Konečné globální ID je tady: VAŠE DNA!

V drtivé většině zemí světa chystaná (a někde již aktivně využívaná) digitální identita (ID) zatím zahrnuje pouze základní data, která máte v občanském průkazu, pasu řidičáku a dalších dokladech, včetně očkovacího průkazu.

Navíc jsou zde zahrnuta i biometrická data – sken duhovky, otisky prstů a sken obličeje. Nicméně zatím se nehovořilo o spárování těchto údajů s vaší DNA. Ovšem každý je veden v nějaké lékařské kartotéce, mnoho lidí zanechalo DNA v podobě odběru krve již po narození (otázka je, jak dlouho je tento vzorek krve uchováván) a při každém dalším odběru krve.

Velkým shromaždištěm DNA pak musely být PCR testy za covidu (ale mnoho lidí si nechává dělat testy i nyní), takže zdrojů, odkud lze vzít vaši DNA, je nepřeberně.

Bude nakonec DNA vaším ID? Je více než pravděpodobné, že tomu tak bude. A možná s údivem zjistíte, že vaše DNA je již dávno zahrnuta v databázi, o které jste sami neměli ani ponětí… DNA je pro každého člověka jedinečná a obsahuje všechny genetické predispozice a rodinné vazby. Nelze jej změnit, což zaručuje doživotní neměnnost (výjimkou jsou jednovaječná dvojčata, která mívají stejnou DNA).

Nyní, když zařízení pro sekvenování DNA mohou vytvářet profily DNA (DNA ID) kdekoli a v co nejkratším čase pomocí mobilních zařízení a plně automatizovaných procesů, může se začít plně využívat! Je to svatý grál technokratů, protože je to neredukovatelná struktura veškerého života na planetě Zemi.

Je patrné, že DNA databáze se již připravuje. A aby byli lidé svolní a bez problémů využívali vlastní DNA coby ID, již nyní se objevují články, které mají obyvatelstvo celé planety uklidnit a zajistit, že drtivá většina lidí tento nový způsob identifikace bez problémů akceptuje. Slibují, že to bude více anonymní a nebude tak jednoduché se k datům dostat.

Jenže to tvrdili nedávno i Indům, když se plošně zavádělo ID Aadhaar – nedávno došlo k nabourání do databáze a neznámí hackeři se zmocnili milionů informací o občanech, včetně jejich biometrických dat.

Ti, kdo identifikaci pomocí DNA prosazují, již nepřiznají, že i to je zneužitelné. Z DNA lze zjistit cokoli. Vždyť některé biologické zbraně se vyrábí tak, aby byly zaměřeny jen na určitá etnika či skupiny obyvatel – právě na základě jejich DNA. DNA může být zneužitelná v mnoha směrech a je jisté, že bude jen další součástí ID každého občana – mimo již nyní odebíraných biometrických dat a mnoha dalších údajů o každé osobě.

