Zakládání Občin a příprava slovanského sněmu

Součástí života Slovanů je i jejich opravdový zájem o správu svých záležitostí. V rámci naší kultury jsme uměli se scházet, pořádat sněmy a na nich účinně řešit důležité otázky. Na sněmovní tradici Slovanů stály a fungovaly naše Državy, tedy naše skutečná svoboda a nezávislost.

Proto je potřeba tento systém opět oživit a použít správným způsobem do prostředí současné moderní společnosti, abychom navázali na odkaz Předků, jejich žitou moudrost a Rodový systém. Je v něm ukryto živé napojení na energetický systém Rodu, který jediný zabezpečí jak energetickou, tak informační podporu, abychom uspěli s našimi sněmy v současné náročné době prozápadní civilizace.

Již na prvním zahajovacím „Slovanském sněmu na Valašsku 2017“ jsme se mnohokráte dotýkali uspořádání slovanské společnosti a našich Držav. Tím se položily základy a udělala se nezbytná příprava, abychom na dalším našem sněmu již přikročili ke skutečnému sněmování. Je potřeba vysvětlit naše skutečné dějiny, tisíciletou přítomnost Slovanů v Evropě před naším letopočtem a doložit kulturní vyspělosti našich Předků. Je ještě starší, než než byly položeny základy západního impéria v Římě v roce 753 př.n.l. Dávno před Římem v Evropě existovaly slovanské Državy, které jsou spojeny se slovanskými Venety, kulturou Vinča a lužickou.

Jak v době slávy našich Předků, tak v dnešní době se počítá pouze to, co je funkční a k plnému užitku našeho slovanského národa. Proto budeme znovu zakládat Občiny, jako základ našeho sněmovního systému.

V tento okamžik byl založen spolek Država Morava a Slezsko z.s.
za účelem jednoduššího svolání a organizaci sněmů Občin, a větších akcí.

Více o zakládání a registraci Občin najdete na webu: Drzava-MoravaSlezsko.cz.

Jakmile náš počet naroste, strukturu sněmovního systému rozšíříme o další potřebné články a mechanismy, abychom zcela navázali na naši původní tradici a kořeny. Pro živé Slovanství je pramálo k použití ze současné Západní civilizace, neboť ona je postavena na jiných principech. V prvé řadě upřednostňuje osobní moc, nadřazenost peněz nad duchovní, mravní a etickou vyspělostí národa.

Slované čerpali z nejvyšších úrovní dostupné moudrosti a v našem pojetí je to Svět Prav (Pravda), tedy světa našich Bohů a Ochránců celých Světů. Tuto moudrost zastupovali a lidu předávali zřeci a zřekyně, vedůni a vědmy. Postupně ji obnovujeme a zakotvujeme v běžném životě. Základy našich Občin se postupně vytvářejí a první skupiny setkávání Slovanů již nějakou dobu fungují. Oslovujeme je s účastí na společném sněmu, abychom reálně posunuly obnovu naši slovanské kultury – a bez sněmů bychom nepokročili dále. Takovéto skupinky vznikají a začínají fungovat v těchto městech a místech:

 • Horní Jasenka (u Vsetína)
 • Lužná u Vsetína
 • Praha
 • Třinec
 • Zubří
 • Uherské Hradiště
 • Žatec
 • Jaroměřice
 • Brno
 • Vsetín
 • Trenčín
 • Nitrava (Nitra)
 • další Občiny se postupně přidávají

Účinkující Slovanského sněmu na Valašsku 2017 mají zájem pomoci všem jednotlivým slovanským skupinám, aby se jejich činnost co nejlépe rozeběhla a naplnila. Může to být formou osobního setkání a konzultace, účast na setkání skupin, podpora formou přednášek a dalších aktivit, které lze osobně dojednat.

Související zdroje informací:

Související videa:

.

Share Button