimizovala nové mocenské uspořádání a rozdělení světa, včetně zpětného doložení dávnosti a nedotknutelnosti nových vládnoucích rodů. Tato dohoda odstartovala hromadnou výrobu nezbytných falešných artefaktů a listin. V tento okamžik Hyperborea přestala existovat a celé toto období bylo překryto uměle vytvořenou hisTORIÍ.

Přeložený ruský článek je rozsáhlý a pro účel tohoto webu je rozdělen na pokračování. Na mnohé témata, která jsou zpracována v navazujících článcích, jsou přiloženy příslušné odkazy.

Doporučené související zdroje informací

1. Apokalypsa 19. století: Skutečný příběh genocidy – přeložený článek z ruštiny
2. Odvysílané pořady na Studiu Klatovy SVCS dle přeloženého článku
3. APOKALYPSA 19. STOLETÍ: Skutečný příběh genocidy (18.10.2023, Nový Jičín) – záznam přednášky
4. Videomedailónky o Velké Tartárii, apokalypse a resetu nedávné společnosti
5. Apokalypsa 19. století: Skutečný příběh genocidy Slovanů (grafická prezentace)

Při zpracování tématu apokalypsa na počátku 19. století Mojmír Mišun a Libor Domas dospěli k názoru, že je dostatek důkazů a zejména hmotných o zničení ImPérie Bílé civilizace na severní polokouli. Tedy doslova z toho vyplývá, že ke zničení došlo přibližně před 200 lety, kdy tuto vysoce duchovně a technologicky vyspělou slovanskou (védickou) kulturu zničila agresivní parazitní infiltrace. K tomuto tématu se budeme postupně vracet a doplňovat další zpracovaný materiál.

Závěr… bude nějaká čtvrtá etapa?

Pracuji dlouhodobě s různými informacemi, dokonce s protichůdnými. Aby se moje mysl nezablokovala a byla schopna nadále pracovat i v tomto režimu, vypěstoval jsem si určitý nezbytný stav mysli. Velmi mě potěšilo, když jsem nedávno narazil na následující citát:

Známkou prvotřídní inteligence je schopnost chápat dvě protikladné myšlenky zároveň, a přesto si zachovat schopnost jednat. Člověk by měl být schopen vidět, že situace je beznadějná, a přesto se snažit zlepšit ji. F Scott Fitzgerald

Jste jakoby součástí obou polarit, stojících proti sobě, a přesto si vychutnáváte nádheru tohoto stavuji smíření, sjednocení, celistvosti.

Přestože stále chybí úplný celistvý obraz posledních 600 let včetně nezpochybnitelných důkazů pro širokou veřejnost, je dosavadní závěr jednoznačný: oficiální hisTORIE je zcela nepravdivým popisem událostí z minulosti v uváděných datacích, ke kterým se dané události vztahují. Události, říše a osobnosti jsou jednak posunuté do jiného období, je jim přidán jiný význam, některé jsou zcela vymyšlené a ty nejvíce nepohodlné události prostě a jednoduše oficiálně neexistují.

V rámci tohoto webu se snažíme dávat reálné cíle. Pojďme nejdříve odhalit skutečnou minulost nedávné doby s pomocí důkazů k nám nejblíže dosažitelných. A jakmile pukne celistvost nedávné zfalšované hisTORIE vytvořené v Matrixu, pak se postupně vynoří pravda i o událostech mnohem starších.

~~~

mojmír, www.slovanskakosile.cz

Články o nové chronologii dějin lidstva a Země (20 nejnovějších)

Všechny články o nové chronologii…

Všechny články o probíhající terraformaci povrchu Země a změnách počasí…

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.