Nicméně počítejte s tím, že propaganda vám využití DNA coby ID podá jako něco báječného, asi jako v článku níže:

~~~

Řešení biometrické identifikace se stala nedílnou součástí našich každodenních životů, ať už jde o bezpečnostní kontroly na letištích nebo rozpoznávání obličeje na chytrých telefonech – a další generace již čeká.

Procesy založené na DNA umožňují nejen přesnou identifikaci osob, ale také posouvají ochranu dat na zcela novou úroveň. Metody založené na DNA byly dlouhou dobu vyhrazeny pro forenzní účely, například k jasné identifikaci obětí katastrof nebo k navázání rodinných vztahů.

Jde o vývoj s velkými výhodami, protože pro občany je prokázání vlastní identity klíčem ke státním výhodám, vzdělání a mobilitě – alespoň teoreticky.

V praxi mnoho lidí po celém světě stále nemá právní identitu, kterou lze ověřit například rodným listem nebo pasem. Zde se naplno projeví potenciál neměnné a jedinečné DNA, která dokáže v případě pochybností jednoznačně identifikovat lidi. Nová generace metod založených na DNA nabízí v této oblasti dalekosáhlé pokroky.

Rychlost se setkává s technologií DNA

Osobní identifikace na základě DNA není nový vynález – kriminalisté s touto metodou pracují již od 80. let – ale vysoce automatizované postupy existují teprve pár let. Pomocí nejnovější technologie, certifikované Rapid DNA Technology, lze profily DNA (DNA ID) vytvářet kdekoli a v co nejkratším čase pomocí mobilních zařízení a plně automatizovaných postupů.

Tyto procesy nevyžadují žádné speciální technické nebo vědecké znalosti a zaručují bezztrátové generování dat. Takto vytvořená DNA ID karta nabízí četné výhody oproti běžným biometrickým identifikačním metodám, jako je rozpoznání otisků prstů nebo duhovky.

Jelikož jsou uložené informace uzamčeny a chráněny přímo v jádře lidské buňky, řešení na bázi DNA zaručuje celoživotní neměnnost a vylučuje manipulaci.

Kromě toho z hlediska ochrany údajů nabízí ID karta DNA bezkonkurenční úroveň anonymity. Informace uložené ve forenzních nebo civilních databázích jsou čistě číselné a neposkytují informace o etnickém původu, vzhledu nebo zdravotním stavu osoby.

Přesto jsou informace jedinečné a neměnné – na rozdíl od otisků prstů, skenů duhovky nebo tvarů obličeje, které se mohou v průběhu života měnit nebo s nimi lze manipulovat chirurgickými postupy.

Z těchto důvodů je dnes DNA identifikace považována za nejspolehlivější biometrickou identifikační metodu, která obsahuje ještě méně osobních údajů než například pasová fotografie.

Jednoduché, rychlé, bezpečné

Díky novým automatizovaným technologickým procesům je rychlá identifikace DNA snazší než kdy dříve. Lze ji provádět mobilně na místě, přímo na úřadech nebo dokonce v odlehlých regionech bez potřeby laboratoře.

Jedinými požadavky pro identifikaci na základě DNA jsou odpovídající vzorky a mobilní zařízení. S dobou zpracování pod dvě hodiny pracují nové metody rychleji než kdykoli předtím. Po vytvoření mohou být DNA ID bezpečně zaregistrovány a uloženy ve vládou kontrolovaných databázích bez možného přístupu zvenčí.

Malá datová velikost DNA ID pouhých 200 bitů umožňuje jeho snadné uložení na konvenční čipy pro inteligentní biometrické identifikační dokumenty, jako jsou pasy. Oblast použití nové rychlé analýzy DNA pokrývá širokou škálu civilních aplikací.

Kromě zajištění hraničních kontrol mohou pomoci chránit integritu voleb, vyjasnit rodinné vztahy nebo zabránit krádežím identity, například při registraci novorozenců.

Přes všechny výhody, které bezpečné a jasné ověřování osob pomocí identifikace DNA přináší, však nejde o izolované řešení. Identifikace DNA je spíše dalším nástrojem, který se používá v kombinaci s jinými biometrickými metodami a může poskytovat mimořádně spolehlivé výsledky ad hoc.

Vyjasnění jako předpoklad

Veřejnost si odběr vzorků DNA nadále spojuje, zejména s jeho využitím v oblasti trestní justice. Výsledná skepse vůči metodám založeným na DNA je pochopitelná – je však nutná nová klasifikace a hodnocení, kterých lze dosáhnout pouze osvětou a transparentností.

Důležitým argumentem je, že identifikace DNA je daleko anonymnější a přesnější než jiné biometrické metody, což vede ke zcela nové úrovni ochrany dat. Podobné výhrady byly i k porovnávání otisků prstů nebo skenování duhovky, ale veřejné mínění se nakonec zcela změnilo. Lidé dnes důvěřují biometrickým metodám k odemykání svých chytrých telefonů a cítí se s nimi v bezpečí.

Podobná změna názoru je reálná i u DNA ID, pokud se široce rozšířené informace přitahují k mnoha výhodám a především k vysoké úrovni zabezpečení technologie.

Kromě klasických biometrických postupů, jako jsou otisky prstů, skenování duhovky nebo rozpoznávání obličeje, je DNA ID předzvěstí další evoluční fáze v osobní identifikaci a ověřování.

Převratné výsledky rychlých DNA technologií neúprosně zvýší jejich přijetí a je předvídatelné, že si tato technologie najde cestu i do jiných oblastí života. V budoucnu budou občané i vlády těžit z výhod rychlé a spolehlivé osobní identifikace založené na DNA.

~~~

Tolik článek, jakých se zřejmě brzy objeví spousta, aby bylo lidstvo ochotnější odevzdat vlastní DNA pro účely ID. A většina lidí bude jistě nadšeně odevzdávat svoji DNA či povolovat již uložené DNA k využití v rámci ID.

Všimněte si, že se jasně uvádí, že DNA by bylo jen další identifikační metodou – navíc k již nyní odebíraným biometrickým údajům jako jsou otisky prstů, sken duhovky či obličeje. V čem to tedy bude pro nás lepší? Samozřejmě v ničem. Jen ti, kdo mají plány lidstvo ovládat, mohou DNA využít k jeho dalším manipulacím.

Třeba prostřednictvím nějakých dalších – patřičně upravených – genových injekcí…

Zpracoval: Slovanka/Necenzurovaná Pravda

~~~

Zdroj: https://cz24.news/konecne-globalni-id-je-tady-vase-dna

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.