Začala posledná bitka o ovládnutie Slovenska – Slobodný Výber

17.06.2018 Odvysíláno na Slobodném vysielači

Slobodny vyber - Ranne spravy  

Zvukový záznam:

 
I malá skupina, pokud je dostatečně koordinovaná, neústupná a vytrvalá, dokáže změnit svět. Mimovládky jsou takovouto skupinou, navíce vůbec ne malou.

Společenské procesy mají svou dynamiku a ta hovoří, že pokud získá taková skupina podporu 10-15%, ale najvíce 25% společnosti, změny probíhají skokově. Společnost se náhle zlomí a podvolí se.

Například skrze skupiny, které při vlastnění a zneužívají média, může být i skupinkou manipulátorů menší, zejména když používají sociální inženýrství. Mimovládky, média a aktivisti útočí už dlouho. Dnes získali rozhodující vliv.

Přepis zvukového záznamu

Všichni, kteří bojují za uzavření nemocnic, škol a za prosazování juvenilní justice, za prodloužení odchodu věku do důchodu – to je jasný akt genocidy. Všichni tito to dělají jen pro to, aby si uchovali své vlastní dominantní postavení ve společnosti – své rito.

Když musí zůstávat staří v zaměstnání, tak mladí nemohou získávat odborné návyky a zkušenosti. Potom u nás penzisté začnou masově vymírat kvůli stáří a mládež, která by je byla schopná nahradit, žádná nebude. Protože nebylo zapotřebí, aby se zaučovala, připravovala a nabyla potřebné zkušenosti. Nebyla potřebná volná místa.
No a v jediném okamžiku nás to jako národ, stát, položí. Perspektiva – do 20 let..
Všichni, kteří podporují výše zmíněné, podporují genocidu našeho národa.
Jsou to vlastizrádci? Mělo by se k nim tak přistupovat?

Náš stát je na rozcestí. To jakým způsobem se vydáme do budoucna určí, jestli jako národ přežijeme.

Celá Evropa je pod vlivem lidí, kteří si říkají progresivisti, neomarxisti. Je jedno jak jich nazvete, ale důležité je, že pro ně, jejich cíle jsou sociálně inženýrské, chtějí předvářet svět, chtějí měnit obyvatele, chtějí měnit kulturu. Chtějí měnit civilizaci. Samozřejmě, většina z nich si myslí, že takto to má být. Důležité ale je, že tato filozofie, která vznikla po druhé světové válce, je filozofie vnucená. co se týká nějakých konsekvencí to nepovede k dobru, což si mnozí z nich myslí, že takto to má být.

Jednoduše, jsme biologický druh, chováme se podle určitých sociálních kritérií které souvisí i s biologií, s lidským myšlením a podobně. To se nedá naprogramovat. Důležité ale je, že je možná doslova naprogramovat změnu chování se určitých skupin lidí. Pokud si ověříte nějaké psychologické výzkumy, tak velmi tvrdý útok relativně malé skupiny lidí, nemusí jich být mnoho, skutečně pokud mají v rukách moc, hlavně tedy média, pokud mají v rukách část politiků a dokáží přesvědčit část obyvatelstva. Může to být 10, 15, maximálně 20% lidí, jsou schopni změnit společnost. Psychologicky se mluví, že zlom je 25% populace. Pokud máte ale v rukou média, pokud skutečně ovlivňujete každodenně mínění lidí, tak stačí daleko méně.

My jsme se dnes dostali do stavu, kdy se mediální scéna ocitla plně pod kontrolou lidí, kteří jsou zastánci sociálního inženýrství. Ještě to jednou zopakuji.. Nejde o to, zda naše budoucnost je, nebo bude nějaké světlá, nebo tmavá, nebo jaké budou v dlouhodobém průřezu výsledky toho sociálního experimentu.

Důležité je, že je to snaha jedné skupiny lidí zvrátit směřování národa, respektive otočit směřování našeho státu. Zároveň tu je celá generace která je už pod výrazným vlivem mimovládních organizací různých dalších. Tím chci říci, že se blížíme ke kritické hranici, možná už jsme na ní. Jde o to, aby se přesně definovalo o co tu vlastně jde, aby se pokud je snaha zůstat na této dosavadní trajektorii současného civilizačního okruhu, současné kultury a nedat se na kulturní dráhu současného západního světa se všemi negativami které to přináší.

