Pořádání sněmu

Záměr „Slovanského sněmu na Valašsku“

Vycházíme z původního slovanského odkazu a snažíme se obnovit toto kulturní a duchovní bohatství našich dějin a předků.

Hlavní motto:
„Původní kultura, zvyky a obřady Slovanů“
„Šíření slovanství a národní identity“

„Velikost každého Rodu či Kmenu
podmíněná je tvořivou prací
pro blaho Rodu a přátelskou jednotu
s jinými Rody a Kmeny,
a když všechny Rody budou žít v jednotě,
blahu a vzájemné úctě,
tvořit pro blaho svých potomků
na slávu Bohů a Předků svých,
tak nijaká temná síla
anebo nepřátelské vojsko nedokáže
překonat tento Velký národ.“

Slovo Moudrosti Volchva Velimudra
z Knihy Světla

V době obecného úpadku současných hodnot ve společnosti se opíráme především o naše původní staroslovanské hodnoty, světonázor a původní duchovní poznání. Spolupracujeme s podobnými sdruženími a osobnostmi za účelem vzájemné podpory a výměny zkušeností.

Chceme seznamovat širokou veřejnost s tématy:

 • Zamlčený původ Slovanů
 • Kultura, zvyky a duchovní poznání Slovanů
 • Moravané v rodině slovanských národů
 • Západní a Východní kulturní odkaz
 • Folklórní, pěvecké a taneční vystoupení, ukázky obřadů a zvyků
 • Slovanská inspirace a odkaz pro dnešní a budoucí Evropu

Aktuálně připravovaný „Slovanský sněm na Valašsku 2017“
25.3.2017, Sál restaurace Na Nové, Bystřička u Vsetína

Program aktuálně pořádaného sněmu je na stránce „Slovanský sněm na Valašsku 2017


Účast přislíbili tito přednášející

Mgr, Jan Kozák, Zdeněk Říha, Josef Endrych, Blanka Růžičková a Ing. Mojmír Mišun.

Další účinkující ještě oslovujeme.

Na stránce právě pořádaného sněmu najdete:

 • Cenu vstupného a možnost rezervace vstupenky
 • Rezervaci normálního a vegetariánského oběda
 • Časový rozvrh programu (přednášek, kulturního programu a přestávek)
 • Kontakt na ubytování v místě konání sněmu
 • Možnost prezentovat související projekty a aktivity v přilehlých prostorách restaurace

Pořadatel

Spolek HORNÍ JASENKA z.s. je od 15.1.2014 transformován z občanského sdružení HORNÍ  JASENKA, které vzniklo v roce 2008. Navazujeme ve spolupráci s ostatními organizacemi na Horní Jasence na bohaté tradice, které Jasenka má v pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.

Sbíráme do našeho spolkového archívu historické dokumenty a fotografie Jasenky, zapisujeme staré pověsti a vyprávění občanů o Jasence a Jasenčanech.

Jasenka je bývalá samostatná obec, která byla od roku 1950 připojena ke Vsetínu. Jasenka se rozkládá v údolí, začínajícím u řeky Bečvy, po obou březích potoka Jasénka, v severní části města Vsetína. Název Jasenka pochází od slova jasan-údolí porostlé jasany.

Kontakt na spolek HORNÍ JASENKA z.s.:

Kontakt na koordinátora Slovanského sněmu na Valašsku

V únoru 2016 byl vytvořen tento web SlovanskaKosile.cz se záměrem šířit dobré jméno našim slovanským dějinám, kultuře, Staroslovienské Vieře a zvykům. Bohatost slovanské kultury měla být zapomenuta a ztracena včetně spojení s našimi Předky a kořeny.

Chceme opět povznést slávu a Ducha našeho slovanského národa, a umožnit spojování a spolupráci na jeho obnově. V tomto smyslu pořádáme besedy, přednášky, semináře, kulturní vystoupení a vědomé putování krajinou. Nyní též i Slovanský sněm, jenž by byl vyvrcholením našeho snažení.


Mediálním partnerem je Příznaky transformace TV a Svobodný vysílač CS – studio Rokycany.

Budeme rádi za pomoc s propagací našeho sněmu.


Share Button