O hroutící se genetice části lidstva

Množství nejasností a navrhovaných změn ohledně rozlišování mužů a žen je překvapující. Úchylky do přirozeného pohlaví jsou následkem velmi destruktivních a podporovaných trendů a způsobů života. Klesá původní přirozené spojení s Božským záměrem a vedením, které je Systémem/Matrixem nahrazováno degenerativními a temnými „hodnotami“. Pravděpodobně se společnost začala viditelně rozdělovat dle způsobu životu a myšlení. Každý si sám určil své místo v Božím záměru, stejně jako svou budoucnost. Ta bude však pro každou skupinu lidí zcela rozdílná.

Úvod vložil správce webu Slovanskakosile.cz

Britský Facebook rozlišuje 71 pohlaví. Co každé z nich znamená?

Tušíš, kdo jsou androgynové, cis lidé, intersexuálové nebo two-spirits?
Facebook je nazývá různými pohlavími, ale mezi mnoha z nich neexistují ani kosmetické rozdíly. Anglický Facebook nabízí dohromady 71 možností, ze kterých si můžeš vybrat své pohlaví. Kromě muže a ženy se v nich nacházejí bezpohlavní lidé, cis pohlaví či transgender. Možná se ptáš, jak je možné, že už se stihlo vymyslet 71 různých pohlaví. Pravdou je, že nevymyslelo a mnohá tato pohlaví jsou identická.

Například mezi Cis Man a Cisgender Man není teoreticky žádný rozdíl. Stejně to je i u Trans*Female a Transgender Female. Důvod za existencí takových „duplikátních“ pohlaví je jednoduchý. Nikdo by neměl být nucen vybrat si jen z jedné možnosti, a když už chce Facebook poskytovat svobodu sebeurčení, tak ať už je to stoprocentně. Každý si tak může vybrat pojem, který k jeho profilu, identitě více sedí.
Určitě tě však zajímají všechna ta pohlaví, která anglický Facebook nabízí. Tak se na ně pojďme vrhnout:
asexuál
androgyn (androgyne)
androgynní pohlaví (androgynes)
androgynní osoba (androgynous)
bez pohlaví (agender)
obojpohlavní (bigender)
ze ženského pohlaví na mužské – trans muž
ze ženského pohlaví na mužské – transgender muž
ze ženského pohlaví na mužské – transsexuální muž
F2M (z anglického female to male, ze ženského pohlaví na mužské)
ze ženského pohlaví na mužské (female to male)
FTM (z anglického female to male, ze ženského pohlaví na mužské)
nerozlišuje pohlaví (gender neutral)
hermafrodit
intersexuální muž
intersexuální osoba
intersexuální źena
intersexuální pohlaví
z mužského pohlaví na ženské – trans žena
z mužského pohlaví na ženské – transgender žena
z mužského pohlaví na ženské – transsexuální žena
muž
M2F (z anglického male to female, z mužského pohlaví na ženské)
z mužského pohlaví na ženské (male to female)
MTF (z anglického male to female, z mužského pohlaví na ženské)
vícepohlavní
proměnlivé pohlaví (gender fluid)
nevyhovující pohlaví (gender nonconforming)
nerozhodnuté pohlaví (gender questioning)
gender-variant
neidentifikuje se jako muž ani žena (genderqueer)
neutrois
cis
cis ženské pohlaví (cis female)
cis mužské pohlaví (cis male)
cis muž (cis man)
cis žena (cis woman)
cis pohlaví (cisgender)
ženské pohlaví cis (cisgender female)
mužské pohlaví cis (cisgender male)
žena pohlaví cis (cisgender woman)
muž pohlaví cis (cisgender man)
trans
trans, ženské pohlaví
trans, mužské pohlaví
trans muž
trans osoba
trans*ženské pohlaví
trans*mužské pohlaví
trans*muž
trans*žena
transsexuál
transsexuál, ženské pohlaví
transsexuál, mužské pohlaví
transsexuálny muž
transsexuální osoba
transsexuální žena
transrodový člověk, ženské pohlaví
transrodová osoba
transmasculine
T* muž
T* žena
two* osoba
two-spirit
two-spirit osoba
žena
ani muž, ani žena (non-binary)
vícepohlavní (pangender)
jiné
ani jedno z vyjmenovaných
 
Transrodoví (transgender) lidé jsou osoby, jejichž identita není jednoznačně ve shodě se zaužívanými představami o mužském a ženském rodě, ale místo toho tyto rody kombinují.
Transsexuální lidé patří mezi transrodovou skupina a touží žít a být akceptováni jako opačné pohlaví. Životy transsexuálů jsou často doprovázeny operacemi či hormonálními změnami pohlaví.
Transmasculine je osoba, která se narodila jako žena, ale momentálně se identifikuje jako muž.
Neutrois lidé se prezentují jako bezpohlavní a nemají nic společného s mužem ani se ženou.
Cis je někdo, kdo se identifikuje jako pohlaví, s jakým se narodil. Přesný opak transrodových lidí.
Androgynní osoba je taková, která nepodstoupila žádnou operaci, ale od narození se na jejím těle vyskytují výrazné prvky opačného pohlaví (stavba lebky, kůže, …)
Intersexuál je člověk narozený s prvky obou pohlaví, ať už na úrovni genitálií nebo chromozomů.
Two-spirit je pojem používaný domorodými Američany k označování členů LGBTI komunity.
~~~
Zdroj: urbandictionary.com, www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10930654/Facebooks-71-gender-options-come-to-UK-users.html, quora.com
Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.