Podle mého uvažování v dlouhodobé perspektivě to nemá žádnou budoucnost, naopak celý ten civilizační okruh při tomto sociálním inženýrství nakonec zkrachuje. Je důležitý aktivismus, celá ta skupina je totiž velice dobře organizovaná. Je to ten celý soubor různých mimovládních organizací, aktivistů, médií jak to vidíme skoro na 100%. A tito to neustále protláčí a neustupují. Jsou za to samozřejmě placení, ale na druhé straně tomu i věří.

Stejný způsob komunikace s veřejností ale musí zaujmout i druhá strana. Toto by si měli ale uvědomit všichni, kteří se zatím spoléhají na to, že jsme takový, většina lidí toto nechce. To ale není pravda. Psychologie lidské společnosti jako takové je postavená úplně jinak. Je postavená tak, že pokud je nějaká skupina velmi aktivní, vystupuje velmi organizovaně a je velmi hlasitá a hlavně neustupuje. To znamená, že neustále tlačí na své okolí, tak nakonec se prosadí. Celá společnost to přijme, podvolí se.

O tom byl i román Podvolení /Ulenbeck/, když například tam muslimská část převáží. Jedno zda v médiích nebo v politice tu hranici 15 – 20% , celá společnost se podvolí. Ne kvůli tomu, že to společnosti vyhovovalo, ale takto společnost funguje. Přizpůsobí se tomu tvrdému aktivistickému jádru. Nebo té části společnosti která je neústupná, která působí na tuto změnu.

Právě kvůli tomu, že západ nemá dnes žádné obranné mechanismy vůči čemukoliv. Dnes jsme si povídali, že hrozbou je jen návrat toho Německého nacismu, nebo něčeho co s tím způsobí i když už působí jiným způsobem, z druhé strany. Hrozbou pro současnou civilizaci je prakticky každý velmi tvrdý aktivní způsob o změnu společnosti. Je jedno jestli to je islám, nebo multikulty, nebo gender, nebo něco podobné.

Vzhledem na to, že všechny tyto proudy chtějí změnu společnosti, tak oni se navzájem vidí jako partneři. Podporují se různí homosexuálové, různí zastáncové multikultury, zastáncové přeměny této civilizace postavené na sekularismu, na islámskou kulturu, tedy islámskou civilizaci, či pod vládu islámu. Tito všichni mají jeden cíl. Zničit tuto kulturu. Přeměnit ji. A ti kteří si v tomto momentě myslí, že budou podporovat všechny proudy které vedou ke změně této společnosti a potom vyhrají by si měli v první řadě uvědomit, co mají k dispozici, jaké zbraně mají k dispozici, jaké nástrojem mají k dispozici na to, aby zvítězili. Aby převládla jejich ideologie, nebo jejich myšlení.

V konečném výsledku všechny tyto roztříštěné proudy, sociálně inženýrské ideje a záměry jsou jen malými kapkami vůči tomu jednomu velkému proudu, tomu muslimskému proudu. Je třeba si otevřeně přiznat, že když se zeptáte člověka někde na západě, v Německu, Francii, co jsi. On neodpoví že je Němec, Francouz, on odpoví – jsem muslim. On se identifikuje jako muslim, žijící v nějakém regionu, který se v tomto momentě jmenuje Francouzsko, Německo, ale jeho hlavní identita je muslim. Tu neexistuje žádná taková společně sdílená identita mezi jednotlivými krajinami, mezi jednotlivými skupinami lidí, kteří chtějí něco změnit v rámci celého toho západního civilizačního okruhu. TO znamená, že pokud je někdo homosexuál, neidentifikuje se jako v první řadě jako homosexuál, Slovan, Němec atd. Toto je specifikuj které brání tomu, aby došlo k nějaké spolupráci.

Dnes si musíme říci, že západ je ztracený. Spíš, anebo později tam islám převládne. Ta kultura je dnes ovlivněná desítkami procent různých minoritních hnutí, kterých cíl je změnit celou společnost a z těchto všech hnutí nakonec vyhraje islám. My ještě můžeme toto spravit. Důležité je POSTAVIT SE, být neústupný a vystoupit z řady. Každý kdo chce změnu společnosti, chce být progresívní, chce být multikulturní je ve skutečnosti člověkem, který chce naši republiku, naši kulturu zničit.

Zdroj: https://slobodnyvysielac.sk/2018/06/17/zacala-posledna-bitka-o-ovladnutie-slovenska-slobodny-vyber

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.