Studium „Východní a západní kulturní tradice“ s Janem Kozákem (zahájení 26.března 2017)

———————————————————————————————————————————–

Probíhá studium „Východní a západní kulturní tradice“
s Mgr. Janem Kozákem na Valašsku

Další pokračující setkání: „Přehled indických Véd a Gnostický katechismus s Janem Kozákem (2.-3. 11. 2019, Velké Karlovice)

Další setkání bude naplánováno na 10.-11.11.2018

Je možné se stále přihlásit. V případě Vašeho zájmu nám napiště.

Sestavujeme skupinku minimálně o 10 zájemců, kdy cena jednoho setkání bude cca 400 Kč.

———————————————————————————————————————————–

Nabízíme na Valašsku možnost studia naší slovanské kulturní a duchovní tradice, včetně srovnání se západní kulturou. Studium by probíhalo přibližně jedenkráte za jeden až dva měsíce formou celodenního setkání s Janem Kozákem.

Protože jde o poměrně zajímavé téma, navazující na naši přítomnost, je potřeba se předem seznámit s přednáškami, knihami a texty přednášejícího. To umožní být základním způsobem seznámen a zorientován v tématu, pojmech a probíraných historických souvislostech.

Na osobních setkáních by pak Jan Kozák vedl studium formou krátkých intenzivních přednášek k danému tématu a s navazující besedou. To umožní účinněji propojit vlastní úsilí studia a osobní konzultace a besedy k nejasným částem probírané látky.

Předpokládá se, že před samotným zahájením studia by se vytvořila malá skupinka zájemců v počtu 10 až 12 účastníků. Setkání by probíhalo v přátelské a útulném prostředí. Odměnou by byla možnost studia našich slovanských dějin včetně málo známých a často utajených či pozměněných informací o našem slovanském původu. Současně bychom rozkryli principy „střetu“ dvou světonázorů, kultur, vizí a systému hodnot, který intenzivně probíhá až do současné doby.

Do studia budou přizvání i další přednášející na předem vybraná témata a to na základě potřeb studijní skupiny.

Cena bude stanovena po zjištění skutečného počtu zájemců o studium a bude použita na pokrytí nezbytných nákladů na zajištění přednášejícího. Studium by probíhalo na Vsetíně nebo blízkém okolí. Předpokládané zahájení by bylo začátkem roku 2017.

V případě zájmu o studium a o informační setkání studijní skupinky nám napište na náš kontakt.

Okruhy studia (koncept studia – přednášky a besedy)

  • Původní historie a vznik Slovanů – původní kulturní a duchovní tradice /slovanský světonázor/
  • Historické kořeny západní kultury a její cíle /západní světonázor/
  • Pradávný střet kultur, duchovní tradice a politiky Východu a Západu na území Evropy
  • Vznik a vývoj původního gnostického křesťanství / srovnání s védským křesťanstvím /
  • Vznik a poslání biblického křesťanství / vznik židokřesťanství /
  • Vnucení západní kultury a světonázoru slovanským národům
  • Rozbor dnešního křesťanství a víry
  • Inspirace pro současné slovanské země / návrat k původní slovanské duchovní tradici a hodnotám /
  • Budoucnost dnešních evropských národů / Poslání a úloha slovanských národů v současnosti /
  • Nespravdivé mýty o Slovanech: původní písmo Bukvice a hlaholice, duchovno, Velká Morava, krvavé pokřesťanštění Slovanů, pradávná přítomnost Slovanů v Evropě, potlačování slovanské víry a kultury

Stručný životopis – Mgr. Jan Kozák (*1951) Praha


fotka-mgr-jan-kozakVede studium Prokopské Školy / indoevropská duchovní tradice v Praze

(sanskrt, véda, buddhismus, gnoze, pohanství)

Kontakt:  605 266 045

mgr.jan.kozak@seznam.cz

www.gnostica.cz

Překládá a vydává dosud nepřeložené staré texty džňánamárgy, tj. gnostické povahy.

Přednáší a propaguje základní principy indoevropské duchovní tradice a vysvětluje její zásadní odlišnost od tradice židokřesťanské.


Překladatel ze sanskrtu, latiny a němčiny, religionista, který se kriticky staví k biblickému křesťanství a židovství, autor projektu Bibliotheca gnostica, kde vycházejí od r. 1993 jeho překlady svatých textů indoevropské duchovní tradice (buddhismus, antická gnoze, bráhmanismus).

Od r. 1998 koná příležitostné přednášky o gnostickém pohledu na svět a védské filosofii, a v r. 2000 zakládá trvalý přednáškový a výukový cyklus zvaný „Prokopská škola indoevropské duchovní tradice“, v rámci kterého také vyučuje sanskrt.

Ve svých přednáškách vykládá a propaguje základní principy indoevropské duchovní tradice a vysvětluje její zásadní odlišnost od tradice židokřesťanské.

Knihy Jana Kozáka vhodné pro studium

Kořeny indoevropské duchovní tradice (Jan Kozák, 2014, 2. vydání)

Vynikající kniha o srovnání západní a východní duchovní tradice. Kniha je základní orientační pomůckou pro studium staré indoevropské myšlenkové a religiózní tradice, se kterou se setkáváme v indické Védě, perském zarathuštrovství, ale i u ostatních indoevropských národů před příchodem Bible. Nemalá část knihy je věnována vztahu mezi touto starou tradicí a křesťanstvím.

Text je doprovázen velkou obrazovou přílohou – 83 reprodukcí archeologických nálezů, uměleckých děl a symbolů s náboženskou tematikou.

Internetové knihkupectví Kosmas: https://www.kosmas.cz/knihy/196242/koreny-indoevropske-duchovni-tradice (315 Kč + dobírka)

Příběh o povstání hada – gnostický mýtus v několika podobách (Jan Kozák, 1996, 1. vydání)

Kniha obsahuje překlad velmi starých gnostických textů nalezených v Nag Hammadí a jejich přepracování nejstaršími katolickými otci Ireneem a Hippolytem. Prináší také rozhodující informace o postave biblického Ježíše Krista.

Přehled všech knih a možnost zakoupení na dobírku přímo u autora: www.gnostica.cz/biblio.html

Se slevou 30,- Kč jsou všechny tituly ke koupi: Antikvariát, Myslíkova 10, Praha 2 viz www.antikvariat-ucebnice.cz.

Inspirativní videa

Zajímavé články

Share Button